Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

22 Lis

By

Zrušení provozu školy dne 27. 11. 2023 z důvodu stávky

22 listopadu, 2023 | By |

(celý text ke stažení v PDF)

Většina zaměstnanců gymnázia se připojuje k výstražné stávce dne 27. listopadu 2023 z níže uvedených důvodů:

  1. Plánované financování regionálního školství je v přímém rozporu s klíčovým dokumentem pro rozvoj vzdělávací soustavy Strategie 2023+, jehož hlavním cílem je modernizovat vzdělávací systém v ČR. Lze očekávat snížení kvality výuky z důvodu snížení financování týdenních hodin na školu (tzv. PHmax). V praxi to pro naši školu znamená významné omezení volitelnosti seminářů ve 3. a 4. ročníku, omezení laboratorních cvičení, dělení hodin a zrušení výuky jednoho cizího jazyka.
  2. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků na ostatní pedagogy a nepedagogické pracovníky, kteří zabezpečují chod školy.
  3. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady, ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učebnice a učební pomůcky žáků, školení učitelů.

Velmi znepokojující je pro nás nedodržování koncepčních dokumentů MŠMT, především Strategie 2030+ a Rámcově vzdělávacích programů, neexistující kontinuální koncepce vzdělávacího systému, nejasná budoucnost zajištění provozu škol.

Stávkujeme minimálně za zachování současných podmínek ve vzdělávání.

Zde je možnost podepsat Otevřený dopis, pokud se s ním ztotožníte: https://www.petice.com/oteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi.

V pondělí 27. 11. 2023 bude škola zcela uzavřena.

Mgr. Martina Kubíková
ředitelka školy