Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2023 Září

Vše co se děje na gymnáziu

27 Zář

By

Dny otevřených dveří

27 září, 2023 | By |

středa 1. listopadu 2023, 15–18 hod.
sobota 25. listopadu 2023, 9–12 hod.
středa 10. ledna 2024, 15–18 hod.

Série akcí pro veřejnost Odpoledne/dopoledne otevřených dveří proběhne ve školním roce 2023/2024 ve výše uvedených termínech. Ve většině prostor školy budou k dispozici ukázky činností spojených s výukou ve škole, přítomní vyučující vždy podají zájemcům potřebné informace k jednotlivým vyučovaným předmětům.

Od 16:15 (v sobotu 25. listopadu 2023 od 10:15) proběhne v aule ve 2. poschodí schůzka s vedením školy o možnostech studia na naší škole doplněná podrobnějšími informacemi vztahujícími se k přijímacímu řízení.

07 Zář

By

Podpora gymnázia od JUTY a.s.

7 září, 2023 | By |

V září tohoto roku uplynulo deset let (6. září 2013) od oznámení záměru Královéhradeckého kraje sloučit gymnázium s druhou střední školou ve městě, současnou SPOŠ. K faktickému sloučení mělo dojít v srpnu 2014. Že se tak nestalo, je místním občanům všeobecně známo.

A protože každá akce vyvolává reakci, vedení školy se tehdy oprávněně začalo bránit této snaze za podpory učitelů, absolventů, Školské rady, Spolku přátel gymnázia a místních základních škol. K protestním akcím se připojili i místní podnikatelé, kteří finančně podpořili chod školy v jejím těžkém období. V jejich čele byla JUTA a.s., jejíž generální ředitel Ing. Jiří Hlavatý patří zároveň mezi významné absolventy gymnázia.

Od té doby už Labem proteklo hodně vody, co se ale nezměnilo, je stálá finanční podpora, jíž se škole od JUTY a.s. dostává od roku 2009. Každoročně přispívá na prospěchová stipendia žákům (do průměru 1,3 za vysvědčení), na propagaci školy a v letech 2019 a 2020 dokonce na pronájem sálu v trutnovském Uffu za účelem konání maturitního plesu. A nesmím opomenout lyžařské výcviky, konají se na „juťácké“ chatě Labská ve Špindlerově Mlýně za velmi příznivou cenu pro žáky 1. ročníků.

Když jsem nastoupila coby ředitelka gymnázia 1. 8. 2018 do funkce, setkali jsme se prvně ohledně sponzorství s generálním ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým 20. 8. 2018 a na účet Spolku přátel gymnázia posléze přibylo 150 000 Kč právě na vyplácení prospěchových stipendií. Letošní podpora se vyšplhala na 465 500 Kč jen na prospěchová stipendia pro školní rok 2023/2024 (z téměř 280 žáků čerpá stipendium ve třech stupních toto pololetí celkem 73 žáků). Částky se za dobu pěti let dvakrát navyšovaly, naposledy letos v srpnu o 100 Kč v každém stupni, takže nejvyšší měsíční motivační „výplata“ žáka ve vyšším gymnáziu s průměrem do 1,1 za poslední vysvědčení je 700 Kč měsíčně po dobu pěti následujících měsíců.

Za téměř patnáct let doplulo v různých časových intervalech na účet Spolku přátel gymnázia z JUTY a.s. 2,9 mil. Kč na podporu školy, stipendií, výcviků, propagace a pronájmu sálu v Uffu, z toho 1 673 580 Kč za mého pětiletého působení. Veřejnému poděkování se pan generální ředitel vždy bránil, říkal, že není potřeba, že to dělá rád. Já si ale myslím, že je občas pro společnost nutné i prospěšné dobré úmysly zveřejnit.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za vstřícná a konstruktivní jednání s panem Ing. Jiřím Hlavatým, Ing. Marií Čermákovou a JUDr. Hanou Zaplatílkovou, za zájem JUTY a.s., o rozvoj našeho gymnázia, podporu všeobecného vzdělávání a v neposlední první řadě za desítky finančních injekcí, které JUTA a.s. gymnáziu vždy ráda poskytla.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka