Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Školní poradenské pracoviště

Prevence rizikového chování

Mgr. Blanka Hofmanová – výchovný poradce, vychovnyporadce@gym-dk.cz

Mgr. Zuzana Bártová – metodik prevence rizikového chování, preventista@gym-dk.cz

Mgr. Hana Veiglová – školní psycholog, psycholog@gym-dk.cz

Základní dokumenty prevence rizikového chování

Krizový plán

Preventivní program