Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2021 Březen

Vše co se děje na gymnáziu

31 Bře

By

Jak jsem se stal ambasadorem DofE

31 března, 2021 | By |

S bronzovou úrovní projektu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) jsem začal před dvěma lety. Už během této úrovně jsme s ostatními účastníky připravili besedu na našem gymnáziu, kde jsme spolužákům vyprávěli, jak tento projekt probíhá a proč je dobré se do něj zapojit. Za rok jsme bronzovou úroveň, včetně dobrodružné expedice, všichni dokončili. 

Na začátku tohoto školního roku jsem se rozhodl pokračovat ve stříbrné úrovni, kde pokračuji v italštině, ale talent a dobrovolnictví plním s novým obsahem. Na podzim jsem dostal možnost zúčastnit se online besedy pro nové účastníky jedné základní školy. Tím začala moje spolupráce s  naším tehdejším regionálním manažerem panem Novým. V zimě mě oslovil a požádal o pomoc na dalších besedách, nabídl mi ambasadorskou smlouvu.  

Být ambasadorem DofE má za cíl jediné: motivovat žáky a studenty škol po celé republice, aby se do projektu zapojili. V tomto období probíhají všechny besedy formou online setkání pro zájemce, kde některý z regionálních manažerů sdělí základní informace a já poté převyprávím svůj příběh, na kterém vysvětlím, jak DofE probíhá v praxi a co přináší. Tento měsíc jsem se zúčastnil s prezentací na dvou středních školách v Ústeckém a Libereckém kraji. Obě školy se staly novými centry Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. 

Být ambasadorem má pro mě velký přínos. Zlepšuji se v komunikačních dovednostech a schopnosti potlačit trému. Mám i možnost naučit se správné způsoby, jak zaujmout publikum a jak efektivně motivovat ostatní studenty. To lze využít i při jiných příležitostech. Navíc rád předávám své zkušenosti s projektem, o kterém jsem přesvědčen, že rozvinul moje schopnosti a dovednosti, které uplatním v životě. Také rád poznávám nové lidi, proto jsem hned věděl, že nabídku od DofE musím přijmout a že mě práce pro ně bude naplňovat.  

Dan Jarolímek 

Zážitky při informování možných dalších zájemců doplňuje dynamická prezentace.

05 Bře

By

Informace o přijímacím řízení a studiu

5 března, 2021 | By |

Tento týden jsme uzavřeli přijímání přihlášek ke studiu na našem gymnáziu. Do čtyřletého studia se přihlásilo 57 uchazečů (přijímáme 28), do šestileté formy studia 49 uchazečů (přijímáme 30). Přijímací řízení proběhne formou jednotných přijímacích zkoušek pro oba obory, zatím (ke dni 5. 3. 2021) platí termíny stanovené Ministerstvem školství (dále jen MŠMT) ve dnech 12.—15. dubna 2021. Zájemcům budou zavčasu poslány pozvánky. Informace o počtech nabízených míst a podaných přihlášek škol v Královéhradeckém kraji najdete zde.

Aktuální informace o změnách termínů či konání přijímacích zkoušek najdete na www.gym-dk.cz. Budeme je zveřejňovat ihned poté, co nás MŠMT bude informovat prostřednictvím svých metodických pokynů.

A výuka? Začínáme již šestý měsíc distanční výuky s krátkým prezenčním přerušením v prosinci 2020. Situace všeobecně není lehká a výhledy na klasickou prezenční výuku se měnily jako aprílové počasí, nyní se již obávám, že ji možná ani do června v plné formě nezrealizujeme.

V každém případě, ať je nálada společnosti jakkoli pesimistická, my učitelé musíme v sobě každodenně najít sílu motivovat a působit na žáky optimisticky. Velmi nás těší, když žáci nerezignují a pracují i nad rámec svých školních povinností. Pro představu uvádím pár zajímavostí z gymnázia:

  • Žák Dan Jarolímek, zapojený do projektu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, tzv. DofE, splnil nejnižší, bronzovou úroveň již v loňském roce. Nyní se díky svým výborným schopnostem pozitivně a emotivně povzbuzovat další účastníky projektu i v této nebývalé době stal ambasadorem DofE. Vybrala si jej osobně Národní kancelář organizace.
  • Školní kola předmětových soutěží (olympiád) se přesunula do online prostředí. Úspěšné řešitele posíláme do dalších okresních i krajských kol. Gymnázium pořádá (již tradičně) okresní kolo v anglickém jazyce, soutěž proběhne 11. 3. 2021 online.
  • Ve společném prostředí MS Teams čím dál víc učitelů využívá pro výukové potřeby práce ve skupinách, které lze v rámci týmu/třídy nastavit.
  • I výtvarná výchova se přizpůsobila době; žáci objevují dříve spíše okrajové výtvarné techniky i formy. Některé třídy využívají i štafetovou podobu tvorby, pracují s fotografií, videoartem a počítačovou technikou. Žáci objevili i kouzlo kresby přírodními pigmenty, zavřené galerie nahradily komentované prohlídky na YouTube.

Fungujeme, máme systém, učíme se za pochodu, nerezignujeme. Vyučujeme bez osobní přítomnosti žáků nejdéle v celé Evropě, omezení sociálního kontaktu v době dospívání ale není dobré. Jakkoli se snažíme o co nejdokonalejší výuku, negativa získávají nadvládu a s následky distančního vzdělávání se budeme jednoznačně potýkat i v budoucnu.  Mým nejvroucnějším přáním, kromě pevného zdraví všech účastníků vzdělávání, je brzký návrat do škol. Abychom mohli konečně plnohodnotně pracovat všichni. Mějme na paměti slova J. A. Komenského: „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka