Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Kontakt

Kontaktní údaje

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304

Příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
náměstí Odboje 304,
Dvůr Králové nad Labem, 544 01

IČO: 60153393
REDIZO: 600 012 867
IZO: 060153393

telefony:
+420 602403191 (ředitelka-mobil)
+420 724394503 (ředitelka-kancelář)
+420 724394453 (škola)

web: http://www.gym-dk.cz
datová schránka: 2tpja6p
e-mail: info@gym-dk.cz

Zřizovatel

Královéhradecký kraj
Regiocentrum Nový pivovar
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Administrativa

Mgr. Martina Kubíková
ředitelka, statutární orgán příspěvkové organizace
telefon: +420 602403191
e-mail: director@gym-dk.cz

Mgr. Jiří Erlebach
zástupce ředitele, zástupce statutárního orgánu
telefon: +420 702282558
e-mail: zastupce@gym-dk.cz

Ing. Kateřina Pavlína Šturmová
ekonomka
telefon: +420 607 165 247
e-mail: ekonom@gym-dk.cz


Přehled zaměstnanců a jejich kontaktů v sekci O škole -> Lidé

Pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

je osoba, která monitoruje soulad zpracovávání dat a údajů ve škole s Nařízením Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679 (GDPR) a adaptační legislativy České republiky zejména zákona č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů.

Kontakt: poverenec@gym-dk.cz

Informace o zpracování osobních údajů:

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje na základě zákona (např. případ vedení dokumentace školy) a dále na základě informovaného souhlasu (např. údaje o žákovi pro ubytování na školní akci). Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 2tpja6p , emailem na adrese kubikova.martina@gym-dk.cz, nebo poštou na adrese Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Školská rada
Složení Školské rady při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem:

Ing. Eva Žižková, zástupce rodičů nezletilých žáků, předsedkyně ŠR telefon: 602208205, e-mail: eva.zizkova@nanamesti.cz

Mgr. Pavlína Flídrová, zástupce pedagogických pracovníků telefon: 724394453, e-mail: pavlina.flidrova@gym-dk.cz

Mgr. Jiří Erlebach, zástupce pedagogických pracovníků, místopředseda ŠR telefon: 702282558, e-mail: jiri.erlebach@gym-dk.cz

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., zástupce zřizovatele telefon: 499396321 , e-mail: reditel@zsbt.cz

Mgr. Edita Vaňková, zástupce zřizovatele telefon: 499620190, e-mail: edita.vankova@zspodhart.cz

Jakub Seneta, zástupce zletilých žáků e-mail: jakubseneta@gmail.cz