Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Školní poradenské pracoviště

Prevence rizikového chování

Mgr. Blanka Hofmanová – výchovný poradce

Mgr. Zuzana Bártová – metodik prevence rizikového chování

Mgr. Hana Veiglová – školní psycholog

Základní dokumenty prevence rizikového chování

Krizový plán

Preventivní program