Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2018 Prosinec

Vše co se děje na gymnáziu

24 Pro

By

Předvánoční Vídeň

24 prosince, 2018 | By |

Dne 14. 12. jsme se my, žáci gymnázia, vypravili do vánoční Vídně.

Naše první kroky vedly do zahrad Schönbrunnu, zavítali jsme také do interiérů zámku, které nás ohromily svou velkolepostí. Prohlídka byla individuální, a tak si každý mohl poslechnout to, co ho zaujalo.

Cestou do centra Vídně jsme se na skok zastavili u Hundertwasserhaus, který nás upoutal nejen svým barevným a tvarovým provedením, ale i spojením domu s přírodou.

Následovala procházka centrem Vídně, prohlédli jsme si dóm sv. Štěpána, viděli jsme náměstí Marie Terezie a nakonec jsme navštívili císařskou klenotnici v Hofburgu. Po prohlídce následoval rozchod, při kterém většina z nás navštívila vánoční trhy, na kterých jsme si mohli zakoupit něco k jídlu, k pití nebo nějaké vánoční dekorace.

Simona Pařízková (3.A)

21 Pro

By

Projektové dopoledne tvůrčího psaní

21 prosince, 2018 | By |

Součástí našeho školního grantu Implementace KAP KHKI je též tvůrčí psaní. Literární nadšenci se scházejí jednou za dva týdny, rozvíjejí svůj literární talent a pozvolna promýšlejí, o čem bude kniha, kterou mají během tří let sami sepsat a jež bude z prostředků grantu skutečně vydána. O své nadšení se v prosinci podělili se dvěma třídami místních základních škol. Kroužek tvůrčího psaní pro ně připravil tříhodinový program, který jim hravým způsobem objasnil rozrůzněnost slovní zásoby, význam kompozice, účinek dobré pointy i krásu kaligramu. Účastníci formou scénky a psaní individuálního i ve dvojici rozvíjeli svou tvořivost – a třeba se i někdo zamyslel, že by se chtěl do psaní naší knihy zapojit. Někteří projevili velké nadání a během příštího roku to lze ještě stihnout, budou-li studenty našeho gymnázia, takže třeba šlo o osudové setkání… 😉 Děkujeme za účast, zájem i pochvalu!

20 Pro

By

Předvánoční akce pro základní školy

20 prosince, 2018 | By |

Během našich již tradičních předvánočních akcí pro základní školy k nám na programy o přírodních vědách, cizích jazycích, tvůrčím psaní nebo první světové válce letos zavítalo osm tříd. Děkujeme za zájem a těšíme se na další setkávání!

20 Pro

By

Bolestná ztráta

20 prosince, 2018 | By |

V úterý 18. 12. zemřel po dlouhé těžké nemoci člen výboru Spolku přátel gymnázia Mgr. Aleš Mostecký. Svým neúnavným úsilím a nakažlivým nadšením při činnosti tohoto spolku i jako spoluorganizátor našeho gymnaziálního dějepisného projektového dne před třemi lety velmi pomáhal škole i lidem v ní. K některým gymnazistům promlouval i jako farář Českobratrské církve evangelické – a autor představení hraných i jimi během poslední adventní neděle pro radost i poučení věřících i ostatních. Čest jeho památce!

18 Pro

By

Školní kola soutěže v anglickém jazyce – výsledky

18 prosince, 2018 | By |

Letošní zájem žáků o soutěž v Aj v kategorii III.A předčil naše očekávání. Zúčastnilo se jí 23 žáků, kteří bojovali o první cenu – příspěvek na mezinárodně uznávanou zkoušku FCE, která byla věnována vítězi této soutěže Spolkem přátel Gymnázia Dvůr Králové. Boj byl opravdu napínavý a síly byly vyrovnané. Na prvním místě skončila Julie Anna Richterová (3.A), 2. místo patřilo Ondřeji Smrčkovi (3.A) a 3. místo Anně Kozákové (4.C).

Do okresního kola kategorie III.A, které se bude konat 18. 2. 2019 na našem gymnáziu, postupuje vítěz, student na druhém místě je náhradník.

V kategorii II.B školního kola soutěže v AJ (studenti primy a sekundy) se umístili na prvních třech místech: Dan Jarolímek (2.C), Samuel Liška (1.C) a Filip Mostecký (2.C). Do okresního kola, které se bude konat 14. 2. 2019 na gymnáziu ve Vrchlabí, opět postupuje vítěz a student na druhém místě je náhradník.

Všem žákům děkujeme za účast a doufáme, že vítězové v jednotlivých kategoriích budou důstojně reprezentovat naši školu. Též velké díky patří Spolku přátel Gymnázia Dvůr Králové nad Labem.

Mgr. Alena Heřmanová

18 Pro

By

Česká policejní legenda v aule gymnázia

18 prosince, 2018 | By |

Je úterý 18. prosince 2018. Všichni se chystají na vánoční svátky, doma voní cukroví, kupují se dárky, maminky nevědí, kde jim hlava stojí. Jako každý rok jsme natěšení na krásné chvíle volna.

I přesto se ve škole děje něco neobvyklého. Jdeme na přednášku, která má opravdu nevánoční téma. Vstupujeme do naší krásné auly, kam právě dorazil plukovník Josef Lottes, bývalý elitní člen policejního sboru, který bojem proti zločinu strávil 44 let.

Je to neobyčejný člověk, který má dar vyprávět a zároveň učit, co se může a nemůže, co je špatně a co bychom měli dělat, když…  Když nás někdo napadne, když četujeme a když jsme na Facebooku, tedy v tzv. kyberprostoru, když někoho někdo šikanuje nebo ohrožuje jakýmkoliv způsobem.

Problematika zločinnosti je velmi obsáhlá, vše se ještě kombinuje a vše je postihnutelné, přesto jsme se dozvěděli, jak se chovat, bránit se, jak nespadnout do problémů v případě, kdy jsme sami napadeni, jak se chovat dle současných zákonů a kde následně vyhledat pomoc. V podstatě nám vytvořil malý balíček informací, díky kterému už víme, jak můžeme vyřešit všechno podstatné, co se nám stane.

Pan Lottes je velmi charismatický člověk, umí zacílit na problém a pragmaticky člověka během pár minut v zásadě naučit, co a jak udělat pro svou ochranu. Za tuto přednášku mu děkujeme a přejeme do budoucnosti, aby se setkával už jen s lidmi, kteří jen trochu pochybili a chtějí se napravit.

Studenti GDK

13 Pro

By

BEST IN ENGLISH

13 prosince, 2018 | By |

„READY, STEADY, GO“ – soutěž „Best in English“ byla odstartovaná 30. 11. v 9:00 i na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o evropskou jazykovou online soutěž na úrovni B2–C1, ve které si studenti testují své poslechové a čtenářské dovednosti spolu s gramatickou kompetencí a srovnávají se s dalšími studenty z cca 1020 škol z 29 zemí. Naši studenti se letos zúčastnili v rekordním počtu – 32. Děkujeme za účast a těšíme se na další ročník soutěže.

07 Pro

By

Zasvěceně o studiu v Londýně!

7 prosince, 2018 | By |

Mezi maturanty dnes zavítal Mgr. David Kytler, náš absolvent, který nejprve vystudoval práva v České republice a nyní studuje ekonomii v Londýně (Queen Mary, University of London). Zasvěceně srovnal české a anglické školství, povzbuzoval maturanty ke studiu v zahraničí a nabídl jim pomoc při jejich rozhodování. Zajímavé bylo také upozornění, že v Anglii je velká provázanost studentů a absolventů škol a že je tam běžné, aby si vzájemně starší a mladší pomáhali, třeba právě při hledání správné univerzity. Jsme rádi, že tento model tu máme už dávno také a že se k nám absolventi vrací přednášet i poradit, jako třeba právě dnes. Děkujeme!

 

05 Pro

By

Do Národního muzea!

5 prosince, 2018 | By |

Třetí ročníky si století republiky připomněly „pracovně“ – organizací projektového dne Sto let republiky pro dalších 16 tříd, které si mohly akci užít čistě jako diváci. Odměnou byla třídám 5.C a 3.A exkurze do Prahy v pátek 30. 11. 2018. Prvním bodem programu byla prohlídka Národního muzea. „Česko-slovenská a Slovensko-česká výstava“ i výstava „2×100“ nabízejí soubor unikátních předmětů ke stému výročí republiky a dvoustému výročí Národního muzea, např. originály Washingtonské deklarace a prvního československého zákona z 28. 10. 1918, mnichovskou dohodu, deklaraci Hácha-Hitler z 15. 3. 1939, rukopisy slavných českých skladatelů, středověké listiny, nejstarší českou minci z 10. století i Masarykovu uniformu… Velký dojem zanechalo i nahlédnutí do panteonu a prohlídka samotné budovy Národního muzea. Poté jsme se přesunuli do divadla D21 na Vinohradech, kde jsme zhlédli zdařilé představení na námět Orwellova románu „1984“, po němž následoval workshop o povaze totality. Tato akce úspěšně a příjemně spojila náměty z dějepisu, společenských věd i literatury. Účastníci byli spokojeni.

 

05 Pro

By

Seminář Příjem a výdej látek II

5 prosince, 2018 | By |

V sobotu 1. prosince 2018 proběhl na našem gymnáziu druhý přípravný seminář pro soutěžící v biologické olympiádě kategorie C, D. Studijním textem provedli účastníky lektoři Mgr. Jiří Hotový z Povodí Labe a Mgr. Josef Hotový z Muzea východních Čech. Přijelo 48 zájemců – žáků i jejich doprovodu z řad učitelů i rodičů, celkem z 15 škol Královéhradeckého kraje. Velice nás těší, že jsou soutěžící ochotni věnovat přípravě na olympiádu volný čas. Přispívá k tomu i to, že jsou semináře tradičně vedeny zajímavě a přiměřeně věku účastníků.