Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4leté a 6leté obory

Aktuality

Co se děje na gymnáziu

13 Čvn

By

Medaile z mezinárodní výtvarné soutěže Lidice!

Červen 13, 2019 | By |

Úspěchy letos slaví i naši výtvarníci. S nadšením jsme se zúčastnili prestižní mezinárodní výtvarné výstavy Lidice, jejíž letošní 47. ročník  se věnoval tématu Chemie. Toto téma bylo zvoleno v návaznosti na organizaci UNESCO, která letos připomíná 150. výročí prvního publikování periodické tabulky chemických prvků. Odborná porota posuzovala 15 336 prací od dětí ze 70 zemí světa, a proto pro nás bylo velkým vyznamenáním, že naše díla uspěla. Práce Elišky Hrubé získala čestné uznání a Marek Malich získal dokonce medaili výstavy. Při práci jsme se nechali inspirovat jedním z magických chemických procesů, který je již od pravěku úzce svázán s člověkem – ohněm, kterým je člověk odedávna fascinován bez ohledu na historickou epochu nebo kulturu. Konkrétně jsme uvažovali nad mýtem o Prométheovi, který přinesl lidem nejen oheň samotný, ale i jiskru poznání. Téma jsme zpracovali grafickou technikou, konkrétně suchou jehlou.

Ke konci školního roku jsme se také zapojili do 13. ročníku výtvarné soutěže Střediska volného času  Bájo v České Skalici Poznáváme svět s tématem Mexiko. S radostí pogratulujeme Nele Flosové, která se svou prací získala čestné uznání.

Ing. arch. Kateřina Sedláčková

04 Čvn

By

Nejlepší přírodovědci se sešli na GDK

Červen 4, 2019 | By |

V pondělí 3. května 2019 proběhlo na našem gymnáziu okresní kolo soutěže Poznávání přírodnin. Ze sedmnácti základních i středních škol našeho okresu přijelo téměř 90 žáků utkat se v poznávání 50 rostlin a 50 živočichů, Rostliny připravila tradičně paní Mgr. Marta Černíková a živočichy přivezl z  Muzea východních Čech v Hradci Králové pan Mgr. Josef Hotový. V každé kategorii se mohlo za školu zúčastnit 5 žáků. Za naše gymnázium v kategorii C (8. a 9. třídy) soutěžil jen Matěj Mareček z 1. C, kterému za to děkuji. Velice mne mrzí, že nikdo další z naší 1. a 2. C neprojevil o tuto – mezi školami oblíbenou – soutěž, která rozšiřuje znalosti přírody, zájem. Kategorie B (1. a 2. ročníky středních škol) byla plně obsazena, ze školního kola postoupila Tereza Janská ze 3.C, Renáta Šormová ze 4. C a trojice Jaroslav Kubů, Eliška Žižková a Lenka Zívrová z 2.A. Kategorie A letos v okresním kole zastoupena nebyla, školního kola se sice zúčastnili zájemci ze třídy 3. A, ale ti odjížděli v neděli 2. 6. na sportovně turistický kurz. Žáci 4. ročníků se této soutěže již nezúčastňují, v době okresního kola už mají po maturitě.

V krajském kole se soutěží jen ve třech kategoriích, kategorie B a A se slučuje. V této velké konkurenci se do krajského kola dostala Tereza Janská – gratulujeme! Krajské kolo proběhne 18. června v Kostelci nad Orlicí.

RNDr. Jana Dobroruková

30 Kvě

By

GDK v novinách

Květen 30, 2019 | By |

Pokud chcete zjistit více o tom, co se děje na GDK, můžete se začíst i do Novin královédvorské radnice (s. 11).

30 Kvě

By

Cambridgeský úspěch naší studentky a její postřehy ze zkoušky CAE

Květen 30, 2019 | By |

Na začátek trochu připomenutí – naše studentka Julie Anna Richterová se ve školním letošním kole „Soutěže v anglickém jazyce“ umístila na 1. místě a jedna z cen byla poukázka 2.500,- na Cambridgeskou zkoušku od Spolku přátel gymnázia (SPG). Julie se na jaře na zkoušku CAE (Cambridge Advanced English) přihlásila přes Evropské Vzdělávací Centrum, které cambridgeské zkoušky pořádá. Naše studentka překvapila i samu sebe, když namísto úrovně C1, o niž se ucházela, získala dostatek bodů pro úroveň nejvyšší, tedy C2 (Cambridge Proficiency Exam). Velmi gratulujeme k tomuto úžasnému úspěchu a doufáme, že Julie najde se svými znalostmi odpovídající uplatnění.

Pro ostatní žáky to může být výzva – máme zde další skvělé studenty, kteří by zkoušky rozhodně zvládli. Tudíž jsem požádala Julii, aby nám shrnula zkoušku jako takovou a poradila nám, na co si dát pozor a co jí konkrétně pomohlo.

„Psaní je největší problém, pokud už zvládáme komunikaci, větnou stavbu a způsoby, které se od českého jazyka liší. Je důležité uvědomit si, že předložka, spojka i výslovnost v mluvené (i psané) části opravdu dělá svoje. Častým problémem je v obou případech (tzn. čj – aj a obráceně), že člověk překládá doslovně. Výrazy, fráze apod. se mohou značně lišit a nejde o to, že vám někdo porozumí. V takových zkouškách se cení přesnost a za nepřesnost jsou body odečteny. Chyby jako „on the picture“ nebo „ I am listening music“ jsou zbytečné a dá se jim jednoduše vyhnout. Stačí si na ně dávat pozor a připomínat si je. Procvičujte si cvičení na předložky, pokud vám dělají problémy. Jako v našem mateřském jazyce vám dojde, že jste mohli leccos zapomenout.

Ale nyní se vraťme k psaní. Zde jsou pravidla podobná. Můžete si řici, že slohy vám vycházejí v pořádku, neděláte chyby a máte jedničky. V takovéto zkoušce bezchybnost však nestačí. Zkoušející u CAE mají v oblibě fráze a slovní spojení, která o úrovni C1 vypovídají. Slohová část se mi zdála nejtěžší. Pro tuto část doporučuji najít si na internetu příklady CAE slohů a frází, které se mohou hodit.

S čím člověk většinou nepočítá, bývá únava při zkoušce. Ke konci zkoušky jsem byla unavená a chtěla jsem ji mít za sebou. Možná proto také dávají mluvenou část na konec. Toto může být pro některé úleva, ale únava a stres mohou u mluvení dělat svoje, zvlášť když zkoušku trávíte v tichu se sluchátky. Desetiminutové přestávky později utečou velice rychle a člověk si pak připadá neodpočatě.

Je třeba pevně dodržovat pravidla zkoušky, která vám nejen pošlou na e-mail, ale také vás s nimi seznámí při zkoušce. Porušování pravidel je trestáno diskvalifikací.

Pokud nejdete na zkoušku sami, je důležité se řádně domluvit. Na zkoušce budete několik hodin a pouze s dalšími kandidáty. Domluvit se je důležité hlavně proto, protože elektronika (telefony, tablety … ) je na začátku zkoušky zabavena, a tím pádem se dohodnout nelze.“

Julie Anna Richterová (studentka 3.A)

V září 2019 bude na naší škole opět otevřen „Přípravný kurz FCE“ pro studenty, kterým nestačí jazyková úroveň maturity. Pro možné zájemce – informujte se prosím u svých vyučujících angličtiny.

Mgr. Alena Heřmanová

28 Kvě

By

Hurá na celostátní kolo SOČ!

Květen 28, 2019 | By |

Naše studentka Zuzana Crhová (5.C) obsadila se svou prací Cvičebnice španělské gramatiky 2. místo v krajském kole Středoškolské činnosti v kategorii „učební pomůcky“ a postupuje do červnového republikového kola – tzv. 41. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti – Opava. Gratulujeme a přejeme jí hodně úspěchů!

27 Kvě

By

Vodácký kurz 2. ročníků

Květen 27, 2019 | By |

S batohy na zádech a s plnými taškami v ruce jsme se sešli na nádraží, odkud nás čekala dlouhá cesta až do jižních Čech. V očích každého z nás byla špetka hrůzy, protože předpověď počasí nevypadala vůbec dobře. Stále jsme ale věřili v krásný vodák. Naděje přeci umírá až poslední.

Hned první den jsme mnozí z nás poprvé chytili pádlo do ruky, nasedli do lodi a hurá na vodu. Byl to také poslední den, kdy jsme zůstali všichni suší. Celý zbytek našeho kurzu už jsme se jenom snažili vysušit co nejvíce mokrého oblečení a co nejlépe využít poslední kousky toho suchého. Kdo nebyl mokrý po pádu do Vltavy, byl mokrý od deště, který na chvilku dokonce vystřídal i sníh. I přes šílené počasí jsme se každý den na vodu vydali, a i když si mnozí z nás hned druhý prosněžený den sáhli na dno, vodu jsme si všichni užili. Na náš výlet plný plavby, deště, promrzlých nocí, pytlíkových polévek a instantních jídel, ale i kulturních zastávek bude určitě každý z nás dlouho vzpomínat. Díky skvělé atmosféře a dobré náladě, kterou jsme se i přes drsné podmínky všichni snažili udržet, budeme vzpomínat v dobrém.

Eva Žižková 4.C

22 Kvě

By

Věda je zábava!

Květen 22, 2019 | By |

Dne 16. 5. proběhla v Olomouci konference, která zakončila letošní 13. ročník projektu PřF UP Věda je zábava. Projekt je určen pro školní kolektivy, které se rozhodnou vypracovat během školního roku odbornou práci na přírodovědné téma a na konferenci ji prezentovat. Studenti našeho gymnázia se této zajímavé akce již několikrát zúčastnili, a to jak s biologickými, tak s chemickými pracemi.

V tomto školním roce zaujal projekt Věda je zábava členy polytechnického kroužku z 1. C, kteří se rozhodli věnovat svůj zájem pavoukům. Pro svou práci si zvolili název Pavouci našima očima. Od podzimu studovali odbornou literaturu o pavoucích a sepisovali jejich stavbu těla, způsob života a hlavně podrobně údaje o pavučinovém vláknu. Na skleněné tyčinky namotávali nalezené pavučiny, aby mohli v laboratoři zkoumat vlastnosti pavučinového vlákna. Snažili se zjistit, které látky jsou schopné pavučinové vlákno narušit, případně rozpustit. Použili kromě studené a horké vody i kyselinu octovou, dusičnou a sírovou, hydroxid sodný a roztok amoniaku. Pomocí speciálních reakcí se snažili ověřit, že pavučinové vlákno je tvořeno bílkovinou. A použili také zkoušku ohněm. A jaký byl výsledek? Badatelé se přesvědčili, že pavučinové vlákno patří mezi nejodolnější látky, které se vyskytují v živé přírodě. Rozpustilo se pouze v koncentrované kyselině dusičné a sírové, což jsou látky, se kterými vlákno v přírodě nepřijde do styku. Analytickými reakcemi prokázali, že se pavučinové vlákno skládá z bílkovin, v ohni zuhelnatělo. Součástí práce bylo i jejich pátrání po roli pavouků v pohádkách a pověstech. Výsledkem bylo zjištění, že v pohádkách vystupují pavouci převážně v kladných rolích, což by mohlo pomoci dětem zbavit se určitého odporu k pavoukům.

Tato mnohaměsíční práce měla i pěkný závěr. Z Olomouce si za svou prezentaci a správné odpovědi na otázky poroty odvážejí naši primáni druhé místo. Je škoda, že se konference nemohli zúčastnit všichni, ale dalším členům kroužku zabránila v cestě do Olomouce nemoc. Daleko cennější je ale vše, co se v průběhu projektu naučili: studovat literaturu, sepisovat poznatky, provádět a dokumentovat pokusy, soustavně pracovat, vzájemně spolupracovat, prezentovat práci před porotou a dalšími soutěžícími. Pokud je napadne další zajímavé téma, třeba se projektu Věda je zábava ještě někdy zúčastní.

RNDr. Jana Dobroruková

15 Kvě

By

Ocenění v angličtině pro studentky GDK

Květen 15, 2019 | By |

Předávání cen ze soutěže pro střední školy „TONGUE TWISTERS“, kde se Kristýna Jahnátková umístila na 2. místě a Bára Kopecká na 4. místě. Děkujeme za krásné umístění i účast v soutěži!

Mgr. Alena Heřmanová

15 Kvě

By

Gymnazisté v parlamentu

Květen 15, 2019 | By |

V pondělí 6. 5. 2019 se naše třída 4.C spolu s dalšími žáky dvorského gymnázia vydala na dějepisnou exkurzi do hlavního města Praha. Po brzkém vstávání a dlouhé cestě vlakem bylo na pořadu dne několik historicky významných památek. Na procházce od zastávky metra Vyšehradská jsme si ale nemohli odpustit pár idylických pohledů na „srdce Evropy“. A na Vyšehradě také začalo to pravé dějepisné putování. Vyšehradský hřbitov, Emauzský klášter s nedalekým pomníkem „Praha svým vítězným synům“, dům Karla Hynka Máchy, Novoměstská radnice či kostel Panny Marie Sněžné – to jsou všechno místa ukrývající kousky dějin českého národa. Naše výprava směřovala k jedinečné prohlídce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Po zhlédnutí krátkého filmu o historii a funkcích parlamentu proběhla řádná bezpečnostní kontrola a ocitli jsme se v jednacím sále a přilehlých místnostech. Zatímco druhé části výpravy se podařilo zastihnout k besedě poslance MUDr. Jiřího Maška (který nám tu prohlídku zařídil), my jsme si čekání na Malostranském náměstí zkrátili trdelníky či kávou. Po všemi vytouženém rozchodu jsme znaveni využili služeb Českých drah. Oplývajíce dojmy z kulturního zážitku jsme zalehli do postelí.

Adriana Karbanová, Anna Mokrá (4.C)

14 Kvě

By

Studentské volby do Europarlamentu

Květen 14, 2019 | By |

Již tradičně jsme se zapojili do „cvičných“ studentských voleb, tentokrát do Europarlamentu. Celostátně proběhly na 246 školách a bylo v nich odevzdáno 18 758 platných hlasů. V úterý 7. 5. 2019 mohlo volit i 223 našich studentů, kterým bylo nejpozději toho dne 15 let. Tohoto práva využilo 92 z nich, tedy 41 % (ovšem bez maturantů, kteří již do školy nechodí, by šlo o více než 50 %). Z 87 platných hlasů dostala nejvíce Česká pirátská strana (21 hlasů = 24 %) před Starosty s regionálními partnery a TOP 09 a ANO 2011 (v obou případech 13 hlasů = 15 %), což na prvních dvou místech vcelku přesně odpovídá celostátním výsledkům. Podstatnější než vítěz byla však příležitost mluvit se studenty o významu voleb a přimět je k zamyšlení nad veřejným děním. Snad si alespoň někteří z nich uvědomí, že kdo nechodí k volbám, nemůže se divit, koho všem zvolí ti, kteří k nim dorazí…

Děkuji volební komisi za jejich úsilí!

PhDr. Ivo Rejchrt