Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Výuka 2022/2023

Informace o provozu školy

Předpokládaný harmonogram školního roku 2022/2023 (ve stavu k 25.08.2022)


 • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

Posledním školním dnem v roce 2022 je čtvrtek 22. prosince 2022, od pátku 23. prosince do pondělí 2. ledna probíhají vánoční prázdniny. Opětovný nástup do školy je v úterý 3. ledna 2023.

 • 18. listopadu 2022

Na pondělí 18. listopadu 2022 je z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno žáků (následuje státní svátek 17. listopadu).

 • 24. a 25. října 2022

Na pondělí 24. a úterý 25. října 2022 je z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno žáků (následují 2 dny podzimních prázdnin a státní svátek 28. října).

 • 1. září 2022

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v kmenových třídách dle jednotlivých ročníků (nové třídy: 1.A 010 přízemí, 1.C 109 1. poschodí).
Předpokládaný konec prvního dne ve škole je v cca 10 hodin, pro nové žáky v cca 12 hodin.

Školní stravování je zajištěno i nadále v jídelně SPOŠ na nábřeží.

Aktuálně nejsou v platnosti žádná mimořádná protiepidemická opatření.

Školní řád

Školní řád

ŠVP

Školní vzdělávací program

Projekty a granty

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008508

Předpokládané zahájení projektu: 1. 1. 2018

Ukončení projektu: 31. 12. 2020

Anotace projektu:

Projekt I-KAP KHK I je implementačním nástrojem, jehož cílem je napomoci zlepšení řízení škol, zvýšení kvality procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně ped. pracovníků společně s vytvořením kvalitního adaptabilního zázemí pro jejich rozvoj.

GDK je partnerem projektu: č.  4  

GDK je zapojen do realizace aktivity KA3 – Podpora polytechnického a odborného vzdělávání a K4 Podpora čtenářské a matematické gramotnosti žáků.

GDK bude realizovat následující aktivity:

 • Polytechnický kroužek
 • Vícedenní soustředění
 • Cyklus polytechnických exkurzí
 • Modernizace fyzikální laboratoře, učebny biologie, chemie a fyziky
 • Čtenářské dílny
 • Vydání knihy
 • Projektové dny pro ZŠ
 • Projektová dopoledne pro MŠ
 • Cyklus literárně-čtenářských exkurzí včetně workshopů
 • Projektové dny matematiky

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.