Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2021 Říjen

Vše co se děje na gymnáziu

14 Říj

By

Prezentace DofE

14 října, 2021 | By |

Informační schůzka o projektu DofE (Cena vévody z Edinburghu), při které současní účastníci prezentovali všechny své aktivity a expedice, proběhla v pátek 8. 10. 2021. Pokud máte zájem zapojit se či si ujasnit další informace, obraťte se na vedoucí projektu Mgr. Blanku Hofmanovou a Mgr. Pavlínu Flídrovou nebo přímo na účastníky v MS Teams. Těšíme se na Vás!

11 Říj

By

Maturanti si odskočili na Moravu

11 října, 2021 | By |

Žáci čtvrtých ročníků měli během jednodenní poznávací exkurze 30. 9. možnost spatřit několik unikátních míst v Českomoravském pomezí. V Moravském kartografickém centru zhlédli největší expozici map a zeměměřičství v České republice. O osudech Romů v minulém století se více dozvěděli v tzv. Cikánském táboře v Hodoníně u Kunštátu, který za 2. světové války fungoval jako kárný pracovní a sběrný tábor, z něhož byli Romové dále transportováni do Osvětimi. Krátká zastávka v Novém Městě na Moravě připomněla, že toto město patří k významným sportovním střediskům. Na programu dne byla i památka ze seznamu UNESCO – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Závěrem exkurze se u Žižkovy mohyly zavzpomínalo na slavného českého vojevůdce.

Mgr. Petra Weymanová

A co prožitky studentstva?

Po měsíci prezenční výuky se učitelé rozhodli nás, maturanty, nechat trochu oddechnout a vytáhli nás na exkurzi. I přes marnou snahu udržet účastníky po cestě v bdělém stavu všechny nástup v 7:15 příliš vyčerpal, a tak cesta autobusem do Velkých Opatovic proběhla ve většině případů na bázi snění. 

První z mnoha zajímavých zastávek byla v kartografickém muzeu, kde jsme zažili plno vzrušujících momentů, když jsme se podrobili podrobné a velice poutavé přednášce o mapách. Věděli jste například, že je rozdíl mezi historickou a starou mapou? My také ne. S těžkým srdcem jsme opustili muzeum kartografie a naskákali do autobusu, který nás měl zavést k naší další destinaci. 

V Hodoníně u Kunštátu na nás čekal méně veselý, ale neméně zajímavý zážitek. Původně nápravný tábor, který měl „léčit“ prací, byl roku 1943 Němci přestavěn na Pracovní tábor pro romské obyvatelstvo, odkud byli později transportováni do Osvětimi.

Z ponuré atmosféry jsme se poměrně rádi vrátili zpět do autobusu a vyrazili do Nového Města na Moravě, kde někteří z nás krátký rozchod využili k návštěvě kostela svaté Kunhuty a jiní k návštěvě kebab housu. 

Finální zastávkou dne měl být kostel na Zelené hoře zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, který si svým jedinečným půdorysem ve tvaru hvězdy vysloužil místo v seznamu UNESCO. Dozvěděli jsme se, že při výběru památek do UNESCA jde především o jedinečnost, neboť toto stále ještě rekonstruované poutní místo se od ostatních dokonale okulibých památek značně liší. 

Ale opravdu finální zastávkou dne byla Žižkova mohyla, u které exkurzi završil pan učitel Neumann svým  důrazným proslovem. Náš poslední návrat do autobusu byl tentokrát poháněn vidinou domova a my, obtěžkáni nově získanými znalostmi, zaklesli do sedaček.

Rádi bychom za třídy 6.C a 4.A poděkovali učitelům: paní Hofmanové, paní Weymanové a panu Neumannovi, za uspořádání této vzdělávací a zároveň zážitkové aktivity. 


Nela Křivánková a Tereza Janská (6.C)

04 Říj

By

Dvorští gymnazisté nastoupili k volebním urnám

4 října, 2021 | By |

Dvacátého října proběhly na dvorském gymnáziu studentské volby, které od roku 2010 pořádá program JSNS společnosti Člověk v tísni. Účastnit se mohli všichni žáci starší patnácti let. Školní knihovna se proměnila ve volební místnost, voliči dostali volební lístky se všemi kandidujícími stranami, které pak vhazovali do připravené urny tak jako při klasických volbách.

‚‚Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. Že k zajištění těchto práv se ustanovují mezi lidmi vlády, odvozující svoje oprávněné pravomoci za souhlasu těch, jimž vládnou. Že kdykoliv počne být některá vláda těmto cílům na překážku, má lid právo ji změnit…” To jsou poměrně známá slova Thomase Jeffersona a zároveň také část z Deklarace nezávislosti, jež je mimo jiné součástí učebnic dějepisu na mnoha školách a jíž se i náš národ inspiruje už od doby osvícené a prvních myšlenek tehdejšího filozofa Johna Locka. Z textu ostatně vyplývá jedno: Člověk prostřednictvím vlastního rozumu – a svých rozhodnutích na něm závislých – má právo svobodné volby, kterou směřuje ke svému osobnímu štěstí či bezpečnosti.

V podobném duchu jsou vychováváni dvorští studenti. Koneckonců už od roku 2015 ve městě funguje Studentské zastupitelstvo, které umožňuje nahlédnout pod pokličku politických procesů napříč komunálem také žákům druhého stupně zdejších základních škol.  Probudit mezi budoucími prvovoliči zájem o politiku obecně mají za cíl právě studentské volby. Konkrétně na gymnáziu se z počtu 214 žáků do volební místnosti dostavilo 124. Někteří si však vyzkoušeli nejen být v pozici právoplatného, svobodného a zodpovědného voliče, ale také stát se na několik hodin členem volební komise. Tu pro rok 2021 sestavili žáci 3.A a 5.C: Matouš Hojný, Adriana Wetterová, Vojtěch Polák.

Po řádných přípravách volební místnosti a lístků s kandidujícími stranami vše probíhalo stejně, jako jsme v našem státě zvyklí. Jednotlivci chodili postupně do školní knihovny, kde prokázali svou identitu, a s volebními lístky se vypravili do vedlejší místnosti, v níž mohli dle vlastního vědomí a svědomí označit patřičnou stranu, a poté před komisí odvolili.

Po skončení voleb byly hlasy se vší pečlivostí sečteny. Mezi gymnazisty letošní parlamentní volby vyhrála koalice SPOLU se čtyřiceti hlasy. Hned za ní se umístila koalice PirSTAN (37 hlasů), strana ANO (14 hlasů) a Strana zelených s 9 hlasy. Výsledky studentských voleb z 20. září najdete v grafu přiloženém k článku.

V celkovém výsledku nedopadly volby nijak zvlášť rozdílně oproti celostátním volebním výsledkům studentských voleb. Povzbuzující se však zdá fakt, že se studentských voleb na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem účastnila více než polovina studentů a že je byli naši studenti, učitelé a vedení školy ochotni i letos uspořádat. Zjevně panuje shoda na jejich přínosu pro občanské postoje mladých lidí.

Adriana Wetterová (3.A)

04 Říj

By

Exkurze do Terezína

4 října, 2021 | By |

Tradice i náš školní vzdělávací program velí, aby studenti nejvyšších ročníků do maturity podnikli dějepisnou exkurzi do nějakého místa spjatého s dobou druhé světové války. Po loňské Osvětimi a předloňských Lidicích došlo letos na Terezín.

Studenti obou maturitních ročníků měli tentokrát výhodu spolupráce s Městským muzeem Dvůr Králové nad Labem, jehož lektorka Mgr. Anna-Marie Elsnerová se k nám připojila s dalším programem a pracovním listem. Obecná prohlídka velké i malé terezínské pevnosti tak byla obohacena o mnoho informací všeobecných i souvisejících s regionálními dějinami našeho města. Přemýšlet o minulosti českých zemí v místech, jež za druhé světové války sloužila jako věznice gestapa, židovské ghetto nebo krematorium desítek tisíc obětí, je intenzivní zážitek, který výuka ve třídě nenahradí.

Při zpětné vazbě po návratu se studenti zamýšleli nad významem této a podobných akcí, jež se věnují druhé světové válce. Co například uvedli?

„Ano, smysl to má, protože si myslím, že se nás téma mnohem víc dotkne přímo na místě, kde se to stalo, než ve školních lavicích.“

„Myslím si, že tato exkurze měla smysl. Sama bych se tam nepodívala, proto je dobře, že se tam můžeme podívat se školou.“

„Rozhodně tato akce má smysl. Poskytlo nám to pohled do minulosti, v jakých podmínkách museli lidé přežívat. Každý by toto místo měl navštívit, aby si uvědomil, že oproti těmto podmínkám máme my skvělý život.“

„Rozhodně mají smysl, je potřeba, aby se o tom vědělo, a tak se to nikdy neopakovalo.“

I když mnohé účastníky program současně psychicky vyčerpal, shodli se na důležitosti těchto exkurzí. Ne snad proto, že jsou příjemné, ale protože jsou užitečné a potřebné. I proto v nich budeme také nadále pokračovat.

PhDr. Ivo Rejchrt