Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Europass

Gymnázium se registrovalo na webovém portálu Národního pedagogického institutu – Europass (https://europass.cz/), aby svým žákům nabídlo bezplatný vstup a využití jeho možností. Webový portál nabízí sestavení životopisu, motivačního dopisu, třídění a zakládání certifikátů, zkušeností z praxe, absolvování kurzů a jiných dovedností či znalostí. Zároveň umožňuje převést dokumenty do cizích jazyků pro potřeby studia, brigád nebo zaměstnání v zahraničí. Dokumenty jsou pak akceptovány všemi státy EU. Národní pedagogický institut společně s EU vytvořily tento zajímavý a praktický portál, který studenty motivuje k vedení vlastního portfolia v digitální podobě a k jeho využitelnosti v jakýchkoli životních situacích. Postupně se všichni studenti seznámí s jeho fungováním a využitelností v hodinách informatiky.

Dodatek k osvědčení

Dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády.

Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.

Na rozdíl od známek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.

Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.

Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).

Zobrazit osvědčení v PDF