Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2024 Červen

Vše co se děje na gymnáziu

11 Čvn

By

Krajské kolo soutěže Poznávání přírodnin

11 června, 2024 | By |

V letošním školním roce se organizace Krajského kola Poznávání přírodnin ujalo Gymnázium Dvůr Králové nad Labem. Soutěž proběhla v pondělí 10. 6. v dopoledních hodinách. Pozváno bylo 25 soutěžících, z každého okresu Královéhradeckého kraje vždy po pěti nejlepších z každé kategorie: kat. D – 6. a 7. třída, kat. C – 8. a 9. třída (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) a kat. A + B – 1.–3. ročníky středních škol.

Z celkového počtu 75 pozvaných se „poznávačky“ zúčastnilo 73 soutěžících.

Pro soutěžící byla vyhrazena aula školy, kde proběhla prezence a kde také byly vystaveny ceny pro všechny soutěžící, které zajistilo Gymnázium Dvůr Králové nad Labem a Klub NATURA, z. s.

V již prázdných třídách maturantů byly vystaveny přírodniny – 50 rostlin a 50 preparátů živočichů. Soutěžní protokoly opravovali doprovázející učitelé, každý protokol jeden učitel opravil a druhý ještě zkontroloval. Po skončení soutěže dostali soutěžící autorská řešení a všichni zájemci si mohli vystavené přírodniny prohlédnout, případně vyfotografovat a zjistit tak, co se jim podařilo poznat. Čekání na výsledky si mnozí soutěžící zkrátili návštěvou kabinetu biologie a došli si i na zmrzlinu. Kolem 13 hodiny již bylo vše vyhodnoceno, napsány diplomy a vyhlášeny výsledky. Oficiální výsledkové listiny byly téhož dne rozeslány všem zúčastněným školám. 

Současně děkujeme všem učitelům a studentům našeho gymnázia, kteří významnou měrou pomohli zorganizovat tuto náročnou akci.

Za přípravu rostlin děkujeme skvělým botanikům z rodiny Černíků, za přípravu preparátů živočichů neméně skvělým zoologům Mgr. Jiřímu a Mgr. Josefu Hotovým.

Jsme rádi, že se naši žáci v tak velké konkurenci neztratili: V kat. A + B byla Martina Hamerská první, Vojtech Hojný třetí a Vojtech Kořínek sedmý. V kategorii C byla Pavlína Hamerská třetí a Jan Vejnar šestý. Gratulujeme! 

RNDr. Jana Dobroruková

07 Čvn

By

Hanin kufřík 2024

7 června, 2024 | By |

Již tradičně se žáci 2.C vydali do Prahy na program Hanin kufřík, který jim nabízí příležitost badatelským způsobem získat představu o utrpení židovských dětí za druhé světové války. Následná prohlídka synagog a starého židovského hřbitova je seznámí s jejich tradicemi, ale též s oběťmi holocaustu (šoa), jejichž 78 tisíc jmen (včetně absolventů našeho gymnázia) je napsáno na zdech Pinkasovy synagogy. Smutnou letošní novinkou jsou ve Staronové synagoze fotografie osob unesených 7. října 2023 Hamásem – včetně dětí, což dalo programu zasvěcenému dětskému utrpení vlivem nenávisti tragicky aktuální rozměr…

04 Čvn

By

Přírodovědná exkurze na Liberecko

4 června, 2024 | By |

Ve dnech 25.–26. 2024 uspořádal Klub NATURA, z.s., dvoudenní exkurzi do Liberce a okolí. V sobotu jsme vyjeli autobusem do Bedřichovského sedla, odkud jsme šli po naučné stezce Černá Nisa k vodní nádrži Bedřichov a po naučné stezce Lesy Jizerských hor jsme se vrátili do Bedřichovského sedla. Noc jsme strávili v ubytovně Sokolovna v Janově nad Nisou. V neděli jsme si prošli v Liberci skvělou botanickou zahradu a také zoologickou zahradu s mnoha zajímavými živočichy.

Exkurze byla finančně podpořena z dotace KÚ Královéhradeckého kraje a z MěÚ Dvůr Králové nad Labem.

RNDr. Jana Dobroruková

03 Čvn

By

Úspěchy v jazykových soutěžích

3 června, 2024 | By |

Stejně jako v předchozích letech se i letos uskutečnily jazykové soutěže v cizích jazycích.

Studenti dvorského gymnázia reprezentovali naši školu v krajském kole hned ve třech jazycích – francouzském, ruském a německém. Ve všech dosáhli skvělých výsledků – Adéla Sedláčková z 2. A se zúčastnila dokonce soutěží ve dvou jazycích – nejprve francouzském a poté i německém a v obou obsadila vynikající 2. místo! Skvěle si vedli i žáci naší sekundy (2. C) – Patrik Česánek a Eliška Bartošová v jazyce ruském. Eliška skončila na 2. místě a Patrik soutěž s velkým bodovým rozdílem vyhrál. Postoupil do celostátního kola, kterého jsme se v předchozích letech zúčastnili už mnohokrát.

Celostátní kolo proběhlo 31. 5. 2024 na VŠE. Patrik Česánek obsadil skvělé 3. místo!

Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.

Mgr. Dana Dalibabová