Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Aktuality

Dotační novinky, Noviny (NKR), Videa

15 Lis

By

Den otevřených dveří

15 listopadu, 2021 | By |

sobota 20. listopadu 2021 mezi 9–12 hod.

Další ze série akcí pro veřejnost Dopoledne otevřených dveří se bude konat v sobotu 20.11.2021 od 9 do 12 hodin. Ve většině prostor školy budou k dispozici ukázky činností spojených s výukou ve škole, přítomní vyučující vždy podají zájemcům potřebné informace k jednotlivým vyučovaným předmětům.

Od 11:15 proběhne v aule ve 2. poschodí schůzka s vedením školy o možnostech studia na naší škole doplněná podrobnějšími informacemi vztahujícími se k přijímacímu řízení.

Pro všechny účastníky akce platí protiepidemická pravidla stanovená pro školská zařízení, tj. zejména povinnost aktivního používání ochrany úst a nosu ve všech prostorách školy, udržování odstupu od ostatních účastníků akce a dodržování všech dalších zásad osobní hygieny zabraňujících šíření nemoci COVID-19. Osobám s příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění není vstup na akci povolen.

26 Říj

By

ZRUŠENO! – Plenární schůze SPG a ŠR

26 října, 2021 | By |

01.11.2021: vzhledem ke zvyšujícímu se počtu našich žáků, kterým je nařízena karanténa z důvodu rizikového kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19, a celkově horšící se situaci s onemocněním COVID-19 bylo za účelem snížení rizika šíření nemoci rozhodnuto o zákazu přítomnosti třetích osob v prostorách školy. Z tohoto důvodu se plenární schůze SPG a ŠR a následné třídní schůzky a konzultace, původně plánované na úterý 2. listopadu 2021 od 16 hodin, neuskuteční. Zákonní zástupci budou o studijních výsledcích žáků informováni prostřednictvím informačního systému Bakaláři.

Děkujeme za pochopení této situace, kdy jednáme z důvodu co nejvyšší eliminace vzájemných kontaktů mezi žáky školy a zároveň mezi dalšími potencionálně rizikovými osobami, s nimiž přicházejí žáci do styku.

Původní text:

+ třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků

V úterý 2. listopadu 2021 od 16 hodin jsou do auly školy zváni rodiče, zákonní zástupci i samotní žáci na plenární schůzi Spolku přátel gymnázia a Školské rady. Na programu bude prezentace SPG, ředitelky školy a předsedkyně Školské rady a informace o aktuálním dění na gymnáziu.
Po ukončení plenární schůze (okolo 17 hodin) budou v jednotlivých třídách probíhat třídní schůzky s jednotlivými třídními učiteli a následně konzultace o prospěchu a chování. Jednotliví vyučující budou v uvedené době k dispozici ve svých kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu vyvěšeného během uvedeného dne v budově školy a na této webové stránce. V případě odůvodněné nepřítomnosti vyučujícího na konzultacích lze využít doby jeho pravidelných konzultačních hodin, vzhledem k současné situaci je však nutné s ním schůzku vždy domluvit prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

Osobní účast na schůzi a následných třídních schůzkách a konzultacích je umožněna pouze za striktního dodržení veškerých aktuálně platných protiepidemických pravidel, zejména povinnosti nasazené ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole pro všechny přítomné bez výjimky.
Osobám, které vykazují příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění, není osobní přítomnost ve škole povolena. Pro tyto účely bude zajištěna možnost neveřejného online přenosu plenární schůze v prostředí MS Teams. Odkaz na online přenos bude zaslán během úterý 2.11.2021 prostřednictvím IS Bakaláři; přístup bude umožněn pouze autorizovaným uživatelům po přihlášení na účet žáka v MS Teams.

14 Říj

By

Prezentace DofE

14 října, 2021 | By |

Informační schůzka o projektu DofE (Cena vévody z Edinburghu), při které současní účastníci prezentovali všechny své aktivity a expedice, proběhla v pátek 8. 10. 2021. Pokud máte zájem zapojit se či si ujasnit další informace, obraťte se na vedoucí projektu Mgr. Blanku Hofmanovou a Mgr. Pavlínu Flídrovou nebo přímo na účastníky v MS Teams. Těšíme se na Vás!

11 Říj

By

Maturanti si odskočili na Moravu

11 října, 2021 | By |

Žáci čtvrtých ročníků měli během jednodenní poznávací exkurze 30. 9. možnost spatřit několik unikátních míst v Českomoravském pomezí. V Moravském kartografickém centru zhlédli největší expozici map a zeměměřičství v České republice. O osudech Romů v minulém století se více dozvěděli v tzv. Cikánském táboře v Hodoníně u Kunštátu, který za 2. světové války fungoval jako kárný pracovní a sběrný tábor, z něhož byli Romové dále transportováni do Osvětimi. Krátká zastávka v Novém Městě na Moravě připomněla, že toto město patří k významným sportovním střediskům. Na programu dne byla i památka ze seznamu UNESCO – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Závěrem exkurze se u Žižkovy mohyly zavzpomínalo na slavného českého vojevůdce.

Mgr. Petra Weymanová

A co prožitky studentstva?

Po měsíci prezenční výuky se učitelé rozhodli nás, maturanty, nechat trochu oddechnout a vytáhli nás na exkurzi. I přes marnou snahu udržet účastníky po cestě v bdělém stavu všechny nástup v 7:15 příliš vyčerpal, a tak cesta autobusem do Velkých Opatovic proběhla ve většině případů na bázi snění. 

První z mnoha zajímavých zastávek byla v kartografickém muzeu, kde jsme zažili plno vzrušujících momentů, když jsme se podrobili podrobné a velice poutavé přednášce o mapách. Věděli jste například, že je rozdíl mezi historickou a starou mapou? My také ne. S těžkým srdcem jsme opustili muzeum kartografie a naskákali do autobusu, který nás měl zavést k naší další destinaci. 

V Hodoníně u Kunštátu na nás čekal méně veselý, ale neméně zajímavý zážitek. Původně nápravný tábor, který měl „léčit“ prací, byl roku 1943 Němci přestavěn na Pracovní tábor pro romské obyvatelstvo, odkud byli později transportováni do Osvětimi.

Z ponuré atmosféry jsme se poměrně rádi vrátili zpět do autobusu a vyrazili do Nového Města na Moravě, kde někteří z nás krátký rozchod využili k návštěvě kostela svaté Kunhuty a jiní k návštěvě kebab housu. 

Finální zastávkou dne měl být kostel na Zelené hoře zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, který si svým jedinečným půdorysem ve tvaru hvězdy vysloužil místo v seznamu UNESCO. Dozvěděli jsme se, že při výběru památek do UNESCA jde především o jedinečnost, neboť toto stále ještě rekonstruované poutní místo se od ostatních dokonale okulibých památek značně liší. 

Ale opravdu finální zastávkou dne byla Žižkova mohyla, u které exkurzi završil pan učitel Neumann svým  důrazným proslovem. Náš poslední návrat do autobusu byl tentokrát poháněn vidinou domova a my, obtěžkáni nově získanými znalostmi, zaklesli do sedaček.

Rádi bychom za třídy 6.C a 4.A poděkovali učitelům: paní Hofmanové, paní Weymanové a panu Neumannovi, za uspořádání této vzdělávací a zároveň zážitkové aktivity. 


Nela Křivánková a Tereza Janská (6.C)

04 Říj

By

Dvorští gymnazisté nastoupili k volebním urnám

4 října, 2021 | By |

Dvacátého října proběhly na dvorském gymnáziu studentské volby, které od roku 2010 pořádá program JSNS společnosti Člověk v tísni. Účastnit se mohli všichni žáci starší patnácti let. Školní knihovna se proměnila ve volební místnost, voliči dostali volební lístky se všemi kandidujícími stranami, které pak vhazovali do připravené urny tak jako při klasických volbách.

‚‚Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svoje oprávněné pravomoci za souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit…” To jsou poměrně známá slova Thomase Jeffersona a zároveň také část z Deklarace nezávislosti, jež je mimo jiné součástí učebnic dějepisu na mnoha školách a jíž se i náš národ inspiruje už od doby osvícené a prvních myšlenek tehdejšího filozofa Johna Locka. Z textu ostatně vyplývá jedno: Člověk prostřednictvím vlastního rozumu – a svých rozhodnutích na něm závislých – má právo svobodné volby, kterou směřuje ke svému osobnímu štěstí či bezpečnosti.

V podobném duchu jsou vychováváni dvorští studenti. Koneckonců už od roku 2015 ve městě funguje Studentské zastupitelstvo, které umožňuje nahlédnout pod pokličku politických procesů napříč komunálem také žákům druhého stupně zdejších základních škol.  Probudit mezi budoucími prvovoliči zájem o politiku obecně mají za cíl právě studentské volby. Konkrétně na gymnáziu se z počtu 214 žáků do volební místnosti dostavilo 124. Někteří si však vyzkoušeli nejen být v pozici právoplatného, svobodného a zodpovědného voliče, ale také stát se na několik hodin členem volební komise. Tu pro rok 2021 sestavili žáci 3.A a 5.C: Matouš Hojný, Adriana Wetterová, Vojtěch Polák.

Po řádných přípravách volební místnosti a lístků s kandidujícími stranami vše probíhalo stejně, jako jsme v našem státě zvyklí. Jednotlivci chodili postupně do školní knihovny, kde prokázali svou identitu, a s volebními lístky se vypravili do vedlejší místnosti, v níž mohli dle vlastního vědomí a svědomí označit patřičnou stranu, a poté před komisí odvolili.

Po skončení voleb byly hlasy se vší pečlivostí sečteny. Mezi gymnazisty letošní parlamentní volby vyhrála koalice SPOLU se čtyřiceti hlasy. Hned za ní se umístila koalice PirSTAN (37 hlasů), strana ANO (14 hlasů) a Strana zelených s 9 hlasy. Výsledky studentských voleb z 20. září najdete v grafu přiloženém k článku.

V celkovém výsledku nedopadly volby nijak zvlášť rozdílně oproti celostátním volebním výsledkům studentských voleb. Povzbuzující se však zdá fakt, že se studentských voleb na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem účastnila více než polovina studentů a že je byli naši studenti, učitelé a vedení školy ochotni i letos uspořádat. Zjevně panuje shoda na jejich přínosu pro občanské postoje mladých lidí.

Adriana Wetterová (3.A)

04 Říj

By

Exkurze do Terezína

4 října, 2021 | By |

Tradice i náš školní vzdělávací program velí, aby studenti nejvyšších ročníků do maturity podnikli dějepisnou exkurzi do nějakého místa spjatého s dobou druhé světové války. Po loňské Osvětimi a předloňských Lidicích došlo letos na Terezín.

Studenti obou maturitních ročníků měli tentokrát výhodu spolupráce s Městským muzeem Dvůr Králové nad Labem, jehož lektorka Mgr. Anna-Marie Elsnerová se k nám připojila s dalším programem a pracovním listem. Obecná prohlídka velké i malé terezínské pevnosti tak byla obohacena o mnoho informací všeobecných i souvisejících s regionálními dějinami našeho města. Přemýšlet o minulosti českých zemí v místech, jež za druhé světové války sloužila jako věznice gestapa, židovské ghetto nebo krematorium desítek tisíc obětí, je intenzivní zážitek, který výuka ve třídě nenahradí.

Při zpětné vazbě po návratu se studenti zamýšleli nad významem této a podobných akcí, jež se věnují druhé světové válce. Co například uvedli?

„Ano, smysl to má, protože si myslím, že se nás téma mnohem víc dotkne přímo na místě, kde se to stalo, než ve školních lavicích.“

„Myslím si, že tato exkurze měla smysl. Sama bych se tam nepodívala, proto je dobře, že se tam můžeme podívat se školou.“

„Rozhodně tato akce má smysl. Poskytlo nám to pohled do minulosti, v jakých podmínkách museli lidé přežívat. Každý by toto místo měl navštívit, aby si uvědomil, že oproti těmto podmínkám máme my skvělý život.“

„Rozhodně mají smysl, je potřeba, aby se o tom vědělo, a tak se to nikdy neopakovalo.“

I když mnohé účastníky program současně psychicky vyčerpal, shodli se na důležitosti těchto exkurzí. Ne snad proto, že jsou příjemné, ale protože jsou užitečné a potřebné. I proto v nich budeme také nadále pokračovat.

PhDr. Ivo Rejchrt

27 Zář

By

Opět jsme pomáhali při úklidu přehrady Les Království

27 září, 2021 | By |

Dne 18. 9. 2021 proběhl již tradiční úklid břehů Přehrady Les Království. Organizátoři z Českého rybářského svazu, z. s., Místní organizace Dvůr Králové nad Labem ve svém poděkování vedení školy zdůraznili aktivní pomoc Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, zastoupeného vedoucí Klubu NATURA RNDr. Janou Dobrorukovou a jejími svěřenci

Jak na sobotu věnovanou úklidu vzpomínají právě oni?

„Brigádu na úklid břehů přehrady Les Království organizuje každoročně Místní organizace Českého rybářského svazu, z. s., Dvůr Králové nad Labem, a to vždy v červnu. V minulých dvou letech se této brigády účastnil i Klub NATURA, z. s., ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem. V letošním roce byl úklid vzhledem k situaci odložen na sobotu 18. září 2021 na 8 hodin ráno. Sešlo se třináct dobrovolníků – členů a příznivců Klubu NATURA z královédvorského gymnázia i jiných škol.

Pracovali jsme ve dvou skupinách, jednu odvezla pramice na nemojovskou stranu na poloostrov, druhou proti proudu na třemešenskou stranu. Nalezený odpad byl ukládán do pytlů a odkládán na břeh, odkud byl na pramici svážen na místo odvozu. Práce nám šla dobře od ruky, počasí nám přálo. Občas nás pobavily různé kuriózní nálezy, které naplavila voda – např. jednotlivé boty, silniční značka. V půl desáté jsme již měli vymezené úseky uklizené – ale na jak dlouho? Ano, něco, co připlaví voda, je přírodního původu (větve, kmeny, pařezy), ale vše ostatní odhodili někde na břeh Labe lidé, kteří si neváží krásné přírody kolem tohoto našeho toku a nechávají po svém odchodu na březích Labe spoušť. Takové „návštěvníky“ nejsme schopni pochopit. Přece se do těchto krásných míst chtějí znovu vrátit – to jim nebudou hromady odpadků kazit náladu?

Při pohledu na hromadu pytlů s odpadky jsme ale měli dobrý pocit, že po našem odchodu jsou námi uklizené úseky břehu čisté a mohou potěšit ty návštěvníky, kteří si čisté přírody váží, pokud si ale stihnou udělat procházku po březích přehrady co nejdříve…

A na závěr jmenovité poděkování všem brigádníkům, kteří byli ochotni v sobotu brzo vstát a obětovat část dopoledne prospěšné práci bez nároku na finanční odměnu. Byli to:

Z gymnázia: Ema Táboříková a Lenka Horáková z 1.C, Vojtěch Hojný z 2.C, Kristýna Žižková z 3.C, Štěpánka Horáková, Adéla Patrová a Kateřina Kubíčková ze 4.C a letošní absolvent Jan Šimek

Ze ZŠ Bílá Třemešná: Karolína Žižková a Anna Lašová ze 7. tř.

Ze ZŠ Strž.: Aleš Kukal z 6. tř.

Z České lesnické akademie Trutnov: Tomáš Šáfer z 2.C

RNDr. Jana Dobroruková

předsedkyně Klubu NATURA, z.s. se sídlem na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

23 Zář

By

Úspěch mužstva 2.C v národním kole soutěže YPEF

23 září, 2021 | By |

V polovině září se v Kostelci nad Černými lesy uskutečnilo národní kolo lesnické soutěže „Mladí  lidé v evropských lesích“ (Young People in European Forests – YPEF), do kterého se probojovalo mužstvo třídy 2.C ve složení Michael Kazmirowski, Vojtěch Hojný a Tomáš Harwot. Soutěžní klání bylo dvoudenní a skládalo se ze tří disciplín. Nejprve se naše družstvo popralo s testem v anglickém jazyce. Následovala prezentace na zadané téma „Is it possible to use introduced tree species in forest regeneration? What are the benefits and risks?“ v anglickém jazyce. Vše uzavřela poznávací část, ve které se objevili nejen živočichové a rostliny, ale i lesnické stroje a přístroje, trofeje, identifikace různých typů dřev apod.

Naši chlapci ukázali své silné stránky v prezentaci a „poznávačce“ a získali v mladší kategorii, ve které se utkalo devět týmů, krásné 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

22 Zář

By

Dvorští gymnazisté zjišťují, co vše se pod pojmem Stachelberg schovává

22 září, 2021 | By |

Skupina našich gymnazistů se vypravila na Stachelberg, největší moderní pevnost u nás. A nejen že tam pomohla při práci v okolí a zažila tam dobrodružství života mimo běžné pohodlí, ale navíc se rozhodla vyzkoumat a přiblížit čtenářům, jaká je historie a význam daného místa. A to tak úspěšně, že jim text zveřejnili i na stránkách pevnosti. Necháte se také inspirovat k výletu?

Již od roku 1956 funguje projekt Cena vévody z Edinburghu (dále DofE), který má své centrum i na našem gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. Součástí DofE je dobrodružná expedice symbolizující zakončení několikaměsíčního snažení zúčastněných studentů. Naše sedmičlenná skupina se rozhodla vydat s krosnami na zádech na nedaleký Stachelberg, aby se o něm, jakožto nová dospívající generace, dozvěděla víc, než zná z vlastního povědomí.

Mohutný vojenský komplex, kdysi vedoucí podél hranic s nacistickým Německem, zná z okolí Trutnova takřka každý jako jednu velkou pevnost. Opak je však pravdou. „Většina lidí si myslí, že se jedná pouze o tento bunkr, ale ve skutečnosti měl celý Stachelberg být soustava několika objektů spojených podzemím,“ prozradil koordinátor péče o dárce Marek Šikola. 

Historie výstavby Stachelbergu začíná jedenáct měsíců před uzavřením Mnichovské dohody, kdy se zrodila myšlenka vybudovat pohraniční opevnění zaručující ochranu Československa. Během následujících dvou let měl vzniknout obr výjimečný svou strukturou – podzemní město spojující jedenáct objektů. Události roku 1938 však veškeré plánování překazily. Úmysly tehdejšího vůdce německé říše Adolfa Hitlera vypovídají o všem: „Současné Československo je třeba zlikvidovat, protože disponuje čtyřiceti divizemi a svazuje mi ruce vůči Francii.“ Z původního plánu vytvořit komplex jedenácti objektů se stihl postavit pouze jediný, a to známý pěchotní srub T-S 73, na kterém celá naše výprava pobývala a během expedice vypomáhala. Další tři měly vybudovanou základovou betonovou desku a zbylé objekty zůstaly ve fázi příprav.

Při návštěvě tohoto historického pěchotního srubu mohou turisté zavítat do místního muzea rozděleného na dvě expozice. „Ta první část se zabývá československým opevněním – z čeho se stavělo, jaké typy objektů se v něm nachází, jeho historií od roku 1938 až po rok 1945,“ vysvětluje Šikola, který zároveň prozradil, že slabost má především pro technické prvky celého opevnění. Součástí prohlídky je také procházení podzemními chodbami, do kterých se lidé dostávají šachtou hlubokou 34 metrů. Při otázce, jaké přicházejí emoce po prohlídce, byla Markova odpověď celkem jednoznačná a plná úsměvu: „Tam se asi nesetkáváme s jinou reakcí, než že jsou všichni zadýchaní po tolika schodech.“ Zájemci se mohou také podívat do střelecké místnosti. „Mám trochu pocit, že to na mě každou chvíli vystřelí,“ tvrdí většina naší výpravy ve chvíli, kdy se postavila tváří v tvář jedné ze zbraní vyčnívající z opevnění. 

Pokud jsou zde však tací, kteří si výlet rádi okoření turistickou zacházkou, dostanou možnost projít si naučnou stezku vedoucí od známého pěchotního srubu do Libče k objektu TS-63, který je samotnému Stachelbergu velmi podobný. Celá naučná stezka se však rozšířila až k objektu T-S 82 alias V Končinách. Trasu si turisté mohou protáhnout na Rýchorskou boudu, přičemž cesta na ni přes Rýchorské pralesy je jistě lákadlem pro příznivce lehkého adrenalinu. Po cestě je u každého z pěchotních srubů neboli objektů těžkého opevnění panel s informacemi o každém z nich a problematice, kterou se zabýval. Po části naučné stezky vede i úniková hra. Účelem celé hry je, že její účastníci řeší šifry a sami mohou procházet příběhem dotýkajícím se celé výstavby opevnění od začátku do poněkud neúplného konce. Po jejím dokončení mohou obdržet i drobnou symbolickou odměnu. 

Poblíž dělostřelecké tvrze se nachází rozhledna Eliška. „Jedná se spíše o novodobou záležitost. Celá rozhledna se postavila v roce 2014 ve stylu dělostřelecké pozorovatelny,“ vysvětluje Marek Šikola. Právě svým vzhledem zachovává okolí celé tvrze historický ráz. Dalo by se říct, že kdyby nebylo Mnichovské dohody v roce 1938 a výstavba se nepozastavila, byla by z ní vidět celá dělostřelecká tvrz Stachelberg a řada dalších objektů pohraničního opevnění. V současné době je však na jejím vrcholu pouze mapa vyznačující ať už ty postavené, nebo pouze rozestavěné objekty, či ty, které zůstaly ve fázi příprav. Název Eliška je odvozen od jména bezpochyby známé česko-polské královny. Celá rozhledna byla totiž vytvořena na základě pohraniční spolupráce s Polskem za finanční podpory EU. 

Na závěr se nabízí otázka: Kdyby se mohutný vojenský komplex celý postavil, byl by považován za velkolepého československého obra napříč staletími? Jednalo by se o stejný unikát, jako je dnes právě díky svému nedokončení? Možná se někomu nabídne myšlenka, že na světě se vyskytuje mnoho kulturního bohatství, které zdaleka nebylo dotaženo do konce. Stachelberg je také ten případ, podobně jako nedostavěný Avignonský most či chrám Sagrada Familia. Na tuto otázku si však musí odpovědět každý sám přímo na místě, stejně jako si ji zodpověděli členové naší výpravy.

Adriana Wetterová, Anna Kubíková (3.A)

14 Zář

By

S DofE na zámek do Osečan

14 září, 2021 | By |

Les plný klacků, spoustu originálních lidí, zámek s lešením kolem zdí a hromady práce. To vše čekalo skupinu šesti studentů z gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem, účastníky programu DofE, kteří se vydali na dobrodružnou expedici na zámek v Osečanech. Jmenuji se Trevor Táborský, jsem bývalý politik, momentálně pracuji pro měsíčník Tichošlápek a přináším vám exkluzivní rozhovor s těmito expedičníky.

Je letní podvečer, pomalu zapadá slunce a nádraží je plné mírně unavených cestujících. Mezi nimi čeká i vedoucí programu DofE – Blanka Hofmanová. Přešlapujíc a plná očekávání přemýšlí, zda cesta nazpět proběhla v pořádku, nebo byla spletena s komplikacemi.

Čekám tu také já, Trevor, poslední minuty byly delší než obvykle, ale teď už vidím vlak přijíždějící ze směru Jaroměř. Po otevření dveří z něj vystupuje šest unavených a zpívajících lidí. V čele skupiny kráčí charismatický blonďák s plachtou s logem programu DofE v ruce. V očích Blanky Hofmanové lze spatřit jiskřičky štěstí, protože vše dopadlo dle plánu. Před tím, než se ke svým expedičníkům dostane jejich vedoucí, odchytávám si je na krátký rozhovor.

Dobrý den, jmenuji se Trevor Táborský a jsem z měsíčníku Tichošlápek. Rád bych vám položil pár otázek. Vím, že se vracíte ze zámku v Osečanech, kde jste byli 3 dny na dobrodružné expedici. Jaká byla hlavní náplň pobytu zde?

„Práce, práce a práce. Chtěli jsme pomoci s opravami, ale nevěděli jsme, kolik nás toho čeká,“ odpovídá stručně Matěj Šejna, pohledný modrooký mládenec.

A jaký úkol z toho nakonec vyplynul?

„Pomáhali jsme čistit zámecký park a stezku, která jím vede, od popadaných větví a poházených klád,“ vysvětluje Léňa Malichová, která i přes značnou únavu nešetří svým úsměvem.   

To zní jako zajímavá, ale náročná práce. Předpokládám, že večery jste trávili odpočinkem.

Dan Jarolímek skočil do řeči ostatním a povídá: „Právě naopak, naše moto znělo: vyspíme se v hrobě. První večer jsme seděli u ohniště až do tří hodin do rána.“

Když říkáte, že jste seděli u ohně, myslíte tím ještě někoho, nebo jste tam byli jen vy?

„Celý večer s námi strávili Matěj s Danem, majitelé zámku,“ začíná výčet přítomných Market Borovcová, „dále jsme tam poznali všechny ostatní dobrovolníky. Bohužel se málokdo představil, takže jejich jména vyšla pouze z naší fantazie.“

Opravdu? A jak jste jim říkali? Podle čeho jste volili jejich přezdívky?

„Většinou podle jejich vlastností, povolání a vzhledu,“ promluvila poprvé Dita Flídrová.

„Ano, paní, co dělá účetní, byla prostě hlavní účetní,“ skočil Ditě do řeči Michal Dohnal, „naopak jedné veselé paní jsme říkali mamba.“

„Ale nesmíme zapomenout ani na jiné dobrovolníky, jako byl například umělec David, ochotný pracovník s dlouhou historií Kristián anebo pan Jura, který na zámku dokonce bydlí,“ říká Dan.

Vypadá to, že nové známosti pro vás byly zábavnou částí expedice, ale ještě se vrátím k vaší práci, zkuste mi ji lépe popsat, Matěji.

„Vstávání bylo většinou brzké, odpolední směny doplňovalo více komárů než ty dopolední a repelenty, které navíc ani nefungovaly (podle mě), došly zanedlouho. Tahali jsme větve a klády. Druhý den, když byla stezka čistější, jsme se mohli přesunout s dalším pracovníkem na svah. Poslední den se nasbírané dříví převáželo k zámku, kde se tvořila kupa na následný táborák.“

Vidím, že jste tam vykonali kus práce, to jste museli asi hodně jíst. Strava je v takto vytížených dnech velmi důležitá.

„Ano, jídla jsme nesli na zádech dostatek, vařili jsme si na plynovém vařiči a používali ešusy. Instantní „mňamky“ nám rozhodně stačily na těch pár dní, ale většinou nebyly moc chutné. Vodu jsme si mohli doplňovat každý den v zámecké koupelně a dostali jsme i přístup k troubě plné pekáčů s koláči,“ říká Dita s úsměvem při zmínce o sladké pochoutce.

Rozumím, tato jídla se dají jíst jen párkrát do roka. Bylo na expedici něco, co vás opravdu překvapilo?

„Asi ano, rozhodně to bylo množství individuálních dobrovolníků a často jsme přemýšleli, proč si vybrali tuto činnost. Nakonec jsme se jich nebáli zeptat a jejich životní osudy nám byly objasněny,“ říká Michal.

Co vám řekli?

„Někdo se na zámek vydal například proto, že zbožňuje přírodu,“ prozrazuje Matěj Šejna.

„Jiné zase uchvátila kultura,“ dodává Léňa Malichová.

„Ale především, aspoň tedy podle nás, jsou tyto brigády velká seznamovací akce,“ podotýká nakonec Dan.

Řekl bych, že člověk určitě narazí na nové známosti. Vy jste celou dobu trávili jen na zámku?

„Ne, druhý den jsme v podvečer vyrazili na výlet. Šli jsme trasu tří kilometrů a náš cíl byla rozhledna Drahoušek, ten jsme zdolali a cestou zpět jsme pozorovali krásný západ slunce,“ dodává Léňa.

Nejdůležitější dotaz jsem si nechal na závěr. Jaký máte pocit z majitelů zámku. Jací byli? Říkáte, že s vámi seděli u ohýnku do ranních hodin, byli tedy přívětiví?

„Už od začátku bylo jasné, že komunikace a domluva s nimi nebude žádný problém.“

„Oba dva se jevili jako slušní lidé a hned nám nabídli tykání,“ podotkla Markét.

„Bohužel při tak velkém počtu přítomných dobrovolníků nebyl prostor na osobnější rozhovor, čili se řešila obecná témata jako jejich účast ve Výměně manželek, náklady na opravu zámku a podobně. I tak jsme se ale dozvěděli spoustu zajímavých věcí,“ končí náš rozhovor Dan.

Děkuji vám za příjemný rozhovor.

„I my děkujeme.“

Cestou k autům si celá skupina vtipně připomíná nejsilnější zážitky, jsou rádi, že domů přijeli v pořádku, a doufají, že se opět někdy společně setkají.

Účastníci expedice

« z 2 »