Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Lidé

s předměty vyučovanými ve školním roce 2023/2024

Mgr. Kubíková Martina

ředitelka školy

český jazyk, francouzský jazyk
konzultace: úterý 14:10–15:30
telefon: (+420) 602403191

 

Mgr. Erlebach Jiří

zástupce ředitele

fyzika, informatika
konzultace: čtvrtek 12:30–13:15
telefon: (+420) 702282558

 

Ing. Kozáková Iveta

ekonom školy

telefon: (+420) 702068844

Mgr. Hofmanová Blanka

pedagog, výchovný poradce

zeměpis, tělesná výchova
konzultace: čtvrtek 14:10–14:55

 

Mgr. Bártová Zuzana

pedagog, metodik prevence rizikového chování

francouzský jazyk, francouzská konverzace, základy společenských věd
konzultace: pondělí 14:10-14:55

 

Mgr. Veiglová Hana

školní psycholog

konzultace: středa: 8–17, čtvrtek 7–15

 

Ing. Černá Marie

pedagog

francouzský jazyk
konzultace: pondělí 12:30–13:15

Mgr. Dalibabová Dana

pedagog

ruský jazyk, ruská konverzace, německý jazyk, dějepis
konzultace: čtvrtek 14:10–14:55

 

Mgr. Dušek Kuria Catherine

pedagog

konverzace v anglickém jazyce
konzultace: úterý 13:20–14:05

 

Mgr. Fikrová Jitka

pedagog

anglický jazyk
konzultace: pondělí 13:20–14:05

 

Mgr. Flídrová Pavlína

pedagog

český jazyk a literatura, hudební výchova
konzultace: úterý 15:00-15:45

 

Mgr. Fryntová Vladimíra

pedagog

anglický jazyk, ruský jazyk, dějepis
konzultace: čtvrtek 12:30-13:15

 

Mgr. Heřmanová Alena

pedagog

anglický jazyk, seminář přípravy na zkoušku FCE
konzultace: pondělí 13:20–14:05

 

Mgr. Ježek Stanislav

pedagog

tělesná výchova, informatika, počítačová administrativa
konzultace: čtvrtek 13:20–14:05

 

Mgr. Marousková Lada

pedagog

německý jazyk, německá konverzace
konzultace: úterý 13:20–14:05

 

Ing. Matušková Jana

pedagog

německý jazyk, občanská výchova, základy společenských věd
konzultace: úterý 13:20–14:05

 

Mgr. Polášková Eva, Ph.D.

pedagog

chemie, chemický seminář, biologie
konzultace: středa 14:10–14:55

 

Ing. Pušová Tereza

pedagog

základy ekonomiky
konzultace: středa 13:20–14:05

PhDr. Rejchrt Ivo, Ph.D.

pedagog

český jazyk a literatura, dějepis, historický seminář, společenskovědní seminář, základy společenských věd
konzultace: úterý 15:00–15:45

 

Mgr. Rutrlová Šárka

pedagog

biologie, přírodopis, biologický seminář, tělesná výchova
konzultace: pondělí 13:20–14:05

 

Ing. arch. Sedláčková Kateřina

pedagog

výtvarná výchova
konzultace: pátek 11:40–12:25

 

Mgr. Sommerová Věra

pedagog

anglický jazyk
konzultace: pondělí 12:30–13:15

 

Mgr. Stránský Jakub

pedagog

fyzika, fyzikální seminář, chemie, chemický seminář
konzultace: úterý 13:20–14:05

Mgr. Strnadová Lucie

pedagog

anglický jazyk, český jazyk
konzultace: pondělí 13:20–14:05

 

Mgr. Šecová Yveta

pedagog

český jazyk, psychologie, literární seminář
konzultace: pondělí 12:30–13:15

Mgr. Špaček Libor

pedagog

matematika, tělesná výchova, deskriptivní geometrie
konzultace: pondělí 14:10–14:55

Mgr. Špačková Radka

pedagog

matematika, přírodopis, biologie, biologický seminář
konzultace: úterý 7:10–7:55

 

Mgr. Šurová Martina

pedagog

český jazyk, dějepis, zeměpis
konzultace: pondělí 12:30–13:15

 

Mgr. Tomek Petr

pedagog

fyzika, informatika, matematika, matematický seminář
konzultace: pondělí 14:05–14:50

RNDr. Valtrová Helena

pedagog (Va)

anglický jazyk, matematika
konzultace: středa 13:20–14:05