Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kontakt

Kontaktní údaje

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304

Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
náměstí Odboje 304,
Dvůr Králové nad Labem, 544 01

IČO: 60153393
REDIZO: 600 012 867
IZO: 060153393

telefon:

+420 724394453 (škola)

+420 724394503 (ředitelka)
+420 602403191 (ředitelka-mobil)

web: http://www.gym-dk.cz
datová schránka: 2tpja6p

Zřizovatel

Královéhradecký kraj
Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Administrativa

Mgr. Martina Kubíková
ředitelka
telefon: +420 602403191
e-mail: director@gym-dk.cz

Mgr. Jiří Erlebach
zástupce ředitele
e-mail: info@gym-dk.cz

Ing. Tereza Pušová
ekonomka
e-mail: tereza.pusova@gym-dk.cz
telefon: +420 724394453


E-mailový kontakt na ostatní interní zaměstnance školy:
[Jmeno].[Prijmeni]@gym-dk.cz

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

je osoba, která monitoruje soulad zpracovávání dat a údajů ve škole s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 (GDPR).

Kontakt: poverenec@gym-dk.cz

Informace o zpracování osobních údajů:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě zákona (např. případ vedení dokumentace školy) a dále na základě informovaného souhlasu (např. údaje o žákovi pro ubytování na školní akci). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 2tpja6p , emailem na adrese kubikova.martina@gym-dk.cz, nebo poštou na adrese Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontaktní formulář