Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Školská rada

Složení školské rady od 11/2023

Předseda ŠR: Arnošt Jäger, zástupce rodičů nezletilých žáků, e-mail: jagerarnost@gmail.com

Místopředseda ŠR: Mgr. Jiří Erlebach, zástupce pedagogických pracovníků, telefon: 702282558, e-mail: jiri.erlebach@gym-dk.cz

Ing. Jan Jarolím, zástupce zřizovatele, e-mail: jarolim.jan@mudk.cz

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., zástupce zřizovatele, e-mail: emil.kudrnovsky@zsbt.cz

Mgr. Petr Tomek, zástupce pedagogických pracovníků, e-mail: petr.tomek@gym-dk.cz

Magdalena Vondroušová, zástupce zletilých žáků, e-mail: vondrousovama@gym-dk.cz

Doplňovací volby a jmenování členů školské rady

Na základě voleb do školské rady Gymnázia z 31. října 2023 byla za zástupce zletilých žáků zvolena Magdalena Vondroušová.
Zápis z volby zástupců zletilých žáků 2023-10


Na základě voleb do školské rady Gymnázia z 10.–11. ledna 2023 byl za zákonné zástupce nezletilých žáků zvolen Arnošt Jäger.
S účinností od 1. února 2023 tímto ve školské radě nahrazuje Evu Žižkovou, která vykonávala rovněž funkci předsedy; nový předseda bude zvolen z členů doplněné školské rady na její první jarní schůzi 2023.
Zápis z volby zástupců rodičů nezletilých žáků 2023-01


Na základě voleb do školské rady Gymnázia z 4.–6. října 2021 byl za zletilé žáky zvolen Dan Jarolímek.
Zápis z volby zákonných zástupců a zletilých žáků 2021-10

Za zástupce pedagogického sboru byli 8. září 2021 zvoleni Jiří Erlebach a Petr Tomek.

Za zástupce zřizovatele byli jmenováni Emil Kudrnovský (dekretem KHK ze dne 1. května 2020) a Jan Jarolím (dekretem KHK ze dne 1. září 2021).

Zápisy z jednání školské rady

12.06.2024

06.11.2023

17.04.2023

10.10.2022

Společná schůze ŠR a SPG 22.03.2022

18.10.2021

04.05.2020 (online)

17.10.2019

03.06.2019

24.10.2018

21.06.2018

31.05.2018

13.02.2018

06.11.2017