Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Ivo Rejchrt

Vše co se děje na gymnáziu

08 Zář

By

Úspěšní výtvarníci z našeho gymnázia

8 září, 2022 | By |

Již tradičně jsme se zúčastnili Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, letos již 50. ročníku, a to s tématem MUZEUM. Tentokrát byla soutěž obeslána celkem 14 257 výtvarnými díly ze 77 zemí světa, a proto si moc ceníme, že naše práce porotu zaujaly – Kateřina KUBÍČKOVÁ získala nejvyšší ocenění – Medaili LIDICKÁ RŮŽE, Antonín ŠPAČEK a Kristýna SCHRÖTTEROVÁ obdrželii za své kresby čestná uznání a stejně tak i Veronika FRIEDOVÁ za svou grafiku (suchá jehla). Gratulujeme !

Ing. arch. Kateřina Sedláčková

08 Zář

By

Tábor Klubu NATURA 2022

8 září, 2022 | By |

38. přírodovědný tábor Klubu NATURA probíhal ve dnech 30. 7. – 13. 8. 2022 v Rekreačním středisku Soseň nedaleko Rakovníka. Bydleli jsme v chatkách, součástí areálu bylo i velké sportovní hřiště a společenská místnost. O zábavu jsme měli každý den postaráno, po celou dobu tábora probíhala sportovní i nesportovní olympiáda, součástí které byla například lukostřelba, volejbal, šachy, dáma, zírání, ringo a válení pneumatikou. Součástí tábora byly i dva výlety, jeden k zámečku svatý Hubert a druhý k přírodnímu koupališti v Plasech. Dále se konaly dvě celotáborové hry, z toho jedna noční. Mezi oblíbené večerní programy patřily pravidelné diskotéky, táboráky a cestovatelské přednášky. Po celou dobu tábora jsme byli rozděleni do pěti skupinek, ve kterých jsme vytvářeli práci na jedno z těchto témat: Zooplankton (drobní bezobratlí, kteří se vznášejí ve vodě), zoobentos (bezobratlí živočichové žijící na dně vod), mokřadní rostliny, měkkýši, suchozemští bezobratlí. Dopoledne jsme strávili v terénu zkoumáním a získáváním materiálu do naší práce na území mokřadní přírodní památce Plaviště a v přírodní památce Soseňský lom.. Odpolední program většinou tvořily různé přírodovědné aktivity. Celý tábor byl již tradičně zakončen biologickou olympiádou, vyhlášením sportovní olympiády a neomezenou večerkou. Celý tábor probíhal v přátelském duchu, domů jsme odjížděli se slzami v očích a jen těžko se loučili s celým kolektivem. Hledáme další parťáky na příští rok, kteří by s námi rádi zažili dva týdny plné zábavy a stali se součástí naší party.

Kateřina Hojná (6. C), Matěj Mareček (5. C) a Vojtěch Hojný (3. C)

26 Srp

By

Čtyřdenní zájezd do Francie jako začátek léta studentů gymnázia

26 srpna, 2022 | By |

Letošní rok přinesl Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem po letech vůbec první poznávací zájezd do Francie, konkrétně napříč městy známého Azurové pobřeží. Skoro padesát zájemců ukončilo veškeré své školní povinnosti o týden dříve a v neděli 19. června se se svými zavazadly sešli před budovou gymnázia, kde měla za doprovodu paní ředitelky Martiny Kubíkové a učitelů Zuzany Bártové a Stanislava Ježka započít jejich cesta.

Přestože všechny čekalo několikahodinové sezení v autobuse a zároveň noc na sedadlech a v úzkých uličkách, mohli se žáci kochat dechberoucími výhledy na rozsáhlé Alpy. Zabavili se také zhlédnutím dokumentu popisujícího veškeré krásy již zmíněného Azurového pobřeží, jenž je bezpochyby navnadil na města, která měli účastníci zájezdu během čtyř dní navštívit – Monaco, Marseille, Grasse a Cannes. Cestování mohly každý den okořenit zajímavé poznatky znalkyň francouzského jazyka a zdejší mentality, tradic a kultury vůbec, paní ředitelky Kubíkové a paní učitelky Bártové – nechyběla proto ani přednáška o základních francouzských výrazech, které drtivá většina během pobytu ve Francii používala. Své znalosti sdílel také pan Ježek, učitel tělesné výchovy a informatiky, proto nebyli o zábavnou formu vzdělávání obráni ani naši sportovci.

Hned po příjezdu mohla výprava načerpat atmosféru města Monaca, při čemž bylo pozorným studentům připomenuto, že se jedná o knížecí městský stát. Před návštěvou plánovaného Oceánografického muzea mohli průzkumníci načerpat zdejší atmosféru z úzkých, malebných uliček a zjistit, že se ona monacká prestiž rozhodně nedá zapřít. Následovalo nečekané, příjemné setkání s cestovatelem a absolventem gymnázia Vojtou Flídrem, který se stal členem výpravy do ohromného oceánografického muzea. Zde mohli být nadšenci biologie, či snad podmořského světa, ohromeni vzhledem tvorů z hlubin oceánu, který sahal od půvabu přes bizarnost až možná k monstróznosti – součástí expozice byli ať už medúzy netradičních tvarů, pohádkoví mořští koníci, nebo děsivé murény. Působivé byly také interaktivní vymoženosti, díky nimž se návštěvníci mohli ocitnout v blízkosti všech mořských živočichů. Den plný zážitků však tímto neskončil. Nadešel čas na projití města, objevení jednak Knížecího paláce, jednak monacké městské čtvrti Monte-Carlo a nadšení ze zdejšího kasina. Po ochlazení a odpočinku na pláži došlo po dlouhém dni konečně na ubytování v kempu v destinaci známého města Saint-Raphaël.

Hned druhý den ráno už čekal na studenty autobus za stálého doprovodu zábavných a velmi ochotných řidičů. Přišel čas navštívit Marseille. Z oken autobusu se mohli pozorní gymnazisti seznámit s druhou tváří onoho města – tváří, v níž je ukryta spleť nespočtu různých etnik, náboženských kultur a časté kriminality. Nicméně zde mohli postřehnout i kouzlo pobřežního rybářského trhu. Ještě před polednem na všechny čekala loď, která však nemohla kvůli velkým vlnám zakotvit na ostrově If, který ve svém díle Hrabě Monte Christo popsal známý autor Alexandre Dumas. Cílovým bodem proto byly nakonec Frioulské ostrovy. Po zážitkové plavbě lodí, ochlazení se vlnami moře a ukotvení v marseillském přístavu následovala cesta turistickým vlakem za doprovodu anglického i francouzského komentáře. Tímto způsobem se expedice dopravila až k dominantě Starého přístavu (Vieux-Port), na vrchu stojící katedrále Notre-Dame de la Garde. Příznivci kunsthistorie se mohli přesvědčit o prastarém římsko-řeckém vlivu – hradby a výstavba celého monumentu měly totiž patrné znaky románsko-byzantského slohu.

Třetí den skupinu nadšenců potkalo nepříznivé počasí, přesto se však o naplánovaný program nenechali ochudit. První zastávka je čekala v typické provensálské parfumerii Fragonard, nacházející se v městečku Grasse, jejíž součástí bylo samotné muzeum výroby parfémů. Zde znalci francouzského jazyka absolvovali komentovanou prohlídku vedenou ve srozumitelné francouzštině. Probrali se zde celým procesem výroby i finálním zpracováním. Na konci je čekalo samotné rozpoznávání přísad ze vzorků parfémů a zjištění, jak kvalitními by byli ‚‚Nosy‘‘ (ve francouzštině le nez). Jak mohli naši studenti zjistit, termín ‚‚nez‘‘ je totiž názvem pro konkrétní povolání. Tyto nosy totiž rozeznávají a kombinují různé přísady tak, aby mohl vzniknout kvalitní parfém – svůj čich však musejí dlouhý čas trénovat. Po navštívení obchodu se zdejšími produkty, které taktéž byly součástí Fragonard, vyrazila celá výprava pro ni už známým autobusem přes deštivé počasí serpentinami, pozorujíc grandiózní Provensálské Alpy, až k okouzlujícím výhledům na známý Grand Canyon du Verdon. Cestou zpět měli gymnazisté možnost si jako vzpomínku vytvořit plochou kopii nejen zářící, do tyrkysova zbarvené vodní nádrže Le Lac de Sainte-Croix, ale také proslulého levandulového pole. Po návratu do kempu měli studenti poslední možnost užít si svého ubytování, posedět na verandách svých ‚‚mobil homů‘‘ a nechat si rozplývat na jazyku francouzské pochutiny, které si sami připravili. Toto poklidné relaxování jim mohl možná narušit okolo kempu pobíhající, neškodný a mírumilovný divočák, jenž okolní přírodní rezervaci také pobýval.

Ve čtvrtek, poslední den na Francouzské riviéře, se nepatrně změnily plány a místo Nice se z vlakové stanice, kde mohl dívkám jako hollywoodským hvězdám nadzvednout šaty projíždějící TGV vlak, odjelo do Cannes. Je-li řeč o hollywoodských hvězdách a kinematografické kultuře, stojí kvůli svému světoznámému filmovému festivalu Cannes určitě za zmínku. Majestátnost, komerčnost a luxus města nedokazuje pouze natažený červený koberec, kasina, čistotné a inspirace hodné uličky, nýbrž výlohy světoznámých značek, chanelovské kabátky nebo boty groteskně zdobené diamanty abnormálních velikostí. Stejně jako Marseille má ale také Cannes svůj historický původ, proto celá výprava – ještě před rozchodem a posledním nasáváním francouzské atmosféry – vyrazila do staré části města Le Suquet na Tour du Mont Chevalier, z jehož hradeb mohli být všichni ohromeni městskými i plážovými panoramaty. Poté si už každý užíval poslední den zájezdu po svém. Z tohoto dne si například Annie Hanalei Veselá (3.A) odnesla: ‚‚Největším zážitkem pro mě bylo, když jsme pobíhali uličkami Cannes v dešti, úplně bosi.”

V podvečer zbývalo už jen nasednout do autobusu, vzájemně vzpomínat na uplynulé dny, připomenout si všechny společné zážitky, odvézt si veškeré suvenýry, dojíst poslední laskominy, přečkat autobusovou noc a těšit se na komfort domova i na to, jak tento příběh studenti odvypráví nejen svým rodičům, ale také spolužákům, ba dokonce zvědavým třídním učitelům či ostatním pedagogům.

Adriana Wetterová (3.A)

01 Čvc

By

Talent centrum na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem

1 července, 2022 | By |

Kurz Příroda kolem nás (projekt Královéhradeckého kraje Talent centra) byl určen pro žáky různých škol se zájmem o biologii, kteří se chtějí pod vedením odborných lektorů blíže seznámit především s pracovními postupy užívanými v praxi. Proběhl od ledna do května 2022.

V průběhu kurzu byl kladen důraz na samostatnou práci žáků v terénu. Účastníci si vyzkoušeli metody terénní práce, které jsou využívané například v rámci mezinárodních srovnávacích projektů nebo v běžné praxi pro stanovení čistoty a kvality vodního prostředí. Nedílnou součástí práce studentů bylo i vyhodnocení a následná prezentace získaných výsledků.

Kurz byl sestaven z pěti tematických bloků: Ptáci v zimě, Zoobentos (obyvatelé dna vodních toků či nádrží), Fytobentos (řasy rostoucí na dně vodních toků či nádrží), Edafon (obyvatelé hrabanky) a závěrečná exkurze. Každý blok byl zahájen prezentací pro seznámení s daným společenstvem a metodami výzkumu. Následovala samostatná práce žáků, kdy si mimo jiné osvojili potřebné dovednosti při práci se základní biologickou technikou, jako je dalekohled, binokulární lupa, mikroskop a samozřejmě fotoaparát pro pořízení podrobné dokumentace. Závěrečnou částí každého bloku byl seminář moderovaný odborným lektorem, kde účastníci prezentovali a diskutovali své výsledky.

Celý kurz byl koncipován tak, aby mohl dle potřeby proběhnout jak prezenčně, tak i online formou.

Kurzu se zúčastnilo 10 žáků ze dvou středních a třech základních škol Královéhradeckého kraje. Certifikát získalo 8 žáků, z našeho gymnázia to byla Daniela Kulhavá, Vojtěch Hojný a Matěj Šejna. Gratulujeme!

RNDr. Jana Dobroruková

22 Čvn

By

Žáci si zorganizovali basketbalový turnaj!

22 června, 2022 | By |

V květnu a červnu tohoto roku probíhal na nově zrekonstruovaném hřišti na dvorečku gymnázia (a v případě deště v tělocvičně) studentský basketbalový turnaj tříd (Pohár Denisovanů), v němž se o hlavních přestávkách setkávali hráči i fanoušci z celé školy. Iniciátory a hlavními organizátory byli žáci Jiří Štefáček a Karel Lukeš z 1.A (pod pedagogickým dohledem). Krásné zápasy, ve kterých bylo běžné se férově přiznávat k vlastním proviněním, vyústily ve finále týmů 1.C a 3.A, v němž se prosadila zkušenost.

Jak akci hodnotí účastníci? „I přes pár malých problémů byl turnaj moc hezky zorganizován. Atmosféra turnaje byla skvělá, a to jak ta hráčská, tak i ta fanouškovská. Myslím si, že všechny týmy se dobře zapojily a užily si to,“ ocenil Adam Šturma z 1.C. Jeho spolužák Václav Joska pochválil vedle dobré organizace i výborné moderování pořadatele Jiřího Štefáčka a dobré odměny za umístění – dárkové tašky plné různých čokolád od firmy Carla, spol. s r. o.

Právě 1.C přitom doputovala až do finále. Možná i díky svým odhodlaným fanouškům: „Už od samého začátku jsem našim klukům věřila a podporovala je, co nejvíce to šlo. Je neskutečné, že jako nejmladší hráči skončili na krásném druhém místě. Během finále byly emoce obrovské a moje hlasivky skončily vyřízené,“ přiblížila primánka Adriana Hrušková. A tým to dobře vnímal. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám fandili a věřili v náš úspěch, moc jsme si to užili, ale 3.A byla lepší a zasloužila si vyhrát a tímto jim gratuluji,“ uzavřel za primu Václav Joska.

Vítězství 3.A přitom nebylo samozřejmé. „Nebyla to pro nás lehká sezóna. Sužovala nás zranění a velká absence. Prakticky jsme nehráli ani jeden zápas v plném počtu. Jednou jsme dokonce dohrávali ve třech. I přes všechny tyto trable jsme ukázali sílu naší třídy a zůstali neporaženi,“ vysvětloval Vojtěch Fišer a poděkoval ostatním třídám za hezké zápasy. „Jako zástupce největší legendy Vojty Fišera bych chtěl říci, že jsme vyhráli díky týmovému duchu. Kolikrát jsme šli na krev. Na tréninku nespočetněkrát, ale vyhráli jsme srdcem!“ s úsměvem dodal Adam Nápravník, rovněž z 3.A. A jeho spoluhráč Kristian Hráský doplnil: „V turnaji se ukázala naše obrovská dravost a disciplína, ke kterým nás vede při každé hodině TV pan učitel Ježek. Bez jeho zkušeností bychom skončili již v skupinové fázi! Díky!“

 Dojmy a pocity pořadatelů Jiřího Štefáčka a Karla Lukeše jsou také velmi pozitivní: „I přes drobné překážky, které nám stály v cestě, jsme dokázali uspořádat parádní soutěž. Nutno podotknout, že ze všech stran přicházely ohlasy, co se týče pomoci či jakékoli podpory, za což všem děkujeme. Díky této akci jsme si ověřili, že jsme dobrý tým, a zanechali jsme za sebou malou stopu pro budoucí generace. Snad se turnaj stane tradicí, která potrvá ještě dlouho.“

K poslednímu nezbývá než se připojit! Gratulujeme vítězům ze 3.A a děkujeme všem účastníkům a zvláště organizátorům za krásný turnaj!

PhDr. Ivo Rejchrt

21 Čvn

By

Hanin kufřík

21 června, 2022 | By |

Třída 2.C podnikla v pátek 3. 6. 2022 exkurzi do Prahy. V rámci programu Židovského muzea v Praze Hanin kufřík se žáci nejprve seznámili s osudy židovských dětí za druhé světové války a poté si prohlédli synagogy a Starý židovský hřbitov. Následovala prohlídka historického centra Prahy, zvláště Pražského hradu a Královské cesty. Výročí heydrichiády připomnělo zastavení u Památníku obětí a vítězů druhého odboje na Klárově. K druhé světové válce se po svém hlásilo i večerní představení: divadelní adaptace Chaplinova Diktátora v Divadle ABC. Zazněla v něm slova o důležitosti míru, která dnes chápeme snad ještě naléhavěji než docela nedávno… Sekundáni nejen zjistili leccos nového z krás Prahy, ale také obdrželi mnoho podnětů pro přemýšlení o historii i současnosti. Děkujeme firmě RATH žárotechnika, spol. s.r.o., za sponzorský dar 10 tis. korun na dopravu!

PhDr. Ivo Rejchrt

20 Čvn

By

Německo-české dobrodružství pokračuje

20 června, 2022 | By |

Stejně jako nás v dubnu navštívili naši němečtí přátelé, jsme i my nyní vyrazili na týden do jejich města v Dolním Sasku zvaného Cloppenburg.

Program byl opravdu velmi nabitý a nechyběla v něm ani návštěva chlouby našich sousedů, jakou je přístav v Hamburku, či výlet do bremerhavenského Klimahausu, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaké je to žít v pěti různých klimatických zónách, a dozvěděli se něco o ochraně životního prostředí. Tématem celého výměnného pobytu je „Budoucnost je teď“, a proto se veškeré přednášky a skupinové práce vztahovaly k ekologii. V domovech německých studentů jsme se seznámili s jejich rodinami a způsobem života v jiné zemi.

Loučení s vědomím, že projekt končí, nebylo lehké, co ale nekončí, je naše přátelství s partnery z Německa, s nimiž setrváme ve spojení.

Děkujeme Spolku přátel gymnázia za finanční podporu výměnného projektu!

Sofie Geislerová, 1.C

Jak hodnotili studenti pobyt německém Cloppenburgu  a v německých rodinách:

„Myslíme si, že zas takový rozdíl mezi českými a německými rodinami není. Překvapilo nás ale, že se v německých domácnostech nezouvají. Nedělní snídaně mívají jako jediné v týdnu celá rodina společně a začínají s ní až okolo 11 hodny dopolední. Na stole máte spoustu věcí k zakousnutí (nebo alespoň takovou zkušenost máme my).“

Pepča, Mája

„Pobyt v Německu jsme si moc užili. Na začátku nás překvapilo, že se některé rodiny v domácnosti nepřezouvají. My se ale přesto přezouvali. Také nás překvapila jednotvárnost domů, naprostá většina z nich je pokryta cihlami.“

Ondra, Saskič

„Místní používali typický pozdrav pro severní Německo ,MOIN‘.“

Dita

„Všiml jsem si, že se hodně používalo kolo jako dopravní prostředek. Všechny domy byly z cihel.“

Rob

„Život v německé rodině pro mě byl náhled do úplně jiného života. Týden jsem si moc užila. Je to něco jiného než v Čechách. Vůbec by mi nevadilo takový život žít.“

Karolína

„Život v německých rodinách mi přijde velmi odlišný. Překvapilo mě spoustu věcí, které dělají jinak. Mezi ně patří třeba fakt, že si doma nesundávají boty a nepijí kohoutkovou vodu.“

Mája

„V Německu nás nejvíce překvapila čistota ve městě, minimum košů a minimální počet lidí bez domova. Dále nás udivil velký počet cihlových stavení a spousta lidí na kole.“

Hanka, Tonda, Věrka

„Ve zdejší oblasti se stále ukazuje ekonomický rozdíl našich států. Lidé zde dobře využívají místní rovinu, která nabízí prostor pro větrné elektrárny a solární panely, které jsou všude. Občané zde mají oblibu v jízdě na kole. Rodiny nás přijaly s otevřenou náručí. Měly jsme možnost nahlédnout do jejich každodenního života, staly jsme se součástí rodin. Téma našeho týdne je zde velmi aktuální. Naše rodiny na planetu opravdu myslí.“

děvčata

„ Při příchodu do domu mé německé partnerky mě překvapilo, že jsem se nemusela přezouvat, na rozdíl od českých domácnostní. Rozdíly nalezneme i v restauracích – na stolech se nenachází žádné podtácky a ceny za nápoje se pohybují ve výrazně vyšších jednotkách.“

« z 2 »

31 Kvě

By

Beseda s paní Danielou Brodskou

31 května, 2022 | By |

Třída 2.C na hodině dějepisu a češtiny 26. 5. přivítala vzácného hosta – paní Danielu Brodskou, jejíž osud zpracoval tým této třídy v Příbězích našich sousedů. Dokument jsme si pustili a pak nám paní Brodská přiblížila řadu svých zajímavých (ačkoli někdy neveselých) zážitků z let 1948–1989, např. složitost života farářské rodiny a signatářů Charty 77, nečekané setkání s Václavem Havlem nebo význam etiky při praktickém životním rozhodování. Děkujeme!

31 Kvě

By

Přírodovědná expedice Klubu NATURA Itálie 2022

31 května, 2022 | By |

Dlouho očekávaný a vymodlený začátek cesty do Itálie započal ve čtvrtek 28. dubna 2022 rozlučkou s rodinou a přáteli. Před výjezdem autobusu jsme absolvovali tzv. ,,Tetris“ kurz, ve kterém jsme se snažili pomoci řidičům při skládání tašek do autobusu, které dopadlo úspěšně. Dokonce vyzbylo místo i pro dva pingpongové míčky. Cesta byla daleká, ale díky příjemným zastávkám, luxusnímu autobusu a skvělému kolektivu jsme vše zvládli na výbornou.

V pátek 29. dubna jsme díky organizátorům stihli zastavit v močálové oblasti v blízkosti Bolzana, kde jsme zakusili první dávku biologické exkurze. Hned první den v Itálii jsme spatřili mnoho z italské fauny a flóry, jako například krkavce a larvu komára. Krásná procházka neobvyklým prostředím s výhledem na Santralské Alpy byla u konce a nás čekalo ještě přes 700 kilometrů do místa ubytování.

Po příjezdu do Camping Europa nás přivítalo několik usměvavých a opálených Italů, kteří už na nás netrpělivě čekali. Dorazili jsme ve večerních hodinách a jediné, co jsme v ten den stihli, bylo vybalit se, pohádat se o lůžka a jít spát. V následujících dnech jsme navštívili městečko Cultigliano a okolní serpentiny, kde nám řidiči autobusu v úzkých uličkách opět ukázali, že jsou opravdu mistři svého oboru. Podívali jsme se do Toskánských Apenin, kde jsme se horskou přírodou dostali až k jezeru Panano ve výšce kolem 1800 m n.m. Cestou jsme se seznámili s velkým množstvím broučků a rostlin, které nám představoval náš zoolog a naše botanička. Také jsme prozkoumávali neobvyklou pobřežní oblast Cinque Terre a bývalé mramorové doly v Carraře, odkud si každý odvezl malý nalezený suvenýr.

V úterý 3. 5. jsme se vydali podívat na proslulou šikmou věž v Pise. I přes deštivé počasí jsme si nenechali ujít pohled na proslulou katedrálu a šikmou věž. Nesmíme opomenout naše večerní výpravy za pozorováním mořských živočichů, mušlí a řas. Nejvíce nás zaujaly srdcovky, kterých bylo na pobřeží nespočet. Přišli jsme do kontaktu i s nepříjemně velikou, ale svým způsobem krásnou ropuchu. Cestou zpět proběhla nečekaná zastávka v nedalekém městečku Lukka, které překypovalo turisty a vůní skvělého jídla. Následující den nás čekal přejezd do našeho druhého ubytování, a to u jezera Trasimeno. Při cestě jsme stihli nahlédnout do Volterry, nádherného odlehlého holubího městečka se zajímavou architekturou a ještě zajímavějším výhledem na starý římský amfiteátr a lázně.

Po třech nocích v blízkosti krásného jezera, u kterého kdysi zvítězil Hannibal nad Římem v punských válkách, a po exkurzích do hor jsme za nevyzpytatelného počasí zamířili na devítihodinovou procházku do města Florencie. Tam jsme měli problém soustředit naši pozornost do jednoho bodu, na naši průvodkyni, protože se nám několikrát málem povedlo ztratit některého z našich členů. Sváděly nás mračné davy, šperky z výloh a také italská gastronomie: od zmrzliny přes pizzu až po delikátní těstoviny. Tuto zastávku jsme úspěšně zvládli a po dlouhém krásném dni a nákupu v jednoeurovém obchodě jsme se odebrali směr vlakové nádraží, kde jsme byli poctěni jízdou dvoupatrovým vlakem k místu, kde čekal náš autobus společně s řidiči.

Noční přejezd celou Itálii jsme přežili bez problémů a ráno jsme už okýnkem autobusu pozorovali českou zem. V odpoledních hodinách jsme se už objímali s našimi nejbližšími se slzami v očích. Jednak radostnými, jelikož jsme konečně doma, a také smutnými, protože nám bude chybět západ slunce u moře, vtipné hlášky našich vedoucích a dny plné pozorování úžasné italské fauny a flóry, kultury a gastronomie.

Jménem celé výpravy chceme poděkovat paní doktorce Janě Dobrorukové za skvělou organizaci celé expedice, lektorům, fotografům, kuchařkám a řidičům a také všem ostatním, se kterými jsme mohli strávit krásně prožitý zájezd. Celá tato expedice byla uskutečněna za finanční podpory Královéhradeckého kraje a města Dvora Králové nad Labem. Těšíme se na další exkurze s NATUROU!

Karel Lukeš (1.A), Alice Vtípilová a Karolína Jonová (3.C)

19 Kvě

By

Ocenění účastníků DofE

19 května, 2022 | By |

Dnes došlo na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje k ocenění úspěšných účastníků DofE (Ceny vévody z Edinburghu). Z rukou náměstka hejtmana pro školství Arnošta Štěpánka převzali certifikáty i naši studenti, a to Dan Jarolímek pro stříbrnou úroveň a Markéta Borovcová, Monika Kiezlerová, Michal Dohnal a Adriana Wetterová pro bronzovou úroveň. Symbolické bylo, že akcí je provedli moderátoři přímo z našeho gymnázia: Lenka Malichova, Dan Jarolímek, navíc za pomoci svých dalších spolužáků Dity Flídrové a Matěje Šejny, jinak též držitelů osvědčení o účasti DofE v loňském roce. Gratulujeme všem úspěšným absolventům projektu DofE a věříme, že budou mít v této přínosné akci mnoho následovníků!