Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Lidé

s předměty vyučovanými ve školním roce 2020/2021

Mgr. Kubíková Martina

ředitelka školy

francouzský jazyk, český jazyk a literatura

 

Mgr. Erlebach Jiří

zástupce ředitele

fyzika, informatika

 

Ing. Pelová Kateřina

ekonom školy

 

Mgr. Hofmanová Blanka

pedagog, výchovný poradce

zeměpis, tělesná výchova

 

Mgr. Bártová Zuzana

pedagog, metodik prevence sociálně-patologických jevů

francouzský jazyk, francouzská konverzace, základy společenských věd

 

Mgr. Dalibabová Dana

pedagog

ruský jazyk, ruská konverzace, německý jazyk, dějepis

 

Mgr. Dušek Catherine

pedagog

konverzace v anglickém jazyce

 

Mgr. Fikrová Jitka

pedagog

anglický jazyk

 

Mgr. Flídrová Pavlína

pedagog

český jazyk a literatura, literární seminář, hudební výchova

 

Mgr. Fryntová Vladimíra

pedagog

ruský jazyk, ruská konverzace, dějepis

 

Mgr. Heřmanová Alena

pedagog

anglický jazyk, seminář přípravy na FCE zkoušku

 

Mgr. Ježek Stanislav

pedagog

tělesná výchova, počítačová administrativa

 

Ing. Matušková Jana

pedagog

německý jazyk, německá konverzace, občanská výchova

 

Mgr. Polášková Eva, Ph.D.

pedagog

chemie, chemický seminář, biologie, přírodopis

 

Mgr. Procházková Věra

pedagog

anglický jazyk

 

Ing. Pušová Tereza

pedagog

základy ekonomiky

 

Mgr. Veiglová Hana

psycholog

 

 

PhDr. Rejchrt Ivo

pedagog

český jazyk a literatura, občanská výchova, dějepis, společenskovědní seminář, latina, základy společenských věd

 

Mgr. Rutrlová Šárka

pedagog

biologie, biologický seminář, tělesná výchova

 

Ing. arch. Sedláčková Kateřina

pedagog

výtvarná výchova

 

Mgr. Stránský Jakub

pedagog

fyzika, fyzikální seminář, chemie

 

Mgr. Strnadová Lucie

pedagog

anglický jazyk, český jazyk

 

PhDr. Syrovátková Ivana

pedagog

český jazyk, dějepis, literární seminář

 

Mgr. Šecová Yveta

pedagog

český jazyk, psychologie

 

Mgr. Špaček Libor

pedagog

matematika, tělesná výchova

Mgr. Špačková Radka

pedagog

matematika, přírodopis, biologie

 

Mgr. Tomek Petr

pedagog

fyzika, informatika, matematika. fyzikální seminář

 

RNDr. Valtrová Helena

pedagog

anglický jazyk, matematika, matematický seminář

 

Mgr. Weymanová Petra

pedagog

německý jazyk, zeměpis