Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Formuláře

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí ke studiu

Uvolnění z výuky

Uvolnění z tělesné výchovy

Povolení IVP

Přerušení studia

Opakování ročníku

Ukončení studia

Nahrazení zkoušky profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka jazykovým certifikátem

Žádost o konání profilové zkoušky z českého jazyka nebo z cizího jazyka v rámci MZ 2021