Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Formuláře

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Žádost o vydání nového rozhodnutí o přijetí ke studiu

Uvolnění z výuky

Uvolnění z tělesné výchovy

Povolení IVP

Přerušení studia

Opakování ročníku

Ukončení studia