Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Jiří Erlebach

Vše co se děje na gymnáziu

03 Dub

By

Konzultace o prospěchu a chování žáků

3 dubna, 2024 | By |

Ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 16 do 18 hodin se konají individuální konzultace o prospěchu a chování žáků; jednotliví vyučující budou k dispozici v kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu zveřejněného v budově školy a uvedeného zde v PDF.
V případě, že uvedený termín nebo způsob konzultací z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, lze využít dobu pravidelných konzultačních hodin vyučujících uvedenou v rozpisu a na učitelském portfoliu, případně sjednat individuální schůzku s vyučujícím i mimo dobu uvedených konzultačních hodin. Schůzku je vždy vhodné domluvit předem prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

22 Úno

By

Akce pro zájemce o studium

22 února, 2024 | By |

Pro zájemce o studium na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem připravujeme:

Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.
Anonymně přístupné sdílené úložiště pro potřeby přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

Kurzy se budou konat v období od 28. 2. do 27. 3. 2024 vždy každou středu (kromě jarních prázdnin) od 14:30 v rozsahu 60–90 minut.

Pro 7. třídy:
Český jazyk a literatura: 1. část 28. 2. 2024, 2. část 20. 3. 2024
Matematika: 1. část 6. 3. 2024, 2. část 27. 3.2024

Pro 9. třídy:
Český jazyk a literatura: 1. část 6. 3. 2024, 2. část 27. 3.2024
Matematika: 1. část 28. 2. 2024, 2. část 20. 3. 2024

Kurzy jsou primárně určeny pro uchazeče o studium na naší škole, ale jsou vítáni i ostatní zájemci.

Pokud máte o přípravné kurzy zájem, vyplňte prosím kontaktní formulář (slouží pro naši informaci o předpokládaném počtu zájemců; lze se však dostavit i bez předchozí registrace):

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání z minulých období a nově je dostupná také aplikace ČŠI InspIS SETmobile pro smartphony a tablety, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.

22 Lis

By

Zrušení provozu školy dne 27. 11. 2023 z důvodu stávky

22 listopadu, 2023 | By |

(celý text ke stažení v PDF)

Většina zaměstnanců gymnázia se připojuje k výstražné stávce dne 27. listopadu 2023 z níže uvedených důvodů:

  1. Plánované financování regionálního školství je v přímém rozporu s klíčovým dokumentem pro rozvoj vzdělávací soustavy Strategie 2023+, jehož hlavním cílem je modernizovat vzdělávací systém v ČR. Lze očekávat snížení kvality výuky z důvodu snížení financování týdenních hodin na školu (tzv. PHmax). V praxi to pro naši školu znamená významné omezení volitelnosti seminářů ve 3. a 4. ročníku, omezení laboratorních cvičení, dělení hodin a zrušení výuky jednoho cizího jazyka.
  2. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků na ostatní pedagogy a nepedagogické pracovníky, kteří zabezpečují chod školy.
  3. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady, ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učebnice a učební pomůcky žáků, školení učitelů.

Velmi znepokojující je pro nás nedodržování koncepčních dokumentů MŠMT, především Strategie 2030+ a Rámcově vzdělávacích programů, neexistující kontinuální koncepce vzdělávacího systému, nejasná budoucnost zajištění provozu škol.

Stávkujeme minimálně za zachování současných podmínek ve vzdělávání.

Zde je možnost podepsat Otevřený dopis, pokud se s ním ztotožníte: https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi.

V pondělí 27. 11. 2023 bude škola zcela uzavřena.

Mgr. Martina Kubíková
ředitelka školy

22 Lis

By

Členská schůze SPG, prezentace ŠR, třídní schůzky a konzultace

22 listopadu, 2023 | By |

Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 od 16 hodin se v aule školy bude konat každoroční členská schůze SPG a prezentace Školské rady. Součástí programu budou rovněž informace o chodu školy podané ředitelkou Mgr. Martinou Kubíkovou.
Po skončení zasedání (cca od 16:30) budou v kmenových učebnách probíhat třídní schůzky. Následovat budou individuální konzultace o prospěchu a chování žáků; jednotliví vyučující budou k dispozici v kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu vyvěšeného během dne konzultací v budově školy a uvedeného v rozpisu konzultací (PDF zde).
V případě nepřítomnosti na konzultacích lze využít doby pravidelných konzultačních hodin vyučujících, je však vhodné schůzku s vyučujícím vždy domluvit prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

27 Zář

By

Dny otevřených dveří

27 září, 2023 | By |

středa 1. listopadu 2023, 15–18 hod.
sobota 25. listopadu 2023, 9–12 hod.
středa 10. ledna 2024, 15–18 hod.

Série akcí pro veřejnost Odpoledne/dopoledne otevřených dveří proběhne ve školním roce 2023/2024 ve výše uvedených termínech. Ve většině prostor školy budou k dispozici ukázky činností spojených s výukou ve škole, přítomní vyučující vždy podají zájemcům potřebné informace k jednotlivým vyučovaným předmětům.

Od 16:15 (v sobotu 25. listopadu 2023 od 10:15) proběhne v aule ve 2. poschodí schůzka s vedením školy o možnostech studia na naší škole doplněná podrobnějšími informacemi vztahujícími se k přijímacímu řízení.

28 Bře

By

Konzultace o prospěchu a chování žáků

28 března, 2023 | By |

Ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 16 do 18 hodin se konají individuální konzultace o prospěchu a chování žáků; jednotliví vyučující budou k dispozici v kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu vyvěšeného během dne konzultací v budově školy a uvedeného v rozpisu konzultací (PDF).
V případě, že uvedený termín nebo způsob konzultací z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, lze využít dobu pravidelných konzultačních hodin vyučujících uvedenou ve vyvěšeném rozpisu a na učitelském portfoliu, případně sjednat individuální schůzku s vyučujícím i mimo dobu uvedených konzultačních hodin. Schůzku je vždy vhodné domluvit předem prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

09 Bře

By

Prezentace vysoké školy COLLEGIUM HUMANUM

9 března, 2022 | By |

z pověření Ing. Jana Helbicha, místostarosty města, všechny zveme na níže uvedenou akci, která se koná ve čtvrtek 10. března 2022 od 16 hodin v aule gymnázia.

Cílem akce je představit možnost vysokoškolského vzdělání v našem regionu a zároveň přiblížit i nové moderní možnosti studia, jako je například studium on-line, které přináší nemalé benefity a to ve formě úspory finančních a časových prostředků studentů. Akce je pořádána prezenční a zároveň on-line formou prostřednictvím MS Teams na adrese https://1url.cz/5K6TY.

28 Led

By

Úniková hra pro zájemce o studium

28 ledna, 2022 | By |

Matematika, logika, přírodní vědy – kdo si rád hraje a zároveň si chce v rámci přípravy na přijímací zkoušky rozhýbat a trochu potrápit mozkové závity, může si vyzkoušet naši online únikovou hru. Budoucí gymnazisté si tak vlastní kůži mohou vyzkoušet, že i pro mnohé obávaný, a ne příliš oblíbený předmět může být zajímavý a zábavný. A taková je na naší škole nejen matematika.

Jak si takovou únikovku představit? Hráči se v daný čas sejdou ve sdíleném online prostoru (MS Teams), kde jim odhalíme cíl hry a úkoly, jejichž vyřešení je k cíli dovede. Po celou dobu budou mít hráči možnost kontaktu s podpůrným týmem učitelů, který v případě nouze napoví, jak dál. Naši studenti si už první pololetí školního roku únikovkou zpestřili. Teď nabízíme únikovou hru uchazečům o studium. Neváhejte a využijte tuto jedinečnou příležitost!

Termíny konání jsou:
1. kolo – online – úterý 22. 2. 2022 – začínat budeme v 15:00, odhadovaná časová náročnost je 120 minut.

2. kolo – prezenčně – čtvrtek 24. 2. 2022 – úspěšní řešitelé prvního kola se sejdou v 16:00 u gymnázia, kde je čeká pár drobných úkolů vedoucích k odměně za úspěšné řešení úkolů únikové hry. Pokud máte o únikovou hru zájem, vyplňte prosím přihlašovací formulář, případně použijte QR kód:

Mgr. Petr Tomek, Mgr. Libor Špaček

03 Led

By

Den otevřených dveří

3 ledna, 2022 | By |

středa 12. ledna 2022 mezi 15–18 hod.

Poslední ze série akcí pro veřejnost Odpoledne otevřených dveří se bude konat ve středu 12. ledna 2022 od 15 do 18 hodin. Ve většině prostor školy budou k dispozici ukázky činností spojených s výukou ve škole, přítomní vyučující vždy podají zájemcům potřebné informace k jednotlivým vyučovaným předmětům.

Od 16:15 proběhne v aule ve 2. poschodí schůzka s vedením školy o možnostech studia na naší škole doplněná podrobnějšími informacemi vztahujícími se k přijímacímu řízení.

Pro všechny účastníky akce platí protiepidemická pravidla stanovená pro školská zařízení, tj. zejména povinnost aktivního používání ochrany úst a nosu ve všech prostorách školy, udržování odstupu od ostatních účastníků akce a dodržování všech dalších zásad osobní hygieny zabraňujících šíření nemoci COVID-19. Osobám s příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění není vstup na akci povolen.

03 Led

By

Plenární schůze SPG a ŠR

3 ledna, 2022 | By |

+ třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků

V úterý 11. ledna 2022 od 16 hodin proběhne (kvůli epidemické situaci s COVID-19 již dvakrát odložené) plenární schůze Spolku přátel gymnázia a Školské rady. Na programu bude prezentace SPG, ředitelky školy a předsedkyně Školské rady a informace o aktuálním dění na gymnáziu.
Po ukončení plenární schůze (okolo 17 hodin) budou v jednotlivých třídách probíhat třídní schůzky s jednotlivými třídními učiteli a následně konzultace o prospěchu a chování. Jednotliví vyučující budou v uvedené době k dispozici ve svých kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu vyvěšeného během uvedeného dne v budově školy a na této webové stránce. V případě odůvodněné nepřítomnosti vyučujícího na konzultacích lze využít doby jeho pravidelných konzultačních hodin, vzhledem k současné situaci je však nutné s ním schůzku vždy domluvit prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

Osobní účast na schůzi a následných třídních schůzkách a konzultacích je umožněna pouze za striktního dodržení veškerých aktuálně platných protiepidemických pravidel, zejména povinnosti nasazené ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole pro všechny přítomné bez výjimky a doložením certifikátu o dokončeném očkování proti COVID-19, o prodělané nemoci nebo o negativním RT-PCR testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin.
Osobám, které vykazují příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění, není osobní přítomnost ve škole povolena. Pro tyto účely se budeme snažit zajistit možnost neveřejného online přenosu plenární schůze v prostředí MS Teams. Odkaz na online přenos bude zaslán žákům a zákonným zástupcům během úterý 11.01.2022 prostřednictvím IS Bakaláři; přístup bude umožněn pouze autorizovaným uživatelům po přihlášení na školní účet žáka v MS Teams.