Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2019 Listopad

Vše co se děje na gymnáziu

19 Lis

By

Ples absolventů GDK

19 listopadu, 2019 | By |

Plas absolventů našeho gymnázia se již tradičně koná poslední únorovou sobotu, tedy 29. 2. 2020. Aktuální informace.

12 Lis

By

Plenární zasedání SPG a Školské rady, třídní schůzky

12 listopadu, 2019 | By |

V úterý 19. listopadu 2019 proběhne v aule školy od 16 hodin plenární zasedání Spolku přátel gymnázia a Školské rady.
Po jeho ukončení (cca od 16:30) se budou v jednotlivých kmenových učebnách konat třídní schůzky s informacemi o prospěchu a chování žáků.

12 Lis

By

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

12 listopadu, 2019 | By |

Krajský koordinátor Mgr. Josef Nový v naší aule informoval nové ročníky o prestižním mezinárodním projektu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), který umožňuje rozvíjet talenty všeho druhu: dovednosti, sport i dobrovolnictví. Naši studenti, kteří se do projektu zapojili už na jaře, se podělili o své zkušenosti. První medaile a certifikáty jim budou předány v červnu na slavnostním ceremoniálu v Praze. Už teď je jisté, že se přidají i noví účastníci! Bližší informace poskytnou na setkání tento čtvrtek 14. 11. o velké přestávce ve třídě 1.C Mgr. Blanka Hofmanová a Mgr. Pavlína Flídrová.

12 Lis

By

Třicet let svobody

12 listopadu, 2019 | By |

Výročí listopadových událostí roku 1989 se promítlo i do chodu našeho gymnázia. Vedle zapojení do hodin společenskovědních předmětů šlo především o program, který ve spolupráci s námi pro studenty i veřejnost zajistila Česká křesťanská akademie v čele s JUDr. Josefem Pojezdným. Ve středu 6. 11. proběhla v naší zaplněné aule nejprve beseda se signatářkou Charty 77, evangelickou farářkou Danielou Brodskou, která vyprávěla, jak politický vývoj 60.–80. let zasáhl do jejího života. Následovalo zhlédnutí dokumentárního filmu PaedDr. Ivana Pojara o sametové revoluci ve Dvoře Králové nad Labem s komentářem autora i dalších pamětníků. Nezapomnělo se ani na roli studentů v těchto událostech. Děkujeme hostům i organizátorům za důstojné a inspirativní setkání.

PhDr. Ivo Rejchrt

01 Lis

By

Seminář Těžký život ve vodě, 1. část

1 listopadu, 2019 | By |

Tak jako každý školní rok, i letos na našem gymnáziu začaly akce Klubu NATURA seminářem pro přípravu soutěžících na biologickou olympiádu kategorie C, D. Tématem letošního roku je Těžký život ve vodě. V sobotu 19. října proběhla v rekonstruované pracovně biologie první část přípravy, lektory byli tradičně Mgr. Jiří Hotový z Povodí Labe a Mgr. Josef Hotový z Muzea východních Čech Hradec Králové. Semináře se zúčastnilo 50 žáků a učitelů z patnácti víceletých gymnázií a základních škol Královéhradeckého kraje. Věříme, že jim seminář líbil a že jim usnadnil přípravu na soutěž. Těšíme se na ně i na druhé části v sobotu 30. listopadu.

RNDr. Jana Dobroruková

01 Lis

By

Kroměříž – hanácké Athény

1 listopadu, 2019 | By |

V pondělí 21. října vyrazila naše třída 2.C na exkurzi do Kroměříže.  Zde nás čekal interaktivní program zaměřený na rozvoj etických hodnot. V arcibiskupském zámku jsme se seznámili s  panem Ing. Petrem Hudcem, který nás zaujal projektem „Proměny v antické mytologii a v současném životě“. Jeho výklad byl pestrý a místy také vtipný. Upozornil nás na některé  důležité etické hodnoty minulosti i současnosti – čestnost, statečnost, obětavost, skromnost a přátelství. Potom jsme poobědvali v zámecké zahradě a vydali se na krátkou prohlídku města. Naším laskavým  průvodcem byl PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., který učí na šestiletém Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.  Na AGKM jsme se pak  s ním zúčastnili dvou hodin etické výchovy, při kterých jsme  spolupracovali s tamějšími studenty. Skupinové aktivity  byly zaměřeny na rozvoj empatie a stejně tak i krátký dokument z filmového cyklu „Zprávy agenta Kixe“, který jsme zhlédli na konci výuky.  Celý den jsme si i přes vyčerpávající cestu autobusem užili a shodli se na tom, že jsme získali zajímavé zkušenosti. Děkujeme jak oběma kroměřížským průvodcům, tak i našim paním učitelkám Mgr. Flídrové a Mgr. Rutrlové za to, že pro nás všichni připravili tak neobyčejný zážitek.

Anna Šturmová, 2.C