Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2019 Duben

Vše co se děje na gymnáziu

25 Dub

By

GDK na prezentaci Příběhů našich sousedů

25 dubna, 2019 | By |

Slavnostní veřejná prezentace projektu Post Bellum, jejž v rámci MAS Královédvorsko koordinuje Mgr. Pavlína Flídrová z našeho gymnázia, předvedla jedenáct zajímavých příběhů našich někdy přehlížených nejstarších spoluobčanů. Vedle sympatické příležitosti podpořit rozhovory napříč generacemi jde především o „záchranu“ jejich osudů pro žáky, historiky i širokou veřejnost. Do záslužného projektu se pod vedením Mgr. Pavlíny Flídrové a Mgr. Yvety Šecové zapojily tři týmy z GDK, které vytvořily texty, dvě rozhlasové a jednu filmovou verzi života daných osob. Děkujeme všem účastníkůmtohoto skvělého projektu!

Zpracované materiály našich týmů jsou přístupné zde:
Věra Holmanová
Luděk Kleander
Jan Rybář

25 Dub

By

Soutěž pro střední školy „TONGUE TWISTER CHALLENGE“

25 dubna, 2019 | By |

Studentky z 3.C dokázaly, že za svoji anglickou výslovnost se nemusí stydět, ba naopak. Kristýna Jahnátková se umístila v soutěži pořádané Evropským vzdělávacím centrem v Hradci Králové na 2. místě a Bára Kopecká na 4. místě. Úkolem bylo co nejrychleji a nejpřesněji namluvit, nahrát a poslat 10 jazykolamů. Bodové hodnocení se skládalo ze dvou částí: první část za rychlost a druhá za srozumitelnost a správnost. Výsledné hodnocení tvořilo součet obou těchto částí. Vítězové byli odměněni hodnotnými cenami a voucherem na Cambridge zkoušku v hodnotě 1500, resp. 500 Kč.

Děkujeme za účast v soutěži a vítězům gratulujeme. Pokud si také chcete zkusit jazykolamy, navštivte stránky http://www.evcentrum.cz/soutez.html.

Mgr. Alena Heřmanová

25 Dub

By

Divadlo DRAK

25 dubna, 2019 | By |

V pátek 12. 4 neprobíhal den pro studenty 2.A a 4.C jako obvykle. V ranních hodinách jsem se sešli (spolu s paní učitelkou Valtrovou a Heřmanovou) před budovou gymnázia, odkud jsme pokračovali do Hradce Králové. Tam jsme se mohli těšit na očekávanou anglickou divadelní komedii s názvem „THE SECRET DIARY OF ADRIAN MOLE“. Vše se odehrávalo v Divadle DRAK, které se nachází kousek od centra města. Celá hra trvala asi hodinu a půl a v podstatě se jednalo o britského školáka Adriana, který prožívá soukromé strasti i radosti a lehce paroduje svět dospělých. Všechny jeho zážitky i stresující okamžiky si sepisuje do deníku, který následně předčítá svým kamarádům. Např: Hádku rodičů, jeho první holku nebo jak se staral o starého pana Baxtera.

Všemu bylo bez problému rozumět a díky hereckým výkonům jsme se i pobavili. Následoval hodinový rozchod, který každý student využil po svém.

Nakonec jsme se všichni vrátili zpět do Dvora Králové a užívali zbytek pátečního dne.

Pavla Endrlová (studentka 2.A)

17 Dub

By

Мы хорошо владеем русским языком!

17 dubna, 2019 | By |

Velkého úspěchu v celorepublikovém kole konverzační soutěže v ruském jazyce, které se konalo 8. 4. 2019 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze, dosáhla naše studentka Adéla Šleisová ze třídy 3.A. Adéla postoupila do ústředního kola poté, co zvítězila v krajském kole této soutěže. Mezi 13 vítězi krajských kol obsadila vynikající 4. místo v kategorii SŠ I. Gratulujeme, přejeme mnoho dalších úspěchů a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Dana Dalibabová

17 Dub

By

Zahrada pro férovou snídani

17 dubna, 2019 | By |

V krátké době už potřetí přivítá zahrada (v nepříznivém počasí případně  tělocvična) gymnázia širokou veřejnost. Po burze kabelek a knih, výstavě modelů železnic to tentokrát budou příznivci fair trade a všichni, kdo podporují nebo chtějí podporovat regionální produkty.

Všimli jste si, že i v našem městě se můžete přidat k akci, která probíhá po celé republice?  Již šestý rok po sobě se vyznavači fair trade a  místních produktů setkávají na zahradě gymnázia a v altánu, které jsou vždy  druhou květnovou sobotu  pro tyto účely volně přístupné. S sebou si zabalte vše, co rádi snídáte – fair trade kávu, čaj, kakao, pokrmy připravené z fair trade produktů (cukr, banány, čokoláda…). Společný piknik vítá rovněž suroviny přímo od farmářů či z vlastních zahrad. Přibalte třeba i piknikovou deku. Není vám jedno, co kupujete a jíte? Všímáte si původu potravin? Přijďte a připojte se k nám, začínáme snídat v sobotu 11. 5. od 9.30. Vše o fair trade na www.ferovasnidane.cz, www.fairtrade.cz.

Mgr. Blanka Hofmanová

17 Dub

By

2.C přemýšlí o holocaustu

17 dubna, 2019 | By |

V úterý 9. dubna se třída 2.C díky grantu Evropské unie I-KAP KHK I vypravila na dějepisno-literární exkurzi do Prahy. V hlavním městě jsme se zúčastnili programu Židovského muzea „Hanin kufřík“, v jehož rámci jsme si připomněli příběh Hany Bradyové a jejího bratra Jiřího, kteří byli za druhé světové války kvůli svému židovskému původu deportováni do koncentračních táborů, příběh Japonky Fumiko Išioka, díky které nebyly jejich osudy zapomenuty, i příběhy dalších židovských dětí, jejichž životy se kvůli holokaustu nenávratně změnily. Prohlédli jsme si Staronovou synagogu, židovský hřbitov i synagogu Pinkasovu, ze které se stal památník obětí holokaustu.

Po skončení programu věnovaného tragickému osudu židů během 2. světové války jsme se vydali do Divadla ABC zhlédnout představení „Pan Kaplan má třídu rád“. Známá hra o záludnostech vyučování cizí řeči plná humoru a písní je velmi povedenou komedií, která se tu hraje už roky. Při jejím sledování se ale divák nevyhne jejímu, na první pohled skrytému, podtextu – co přinutilo ty dospělé lidi opustit své domovy a vydat se do cizí země, kde teď musí tak urputně zápasit s jejím jazykem? Smutná přítomnost války sem a tam prosakuje celým příběhem a dodává mu hlubší myšlenku.

A tak se obě náplně této exkurze ukázaly být zvláštně propojené – některé lidi 2. světová válka vyhnala z jejich domovů, některé uvěznila nebo připravila o život. Je potřeba znát jejich příběhy, abychom nestali lhostejnými k podobným věcem a nedovolili, aby se opakovaly. Proto se o jejich osudech učí ve školách a proto jsme se i my vydali na tuto exkurzi.

Eliška Pecnová (2.C)

17 Dub

By

Výstava na GDK

17 dubna, 2019 | By |

Výstava modelové železnice proběhne tentokrát přímo na gymnáziu, a to 29. 4. – 1. 5. od 9 do 17 hod. Přijďte se podívat na aplikovanou fyziku a výtvarné umění… 🙂

11 Dub

By

YPEF 2019

11 dubna, 2019 | By |

Naši studenti se opět zapojili do soutěže YPEF – Young People in European Forests  (lesnická soutěž). Místního kola, které proběhlo 21. února, se zúčastnila naše čtyři tříčlenná družstva, tři soutěžila ve starší a jedno v mladší kategorii. Ve starší kategorii se družstvo ve složení Eliška Cermanová, Stella Marie Králová a Adéla Šleisová  (3.A) probojovalo na první místo a postoupilo do regionálního kola, které se konalo 9. dubna v České lesnické akademii v Trutnově. Naše děvčata se umístila na třetím místě a kromě diplomu si odnesla pěkné ceny. Děkujeme jim za pěknou reprezentaci školy.

RNDr. Jana Dobroruková

11 Dub

By

Soustředění polytechnického kroužku v Posázaví a Povltaví

11 dubna, 2019 | By |

Ve dnech 4.–7. dubna 2019 se uskutečnilo čtvrté soustředění polytechnického kroužku v rámci našeho školního grantu v projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I (a tedy pro účastníky zdarma). Soustředění bylo zaměřeno na jarní aspekt suťových lesů nad meandry Vltavy, dále jsme navštívili Štěchovickou přehradu, důl Anna v Příbrami a vrch Medník v Posázaví. Akce se zúčastnilo 44 žáků a jejich vedoucích z našeho gymnázia a z partnerské ZŠ a MŠ Bílá Třemešná.

V pátek byla na programu celodenní exkurze po povltavské naučné stezce, zaměřená zejména na jarní rostliny, doplněná o odchyt a poznávání bezobratlých živočichů, poslech zpěvu ptáků a jejich pozorování dalekohledem. Večer si žáci sepsali pozorované rostliny a živočichy.

V sobotu jsme navštívili Štěchovickou přehradu, kde jsme nejprve zhlédli film o výstavbě a provozu přehrady a elektrárny. Následně jsme ve dvou skupinách prošli s místními průvodci elektrárnu a vyslechli výklad. Poté jsme přejeli do Příbrami, kde jsme opět ve dvou skupinách navštívili s průvodci starý důl Anna, do kterého nás dovezl starý důlní vláček, a dále zajímavou vodní stezku. Další část odpoledne už byla věnovaná přírodě, přejeli jsme do Jinců, kde jsme se věnovali odlovu a určování vodních bezobratlých bentických živočichů. Večer, po dopsání nových pozorovaných rostlin a živočichů, si žáci nově nabyté vědomosti prověřili v malé soutěži.

Náplní nedělního dopoledního programu byla vycházka na vrch Medník, kde se nachází jediná lokalita zajímavé jarní rostlinky s názvem kandík psí zub. Exkurze byla plánovaná do období, kdy kandík kvete, ale vzhledem k rychlému letošnímu nástupu jara jsme našli rostlinky již odkvetlé. Během vycházky žáci opět odchytávali a poznávali bezobratlé živočichy a sledovali jarní rostliny.

Exkurze se vydařila i díky skvělému počasí, které prosvětlilo jarní lesy. Již se těšíme na další exkurzi, tentokrát v květnu do Poodří.

RNDr. Jana Dobroruková

 

11 Dub

By

Instalace výstavy Paměti národa

11 dubna, 2019 | By |

Žáci 4.C se zapojili do instalace putovní výstavy Paměti národa, jež na dva týdny ozdobí královédvorské hlavní náměstí. Jeden panel je přímo výsledkem gymnaziálního týmu v projektu společnosti Post Bellum Příběhy našich sousedů, který v našem regionu koordinovala Mgr. Pavlína Flídrová. Má připomínat příběhy zajímavých osobností ve 20. století. Děkujeme všem za jejich úsilí!