Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2019 Srpen

Vše co se děje na gymnáziu

30 Srp

By

GDK vstupuje do školního roku s novými odbornými učebnami a laboratoří

30 srpna, 2019 | By |

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I je Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem zapojeno do aktivit Podpory polytechnického a odborného vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti. Projekt se realizuje od ledna 2018 (na 36 měsíců) a v letošním roce o letních prázdninách proběhla modernizace poslucháren chemie, biologie, fyziky a zrekonstruovala se fyzikální laboratoř.

Zmodernizování učeben se neobešlo bez stavebních úprav, na kterých se významně podílel i vlastník budovy, město Dvůr Králové nad Labem. Ve čtyřech učebnách tak došlo během devíti týdnů kromě výmalby k celkové výměně elektroinstalace, centrálně řízených radiátorových termostatických hlavic, vyměněna byla osvětlení učeben dle současných norem, rekonstrukce se dočkaly i parkety a povrchově se upravila topná tělesa.  

Na základě pěti výběrových řízení realizovaných v minulém školním roce se učebny vybavily jak nábytkem (stoly, židlemi, atypickými skříněmi na učební pomůcky), tak počítačovou technikou, učebními pomůckami (vizualizéry pro přenos demonstrovaných jevů dataprojektorem, mikroskopem s kamerou, či např. sadami pro experimenty s elektřinou, mechanikou apod).  Moderní tabule, zatemnění a ozvučení místností doladily kompletní nový háv odborných učeben, kde kromě výuky přírodovědných předmětů budou probíhat tradiční semináře pro vyšší ročníky gymnázia, polytechnický kroužek pro zájemce z okolních škol, workshopy, akce pro ZŠ a semináře pro veřejnost.

Gymnázium tak nyní disponuje dvěma velmi kvalitními laboratořemi (chemická byla zrekonstruována před pěti lety) a posluchárnami pro zázemí polytechnických aktivit. Celkové výdaje z projektu přesáhly 2 milióny Kč.

V pátek 30. 8. 2019 proběhlo slavnostní zahájení provozu čtyř zmodernizovaných místností. Představitelé Královéhradeckého kraje v čele s Mgr. Martinou Berdychovou, náměstkyní hejtmana pro školství, kulturu a sport, vedení města Dvora Králové nad Labem v čele se starostou Ing. Janem Jarolímem, generální partner školy Ing. Jiří Hlavatý a další pozvaní absolventi  si prohlédli nové prostory a seznámili se s průběhem přestavby a celého grantu i s dalšími našimi akcemi. Pan statutární ředitel Hlavatý přivítal zlepšení podmínek pro studium na našem gymnáziu. Paní náměstkyně Berdychová také ocenila přínosnost rekonstrukce pro další rozvoj technického vzdělávání i vstřícnost a spolupráci města jako majitele budovy.

Děkuji všem účastníkům projektu, jehož zdárnému průběhu věnovali nesmírně mnoho úsilí, a věřím, že inovované učebny dále zvýší kvalitu výuky i její atraktivitu, na čemž nám velmi záleží. Současně přeji studentům i pedagogům úspěšný nový školní rok!

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka

19 Srp

By

Platba ve školní jídelně

19 srpna, 2019 | By |

Pro žáky budoucích prvních ročníků

Pro účely platby ve školní jídelně je třeba jako variabilní symbol zadat osmimístný číselný kód ve tvaru 2019xxxx, kde za „xxxx“ je nutno dosadit evidenční číslo žáka, pod nímž byl veden v přijímacím řízení.

Veškeré ostatní přístupové údaje (Bakaláři, e-mailová schránka apod.) budou žákům předány během prvních školních dnů.

14 Srp

By

20. expedice Klubu NATURA – Švýcarsko 2019

14 srpna, 2019 | By |

20. expedice Klubu NATURA – Švýcarsko 2019

Naše expedice za podpory města Dvůr Králové nad Labem a Královéhradeckého kraje začala ve středu 31. 7. Po nočním přejezdu jsme ráno dosáhli Švýcarska. Ještě za šera jsme vystoupili u Bodamského jezera a šli se podívat na plovoucí jeviště, jehož zajímavé kulisy jsou v této sezóně připravené pro operu Rigoletto. Pak jsme popojeli k Rýnským vodopádům a dojeli na loďkách do jejich těsné blízkosti. Poslední zastávka toho dne byla velice sladká – navštívili jsme čokoládovnu, kde jsme mohli ochutnávat různé bonbony nebo si máčet sušené ovoce v různých druzích roztavené čokolády. A pak už šplhal náš autobus do vysokohorské vesničky Visperterminen, kde jsme byli ubytováni. Každý den jsme vyráželi na zajímavou exkurzi. Z Zermattu jsme vyjeli zubačkou za slunečného počasí na vrchol Gornergratu, který se tyčí naproti Matterhornu. Pak jsme sjeli jednu stanici a šli úboční stezkou mezi nádhernou alpinskou květenou k ledovci. Navštívili jsme i krásné jezero v horách nad naší vesnicí, část cesty nám usnadnila dvoumístná lanovka.

Další exkurze směřovala do Sionu, hlavního města „našeho“ kantonu Walis, který se pyšní dvěma hrady, ze kterých byl nádherný výhled. Součástí programu byla i ochutnávka sýrů v sýrárně Walker, kde jsme také mnoho sýrů nakoupili. Z centra sportů v Mörel jsme vyjeli velkou gondolovou lanovkou a většina výpravy šla dále pěšky na vyhlídku na nejdelší evropský ledovec – Aletschský. V oblasti největších termálních pramenů Alp v Leukerbad jsme prošli po visutých chodnících nad divokou  soutěskou řeky Dala a na vrcholu kopce jsme opékali vuřty.

Poslední exkurzní den nám sice trochu pršelo, ale přesto jsme stoupali po úbočí hory nad městem Visp až k 700 let starému aquaduktu, který je stále funkční. A pak už zbývalo jen prověřit znalosti mladších účastníků v poznávání rostlin a živočichů. Celý týden měli k dispozici výstavku těchto přírodnin a potěšilo nás, že se opravdu poctivě výstavce věnovali, jak potvrdily výsledky soutěže. Na zpáteční cestě jsme učinili zastávku u velkého lanového mostu, vystoupili na vysokohorském průsmyku Grimselpass, kde jsme si mohli zblízka prohlédnout kolonii svišťů, a cestu jsme zakončili v jediné soukromé zemi světa, v „miniknížectví“ lichtenštejnském, pod knížecím zámkem ve Vaduzu. Po nočním tranzitu jsme dosáhli v pátek 9. 8. kolem osmé hodiny ranní Dvora Králové nad Labem.

Skončila expedice Švýcarsko 2019, ať žije expedice Itálie 2020!

   RNDr. Jana Dobroruková

(foto Lucie Fléglová)

09 Srp

By

Týden vědy na Jaderce 2019

9 srpna, 2019 | By |

V červnu letošního roku jsem měla to štěstí účastnit se Týdne vědy na Jaderce. Jak už název napovídá, tuto akci každoročně pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT. Kromě přednášek, které má člověk možnost si vybrat, se mu dostává i jedinečné příležitosti vyzkoušet si na pár dní život na vysoké škole, podívat se pod ruce vědcům a seznámit se s lidmi z Česka i Slovenska. Podle mého je úžasné, že se nám, středoškolským studentům, snaží vysoké školy ukázat i jinou stránku technických oborů. A daří se jim to velice dobře. Akce se zúčastnilo kolem 150 studentů z různých škol.

Úvodní přednáška byla zaměřena na naše očekávání a obavy ohledně týdne stráveného v Praze, poté jsme se přesunuli na další lekce. Já si vybrala termojadernou fúzi. Celou dobu panovala příjemná atmosféra, která přetrvala i do plánované Pevnosti Břehyard. Tam jsme se v týmech pokoušeli získat co nejvíce bodů řešením fyzikálních úloh, hádanek a hlavolamů. Odměnou nám bylo uranové sklo, poukázky a trička Jaderky. Další dva dny jsme věnovali miniprojektům. V mém případě to byl zeslabovací koeficient záření gama při průchodu různými materiály a dolet částic alfa. Ač tento název možná zní trochu moc vědecky, provedení nebylo zdaleka tak těžké. Ujal se nás úžasný člověk, pan Ing. Miloš Tichý, CSc., který s námi absolvoval měření, odpovídal na naše otázky, ukazoval nám, jak zpracovávat data, a nakonec i pomáhal s korekcí závěrečné práce. Zařídil nám také malou ukázku reaktoru, který sídlí v Holešovičkách. Byť je jasné, že jsme za tu krátkou dobu nemohli plně porozumět všemu, byl právě miniprojekt věcí, která alespoň mě naučila nejvíce.

Středeční dopoledne jsme věnovali úpravě prezentací našich miniprojektů a odpoledne byla v plánu exkurze. Měli jsme bohatý výběr – reaktory, tokamaky, urychlovače.. Sama jsem si zvolila laserové centrum ELI.

I další den jsme si užili, na programu totiž bylo kasino s rautem. Týden jsme uzavřeli prezentací našich prací. Měli jsme tak šanci prezentovat před posluchárnou plnou lidí a vyzkoušet si alespoň na moment roli učitele. I přes ty nervy, které nás to stálo, musím říci, že to byla skvělá zkušenost.

Co bych však chtěla říci na závěr, je obrovské díky organizátorům, kteří se ten týden starali o naše psychické i fyzické blaho, vysokým školám, vědeckým pracovištím, vedoucím našich projektů a v neposlední řadě také mé škole a třídnímu učiteli Mgr. Jakubovi Stránskému, díky kterým jsem vůbec měla možnost takovou akci zažít. Upřímně doufám, že v dalších letech nebudu jediným účastníkem z našeho gymnázia.

Eliška Durstová, 3.C