Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2019 Červen

Vše co se děje na gymnáziu

28 Čvn

By

Termíny zkoušek

28 června, 2019 | By |

Termíny dodatečných a opravných zkoušek jsou stanoveny na pondělí 26.08.2019 od 9:00 (matematika, fyzika, ruský jazyk, psychologie) a na středu 28.08.2019 od 9:00 (zeměpis, tělesná výchova).

27 Čvn

By

Spoluzahajujeme Královédvorské hudební léto!

27 června, 2019 | By |

Královédvorské hudební léto je zahájeno bohatým kulturním programem místních škol, jehož součástí je i blok GDK. Pokud jste nestihli dnešní dopolední program, zastavte se na jeho odpolední opakování! 

26 Čvn

By

Návštěva amerických diplomatů

26 června, 2019 | By |

Ke konci školního roku se v aule gymnázia uskutečnila zajímavá akce. Na besedu se studenty přijeli dva představitelé Velvyslanectví USA v Praze, pánové Aaron Burge (šéf oddělení General Services) a Chad Gann (štábní praporčík). Zpočátku představili práci velvyslanectví a vyzkoušeli všeobecné znalosti studentů o USA a významných amerických osobnostech s českými kořeny. V další části odpovídali na dotazy studentů. Jejich aktivita byla odměněna drobnými dárky. Studenti ocenili příležitost si otestovat angličtinu s rodilými mluvčími. Velký potlesk dokazoval, že se beseda velmi líbila.

Děkujeme našim vzácným hostům za jejich zájem a ochotu!

Mgr. Alena Heřmanová

20 Čvn

By

Celostátní kolo SOČ 2019

20 června, 2019 | By |

14.–16. 6. 2019 jsem se zúčastnila celostátního kola soutěže SOČ se svou prací Cvičebnice španělské gramatiky. Celostátní kolo se letos konalo v Opavě, kam jsem se také v pátek dopoledne vypravila spolu se zbytkem zástupců Královéhradeckého a Pardubického kraje. Kvůli dopravním komplikacím jsme sice dorazili o trochu později na slavnostní zahájení, ale ani to nás neodradilo od toho se ho zúčastnit. Ještě téhož dne jsme si prohlédli třídy, kde probíhaly obhajoby, vzájemně si pomohli s přípravou posterů a poté se společně odjeli ubytovat.

Ráno nás čekalo brzké vstávání, jelikož obhajoby probíhaly již od osmé hodiny ranní a museli jsme se stihnout ještě nasnídat. Já jsem svou práci obhajovala až po desáté hodině dopolední, takže jsem měla možnost vyslechnout obhajoby i dalších účastníků a poučit se z jejich chyb. Po ukončení obhajob jsme všichni obdrželi osvědčení o účastni na celostátní přehlídce SOČ, které nám v budoucnu může pomoci také při přijímacích zkouškách na vysokou školu. Poté jsme se přesunuli na přehlídku posterů, kde jsme strávili zbytek odpoledne. Večer nás čekalo představení One human show Simony Babčákové, které bylo opravdu povedené. Po představení jsme se všichni přesunuli na ubytování.

Ráno nás čekalo balení a přesun na Mendelovo gymnázium, kde jsme si odložili věci a vydali se na výlet, který pro nás pořadatelé připravili. Já jsem navštívila zámek Hrádek nad Moravicí, kde se mi opravdu líbilo a nebyli jsme ochuzeni ani o poutavou prohlídku zámku s milou paní průvodkyní. Po návratu nás již čekal oběd a poté vyhlášení výsledků. Já jsem se se svou cvičebnicí umístila na 11. místě. Po vyhlášení výsledků a závěrečném proslovu hlavních organizátorů se celá naše delegace vydala zpět domů. Cesta byla sice náročná, ale zvládli jsme ji a plní zážitků a nových zkušeností jsme se odebrali do svých domovů.

Zuzana Crhová, 5.C

13 Čvn

By

Medaile z mezinárodní výtvarné soutěže Lidice!

13 června, 2019 | By |

Úspěchy letos slaví i naši výtvarníci. S nadšením jsme se zúčastnili prestižní mezinárodní výtvarné výstavy Lidice, jejíž letošní 47. ročník  se věnoval tématu Chemie. Toto téma bylo zvoleno v návaznosti na organizaci UNESCO, která letos připomíná 150. výročí prvního publikování periodické tabulky chemických prvků. Odborná porota posuzovala 15 336 prací od dětí ze 70 zemí světa, a proto pro nás bylo velkým vyznamenáním, že naše díla uspěla. Práce Elišky Hrubé získala čestné uznání a Marek Malich získal dokonce medaili výstavy. Při práci jsme se nechali inspirovat jedním z magických chemických procesů, který je již od pravěku úzce svázán s člověkem – ohněm, kterým je člověk odedávna fascinován bez ohledu na historickou epochu nebo kulturu. Konkrétně jsme uvažovali nad mýtem o Prométheovi, který přinesl lidem nejen oheň samotný, ale i jiskru poznání. Téma jsme zpracovali grafickou technikou, konkrétně suchou jehlou.

Ke konci školního roku jsme se také zapojili do 13. ročníku výtvarné soutěže Střediska volného času  Bájo v České Skalici Poznáváme svět s tématem Mexiko. S radostí pogratulujeme Nele Flosové, která se svou prací získala čestné uznání.

Ing. arch. Kateřina Sedláčková

04 Čvn

By

Nejlepší přírodovědci se sešli na GDK

4 června, 2019 | By |

V pondělí 3. května 2019 proběhlo na našem gymnáziu okresní kolo soutěže Poznávání přírodnin. Ze sedmnácti základních i středních škol našeho okresu přijelo téměř 90 žáků utkat se v poznávání 50 rostlin a 50 živočichů, Rostliny připravila tradičně paní Mgr. Marta Černíková a živočichy přivezl z  Muzea východních Čech v Hradci Králové pan Mgr. Josef Hotový. V každé kategorii se mohlo za školu zúčastnit 5 žáků. Za naše gymnázium v kategorii C (8. a 9. třídy) soutěžil jen Matěj Mareček z 1. C, kterému za to děkuji. Velice mne mrzí, že nikdo další z naší 1. a 2. C neprojevil o tuto – mezi školami oblíbenou – soutěž, která rozšiřuje znalosti přírody, zájem. Kategorie B (1. a 2. ročníky středních škol) byla plně obsazena, ze školního kola postoupila Tereza Janská ze 3.C, Renáta Šormová ze 4. C a trojice Jaroslav Kubů, Eliška Žižková a Lenka Zívrová z 2.A. Kategorie A letos v okresním kole zastoupena nebyla, školního kola se sice zúčastnili zájemci ze třídy 3. A, ale ti odjížděli v neděli 2. 6. na sportovně turistický kurz. Žáci 4. ročníků se této soutěže již nezúčastňují, v době okresního kola už mají po maturitě.

V krajském kole se soutěží jen ve třech kategoriích, kategorie B a A se slučuje. V této velké konkurenci se do krajského kola dostala Tereza Janská – gratulujeme! Krajské kolo proběhne 18. června v Kostelci nad Orlicí.

RNDr. Jana Dobroruková