Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2022 Říjen

Vše co se děje na gymnáziu

24 Říj

By

Po stopách heydrichiády

24 října, 2022 | By |

Dějepisná exkurze maturitních ročníků 20. 10. 2022 byla věnována především 80. výročí heydrichiády. Necháme-li stranou průjezd kolem pomníku v místě samotného atentátu, začali jsme prohlídkou pietního území i muzea v Lidicích a pokračovali jsme v Praze návštěvou Národního památníku hrdinů heydrichiády i kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se osud parašutistů uzavřel… Nezapomněli jsme ovšem ani na jiná témata, třeba první pražskou defenestraci, barokní architekturu nebo místo, kde K. H. Mácha napsal svůj Máj. Akci završilo zhlédnutí představení Vojna a mír v Divadle ABC. Program celého dne nám umožnil lépe pochopit složité události našich dějin, v budoucnu ho proto jistě zopakujeme s dalšími třídami.

24 Říj

By

Den jazyků 2022

24 října, 2022 | By |

Tak jako jazyky spojují společnosti po celém světě, i nás studenty a učitele svedly na místo, na které můžeme být pyšní, do školní auly. Žijeme v krušné době, kde čas letí rychleji, než bychom si přáli – datum Evropského dne jazyků 26. září uteklo a studenti jeho oslavu dohnali až o tři týdny později. Při pátku 14. října nás Samuel (5.C) a Láďa (5.C) vtipně a ladně provedli připravenými výstupy jednotlivých tříd. Během dění se na pódiu vystřídaly nejrůznější jazyky, které se studenti na našem gymnáziu mohou naučit. Díky vzájemné pomoci jsme mohli slyšet jazyky jako angličtina a němčina přes ruský a francouzský jazyk až k ukázce latiny. Tradice dne jazyků se obnovila a my se nemůžeme dočkat, co si studenti připraví následující léta.

Adéla Patrová (5.C)

22 Říj

By

Škola, můj druhý domov

22 října, 2022 | By |

„Sranda, příroda, posilovna, výšlap na Sněžku, zmrzlé knedlíky, chemicko-fyzikální pokusy, brouk v posteli…“ To je jen zlomek odpovědí na otázku, co nikdy nezapomeneme z adaptačního kurzu.

Byť proběhl každý jinde, jeden v Hořicích (1.A), druhý v Krkonoších (1.C), mají tyto kurzy mnoho společného – potřebu seznámení se s novými spolužáky a začlenění se do kolektivu, nastavení pravidel a mantinelů, utvoření si prvních společných zážitků, na které budou žáci rádi vzpomínat. Pro žáky je nejdůležitější poznat se, zažít legraci, pobavit se neformálně mimo školní lavice. U mladších žáků je kladen větší důraz na socializaci v nové skupině, proto je jejich adaptační kurz delší. Aktivity na obou akcích byly různorodé, žáci během nich měli získat pocit sebedůvěry a bezpečného prostředí, učit se úctě a respektu k druhým. Environmentální kurz pro 1.C je navíc specifický v tom, že krom výše uvedených věcí se zde žáci zabývají např. rozborem horského potoka, pokusy, orientací v terénu, což vede k poznání světa okolo nás.

Hlavní cíl – stmelit žáky – byl splněn, vždyť je třeba si uvědomit, že žáci tráví ve škole se svými spolužáky třetinu dne a měli by se s nimi cítit dobře. Na základě feedbacku ze strany žáků víme, že si odnesli jedinečné zážitky. A proto můžeme pokračovat… „povídání dlouho do noci, živá pyramida na skále, spánek 30 cm od stropu, ukulele, divadlo, hledání buřtů o půlnoci…“

Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Petra Weymanová

22 Říj

By

Mladí přírodovědci

22 října, 2022 | By |

V sobotu 22. října 2022 zorganizoval Klub NATURA, z.s. ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem první část přípravného semináře na téma Bezlesí. Seminář je určen soutěžícím v biologické olympiádě kategorie C, D. Velice nás potěšilo, že se semináře zúčastnilo 40 žáků ze sedmnácti základních škol a víceletých gymnázií Královéhradeckého kraje spolu s osmi učiteli. Věříme, že jim probírání studijního textu s odborným lektorem pomůže při přípravě na soutěž. Druhá část semináře na téma Bezlesí proběhne v sobotu 3. prosince 2022. Těšíme se opět na bohatou účast.

RNDr. Jana Dobroruková

14 Říj

By

O hrdinech v temných časech

14 října, 2022 | By |

Letošní dění na Ukrajině opět bolestně připomnělo mnohdy neprávem pozapomenuté utrpení vyvolané válkou a význam boje za svobodu svého národa. I proto jsme pro naše studenty připravili přednášku  a besedu na téma 80. výročí heydrichiády v našem regionu, jež proběhla ve čtvrtek 13. 10. 2022. Paní Pavlína Špatenková a Helena Rezková provedly vybrané třídy složitými válečnými lety a nacistickým útlakem zvláště vůči členům Sokola, jimž věnovaly svou objevnou knihu Nebylo jim souzeno žít. Zcela mimořádnou událostí pak byla účast pamětníka pana Antonína Burdycha, jehož rodiče, prarodiče i další příbuzní zaplatili životem za svou odvahu, s níž poskytli r. 1942 úkryt parašutistovi Jiřímu Potůčkovi. Přestože kvůli němu během jediného dne přišel o svou rodinu, mluvil Antonín Burdych o Jiřím Potůčkovi s velkou úctou jako o bojovníkovi za svobodu národa. Hrdiny byli ovšem všichni účastníci tehdejšího odboje, mnohdy obyčejní lidé bez uniformy, ale se srdcem na správném místě, kteří jsou zapotřebí v každé době. Posluchači mají nyní o čem přemýšlet… Děkujeme vzácné návštěvě za silný zážitek!

11 Říj

By

Školní hřiště opět žije

11 října, 2022 | By |

Žáci i učitelé znají naše hřiště pod názvem „Dvoreček“. Dlouhá léta mělo hřiště asfaltový povrch, který se však kvůli stáří a vlivům počasí stal sportu nebezpečným. Boule, praskliny, díry = zavřeno a zákaz vstupu. V covidovém období se nezahálelo, připravila se a následně se zrealizovala rekonstrukce včetně nového umělého povrchu.

Je to tady – opět se během hodin tělesné výchovy nacvičuje a hraje volejbal, basketbal, florbal, fotbal a jiné hry. Hřiště se však využívá i o přestávkách či odpoledne po vyučování.

V druhé polovině září zde proběhl tradiční volejbalový turnaj tříd v rámci celoroční sportovní soutěže Turné pěti sportů. Každou třídu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo a hrály se dvě skupiny systémem každý s každým. K vidění byly pěkné volejbalové výměny a fanoušci se rozhodně nenudili.

Nový „Dvoreček“ se nám pěkně rozjel a my doufáme, že bude plnohodnotně sloužit dlouhá léta.

Mgr. Stanislav Ježek