Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2023 Leden

Vše co se děje na gymnáziu

27 Led

By

Energie pro ČR a svět

27 ledna, 2023 | By |

Maturanti dnes dostali skvělou příležitost kvalifikovaně se zamyslet nad významem a zdroji energie pro nás i svět. Přednáška s prvky workshopu byla zaměřena na potřeby energetiky Česka v 21. století, energetický mix budoucnosti a roli jaderných technologií pro fungování společnosti i svět práce. Lektorem byl Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA, absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, expert v oblasti řízení rizik, manažer, který řídil například jaderné výzkumné centrum, výrobu materiálů pro čipový průmysl nebo konzultační společnost, s praxí v České republice, Norsku, Velké Británii, USA, Mexiku a Taiwanu. Působil jako expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii, zabývá se také popularizací vědy a řízení rizik.
Děkujeme za zasvěcený atraktivní program!

26 Led

By

Další přípravné semináře pro soutěžící v biologické olympiádě

26 ledna, 2023 | By |

V sobotu 14. 1. a  21. 1. uspořádal Klub NATURA další dva semináře na našem gymnáziu.

14. 1. jsme se věnovali soutěžícím v kategorii A, B, lektory měli být čtyři autoři přípravného studijního textu.  Ale ke změnám došlo vzhledem k náhlému onemocnění dvou lektorů. Seminář zahájila Bc. Kateřina Bezányiová z katedry zoologie PřF UK s tématem Zvládání teplotních extrémů u živočichů. Jako další vystoupil Mgr. Albert F. Damaška ze stejné katedry s tématem Biomy Země a jejich klima. Onemocnělý lektor Bc. Šimon Zeman z katedry zoologie a parazitologie PřF UK zvládl své téma Sucho, sůl a ostatní strasti živočišného bytí narychlo online, za což mu účastníci přes telefon na dálku poděkovali a zatleskali. Na přednášku posledního lektora Ing. Radka Vítka z katedry genetiky a šlechtění FAPPZ ČZU a laboratoře virologie UEB AV ČR  na téma Jak se rostliny vypořádávají s abiotickými faktory prostředí jsme mohli dát účastníkům alespoň odkaz, takže si ji zájemci mohli pustit doma. Semináře se zúčastnilo 35 studentů a jejich učitelů z devíti středních škol Královéhradeckého kraje.

Seminář 21. 1. byl určen opět soutěžícím v BiO kat. C, D. Mgr. Petr  Šípek, Ph.D., z katedry zoologie PřF UK vysvětlil ve své přednášce, proč je důležité chránit v naší krajině bezlesí. Na jeho časté otázky účastníci ochotně odpovídali. Mgr. Lenka Bičanová, učitelka na ZŠ Štefcova Hradec Králové, si připravila prezentaci i výstavku vybraných rostlin, které jsou určeny pro poznávání v soutěži. Mgr. Jiří Hotový, pracovník Povodí Labe, měl stejným způsobem připravenou první část bezobratlých živočichů. Semináře se zúčastnilo 47 žáků s učiteli celkem ze čtrnácti škol a gymnázií našeho kraje. Velice mě těší, že naši bývalí studenti, Jiří Hotový a Petr Šípek, se ochotně vracejí na své gymnázium a předávají dalším nadějným biologům získané znalosti.

RNDr. Jana Dobroruková

20 Led

By

Akce pro zájemce o studium

20 ledna, 2023 | By |

Pro zájemce o studium na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem připravujeme:

Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.
Anonymně přístupné sdílené úložiště pro potřeby přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

Kurzy se budou konat v období od 1. do 29. března 2023 vždy každou středu (kromě jarních prázdnin) od 14:30 v rozsahu 60–90 minut.

Pro 7. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 01.03.2023 (Še), 2. část 22.03.2023 (Še)
Matematika: 1. část 15.03.2023 (Šp), 2. část 29.03.2023 (Šp)

Pro 9. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 15.03.2023 (St), 2. část 29.03.2023 (St)
Matematika: 1. část 01.03.2023 (Tk), 2. část 22.03.2023 (Tk)

Kurzy jsou primárně určeny pro uchazeče o studium na naší škole, ale jsou vítáni i ostatní zájemci.

Pokud máte o přípravné kurzy zájem, vyplňte prosím kontaktní formulář (slouží pro naši informaci o předpokládaném počtu zájemců; lze se však dostavit i bez předchozí registrace):

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání z minulých období a nově je dostupná také aplikace ČŠI InspIS SETmobile pro smartphony a tablety, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.

Úniková hra „Ztraceni ve vesmíru“

Kdo si rád hraje a zároveň si chce v rámci přípravy na přijímací zkoušky rozhýbat a trochu potrápit mozkové závity, může si vyzkoušet naši únikovou hru na téma Ztraceni ve vesmíru. Budoucí gymnazisté si na vlastní kůži mohou vyzkoušet, že i pro mnohé obávané, a ne příliš oblíbené předměty jako matematika a fyzika mohou být často zajímavé a zábavné.

Termíny konání je 8. 2. 2023 (středa) – sraz v 14:30 v učebně 206 (2. patro), odhadovaná časová náročnost je 120 minut (garanti: Mgr. Libor Špaček, Mgr. Petr Tomek).

05 Led

By

Jsem v pořádku

5 ledna, 2023 | By |

Sofie Geislerová, studentka 2.C našeho víceletého gymnázia, se krůček po krůčku dopracovala k významnému úspěchu. Je totiž autorkou hraného filmu s názvem Jsem v pořádku, který režírovala, zahrála si v něm a velmi kreativně film i natočila. A její nadšení bylo oceněno. V červnu se zúčastnila  soutěže JUNIOR – FILM MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE, získala 1. místo v kategorii Hraný film /autoři 11–14 let/, ve stejné kategorii obdržela i Cenu Davida Baldy za nejlepší kameru. Účast na Pražském filmovém kufru 2022 jí přinesla ocenění Nejlepší experimentální film v II. kategorii. Největším úspěchem je nominace na Noc filmových nadějí, byla vybrána do hlavní soutěže festivalu z 228 studentských prací převážně filmových fakult. Prvenství v kategorii Filmař do 15 let sice  nevybojovala, ale umístění v nejlepší čtveřici je i tak výjimečným úspěchem.  

Gratulujeme a přejeme hodně elánu do dalších filmařských počinů!

Mgr. Yveta Šecová

03 Led

By

Dny otevřených dveří

3 ledna, 2023 | By |

středa 2. listopadu 2022, 15–18 hod.
sobota 26. listopadu 2022, 9–12 hod.
středa 11. ledna 2023, 15–18 hod.

Série akcí pro veřejnost Odpoledne/dopoledne otevřených dveří proběhne ve školním roce 2022/2023 ve výše uvedených termínech. Ve většině prostor školy budou k dispozici ukázky činností spojených s výukou ve škole, přítomní vyučující vždy podají zájemcům potřebné informace k jednotlivým vyučovaným předmětům.

Od 16:15 (v sobotu 26. listopadu 2022 od 10:15) proběhne v aule ve 2. poschodí schůzka s vedením školy o možnostech studia na naší škole doplněná podrobnějšími informacemi vztahujícími se k přijímacímu řízení.

03 Led

By

Konzultace o prospěchu a chování žáků

3 ledna, 2023 | By |

V úterý 10. ledna 2023 od 16 do 18 hodin se konají individuální konzultace o prospěchu a chování žáků; jednotliví vyučující budou k dispozici v kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu vyvěšeného během dne konzultací v budově školy a uvedeného v rozpisu konzultací (PDF).
V případě, že uvedený termín nebo způsob konzultací z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, lze využít dobu pravidelných konzultačních hodin vyučujících uvedenou ve vyvěšeném rozpisu a na učitelském portfoliu, případně sjednat individuální schůzku s vyučujícím i mimo dobu uvedených konzultačních hodin. Schůzku je vždy vhodné domluvit předem prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

Volba zástupce rodičů nezletilých žáků ve školské radě

V tomtéž a následujícím dni, tj. v úterý 10.01.2023 a ve středu 11.01.2023, bude probíhat od 7:30 do 18 hodin v knihovně školy volba zástupce rodičů nezletilých žáků ve školské radě. Právo volit má každý zákonný zástupce nezletilého žáka navštěvujícího školu. Každý nezletilý žák školy má prostřednictvím svého zákonného zástupce při volbě jeden hlas (tj. zákonní zástupci mají společně tolik hlasů, kolik jejich nezletilých dětí navštěvuje školu).

Kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady jsou na základě podaných návrhů následující zákonní zástupci (v abecedním pořadí):

1. Luděk Dobrý, 45 let, ZZ nezletilého žáka 1.C a 4.C
2. Arnošt Jäger, 44 let, ZZ nezletilého žáka 1.C a 4.C
3. Jaroslav Klička, 47 let, ZZ nezletilého žáka 2.C
4. Gabriela Varet, 44 let, ZZ nezletilého žáka 1.C

Bližší informace k průběhu volby jsou uvedeny na webu školy v sekci Školská rada.