Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Lidé

s předměty vyučovanými ve školním roce 2022/2023

Mgr. Kubíková Martina

ředitelka školy

francouzský jazyk
konzultace: úterý 14:10–15:30

 

Mgr. Erlebach Jiří

pedagog, zástupce ředitele

fyzika, informatika
konzultace: čtvrtek 15:00–15:45

 

Ing. Pelová Kateřina

ekonom školy

 

Mgr. Hofmanová Blanka

pedagog, výchovný poradce

zeměpis, tělesná výchova
konzultace: úterý 14:10–14:55

 

Mgr. Bártová Zuzana

pedagog, metodik prevence sociálně-patologických jevů

francouzský jazyk, francouzská konverzace, základy společenských věd
konzultace: pondělí 14:10-14:55

 

Mgr. Veiglová Hana

psycholog

konzultace: středa: 8–17, čtvrtek 7–15

 

Mgr. Dalibabová Dana

pedagog

ruský jazyk, ruská konverzace, německý jazyk
konzultace: po 14:10–14:55

 

Mgr. Dušek Kuria Catherine

pedagog

konverzace v anglickém jazyce
konzultace: úterý 13:20–14:05

 

Mgr. Fikrová Jitka

pedagog

anglický jazyk, občanská výchova
konzultace: úterý 13:20–14:05

 

Mgr. Flídrová Pavlína

pedagog

český jazyk a literatura, literární seminář, hudební výchova
konzultace: pondělí 15:00-15:45

 

Mgr. Fryntová Vladimíra

pedagog

anglický jazyk, ruský jazyk, dějepis
konzultace: středa 13:20-14:05

 

Mgr. Heřmanová Alena

pedagog

anglický jazyk, seminář přípravy na FCE zkoušku
konzultace: pondělí 13:20–14:05

 

Mgr. Ježek Stanislav

pedagog

tělesná výchova, informatika, počítačová administrativa
konzultace: pondělí 14:05–14:50

 

Ing. Matušková Jana

pedagog

německý jazyk, německá konverzace, občanská výchova
konzultace: čtvrtek 14:10–14:55

 

Ing. Nevrklová Marie

pedagog

francouzský jazyk
konzultace: pondělí 12:30–13:15

Mgr. Polášková Eva, Ph.D.

pedagog

chemie, chemický seminář, biologie, přírodopis
konzultace: středa 14:10–14:55

 

Ing. Pušová Tereza

pedagog

základy ekonomiky
konzultace: středa 13:20–14:05

PhDr. Rejchrt Ivo, Ph.D.

pedagog

český jazyk a literatura, dějepis, historický seminář, společenskovědní seminář, latina, základy společenských věd
konzultace: úterý 15:00–15:45

 

Mgr. Rutrlová Šárka

pedagog

biologie, biologický seminář, tělesná výchova
konzultace: čtvrtek 14:10–14:55

 

Ing. arch. Sedláčková Kateřina

pedagog

výtvarná výchova
konzultace: pondělí 13:20–14:05

 

Ing. Sekyrková Kateřina

pedagog

mediální výchova
konzultace: po domluvě

 

Mgr. Sommerová Věra

pedagog

anglický jazyk
konzultace: úterý 12:30–13:15

 

Mgr. Stránský Jakub

pedagog

fyzika, fyzikální seminář, chemie, chemický seminář
konzultace: úterý 13:20–14:05

Mgr. Strnadová Lucie

pedagog

anglický jazyk, český jazyk
konzultace: pondělí 12:30–13:15

 

PhDr. Syrovátková Ivana

pedagog

český jazyk, dějepis
konzultace: pondělí 13:20–14:05

 

Mgr. Šecová Yveta

pedagog

český jazyk, psychologie, literární seminář
konzultace: čtvrtek 12:30–13:15

Mgr. Špaček Libor

pedagog

matematika, tělesná výchova, deskriptivní geometrie
konzultace: úterý 14:10–14:55

Mgr. Špačková Radka

pedagog

matematika, přírodopis, biologie
konzultace: úterý 7:10–7:55

 

Mgr. Tomek Petr

pedagog

fyzika, informatika, matematika. fyzikální seminář, matematický seminář
konzultace: úterý 15:00–15:45

 

RNDr. Valtrová Helena

pedagog

anglický jazyk, matematika
konzultace: úterý 7:10–7:55

 

Mgr. Weymanová Petra

pedagog

německý jazyk, zeměpis
konzultace: středa 13:20-14:05