Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2022 Březen

Vše co se děje na gymnáziu

23 Bře

By

Přírodovědné talenty na gymnáziu

23 března, 2022 | By |

V sobotu 19. března se opět sjeli na našem gymnáziu čtyři desítky soutěžících v biologické olympiádě kategorie C,D celkem ze sedmnácti škol Královéhradeckého kraje, mnozí i se svými učiteli. Přilákal je náš kabinet biologie, skvěle vybavený nejrůznějšími preparáty živočichů. Zkušení lektoři Mgr. Jiří Hotový a Mgr. Josef Hotový strávili v pátek před akcí tři hodiny vybíráním preparátů živočichů podle seznamu pro jejich poznávání v soutěži a přemísťováním z kabinetu do dvou tříd – zvlášť bezobratlé a zvlášť obratlovce. Příchozí byli rozděleni na dvě skupiny a u obou lektorů se od 9 do 14 hodin vystřídaly. Mgr. Jiří Hotový provedl zájemce bezobratlými jak pomocí prezentace, tak i komentovanou prohlídkou preparátů. Mgr. Josef Hotový vysvětloval účastníkům důležité charakteristické znaky jednotlivých obratlovců přímo na vycpaninách. Jako vždy nás velice potěšil zájem účastníků, kteří obětovali velkou část nádherné soboty rozšíření svých biologických poznatků. A mnohé děti a jejich učitelé nám po skončení akce vyjádřili poděkování. Věříme, že soutěžícím tato sobota pomůže, aby zvládli poznávací část okresního, případně krajského kola biologické olympiády co nejlépe.

RNDr. Jana Dobroruková

17 Bře

By

Mladí vědci z gymnázia

17 března, 2022 | By |

17. března proběhlo v Trutnově okresní kolo Středoškolské odborné činnosti, kde svoji práci obhajovali tři naši studenti: v oboru fyzika Eliška Durstová na téma Ionizující záření v Choustníkově Hradišti, v oblasti Teorie umění, kultury a umělecké tvorby Barbora Sedláčková s dílem Umělecká tvorba v roce 1968 a v době normalizace v Československu – návrh expozice, za biologii Jan Horák s prací Monitorování hnízdění motáka lužního v některých okresech Královéhradeckého kraje. Výsledkem jsou tři první místa a tři postupy do krajského kola! Děkujeme a přejeme hodně štěstí v tvrdé konkurenci dalších kol soutěže!

Mgr. Jakub Stránský

16 Bře

By

Naši „Mladí lidé v evropských lesích“

16 března, 2022 | By |

V úterý 15. 3. 2022 proběhlo místní kolo soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích), které uspořádala Lesní správa ve Dvoře Králové nad Labem. Z naší školy se zúčastnila 3 družstva, která prošla vědomostním testem a praktickým poznáváním přírodnin. Mužstvo ve složení Vojtěch Hojný, Michael Kazmirowski a Tomáš Harwot získalo 1. místo v mladší kategorii a „ženstvo“ Kateřina Hojná, Sára Rumlová a Štěpánka Horáková 1. místo ve starší kategorii. Všem účastníkům soutěže děkujeme za skvělou reprezentaci školy a vítězům přejeme hodně štěstí v regionálním kole!

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

11 Bře

By

Talent centrum na gymnáziu

11 března, 2022 | By |

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem se zapojilo do projektu Královéhradeckého kraje Talent centra s kurzem Příroda kolem nás. Kurz probíhá od ledna do května, má pět bloků: 

1) Ptáci v zimě

2) Zoobentos (obyvatelé dna vodních toků či nádrží)

3) Fytobentos (řasy rostoucí na dně vodních toků či nádrží)

4) Edafon (obyvatelé hrabanky)

5) Závěrečná shrnující exkurze

Každý blok je zahájen prezentací pro seznámení s daným společenstvem a metodami výzkumu. Následuje samostatná práce studentů, kdy si mimo jiné osvojí potřebné dovednosti při práci se základní biologickou technikou, jako je dalekohled, binokulární lupa, mikroskop a samozřejmě fotoaparát pro pořízení podrobné dokumentace. Závěrečnou částí každého bloku je seminář moderovaný odborným lektorem, kde účastníci prezentují a diskutují své výsledky.

Vzhledem k situaci proběhly úvodní prezentace a závěrečné shrnutí v bloku Ptáci v zimě a úvodní prezentace k bloku Zoobentos distančně – online formou. V neděli 6. 3. se ale již účastníci kurzu mohli sejít na závěrečném shrnutí bloku Zoobentos prezenčně na gymnáziu a doufáme, že i další úvodní a shrnující části zbylých bloků budou probíhat „z očí do očí“.

RNDr. Jana Dobroruková

09 Bře

By

Prezentace vysoké školy COLLEGIUM HUMANUM

9 března, 2022 | By |

z pověření Ing. Jana Helbicha, místostarosty města, všechny zveme na níže uvedenou akci, která se koná ve čtvrtek 10. března 2022 od 16 hodin v aule gymnázia.

Cílem akce je představit možnost vysokoškolského vzdělání v našem regionu a zároveň přiblížit i nové moderní možnosti studia, jako je například studium on-line, které přináší nemalé benefity a to ve formě úspory finančních a časových prostředků studentů. Akce je pořádána prezenční a zároveň on-line formou prostřednictvím MS Teams na adrese https://1url.cz/5K6TY.