Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4leté a 6leté obory

Historie

Od roku 1895 do současnosti

Budova gymnázia se nachází na náměstí Odboje (v sousedství divadla a kina), asi dvě minuty chůze od centra města a pět minut od autobusového nádraží. Pochází z roku 1895 a je postavena podobně jako blízký Hankův dům v pěkném novorenesančním stylu.

V minulosti prošla škola mnoha školskými systémy. Studium bylo původně osmileté (za časů Rakouska-Uherska a v období první republiky), po válce byla škola v rámci reformy přejmenována na jedenáctiletou, později dvanáctiletou střední školu, na ni navázala tříletá střední všeobecně vzdělávací škola. Od školního roku 1968/69 bylo studium čtyřleté a vrátil se tradiční název gymnázium. Se jménem školy je spjata řada významných osobností – studentů a absolventů školy (Otto Gutfreund, Ivan Olbracht, Zdeněk Horský, Jan Weiss a další).

V letech 1985-1990 u příležitosti stoletého trvání gymnázia byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celého objektu.

Přehled ředitelů

2018- současnost

Mgr. Martina Kubíková

2012-2018

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.

1991-2012

Mgr. Josef Bělina