Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2023 Srpen

Vše co se děje na gymnáziu

31 Srp

By

Společná rozšířená výuka tělesné výchovy na gymnáziu a SPOŠ

31 srpna, 2023 | By |

V červnu se konala úvodní koordinační schůzka zástupců dvorských sportovních oddílů a ředitelů obou středních škol na téma zahájení rozšířené tělesné výchovy na obou školách. Přítomen byl i starosta města.

V nadcházejícím školním roce plánujeme zavést tři hodiny výuky týdně navíc formou nepovinného předmětu zaměřené na všeobecnou sportovní přípravu. Na výuce se budou podílet učitelé z obou středních škol, v prvním plánu otevřeme tuto možnost pro žáky 1. ročníků (na SPOŠ jich je celkem 7, na gymnáziu 1 a zapojení nabídneme i žákům tercie šestiletého studijního programu).

V současné době máme celou řadu sportovně nadaných žáků, proto vidíme smysl spojit síly a zkusit se připravovat společně. Na SPOŠ máme druhé nejlepší chlapecké atletické družstvo v ČR, postup na republikové finále v sálové kopané nám unikl jen o vlásek. Gymnáziu se letos povedlo probojovat na republikové finále v atletickém čtyřboji a v krajském kole Poháru rozhlasu získali žáci 2. místo; vynikajících úspěchů dosáhli žáci ve florbalu (3. místo v kraji).

I když se není kde poučit o organizaci a zajištění nepovinné sportovní přípravy, protože nikdo se o podobnou výuku ještě nepokusil, věříme, že ve spolupráci s místními sportovními oddíly dokážeme rozvíjet talent našich žáků a zároveň se pokusíme omezit počet žáků, kteří přechodem na střední školu se sportem končí.

Chceme tímto pilotním projektem spolupráce obou středních škol vyjít vstříc požadavku vytvoření sportovních tříd v krajském středoškolském vzdělávání.

Martina Kubíková, Petr Vojtěch, ředitelé škol

30 Srp

By

Před prahem nového školního roku

30 srpna, 2023 | By |

Letní prázdniny byly na gymnáziu opět ve znamení rekonstrukcí a oprav, tentokrát jich nebylo málo: od června se pracuje na rekonstrukci vestibulu, dle plánu oprav dohodnutých s MěÚ v roce 2022 se v červenci a srpnu vyměnily parkety ve dvou kmenových učebnách v 1. patře, vyměnily se odpady od toalet v 1. patře, proběhla kompletní rekonstrukce učebny informatiky (podlahy, výmalba, instalace nových počítačů a nábytku na míru).

Než začne nový školní rok, je třeba zrekapitulovat ten minulý: v květnu odmaturovalo 52 žáků (3 žáci konají zkoušku v opravném zářijovém termínu), do přijímacího řízení se k 1. 3. 2023 hlásilo 151 žáků (77 na čtyřleté a 74 na šestileté studium), přijato bylo 60 žáků. Kapacita oborů byla naplněna v 1. kole přijímacího řízení, jiná kola vyhlášena nebyla. Tři žáci se po ročním přerušení výuky z důvodu zahraničního studia vracejí zpět na gymnázium, v nadcházejícím školním roce odjíždějí 4 žáci za studiem v zahraničí (USA, Kanada, Austrálie). V průběhu roku úspěšně absolvovalo celkem 20 žáků 4. ročníku zkoušky na certifikáty z cizích jazyků (AJ, FJ, NJ, RJ), další 2 žáci 3. ročníku čekají na výsledky (FJ). O školních aktivitách, akcích žáků a úspěších v soutěžích jsme průběžně informovali, jmenovat všechny (bylo jich víc jak 110) se na pár řádcích nedá, ale za zmínění stojí, že přibylo více sportovních utkání organizovaných žáky (byla obnovena tradice utkání se SPOŠ), vznikla tradice dobrovolnických aktivit v jednotlivých třídách, efektivně probíhala spolupráce školního parlamentu s vedením školy, stali jsme se fakultní školou Farmaceutické fakulty v HK a zavedli jsme spolupráci se SPŠ Trutnov v rámci odborných volitelných předmětů.

Bohužel jsme neuspěli s žádostí v Erasmu+ (jsme v roli náhradníka), přesto ve školním roce proběhnou zájezdy do Anglie (září) a Francie (červen), žáky čeká výměnný pobyty s Německem. Rozvíjíme spolupráci se SPOŠ a samozřejmě pokračujeme v jiných vzdělávacích projektech.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

30 Srp

By

Za vzděláním do Francie

30 srpna, 2023 | By |

Je známo, že poslední ročník střední školy bývá plný nezapomenutelných zážitků. Ovšem ani jednoho z nás by v září nenapadlo, že po úspěšném zorganizování maturitního plesu a složení maturitní zkoušky přijde v červnu radost, která všechny ostatní přebije: dostali jsme se na prestižní univerzitu ve Francii! My, dva vesničani z Bílé Třemešné! Holt tu stále přetrvává zasazené semínko vzdělanosti od J. A. Komenského…

            Nebyl to však jen třemešenský vzduch, který přispěl k úspěšnému absolvování čtyřkolového přijímacího řízení na Sciences Politiques. Díky skvělé průpravě našeho gymnázia a podpoře učitelů, kteří nám pomáhali a mimo jiné i psali doporučující dopisy, jsme zvládli napsat tři eseje a postoupit až k přijímacímu pohovoru v angličtině a francouzštině. Největší vděk proto patří naší alma mater, jejímu učitelskému sboru, a především paní ředitelce, bez které bychom o této budoucnosti ani nesnili.

            Nepochybně nás čekají roky plné nových zkušeností a zážitků – ty nabíráme už teď při soubojích s francouzskou administrativou. Je před námi nová životní etapa, mnoho neznámého a nového, dva kampusy plné studentů ze všech koutů světa, studium ekonomie, práva, historie, sociologie a politologie… ještě že máme ty základy z všeobecného gymnázia!

            Sciences Po má celkem 6 kampusů po celé Francii, každý se zabývá jinou oblastí světa. My míříme na kampus v Mentonu, zaměřený na Blízký východ a Středomoří, a kampus v Dijonu, který se specializuje na střední a východní Evropu. Na bakalářské studium poté můžeme navázat magisterským titulem v Paříži.

            Věříme, že se nám ve Francii bude líbit a doufáme, že nás ve studiu v zahraničí budou následovat další studenti dvorského gymnázia.

Anna Kubíková, absolventka 4. A

Dan Jarolímek, absolvent 6. C

Podrobný rozhovor s Annou Kubíkovou a Danem Jarolímkem na Královédvorsku

27 Srp

By

Letní akce Klubu NATURA

27 srpna, 2023 | By |

Letní aktivita Klubu NATURA, který sídlí na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem:

Expedice Skotsko

Díky uklidnění covidové situace a pravidelné dotaci Královéhradeckého kraje jsme se mohli vrátit k tradici zahraničních expedic. Ta letošní nás přes pobřeží Holandska a cestu trajektem dovedla do Skotska. Navštívili jsme historicky a architektonicky významná místa jako Edinburgh, Falkirk nebo Kaledonský kanál se soustavou zdymadel. Hlavním cílem naší cesty však bylo poznání typických ekosystémů skotské přírody. Okouzlila nás početná jezera, táhlé kopce pokryté kvetoucím vřesovcem, divoké řeky a rozsáhlé mokřady. Vrcholným zážitkem byla procházka po severním pobřeží Dunnet Head, kde jsme viděli hnízdní kolonie papuchalků, alkounů a buřňáků. Zde jsme pozorovali i tuleně. Ještě přesně nevíme, kam nás zavede expedice 2024, ale věříme, že bude stejně úspěšná, jako těch 22 předchozích.

Jiří Hotový

Tábor

39. ročník přírodovědného tábora Klubu NATURA proběhl ve Velehrádku u Doubravice od 29. 7. do 12. 8. 2023. Dopoledne se děti věnovaly vypracování samostatných prací – zjišťování početnosti druhů v ekotonech (přechod dvou typů prostředí, např. mezi lesem a loukou), pozorování chování stáda ovcí, zkoumání bezobratlých živočichů v Řečickém potoce, průzkum hmyzu žijícího ve větvích a zmapování výskytu a původu žlutých achátů na lokalitě Roveň. Děti prováděly jednotlivé výzkumy, které následně sepisovaly do odborných prací. Odpolední program zajišťovali odborníci z praxe a jejich přednášky či exkurze do terénu zahrnovaly zoologii i botaniku. Ve volném čase se děti účastnily sportovní olympiády a různých her. Večer probíhaly diskotéky, taneční soutěže a posezení u táboráku. Na programu se však také objevily přednášky našich vedoucích o jejich cestovatelských zážitcích. Vrcholem tábora byla biologická olympiáda, která otestovala, co se mladí biologové naučili během pobytu – a to jak v rámci poznávání přírodnin, tak i teorie. Nečekané dešťové přeháňky nás nezastavily a tábor jsme si i tak užili na jedničku.

Lucie Reiterová a Terezie Masopustová