Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Aktuality

Co se děje na gymnáziu

17 Dub

By

Мы хорошо владеем русским языком!

Duben 17, 2019 | By |

Velkého úspěchu v celorepublikovém kole konverzační soutěže v ruském jazyce, které se konalo 8. 4. 2019 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze, dosáhla naše studentka Adéla Šleisová ze třídy 3.A. Adéla postoupila do ústředního kola poté, co zvítězila v krajském kole této soutěže. Mezi 13 vítězi krajských kol obsadila vynikající 4. místo v kategorii SŠ I. Gratulujeme, přejeme mnoho dalších úspěchů a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Dana Dalibabová

17 Dub

By

Zahrada pro férovou snídani

Duben 17, 2019 | By |

V krátké době už potřetí přivítá zahrada (v nepříznivém počasí případně  tělocvična) gymnázia širokou veřejnost. Po burze kabelek a knih, výstavě modelů železnic to tentokrát budou příznivci fair trade a všichni, kdo podporují nebo chtějí podporovat regionální produkty.

Všimli jste si, že i v našem městě se můžete přidat k akci, která probíhá po celé republice?  Již šestý rok po sobě se vyznavači fair trade a  místních produktů setkávají na zahradě gymnázia a v altánu, které jsou vždy  druhou květnovou sobotu  pro tyto účely volně přístupné. S sebou si zabalte vše, co rádi snídáte – fair trade kávu, čaj, kakao, pokrmy připravené z fair trade produktů (cukr, banány, čokoláda…). Společný piknik vítá rovněž suroviny přímo od farmářů či z vlastních zahrad. Přibalte třeba i piknikovou deku. Není vám jedno, co kupujete a jíte? Všímáte si původu potravin? Přijďte a připojte se k nám, začínáme snídat v sobotu 11. 5. od 9.30. Vše o fair trade na www.ferovasnidane.cz, www.fairtrade.cz.

Mgr. Blanka Hofmanová

17 Dub

By

2.C přemýšlí o holocaustu

Duben 17, 2019 | By |

V úterý 9. dubna se třída 2.C díky grantu Evropské unie I-KAP KHK I vypravila na dějepisno-literární exkurzi do Prahy. V hlavním městě jsme se zúčastnili programu Židovského muzea „Hanin kufřík“, v jehož rámci jsme si připomněli příběh Hany Bradyové a jejího bratra Jiřího, kteří byli za druhé světové války kvůli svému židovskému původu deportováni do koncentračních táborů, příběh Japonky Fumiko Išioka, díky které nebyly jejich osudy zapomenuty, i příběhy dalších židovských dětí, jejichž životy se kvůli holokaustu nenávratně změnily. Prohlédli jsme si Staronovou synagogu, židovský hřbitov i synagogu Pinkasovu, ze které se stal památník obětí holokaustu.

Po skončení programu věnovaného tragickému osudu židů během 2. světové války jsme se vydali do Divadla ABC zhlédnout představení „Pan Kaplan má třídu rád“. Známá hra o záludnostech vyučování cizí řeči plná humoru a písní je velmi povedenou komedií, která se tu hraje už roky. Při jejím sledování se ale divák nevyhne jejímu, na první pohled skrytému, podtextu – co přinutilo ty dospělé lidi opustit své domovy a vydat se do cizí země, kde teď musí tak urputně zápasit s jejím jazykem? Smutná přítomnost války sem a tam prosakuje celým příběhem a dodává mu hlubší myšlenku.

A tak se obě náplně této exkurze ukázaly být zvláštně propojené – některé lidi 2. světová válka vyhnala z jejich domovů, některé uvěznila nebo připravila o život. Je potřeba znát jejich příběhy, abychom nestali lhostejnými k podobným věcem a nedovolili, aby se opakovaly. Proto se o jejich osudech učí ve školách a proto jsme se i my vydali na tuto exkurzi.

Eliška Pecnová (2.C)

17 Dub

By

Výstava na GDK

Duben 17, 2019 | By |

Výstava modelové železnice proběhne tentokrát přímo na gymnáziu, a to 29. 4. – 1. 5. od 9 do 17 hod. Přijďte se podívat na aplikovanou fyziku a výtvarné umění… 🙂

11 Dub

By

YPEF 2019

Duben 11, 2019 | By |

Naši studenti se opět zapojili do soutěže YPEF – Young People in European Forests  (lesnická soutěž). Místního kola, které proběhlo 21. února, se zúčastnila naše čtyři tříčlenná družstva, tři soutěžila ve starší a jedno v mladší kategorii. Ve starší kategorii se družstvo ve složení Eliška Cermanová, Stella Marie Králová a Adéla Šleisová  (3.A) probojovalo na první místo a postoupilo do regionálního kola, které se konalo 9. dubna v České lesnické akademii v Trutnově. Naše děvčata se umístila na třetím místě a kromě diplomu si odnesla pěkné ceny. Děkujeme jim za pěknou reprezentaci školy.

RNDr. Jana Dobroruková

11 Dub

By

Soustředění polytechnického kroužku v Posázaví a Povltaví

Duben 11, 2019 | By |

Ve dnech 4.–7. dubna 2019 se uskutečnilo čtvrté soustředění polytechnického kroužku v rámci našeho školního grantu v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (a tedy pro účastníky zdarma). Soustředění bylo zaměřeno na jarní aspekt suťových lesů nad meandry Vltavy, dále jsme navštívili Štěchovickou přehradu, důl Anna v Příbrami a vrch Medník v Posázaví. Akce se zúčastnilo 44 žáků a jejich vedoucích z našeho gymnázia a z partnerské ZŠ a MŠ Bílá Třemešná.

V pátek byla na programu celodenní exkurze po povltavské naučné stezce, zaměřená zejména na jarní rostliny, doplněná o odchyt a poznávání bezobratlých živočichů, poslech zpěvu ptáků a jejich pozorování dalekohledem. Večer si žáci sepsali pozorované rostliny a živočichy.

V sobotu jsme navštívili Štěchovickou přehradu, kde jsme nejprve zhlédli film o výstavbě a provozu přehrady a elektrárny. Následně jsme ve dvou skupinách prošli s místními průvodci elektrárnu a vyslechli výklad. Poté jsme přejeli do Příbrami, kde jsme opět ve dvou skupinách navštívili s průvodci starý důl Anna, do kterého nás dovezl starý důlní vláček, a dále zajímavou vodní stezku. Další část odpoledne už byla věnovaná přírodě, přejeli jsme do Jinců, kde jsme se věnovali odlovu a určování vodních bezobratlých bentických živočichů. Večer, po dopsání nových pozorovaných rostlin a živočichů, si žáci nově nabyté vědomosti prověřili v malé soutěži.

Náplní nedělního dopoledního programu byla vycházka na vrch Medník, kde se nachází jediná lokalita zajímavé jarní rostlinky s názvem kandík psí zub. Exkurze byla plánovaná do období, kdy kandík kvete, ale vzhledem k rychlému letošnímu nástupu jara jsme našli rostlinky již odkvetlé. Během vycházky žáci opět odchytávali a poznávali bezobratlé živočichy a sledovali jarní rostliny.

Exkurze se vydařila i díky skvělému počasí, které prosvětlilo jarní lesy. Již se těšíme na další exkurzi, tentokrát v květnu do Poodří.

RNDr. Jana Dobroruková

 

11 Dub

By

Instalace výstavy Paměti národa

Duben 11, 2019 | By |

Žáci 4.C se zapojili do instalace putovní výstavy Paměti národa, jež na dva týdny ozdobí královédvorské hlavní náměstí. Jeden panel je přímo výsledkem gymnaziálního týmu v projektu společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů, který v našem regionu koordinovala Mgr. Pavlína Flídrová. Má připomínat příběhy zajímavých osobností ve 20. století. Děkujeme všem za jejich úsilí!

08 Dub

By

Německé divadlo v Žitavě

Duben 8, 2019 | By |

Němčináři druhých a třetích ročníků měli možnost zúčastnit se divadelní expedice do Žitavy.

Proběhla 2. 4. 2019 a dohromady vyjelo 25 žáků. Zhlédli muzikálové představení „Der kleine Horrorladen“, po kterém následoval divadelní workshop, kde si žáci vyzkoušeli, co znamená, stát na prknech slávy. Čas zbyl i na prohlídku města. Nejprve jsme hromadně navštívili uměleckou čtvrť „Mandauský lesk“ a následoval rozchod, při kterém  žáci ve skupinkách objevovali krásy tohoto malebného města.

Mgr. Petra Weymanová

01 Dub

By

ARS POETIKA

Duben 1, 2019 | By |

Dne 28. 3. se na Univerzitě Hradec Králové konal  8. ročník regionální soutěže ARS POETIKA – Puškinův památník. Ve čtyřech kategoriích spolu soutěžili žáci základních a středních škol královéhradeckého a pardubického kraje. Naše gymnázium se v tomto roce účastnilo této soutěže poprvé.  Michaela Sacherová, žákyně 3.C, která naši školu reprezentovala, se v kategorii slovního projevu umístila na skvělém třetím místě. Gratulujeme.

Mgr. Vladimíra Fryntová

01 Dub

By

Ruštinářky gymnázia tradičně perfektní!

Duben 1, 2019 | By |

 Naše škola má za sebou další krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se konalo v Hradci Králové krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce. Naše studentky opět zazářily a nechaly v poli poražených ve většině kategorií spolužáky z ostatních škol Královéhradeckého kraje! Děvčata tak ani letos nezaostala za zářivými úspěchy let předešlých:

Magdalena Kazmirowská (2. C)  v kategorii ZŠ obsadila 1. místo (v této kategorii se celostátní kolo tradičně nekoná).

V kategorii SŠ I nedala nikomu šanci Adéla Šleisová (3. A), obsadila také 1. místo a postupuje do celostátního kola. A skvělého výsledku v silné konkurenci – 3. místo – dosáhla i Kateřina Karlíčková (5. C) v kategorii SŠ II.

Gratulujeme a děkujeme děvčatům za vynaložené úsilí a vzornou reprezentaci. Adéle držíme palce do kola celostátního, které se bude konat 8. dubna 2019 v Praze.

Mgr. Dana Dalibabová