Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

03 Led

By

Plenární schůze SPG a ŠR

3 ledna, 2022 | By |

+ třídní schůzky a konzultace o prospěchu a chování žáků

V úterý 11. ledna 2022 od 16 hodin proběhne (kvůli epidemické situaci s COVID-19 již dvakrát odložené) plenární schůze Spolku přátel gymnázia a Školské rady. Na programu bude prezentace SPG, ředitelky školy a předsedkyně Školské rady a informace o aktuálním dění na gymnáziu.
Po ukončení plenární schůze (okolo 17 hodin) budou v jednotlivých třídách probíhat třídní schůzky s jednotlivými třídními učiteli a následně konzultace o prospěchu a chování. Jednotliví vyučující budou v uvedené době k dispozici ve svých kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu vyvěšeného během uvedeného dne v budově školy a na této webové stránce. V případě odůvodněné nepřítomnosti vyučujícího na konzultacích lze využít doby jeho pravidelných konzultačních hodin, vzhledem k současné situaci je však nutné s ním schůzku vždy domluvit prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

Osobní účast na schůzi a následných třídních schůzkách a konzultacích je umožněna pouze za striktního dodržení veškerých aktuálně platných protiepidemických pravidel, zejména povinnosti nasazené ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole pro všechny přítomné bez výjimky a doložením certifikátu o dokončeném očkování proti COVID-19, o prodělané nemoci nebo o negativním RT-PCR testu na COVID-19 ne starším než 72 hodin.
Osobám, které vykazují příznaky jakéhokoli respiračního onemocnění, není osobní přítomnost ve škole povolena. Pro tyto účely se budeme snažit zajistit možnost neveřejného online přenosu plenární schůze v prostředí MS Teams. Odkaz na online přenos bude zaslán žákům a zákonným zástupcům během úterý 11.01.2022 prostřednictvím IS Bakaláři; přístup bude umožněn pouze autorizovaným uživatelům po přihlášení na školní účet žáka v MS Teams.