Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Lidé

s předměty vyučovanými ve školním roce 2020/2021

Mgr. Kubíková Martina

ředitelka školy

francouzský jazyk

 

Mgr. Erlebach Jiří

pedagog, zástupce ředitele

fyzika, informatika

 

Ing. Pelová Kateřina

ekonom školy

 

Mgr. Hofmanová Blanka

pedagog, výchovný poradce

zeměpis, tělesná výchova

 

Mgr. Bártová Zuzana

pedagog, metodik prevence sociálně-patologických jevů

francouzský jazyk, francouzská konverzace, základy společenských věd

 

Mgr. Veiglová Hana

psycholog

středa: 8:00–17:00
čtvrtek 7:00–15:00

 

Mgr. Dalibabová Dana

pedagog

ruský jazyk, ruská konverzace, německý jazyk

 

Mgr. Dušek Kuria Catherine

pedagog

konverzace v anglickém jazyce

 

Mgr. Fikrová Jitka

pedagog

anglický jazyk, občanská výchova

 

Mgr. Flídrová Pavlína

pedagog

český jazyk a literatura, literární seminář, hudební výchova

 

Mgr. Fryntová Vladimíra

pedagog

anglický jazyk, ruský jazyk, dějepis

 

Mgr. Heřmanová Alena

pedagog

anglický jazyk, seminář přípravy na FCE zkoušku

 

Mgr. Ježek Stanislav

pedagog

tělesná výchova, informatika, počítačová administrativa

 

Ing. Matušková Jana

pedagog

německý jazyk, německá konverzace, občanská výchova

 

Ing. Nevrklová Marie

pedagog

francouzský jazyk

Mgr. Polášková Eva, Ph.D.

pedagog

chemie, chemický seminář, biologie, přírodopis

 

Ing. Pušová Tereza

pedagog

základy ekonomiky

PhDr. Rejchrt Ivo, Ph.D.

pedagog

český jazyk a literatura, dějepis, historický seminář, společenskovědní seminář, latina, základy společenských věd

 

Mgr. Rutrlová Šárka

pedagog

biologie, biologický seminář, tělesná výchova

 

Ing. arch. Sedláčková Kateřina

pedagog

výtvarná výchova

 

Ing. Sekyrková Kateřina

pedagog

mediální výchova

 

Mgr. Sommerová Věra

pedagog

anglický jazyk

 

Mgr. Stránský Jakub

pedagog

fyzika, fyzikální seminář, chemie, chemický seminář

Mgr. Strnadová Lucie

pedagog

anglický jazyk, český jazyk

 

PhDr. Syrovátková Ivana

pedagog

český jazyk, dějepis

 

Mgr. Šecová Yveta

pedagog

český jazyk, psychologie, literární seminář

Mgr. Špaček Libor

pedagog

matematika, tělesná výchova, deskriptivní geometrie

Mgr. Špačková Radka

pedagog

matematika, přírodopis, biologie

 

Mgr. Tomek Petr

pedagog

fyzika, informatika, matematika. fyzikální seminář, matematický seminář

 

RNDr. Valtrová Helena

pedagog

anglický jazyk, matematika

 

Mgr. Weymanová Petra

pedagog

německý jazyk, zeměpis