Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Lidé

s předměty vyučovanými ve školním roce 2019/2020

Mgr. Kubíková Martina

ředitelka školy

francouzský jazyk, český jazyk

 
 

Mgr. Erlebach Jiří

zástupce ředitele

fyzika, ICT

 

Ing. Pušová Tereza

ekonom školy, pedagog

základy ekonomiky

 
 

PhDr. Neumann Jaroslav

pedagog, výchovný poradce

základy společenských věd, dějepis

 
 

PhDr. Syrovátková Ivana

Syrovátkovápedagog, metodik prevence

český jazyk a literatura, dějepis, mediální výchova, literární seminář

 

Mgr. Bártová Zuzana

Bártová

pedagog

francouzský jazyk

 
 

Mgr. Dalibabová Dana

pedagog

ruský jazyk, konverzace v ruském jazyce

 
 

RNDr. Dobroruková Jana

pedagog

biologie, biologický seminář

 
 

Mgr. Dušek Catherine

pedagog

konverzace v anglickém jazyce

 
 

Mgr. Fikrová Jitka

Fikrovápedagog

anglický jazyk

 
 

Mgr. Flídrová Pavlína

Flídrovápedagog

český jazyk a literatura, hudební výchova

 
 

Mgr. Fryntová Vladimíra

pedagog

anglický jazyk, ruský jazyk

 
 

RNDr. Haas František

pedagog

fyzika, ICT

 
 

Mgr. Heřmanová Alena

Heřmanovápedagog

anglický jazyk

 
 

Mgr. Hofmanová Blanka

pedagog

zeměpis, tělesná výchova

 
 

RNDr. Hušek Vladimír

pedagog

matematika

 
 

Mgr. Ježek Stanislav

pedagog

tělesná výchova, ICT, počítačová administrativa

 
 

Mgr. Kortanová Pavlína

pedagog

matematika, deskriptivní geometrie

 
 

Mgr. Marousková Lada

Marouskovápedagog

německý jazyk, ruský jazyk

 
 

RNDr. Ing. Petr Lukáš

pedagog

ICT

 
 

Mgr. Polášková Eva, Ph.D.

Poláškovápedagog

chemie, chemický seminář, biologie, přírodopis

 
 

PhDr. Rejchrt Ivo

pedagog

český jazyk a literatura, občanská výchova, dějepis, společenskovědní seminář

 
 

Mgr. Rutrlová Šárka

Rutrlovápedagog

biologie, přírodopis, tělesná výchova

 
 

Ing. arch. Sedláčková Kateřina

Sedláčkovápedagog

výtvarná výchova

 

Mgr. Stránský Jakub

pedagog

fyzika, fyzikální seminář, chemie

 
 

Mgr. Strnadová Lucie

Strnadovápedagog

anglický jazyk

 

Mgr. Šecová Yveta

Šecovápedagog

český jazyk a literatura, psychologie, literární seminář

 
 

Mgr. Špaček Libor

pedagog

matematika, tělesná výchova

 
 

RNDr. Valtrová Helena

Valtrovápedagog

anglický jazyk, matematika

 
 

Mgr. Weymanová Petra

Weymanovapedagog

německý jazyk, zeměpis, konverzace v německém jazyce