Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Aktuality

Dotační novinky, Noviny (NKR), Videa

12 Lis

By

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Listopad 12, 2019 | By |

Krajský koordinátor Mgr. Josef Nový v naší aule informoval nové ročníky o prestižním mezinárodním projektu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), který umožňuje rozvíjet talenty všeho druhu: dovednosti, sport i dobrovolnictví. Naši studenti, kteří se do projektu zapojili už na jaře, se podělili o své zkušenosti. První medaile a certifikáty jim budou předány v červnu na slavnostním ceremoniálu v Praze. Už teď je jisté, že se přidají i noví účastníci! Bližší informace poskytnou na setkání tento čtvrtek 14. 11. o velké přestávce ve třídě 1.C Mgr. Blanka Hofmanová a Mgr. Pavlína Flídrová.

12 Lis

By

Třicet let svobody

Listopad 12, 2019 | By |

Výročí listopadových událostí roku 1989 se promítlo i do chodu našeho gymnázia. Vedle zapojení do hodin společenskovědních předmětů šlo především o program, který ve spolupráci s námi pro studenty i veřejnost zajistila Česká křesťanská akademie v čele s JUDr. Josefem Pojezdným. Ve středu 6. 11. proběhla v naší zaplněné aule nejprve beseda se signatářkou Charty 77, evangelickou farářkou Danielou Brodskou, která vyprávěla, jak politický vývoj 60.–80. let zasáhl do jejího života. Následovalo zhlédnutí dokumentárního filmu PaedDr. Ivana Pojara o sametové revoluci ve Dvoře Králové nad Labem s komentářem autora i dalších pamětníků. Nezapomnělo se ani na roli studentů v těchto událostech. Děkujeme hostům i organizátorům za důstojné a inspirativní setkání.

PhDr. Ivo Rejchrt

01 Lis

By

Seminář Těžký život ve vodě, 1. část

Listopad 1, 2019 | By |

Tak jako každý školní rok, i letos na našem gymnáziu začaly akce Klubu NATURA seminářem pro přípravu soutěžících na biologickou olympiádu kategorie C, D. Tématem letošního roku je Těžký život ve vodě. V sobotu 19. října proběhla v rekonstruované pracovně biologie první část přípravy, lektory byli tradičně Mgr. Jiří Hotový z Povodí Labe a Mgr. Josef Hotový z Muzea východních Čech Hradec Králové. Semináře se zúčastnilo 50 žáků a učitelů z patnácti víceletých gymnázií a základních škol Královéhradeckého kraje. Věříme, že jim seminář líbil a že jim usnadnil přípravu na soutěž. Těšíme se na ně i na druhé části v sobotu 30. listopadu.

RNDr. Jana Dobroruková

01 Lis

By

Kroměříž – hanácké Athény

Listopad 1, 2019 | By |

V pondělí 21. října vyrazila naše třída 2.C na exkurzi do Kroměříže.  Zde nás čekal interaktivní program zaměřený na rozvoj etických hodnot. V arcibiskupském zámku jsme se seznámili s  panem Ing. Petrem Hudcem, který nás zaujal projektem „Proměny v antické mytologii a v současném životě“. Jeho výklad byl pestrý a místy také vtipný. Upozornil nás na některé  důležité etické hodnoty minulosti i současnosti – čestnost, statečnost, obětavost, skromnost a přátelství. Potom jsme poobědvali v zámecké zahradě a vydali se na krátkou prohlídku města. Naším laskavým  průvodcem byl PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., který učí na šestiletém Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.  Na AGKM jsme se pak  s ním zúčastnili dvou hodin etické výchovy, při kterých jsme  spolupracovali s tamějšími studenty. Skupinové aktivity  byly zaměřeny na rozvoj empatie a stejně tak i krátký dokument z filmového cyklu „Zprávy agenta Kixe“, který jsme zhlédli na konci výuky.  Celý den jsme si i přes vyčerpávající cestu autobusem užili a shodli se na tom, že jsme získali zajímavé zkušenosti. Děkujeme jak oběma kroměřížským průvodcům, tak i našim paním učitelkám Mgr. Flídrové a Mgr. Rutrlové za to, že pro nás všichni připravili tak neobyčejný zážitek.

Anna Šturmová, 2.C

24 Říj

By

Osobnost města Dominika Jansová!

Říjen 24, 2019 | By |

Mezi oceněnými osobnostmi města Dvora Králové nad Labem tento týden byla i studentka naší 4.A Dominika Jansová – za mimořádné sportovní úspěchy v roce 2018. Gratulujeme a přejeme jí mnoho dalších sportovních úspěchů!

19 Říj

By

Exkurze do Lidic 2019

Říjen 19, 2019 | By |

Maturanti 8. 10. 2019 vyrazili po stopách dramatických událostí roku 1942: zatáčka atentátu na Heydricha, poté muzeum, galerie, multimediální program a pietní území v Lidicích a místo statečné smrti atentátníků a dalších parašutistů v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Díky zapojení obrazu války v krásné literatuře a večerní Manon Lescaut v Národním divadle den úspěšně propojil historii a čtenářství. Dopravu i vstupenky do divadla uhradil náš grant I-KAP KHK I. Děkujeme!

19 Říj

By

Přednáška Tomáše Sychry o Africe

Říjen 19, 2019 | By |

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 proběhla v gymnaziální aule zajímavá přednáška našeho absolventa Tomáše Sychry, studenta 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, o jeho letním působení v horské nemocnici ITIBO v Keni. Šedesátka účastníků si nejen vyslechla jeho zážitky, ale zhlédla též dokumentární film a mnoho fotografií. Závěrečná část patřila rozhovoru Tomáše Sychry se zájemci o studium medicíny z řad gymnazistů, v němž jim poradil s přípravou na přijímací zkoušky na lékařské fakulty i přiblížil průběh studia. Děkujeme Tomášovi za jeho krásnou přednášku i snahu pomoci našim stávajícím studentům!

19 Říj

By

Tradiční účast našich studentů na Svatohubertských slavnostech

Říjen 19, 2019 | By |

V sobotu 6. října 2019 proběhl již 26. ročník Svatohubertských slavností v Kuksu. Součástí programu byla tradiční velká dětská hra „S Hubertem do lesa“, v níž děti procházejí několik stanovišť, kde plní různé úkoly. Již mnoho let studenti našeho gymnázia zajišťují jedno stanoviště, které se zabývá hlavně poznáváním živých rostlin, ale děti zde mohou předvést i další své znalosti, které souvisejí s lesem. I přes velkou nepřízeň počasí se letos skvěle zhostila úlohy lektorek tři děvčata ze třídy 1. A, Karolína Janková, Zuzana Plecháčová a Markéta Borovcová. Soutěže se zúčastnilo vzhledem k dlouhotrvajícímu dešti méně dětí než obvykle, ale mělo to i světlou stránku – děvčata se jednotlivým dětem mohla věnovat delší dobu. Absolvování našeho stanoviště bylo vždy potvrzeno razítkem s medvědí stopou. Děkujeme děvčatům za skvělou reprezentaci našeho gymnázia!

RNDr. Jana Dobroruková

19 Říj

By

Od Charty 77 k Občanskému fóru

Říjen 19, 2019 | By |

Zajímavá přednáška na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem pro studenty i veřejnost u příležitosti 30 let od sametové revoluce!

18 Říj

By

Bazar knih a deskových her na GDK

Říjen 18, 2019 | By |

Aneb zachraňte knihu před skládkou! 😉