Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2021 Červen

Vše co se děje na gymnáziu

25 Čvn

By

Jak se tým z GDK dostal do Brd

25 června, 2021 | By |

Jsme tři studenti studující druhý ročník Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, Matouš Hojný ze 4.C, Anička Kubíková a Annie Hanalei Veselá z 2.A. Po úspěšném přihlášení do soutěže EuropaSecura nás v okresním kole čekal online test. Ten byl zaměřený na všeobecný rozhled v institucích EU, NATO, jejich zahraniční politice, ale také na práci s textem.

Poté následovalo krajské kolo, které bylo rozděleno na dvě části. V psací části nám byl přidělen stát, který se v současné době potýká s mezinárodními problémy, nám bylo svěřeno Turecko. Na tuto zemi jsme měli napsat bezpečnostní analýzu, ve které jsme měli zmínit její problémy, vztahy se světem (EU, NATO,…) a také navrhnout možný vývoj do budoucna. S naší prací jsme se dostali do ústního kola. To se konalo v Hradci Králové a měli jsme zde představit naši práci a také předvést oponenturu na tým z jiného okresu.

Finální kolo soutěže se konalo od 7. do 11. června v Brdech. Z celé republiky se setkalo 14 nejlepších týmů, po jednom z každého kraje. Čekala nás, mimo jiné, spousta zajímavých přednášek o vojenském vybavení a na vlastní pěst jsme si mohli zkusit sestavit pistoli či komunikační vysílačku. Sami jsme si vyzkoušeli, jaké to je ocitnout se v roli vojenského zajatce, ale i v roli diplomata hájícího zájmy své země na diplomatickém jednání. Celý týden byl v táborovém duchu. Seznámili jsme se s našimi vrstevníky z konců republiky, kam jsme se sami ještě ani nedostali. Získali jsme spoustu nových zkušeností, zážitků, přátel, ale i poznatků, které jsme si mohli sami o sobě utvořit.

Na závěr můžeme říci, že svou účast v této soutěži hodnotíme jako skvělou životní zkušenost.

Matouš Hojný, Anna Kubíková, Annie Hanalei Veselá

24 Čvn

By

Moderátorem na slavnostní recepci DofE v Praze

24 června, 2021 | By |

Dne 10. 6. proběhla ve Valdštejnské zahradě v Praze Slavnostní recepce k uctění odkazu prince Filipa, který by v tento den oslavil sté narozeniny. Pro studenty je jeho nejvýznamnějším odkazem program  DofE, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, do něhož je naše škola aktivně zapojena a v plnění programu je nejúspěšnější v Královéhradeckém kraji. I to byl důvod, proč mi bylo nabídnuto účastnit se na moderování této akce.

Hlavní program trval od šesti do sedmi hodin a celá akce proběhla za podpory místopředsedy senátu, pana Jiřího Růžičky. Mezi dalšími významnými hosty se objevila hejtmanka Středočeského kraje, paní Petra Pecková, která se nově rozhodla DofE podpořit, a velmi mile o odkazu vévody z Edinburghu promluvila zástupkyně britského ambasadora Lucy Hughes.

Následovalo předání certifikátů všem podporovatelům a odstartování výzvy DofE 100 za přítomnosti Tomáše Vokáče, výkonného ředitele DofE, a Jana Sýkory, předsedy správní rady.

O poděkování podporovatelům Ceny vévody z Edinburghu se postarali sami účastníci programu, mezi něž patřila i úspěšná absolventka naší školy a ambasadorka DofE Eva Žižková.

Samotné moderování pro mne bylo velmi silným zážitkem. S Annou Cyrani z Gymnázia Jana Keplera jsme se sešli na Malé Straně ve 2 hodiny. Na místě jsme si třikrát zkusili text a kolem páté hodiny jsme se pomalu připravovali na událost. Po pár úvodních větách z nás opadl stres a začali jsme si moderování užívat. Tím rychleji nám hlavní program utekl a od sedmi hodin nastal čas pozvat hosty k bohatému slavnostnímu rautu, kde byla možnost společenské konverzace, což se ukázalo jako skvělá příležitost seznámit se se zajímavými a úspěšnými lidmi a získat nové kontakty do budoucna.  

Dan Jarolímek (4.C)

14 Čvn

By

Informační schůzka pro přijaté žáky 2021/2022

14 června, 2021 | By |

Ve středu 16. června 2021 proběhne v aule školy informační schůzka s žáky přijatými ke studiu do školního roku 2021/2022 a jejich zákonnými zástupci za účasti vedení školy a budoucích třídních učitelů obou tříd.
Schůzka se pro budoucí primu šestiletého studia bude konat od 16 hodin, pro budoucí třídu 1.A čtyřletého studia od 17 hodin.

Při schůzce je třeba dodržovat veškerá platná protiepidemická pravidla, zejména povinnost nošení ochrany úst a nosu. Ze strany školy není vyžadováno potvrzení o negativním testu na COVID-19.

04 Čvn

By

Ústní maturitní zkoušky 2021

4 června, 2021 | By |

Školní rok 2020–2021 postupně přinášel mnoho změn, které se dotkly i průběhu maturitních zkoušek. Předem bylo rozhodnuto, že ve společné („státní“) části zůstal jen didaktický test ze dvou předmětů – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky. Hodnocen je pouze slovně „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, nikoli známkou. Povinným mělo být doplnění českého jazyka a literatury a cizího jazyka písemnou (slohovou) prací a ústní částí ve „školní“, tzv. profilové části maturitních zkoušek. Slohové práce byly ovšem v důsledku pandemické situace zrušeny a ústní části předmětů společné maturity přeměněny na dobrovolné. Zbytek předmětů byl zkoušen obvyklým způsobem. Vše ovšem v respirátorech. 

Maturitní zkoušky byly mimořádným opatřením přesunuty o několik týdnů, didaktické testy se proto konaly až 24.–26. května 2021, ústní část na našem gymnáziu proběhla ve dnech 1.–3. června 2021. Je nutno ocenit, že maturanti při ústním zkoušení prokázali znalosti zcela srovnatelné s předchozími lety, tedy celkově velmi dobré, často výborné. Že distanční výuku považovali za kvalitní, prokázali též tím, že řada z nich skládala i dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka. Sympatické je také, že někteří využili novou možnost nahradit ústní část ještě náročnějším jazykovým certifikátem. Důstojnou, ale i příjemnou atmosféru již tradičně zaštítily maturitní předsedkyně z gymnázií v Jaroměři a Trutnově.

Je rozhodně dobře, že zachování maturit umožnilo, aby si všichni studenti 6.C a 4.A prožili svůj velký den „zkoušky dospělosti“, protože bez závěrečné rekapitulace by jejich zážitek střední školy nebyl úplný – ani jistota, že jsou už připraveni jít dál.

A na této jejich další studijní i životní cestě jim přejeme hodně úspěchů!

Představení maturitních předsedkyň v aule
4.A po úspěšně složených ústních maturitních zkouškách
4.A po úspěšně složených ústních maturitních zkouškách
6.C na zakončení zdárně složených ústních maturitních zkoušek
6.C na zakončení zdárně složených ústních maturitních zkoušek