Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Výuka 2023/2024

Informace o provozu školy

  • 27. listopadu 2023

V pondělí 27. listopadu 2023 je z důvodu stávky zaměstnanců zcela zrušen provoz školy (celý text v PDF).

  • 29. září 2023

Na pátek 29. září 2023 je vyhlášeno ředitelské volno.

  • 7. září 2023

Od 14:10 proběhne v prostorách školy každoroční burza učebnic a dalších výukových materiálů.

  • 4. září 2023

Zahájení školního roku 2023/2024 proběhne v pondělí 4. září 2023 v kmenových třídách dle jednotlivých ročníků (nové třídy: 1.A 010 přízemí, 1.C 109 1. poschodí).
Předpokládaný konec prvního dne ve škole je v cca 10 hodin, pro nové žáky v cca 12 hodin.

S sebou přezůvky + zámek k šatnové skříňce, papírový nebo elektronický zápisník pro poznámky. Šatnové skříňky budou žákům přiděleny během prvního školního dne.

Třídním učitelem v primě šestiletého studia (1.C) bude Mgr. Jakub Stránský (Sr), vyučující fyziky a chemie; kmenovou třídou 1.C bude učebna 109 v 1. poschodí.
Třídní učitelkou v 1. ročníku čtyřletého studia (1.A) bude Mgr. Vladimíra Fryntová (Fn), vyučující anglického jazyka, dějepisu a ruského jazyka; kmenovou třídou bude učebna 010 v přízemí.

Rozvrh hodin bude na webových stránkách a v systému Bakaláři dostupný po 1. září 2023.

Školní stravování je zajištěno i nadále v jídelně SPOŠ na nábřeží.

Aktuálně nejsou v platnosti žádná mimořádná protiepidemická opatření.
Z důvodu probíhající rekonstrukce vstupního vestibulu je vstup do budovy do 1. listopadu 2023 přes školní zahradu.

Školní řád a Školní vzdělávací program

Školní řád

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Ročníková práce (pro 3. ročníky)

Ročníková práce - obecné pokyny

Ročníkové práce na sdíleném úložišti