Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Lidé

s předměty vyučovanými ve školním roce 2019/2020

Mgr. Kubíková Martina

ředitelka školy

francouzský jazyk, český jazyk

odkaz na Delve

Detail

PhDr. Neumann Jaroslav

pedagog

základy společenských věd, dějepis

odkaz na Delve

Detail

RNDr. Ing. Petr Lukáš

pedagog

ICT

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Polášková Eva, Ph.D.

Poláškovápedagog

chemie, chemický seminář, biologie, přírodopis

odkaz na Delve

Detail

PhDr. Rejchrt Ivo

pedagog

český jazyk a literatura, občanská výchova, dějepis, společenskovědní seminář

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Rutrlová Šárka

Rutrlovápedagog

biologie, přírodopis, tělesná výchova

odkaz na Delve

Detail

Ing. arch. Sedláčková Kateřina

Sedláčkovápedagog

výtvarná výchova

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Stránský Jakub

pedagog

fyzika, fyzikální seminář, chemie

odkaz na Delve

Detail

PhDr. Syrovátková Ivana

Syrovátkovápedagog

český jazyk a literatura, dějepis, mediální výchova, literární seminář

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Šecová Yveta

Šecovápedagog

český jazyk a literatura, psychologie, literární seminář

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Špaček Libor

pedagog

matematika, tělesná výchova

odkaz na Delve

Detail

RNDr. Valtrová Helena

Valtrovápedagog

anglický jazyk, matematika

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Weymanová Petra

Weymanovapedagog

německý jazyk, zeměpis, konverzace v německém jazyce

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Strnadová Lucie

Strnadovápedagog

anglický jazyk

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Marousková Lada

Marouskovápedagog

německý jazyk, ruský jazyk

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Kortanová Pavlína

pedagog

matematika, deskriptivní geometrie

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Erlebach Jiří

zástupce ředitele

fyzika

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Dalibabová Dana

pedagog

ruský jazyk, konverzace v ruském jazyce

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Dušek Catherine

pedagog

konverzace v anglickém jazyce

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Bártová Zuzana

Bártová

pedagog

francouzský jazyk

odkaz na Delve

Detail

RNDr. Dobroruková Jana

pedagog

biologie, biologický seminář

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Fikrová Jitka

Fikrovápedagog

anglický jazyk

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Flídrová Pavlína

Flídrovápedagog

český jazyk a literatura, hudební výchova

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Fryntová Vladimíra

pedagog

anglický jazyk, ruský jazyk

odkaz na Delve

Detail

RNDr. Haas František

pedagog

fyzika, ICT

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Heřmanová Alena

Heřmanovápedagog

anglický jazyk

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Hofmanová Blanka

pedagog

zeměpis, tělesná výchova

odkaz na Delve

Detail

RNDr. Hušek Vladimír

pedagog

matematika

odkaz na Delve

Detail

Mgr. Ježek Stanislav

pedagog

tělesná výchova, ICT, počítačová administrativa

odkaz na Delve

Detail

Ing. Pušová Tereza

ekonom školy, pedagog

základy ekonomiky

odkaz na Delve

Detail