Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Aktuality

Dotační novinky, Noviny (NKR), Videa

07 Zář

By

Podpora gymnázia od JUTY a.s.

7 září, 2023 | By |

V září tohoto roku uplynulo deset let (6. září 2013) od oznámení záměru Královéhradeckého kraje sloučit gymnázium s druhou střední školou ve městě, současnou SPOŠ. K faktickému sloučení mělo dojít v srpnu 2014. Že se tak nestalo, je místním občanům všeobecně známo.

A protože každá akce vyvolává reakci, vedení školy se tehdy oprávněně začalo bránit této snaze za podpory učitelů, absolventů, Školské rady, Spolku přátel gymnázia a místních základních škol. K protestním akcím se připojili i místní podnikatelé, kteří finančně podpořili chod školy v jejím těžkém období. V jejich čele byla JUTA a.s., jejíž generální ředitel Ing. Jiří Hlavatý patří zároveň mezi významné absolventy gymnázia.

Od té doby už Labem proteklo hodně vody, co se ale nezměnilo, je stálá finanční podpora, jíž se škole od JUTY a.s. dostává od roku 2009. Každoročně přispívá na prospěchová stipendia žákům (do průměru 1,3 za vysvědčení), na propagaci školy a v letech 2019 a 2020 dokonce na pronájem sálu v trutnovském Uffu za účelem konání maturitního plesu. A nesmím opomenout lyžařské výcviky, konají se na „juťácké“ chatě Labská ve Špindlerově Mlýně za velmi příznivou cenu pro žáky 1. ročníků.

Když jsem nastoupila coby ředitelka gymnázia 1. 8. 2018 do funkce, setkali jsme se prvně ohledně sponzorství s generálním ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým 20. 8. 2018 a na účet Spolku přátel gymnázia posléze přibylo 150 000 Kč právě na vyplácení prospěchových stipendií. Letošní podpora se vyšplhala na 465 500 Kč jen na prospěchová stipendia pro školní rok 2023/2024 (z téměř 280 žáků čerpá stipendium ve třech stupních toto pololetí celkem 73 žáků). Částky se za dobu pěti let dvakrát navyšovaly, naposledy letos v srpnu o 100 Kč v každém stupni, takže nejvyšší měsíční motivační „výplata“ žáka ve vyšším gymnáziu s průměrem do 1,1 za poslední vysvědčení je 700 Kč měsíčně po dobu pěti následujících měsíců.

Za téměř patnáct let doplulo v různých časových intervalech na účet Spolku přátel gymnázia z JUTY a.s. 2,9 mil. Kč na podporu školy, stipendií, výcviků, propagace a pronájmu sálu v Uffu, z toho 1 673 580 Kč za mého pětiletého působení. Veřejnému poděkování se pan generální ředitel vždy bránil, říkal, že není potřeba, že to dělá rád. Já si ale myslím, že je občas pro společnost nutné i prospěšné dobré úmysly zveřejnit.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za vstřícná a konstruktivní jednání s panem Ing. Jiřím Hlavatým, Ing. Marií Čermákovou a JUDr. Hanou Zaplatílkovou, za zájem JUTY a.s., o rozvoj našeho gymnázia, podporu všeobecného vzdělávání a v neposlední první řadě za desítky finančních injekcí, které JUTA a.s. gymnáziu vždy ráda poskytla.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka

31 Srp

By

Společná rozšířená výuka tělesné výchovy na gymnáziu a SPOŠ

31 srpna, 2023 | By |

V červnu se konala úvodní koordinační schůzka zástupců dvorských sportovních oddílů a ředitelů obou středních škol na téma zahájení rozšířené tělesné výchovy na obou školách. Přítomen byl i starosta města.

V nadcházejícím školním roce plánujeme zavést tři hodiny výuky týdně navíc formou nepovinného předmětu zaměřené na všeobecnou sportovní přípravu. Na výuce se budou podílet učitelé z obou středních škol, v prvním plánu otevřeme tuto možnost pro žáky 1. ročníků (na SPOŠ jich je celkem 7, na gymnáziu 1 a zapojení nabídneme i žákům tercie šestiletého studijního programu).

V současné době máme celou řadu sportovně nadaných žáků, proto vidíme smysl spojit síly a zkusit se připravovat společně. Na SPOŠ máme druhé nejlepší chlapecké atletické družstvo v ČR, postup na republikové finále v sálové kopané nám unikl jen o vlásek. Gymnáziu se letos povedlo probojovat na republikové finále v atletickém čtyřboji a v krajském kole Poháru rozhlasu získali žáci 2. místo; vynikajících úspěchů dosáhli žáci ve florbalu (3. místo v kraji).

I když se není kde poučit o organizaci a zajištění nepovinné sportovní přípravy, protože nikdo se o podobnou výuku ještě nepokusil, věříme, že ve spolupráci s místními sportovními oddíly dokážeme rozvíjet talent našich žáků a zároveň se pokusíme omezit počet žáků, kteří přechodem na střední školu se sportem končí.

Chceme tímto pilotním projektem spolupráce obou středních škol vyjít vstříc požadavku vytvoření sportovních tříd v krajském středoškolském vzdělávání.

Martina Kubíková, Petr Vojtěch, ředitelé škol

30 Srp

By

Před prahem nového školního roku

30 srpna, 2023 | By |

Letní prázdniny byly na gymnáziu opět ve znamení rekonstrukcí a oprav, tentokrát jich nebylo málo: od června se pracuje na rekonstrukci vestibulu, dle plánu oprav dohodnutých s MěÚ v roce 2022 se v červenci a srpnu vyměnily parkety ve dvou kmenových učebnách v 1. patře, vyměnily se odpady od toalet v 1. patře, proběhla kompletní rekonstrukce učebny informatiky (podlahy, výmalba, instalace nových počítačů a nábytku na míru).

Než začne nový školní rok, je třeba zrekapitulovat ten minulý: v květnu odmaturovalo 52 žáků (3 žáci konají zkoušku v opravném zářijovém termínu), do přijímacího řízení se k 1. 3. 2023 hlásilo 151 žáků (77 na čtyřleté a 74 na šestileté studium), přijato bylo 60 žáků. Kapacita oborů byla naplněna v 1. kole přijímacího řízení, jiná kola vyhlášena nebyla. Tři žáci se po ročním přerušení výuky z důvodu zahraničního studia vracejí zpět na gymnázium, v nadcházejícím školním roce odjíždějí 4 žáci za studiem v zahraničí (USA, Kanada, Austrálie). V průběhu roku úspěšně absolvovalo celkem 20 žáků 4. ročníku zkoušky na certifikáty z cizích jazyků (AJ, FJ, NJ, RJ), další 2 žáci 3. ročníku čekají na výsledky (FJ). O školních aktivitách, akcích žáků a úspěších v soutěžích jsme průběžně informovali, jmenovat všechny (bylo jich víc jak 110) se na pár řádcích nedá, ale za zmínění stojí, že přibylo více sportovních utkání organizovaných žáky (byla obnovena tradice utkání se SPOŠ), vznikla tradice dobrovolnických aktivit v jednotlivých třídách, efektivně probíhala spolupráce školního parlamentu s vedením školy, stali jsme se fakultní školou Farmaceutické fakulty v HK a zavedli jsme spolupráci se SPŠ Trutnov v rámci odborných volitelných předmětů.

Bohužel jsme neuspěli s žádostí v Erasmu+ (jsme v roli náhradníka), přesto ve školním roce proběhnou zájezdy do Anglie (září) a Francie (červen), žáky čeká výměnný pobyty s Německem. Rozvíjíme spolupráci se SPOŠ a samozřejmě pokračujeme v jiných vzdělávacích projektech.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

30 Srp

By

Za vzděláním do Francie

30 srpna, 2023 | By |

Je známo, že poslední ročník střední školy bývá plný nezapomenutelných zážitků. Ovšem ani jednoho z nás by v září nenapadlo, že po úspěšném zorganizování maturitního plesu a složení maturitní zkoušky přijde v červnu radost, která všechny ostatní přebije: dostali jsme se na prestižní univerzitu ve Francii! My, dva vesničani z Bílé Třemešné! Holt tu stále přetrvává zasazené semínko vzdělanosti od J. A. Komenského…

            Nebyl to však jen třemešenský vzduch, který přispěl k úspěšnému absolvování čtyřkolového přijímacího řízení na Sciences Politiques. Díky skvělé průpravě našeho gymnázia a podpoře učitelů, kteří nám pomáhali a mimo jiné i psali doporučující dopisy, jsme zvládli napsat tři eseje a postoupit až k přijímacímu pohovoru v angličtině a francouzštině. Největší vděk proto patří naší alma mater, jejímu učitelskému sboru, a především paní ředitelce, bez které bychom o této budoucnosti ani nesnili.

            Nepochybně nás čekají roky plné nových zkušeností a zážitků – ty nabíráme už teď při soubojích s francouzskou administrativou. Je před námi nová životní etapa, mnoho neznámého a nového, dva kampusy plné studentů ze všech koutů světa, studium ekonomie, práva, historie, sociologie a politologie… ještě že máme ty základy z všeobecného gymnázia!

            Sciences Po má celkem 6 kampusů po celé Francii, každý se zabývá jinou oblastí světa. My míříme na kampus v Mentonu, zaměřený na Blízký východ a Středomoří, a kampus v Dijonu, který se specializuje na střední a východní Evropu. Na bakalářské studium poté můžeme navázat magisterským titulem v Paříži.

            Věříme, že se nám ve Francii bude líbit a doufáme, že nás ve studiu v zahraničí budou následovat další studenti dvorského gymnázia.

Anna Kubíková, absolventka 4. A

Dan Jarolímek, absolvent 6. C

Podrobný rozhovor s Annou Kubíkovou a Danem Jarolímkem na Královédvorsku

27 Srp

By

Letní akce Klubu NATURA

27 srpna, 2023 | By |

Letní aktivita Klubu NATURA, který sídlí na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem:

Expedice Skotsko

Díky uklidnění covidové situace a pravidelné dotaci Královéhradeckého kraje jsme se mohli vrátit k tradici zahraničních expedic. Ta letošní nás přes pobřeží Holandska a cestu trajektem dovedla do Skotska. Navštívili jsme historicky a architektonicky významná místa jako Edinburgh, Falkirk nebo Kaledonský kanál se soustavou zdymadel. Hlavním cílem naší cesty však bylo poznání typických ekosystémů skotské přírody. Okouzlila nás početná jezera, táhlé kopce pokryté kvetoucím vřesovcem, divoké řeky a rozsáhlé mokřady. Vrcholným zážitkem byla procházka po severním pobřeží Dunnet Head, kde jsme viděli hnízdní kolonie papuchalků, alkounů a buřňáků. Zde jsme pozorovali i tuleně. Ještě přesně nevíme, kam nás zavede expedice 2024, ale věříme, že bude stejně úspěšná, jako těch 22 předchozích.

Jiří Hotový

Tábor

39. ročník přírodovědného tábora Klubu NATURA proběhl ve Velehrádku u Doubravice od 29. 7. do 12. 8. 2023. Dopoledne se děti věnovaly vypracování samostatných prací – zjišťování početnosti druhů v ekotonech (přechod dvou typů prostředí, např. mezi lesem a loukou), pozorování chování stáda ovcí, zkoumání bezobratlých živočichů v Řečickém potoce, průzkum hmyzu žijícího ve větvích a zmapování výskytu a původu žlutých achátů na lokalitě Roveň. Děti prováděly jednotlivé výzkumy, které následně sepisovaly do odborných prací. Odpolední program zajišťovali odborníci z praxe a jejich přednášky či exkurze do terénu zahrnovaly zoologii i botaniku. Ve volném čase se děti účastnily sportovní olympiády a různých her. Večer probíhaly diskotéky, taneční soutěže a posezení u táboráku. Na programu se však také objevily přednášky našich vedoucích o jejich cestovatelských zážitcích. Vrcholem tábora byla biologická olympiáda, která otestovala, co se mladí biologové naučili během pobytu – a to jak v rámci poznávání přírodnin, tak i teorie. Nečekané dešťové přeháňky nás nezastavily a tábor jsme si i tak užili na jedničku.

Lucie Reiterová a Terezie Masopustová

27 Čvn

By

V celostátním kole SOČ

27 června, 2023 | By |

Pavlína Žižková (5.C) se svou prací Středoškolské odborné činnosti „Interakce vybraných složek cigaretového kouře s koagulačními enzymy in vitro“ probojovala až do celostátního kola soutěže, kde po boku největších vědeckých nadějí své generace obsadila 13. místo. Gratulujeme!

16 Čvn

By

Den s princem Edwardem

16 června, 2023 | By |

Sázení posledního stromu v Aleji prince Philipa bylo skvělým zakončením celého projektu, který měl projevit naši vděčnost zakladateli programu DofE, tedy Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. O to více, když se akce zúčastnil princ Edward, syn zesnulého prince Philipa a královny Alžběty II. Mým úkolem bylo prince po aleji provést a povyprávět mu o atmosféře na loňském sázení. Během celého dopoledne panovala na místě příjemná nálada a princ Edward projevil silný zájem pokračovat v odkazu svého otce. Sám nám poté v proslovu na zlaté ceremonii, kde ocenil přes 40 účastníků programu, sdělil, že v DofE vidí velký smysl i užitek. V tom s ním jistě souhlasí každý účastník tohoto programu. Věřím, že se jejich počet bude i nadále zvyšovat – a že k tomu snad přispějí i naše zážitky.

Dan Jarolímek

letošní maturant, ambasador DofE a držitel zlatého odznaku DofE

Odkazy na televizní zpravodajství (i jako zdroj fotografií)

https://www.ceskatelevize.cz/…/1011837…/223411000140524/ (od 24. minuty), https://tn.nova.cz/…/505998-s-prezidentem-si-dal-pivo-a….

Zdroj fotografií z DofE: https://www.facebook.com/dofeczech

16 Čvn

By

Mezi nejlepšími atletkami v České republice

16 června, 2023 | By |

A je to tady. Nastává očekávaný den, pondělí 12. června,  a my nemůžeme dospat. Scházíme se na vlakovém nádraží, odkud vyrážíme do vzdálené Opavy na republikové finále v atletickém čtyřboji.

Po dlouhé cestě jsme konečně na místě. Zkoušíme místní atletický stadion a přesouváme se na zajímavé až děsivé ubytování. Večerní program si každý užívá po svém. My jsme se rozhodli prozkoumat Opavu.

Druhý den ráno se přesouváme na atletický stadion, připravené podat nejlepší výkony. Natka Růžičková zdolala školní rekord v hodu kriketovým míčkem – 55,40 metrů. Obě Nelči (Bořková i Štefáčková) si zaběhly osobní rekordy na 800 metrů. Maky Síbrová si zaběhla osobní rekord na 60 metrů – 8,51. Také Johča Tomášková přispěla svými povedenými výkony.

Po náročném dni plném výborných výkonů končíme na 6. místě v republice. Teď už jen dlouhá cesta domů a zítra „hurá“ do školy.


Nelča Štefáčková, Johanka Tomášková, Naty Růžičková, Maky Síbrová, Nelča Bořková

a Libor Špaček

14 Čvn

By

Vernisáž shakespearovské výstavy

14 června, 2023 | By |

Výtvarníci ze 3.C uspořádali v úterý 14. června 2023 vernisáž svých linorytových ilustrací Shakespearových sonetů. Sami si pro své spolužáky, učitele i veřejnost připravili instalaci, občerstvení, úvodní slovo i kulturní program. Každé dílo je doplněno ukázkou, jež autora inspirovala, a číslem sonetu, k jehož četbě nenápadně odkazuje. Třídní projekt propojující literaturu a výtvarnou výchovu jako dvě inspirativní podoby umění tak získal podobu neokázalé výstavy, již si může prohlédnout v příštích týdnech každý, kdo půjde chodbou v prvním patře školy. Děkujeme našim mladým umělcům za jejich nadšení a tvořivost!

09 Kvě

By

Po našich chodbách chodí mistryně České republiky

9 května, 2023 | By |

Naše studentka druhého ročníku víceletého gymnázia Hana Hanková se za Duklu Liberec zúčastnila finále extraligy U18 ve volejbale žen. To se konalo poslední dubnový víkend v Přerově, kde se sešlo osm nejlepších týmů z celé republiky, které se musely po celou sezónu držet v čele tabulky, a utkaly se o titul MISTR ČR. Od čtvrtka do neděle se odehrávaly základní zápasy a v pondělí ty o konečné umístění. První zápas byl ovlivněn nezvyklými podmínkami a nervozitou, nakonec skončil prohrou proti TJ Ostrava. Poté je čekaly ještě čtyři zápasy, dva byly jasná výhra 3:0. Nastalo semifinále proti PVK Olymp Praha, které bylo velmi napínavé, ale nakonec přineslo výhru Dukle 3:1. V pondělí  Dukla znovu nastoupila proti TJ Ostrava v konečném finále, kde se utkaly o titul. Po velmi napínavých čtyřech setech Dukla zvítězila. 

A jaké byly dojmy naší gymnazistky? „Jsem moc ráda, že jsem mohla být na takovém turnaji, za což vděčím i škole a vyučujícím, že mně vyšli vstříc.“

Haně gratulujeme a přejeme jí mnoho podobně zářivých úspěchů i v budoucnu!