Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Ivo Rejchrt

Vše co se děje na gymnáziu

04 Čvn

By

Ústní maturitní zkoušky 2021

4 června, 2021 | By |

Školní rok 2020–2021 postupně přinášel mnoho změn, které se dotkly i průběhu maturitních zkoušek. Předem bylo rozhodnuto, že ve společné („státní“) části zůstal jen didaktický test ze dvou předmětů – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky. Hodnocen je pouze slovně „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, nikoli známkou. Povinným mělo být doplnění českého jazyka a literatury a cizího jazyka písemnou (slohovou) prací a ústní částí ve „školní“, tzv. profilové části maturitních zkoušek. Slohové práce byly ovšem v důsledku pandemické situace zrušeny a ústní části předmětů společné maturity přeměněny na dobrovolné. Zbytek předmětů byl zkoušen obvyklým způsobem. Vše ovšem v respirátorech. 

Maturitní zkoušky byly mimořádným opatřením přesunuty o několik týdnů, didaktické testy se proto konaly až 24.–26. května 2021, ústní část na našem gymnáziu proběhla ve dnech 1.–3. června 2021. Je nutno ocenit, že maturanti při ústním zkoušení prokázali znalosti zcela srovnatelné s předchozími lety, tedy celkově velmi dobré, často výborné. Že distanční výuku považovali za kvalitní, prokázali též tím, že řada z nich skládala i dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka. Sympatické je také, že někteří využili novou možnost nahradit ústní část ještě náročnějším jazykovým certifikátem. Důstojnou, ale i příjemnou atmosféru již tradičně zaštítily maturitní předsedkyně z gymnázií v Jaroměři a Trutnově.

Je rozhodně dobře, že zachování maturit umožnilo, aby si všichni studenti 6.C a 4.A prožili svůj velký den „zkoušky dospělosti“, protože bez závěrečné rekapitulace by jejich zážitek střední školy nebyl úplný – ani jistota, že jsou už připraveni jít dál.

A na této jejich další studijní i životní cestě jim přejeme hodně úspěchů!

Představení maturitních předsedkyň v aule
4.A po úspěšně složených ústních maturitních zkouškách
4.A po úspěšně složených ústních maturitních zkouškách
6.C na zakončení zdárně složených ústních maturitních zkoušek
6.C na zakončení zdárně složených ústních maturitních zkoušek

30 Kvě

By

Jazykové soutěže v letošním roce on-line

30 května, 2021 | By |

Během distanční výuky jsme nezaháleli, a to ani v soutěžích. Po roční přestávce způsobené situací kolem covidu se v letošním roce opět konaly ty konverzační v cizích jazycích. Naši studenti dosáhli výborných výsledků i na úrovni krajských kol.

Po mnoha letech se naše škola zúčastnila soutěže ve francouzském jazyce a dosáhla skvělého výsledku   – Dan Jarolímek se v krajském kole umístil na 1. místě a postupuje do kola celostátního.

V krajském kole v německém jazyce obsadila v kategorii  ZŠ Lucie Janská 4. místo a  Alice Vtípilová 8. místo.

Tradičně jsme byli úspěšní v ruském jazyce. Martin Kazmirowski obsadil v krajském kole 2. místo a Magdalena Kazmirowská 1. místo. Magda postoupila do celostátního kola, kde navázala na úspěchy naší školy z předchozích let a umístila se na skvělém 3. místě!

Všem zúčastněným studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Dana Dalibabová za komisi cizích jazyků II

31 Bře

By

Jak jsem se stal ambasadorem DofE

31 března, 2021 | By |

S bronzovou úrovní projektu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) jsem začal před dvěma lety. Už během této úrovně jsme s ostatními účastníky připravili besedu na našem gymnáziu, kde jsme spolužákům vyprávěli, jak tento projekt probíhá a proč je dobré se do něj zapojit. Za rok jsme bronzovou úroveň, včetně dobrodružné expedice, všichni dokončili. 

Na začátku tohoto školního roku jsem se rozhodl pokračovat ve stříbrné úrovni, kde pokračuji v italštině, ale talent a dobrovolnictví plním s novým obsahem. Na podzim jsem dostal možnost zúčastnit se online besedy pro nové účastníky jedné základní školy. Tím začala moje spolupráce s  naším tehdejším regionálním manažerem panem Novým. V zimě mě oslovil a požádal o pomoc na dalších besedách, nabídl mi ambasadorskou smlouvu.  

Být ambasadorem DofE má za cíl jediné: motivovat žáky a studenty škol po celé republice, aby se do projektu zapojili. V tomto období probíhají všechny besedy formou online setkání pro zájemce, kde některý z regionálních manažerů sdělí základní informace a já poté převyprávím svůj příběh, na kterém vysvětlím, jak DofE probíhá v praxi a co přináší. Tento měsíc jsem se zúčastnil s prezentací na dvou středních školách v Ústeckém a Libereckém kraji. Obě školy se staly novými centry Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. 

Být ambasadorem má pro mě velký přínos. Zlepšuji se v komunikačních dovednostech a schopnosti potlačit trému. Mám i možnost naučit se správné způsoby, jak zaujmout publikum a jak efektivně motivovat ostatní studenty. To lze využít i při jiných příležitostech. Navíc rád předávám své zkušenosti s projektem, o kterém jsem přesvědčen, že rozvinul moje schopnosti a dovednosti, které uplatním v životě. Také rád poznávám nové lidi, proto jsem hned věděl, že nabídku od DofE musím přijmout a že mě práce pro ně bude naplňovat.  

Dan Jarolímek 

Zážitky při informování možných dalších zájemců doplňuje dynamická prezentace.

05 Bře

By

Informace o přijímacím řízení a studiu

5 března, 2021 | By |

Tento týden jsme uzavřeli přijímání přihlášek ke studiu na našem gymnáziu. Do čtyřletého studia se přihlásilo 57 uchazečů (přijímáme 28), do šestileté formy studia 49 uchazečů (přijímáme 30). Přijímací řízení proběhne formou jednotných přijímacích zkoušek pro oba obory, zatím (ke dni 5. 3. 2021) platí termíny stanovené Ministerstvem školství (dále jen MŠMT) ve dnech 12.—15. dubna 2021. Zájemcům budou zavčasu poslány pozvánky. Informace o počtech nabízených míst a podaných přihlášek škol v Královéhradeckém kraji najdete zde.

Aktuální informace o změnách termínů či konání přijímacích zkoušek najdete na www.gym-dk.cz. Budeme je zveřejňovat ihned poté, co nás MŠMT bude informovat prostřednictvím svých metodických pokynů.

A výuka? Začínáme již šestý měsíc distanční výuky s krátkým prezenčním přerušením v prosinci 2020. Situace všeobecně není lehká a výhledy na klasickou prezenční výuku se měnily jako aprílové počasí, nyní se již obávám, že ji možná ani do června v plné formě nezrealizujeme.

V každém případě, ať je nálada společnosti jakkoli pesimistická, my učitelé musíme v sobě každodenně najít sílu motivovat a působit na žáky optimisticky. Velmi nás těší, když žáci nerezignují a pracují i nad rámec svých školních povinností. Pro představu uvádím pár zajímavostí z gymnázia:

  • Žák Dan Jarolímek, zapojený do projektu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, tzv. DofE, splnil nejnižší, bronzovou úroveň již v loňském roce. Nyní se díky svým výborným schopnostem pozitivně a emotivně povzbuzovat další účastníky projektu i v této nebývalé době stal ambasadorem DofE. Vybrala si jej osobně Národní kancelář organizace.
  • Školní kola předmětových soutěží (olympiád) se přesunula do online prostředí. Úspěšné řešitele posíláme do dalších okresních i krajských kol. Gymnázium pořádá (již tradičně) okresní kolo v anglickém jazyce, soutěž proběhne 11. 3. 2021 online.
  • Ve společném prostředí MS Teams čím dál víc učitelů využívá pro výukové potřeby práce ve skupinách, které lze v rámci týmu/třídy nastavit.
  • I výtvarná výchova se přizpůsobila době; žáci objevují dříve spíše okrajové výtvarné techniky i formy. Některé třídy využívají i štafetovou podobu tvorby, pracují s fotografií, videoartem a počítačovou technikou. Žáci objevili i kouzlo kresby přírodními pigmenty, zavřené galerie nahradily komentované prohlídky na YouTube.

Fungujeme, máme systém, učíme se za pochodu, nerezignujeme. Vyučujeme bez osobní přítomnosti žáků nejdéle v celé Evropě, omezení sociálního kontaktu v době dospívání ale není dobré. Jakkoli se snažíme o co nejdokonalejší výuku, negativa získávají nadvládu a s následky distančního vzdělávání se budeme jednoznačně potýkat i v budoucnu.  Mým nejvroucnějším přáním, kromě pevného zdraví všech účastníků vzdělávání, je brzký návrat do škol. Abychom mohli konečně plnohodnotně pracovat všichni. Mějme na paměti slova J. A. Komenského: „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka

26 Led

By

Videoprohlídka školy a přiblížení studia

26 ledna, 2021 | By |

I když doba skutečné prohlídce školy nepřeje, můžete se přesto vydat na cestu k nám

a prohlídku uskutečnit díky videu Mgr. Stanislava Ježka:

Co naše škola nabízí svým studentům? Odpověď můžete najít v následujícím videu Mgr. Stanislava Ježka:

Další informace budou poskytnuty na on-line odpoledni otevřených dveří 10. 2. 2021 od 16:00 do 18:00.

18 Led

By

Radioaktivita na Královédvorsku?

18 ledna, 2021 | By |

Při zmínce o radiaci se asi každý z nás nejspíš trochu lekne. Ovšem ionizující záření, které při aktivitě jádra vzniká, se kolem nás vyskytuje naprosto běžně – v půdě, ve vodě, a dokonce i ve vzduchu. Sama jsem se v rámci stáže Otevřené vědy přesvědčila, že se ho kolem nás vyskytuje hojné množství.

Bylo by fajn si nejspíš říct, co to záření vlastně způsobuje. Je to nějaké uvolnění přebytečné energie – představme si jej například jako člověka, který už déle nedokáže držet v rukou těžký náklad, a tak jej pustí na zem. Podobně se bude chovat nestabilní izotop („odrůda“ prvku). To padající závaží bude v našem případě ionizující záření.

Jak ale zjistit, kde to záření je? Právě touto otázkou jsem se zabývala ve své práci. Nejdříve jsem si oblast zmapovala – místa jsem procházela s detektorem, naměřené hodnoty pak vložila do programu a výsledkem byla mapa. Tím jsem získala oblasti s většími dávkami ozáření. Na výsledek se sami můžete podívat. Čím světlejší hodnoty, tím vyšší dávky. Obecně jsme tak v porovnání s republikou podprůměrní. Důvodem je mimo jiné i Labe – usazeniny jsou totiž ze všech hornin nejméně radioaktivní. Další věcí bylo určení původu. K tomu jsem využívala spektra, což je graf, ze kterého jde vyčíst, o jaký prvek se jedná. Sama jsem našla radioaktivní draslík, potom přeměnové řady thoria, uranu a také cesium, což pro mě bylo trochu překvapení. Je to totiž něco, co bychom v přírodě vůbec nenašli, nebýt jedné jaderné katastrofy. Černobylská havárie sem totiž zanesla i něco málo ze svých útrob. Není však důvod k obavám, je ho jen stopové množství.

Momentálně tohle bádání ještě rozvíjím. K výsledkům přibude i měření radonu, počítání lékařského ozáření a třeba také kouření. Ale o tom zase někdy příště.

Závěrem bych chtěla poděkovat – celé Otevřené vědě za to, že nám středoškolákům dává takové možnosti, ELI Beamlines a všem svým vedoucím, nejvíce panu Ing. Vojtěchu Stránskému, za trpělivost a nabídku další spolupráce. V neposlední řadě také svému třídnímu učiteli panu Mgr. Jakubovi Stránskému a paní ředitelce Mgr. Martině Kubíkové za podporu a toleranci absencí.

Eliška Durstová (5.C)

 PS: Pokud by Vás zajímala radioaktivita v ČR, zde je mapa, kam můžete přispívat i Vy: https://map.safecast.org/?y=49.83&x=14.38&z=7&l=0&m=2. Veřejnost má možnost zapůjčení detektoru, stačí napsat pár emailů https://www.suro.cz/cz/faq/jak-se-mohu-zapojit-do-projektu-safecast. Tak co, zkusíte to taky?

18 Led

By

Ples absolventů odložen

18 ledna, 2021 | By |

Vzhledem ke stávajícím mimořádným opatřením musel být bohužel odložen letošní, tedy XXV. ples absolventů Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, plánovaný na 27. února 2021. Proběhne v příštím roce, a to v sobotu 19. února 2022. Omlouváme se za tuto změnu a těšíme se na setkání za rok, snad už v obvyklých podmínkách.

11 Led

By

Náš absolvent Tomáš Sychra obdržel cenu ministra školství

11 ledna, 2021 | By |

Náš absolvent Tomáš Sychra (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy) a jeho kolega MUDr. Metoděj Renza obdrželi společně Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2020 pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. Zdůvodnění ze stránek ministerstva: „Iniciovali myšlenku vytvořit skupinu dobrovolníků, která bude pomáhat ve zdravotnických zařízeních a v hygienické službě. Oslovili své kolegy-studenty dalších lékařských a zdravotnických fakult v ČR a během prvního dne se do skupiny na sociální síti přihlásilo cca 2000 dobrovolníků.“ Gratulujeme! Bližší informace o oceněném projektu můžete nalézt též v internetových časopisech Vita nostra revue (s. 4–7) nebo Triedr (s. 14–16). Foto: Tomáš Sychra (vlevo) a Metoděj Renza (tisková konference 6. 4. 2020; ČTK)

21 Pro

By

PF 2021

21 prosince, 2020 | By |

21 Pro

By

Vydali jsme knihu!

21 prosince, 2020 | By |

Kroužek tvůrčího psaní Gymnázia Dvůr Králové nad Labem vydal díky grantu I–KAP KHK I svou knihu OSOBY! Pro přiblížení jejího příběhu i obsahu zveřejňujeme úvodní slovo ze s. 7. Kniha bude k zapůjčení ve školní i městské knihovně.

Otevírání knihy je pro každého činnost zajímavá. V našem případě jde ovšem navíc o činnost velmi odvážnou, protože takovou je i naše kniha…

Když před třemi lety dostali češtináři Gymnázia Dvůr Králové nad Labem možnost dávat podněty pro tehdy zpracovávaný školní grant, okamžitě mě napadla studentská kniha. Už dříve jsem četl na internetu zveřejněnou obsáhnou novelu svého tehdejšího studenta Ondřeje Vaňka, zeptal jsem se ho tedy, co si o tom myslí. A když zajásal, navrhl jsem kroužek tvůrčího psaní s cílem vydat knihu studentských textů pro zařazení do grantu – a ono se to povedlo! Grant I–KAP KHK I nám dal zelenou… (Děkujeme!)

Během těchto tří let se tedy scházeli a umělecky povzbuzovali naši literární nadšenci, jejichž počet se ustálil na symbolické sedmičce. Sedm statečných se popralo se sedmi smrtelnými (literárními) hříchy a nakonec se shodlo na společné myšlence tvorby. A tou se staly OSOBY.

A tak se zrodila tato kniha.

Číst ji lze v zásadě trojím způsobem.

První je vhodný pro rodiny pisatelů: Najít v obsahu či listováním svého příbuzného a soustředit se čistě na něj.

Druhý lze doporučit, pokud čtenář – po vzoru televizního diváka s ovladačem v ruce – chce navolit správný „kanál“ podle své nálady: V tom případě kniha nabízí následující programy:

Já + ona (Ondřej Vaněk) – milostná poezie

Ty (Tony Tauchman) – meditativní lyrika

Ono (Kristýna Choutková) – lyrizovaná milostná próza a poezie

My (Eliška Pecnová) – cyklus meditativních próz

Vy (Lucie Ötwösová) – úvahový text a poezie

Vy – vykání (Kristýna Borůvková) – mysteriózní próza

Oni (Annie Hanalei Veselá) – fantasy novela

Třetí bych ovšem doporučil já: Přečíst si celou knihu, protože – jako správná hostina – nabízí mnoho různých chutí, jež až dohromady nabídnou ten nejlepší požitek.

Pro nás, členy kroužku, zůstane kniha trvalou vzpomínkou na družná setkávání plná literatury, humoru a tvořivosti všeho druhu. Vždyť též ilustrace jsou výhradně dílem našich členů! Navíc se zde zrodila i nová přátelství, zvláště v případě našich tvůrců milostných textů, kteří fungovali značně samozásobitelsky…

Jakožto vedoucí kroužku tvůrčího psaní na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem děkuji všem jeho členům (zvláště jeho studentskému náčelníkovi Ondřeji Vaňkovi, bez jehož dávné podpory by patrně nevznikl, protože bych váhal, zda svůj úkol dokážeme splnit) za úžasné chvíle a jiskřivou tvorbu, administrátorům grantu I-KAP KHK I, bez jejichž vyčerpávajícího úsilí by projekt neměl nejmenší naději,  i naší škole, jež jako studnice talentů, pokladnice myšlenek, vír názorů i zátiší hloubalů stála v pozadí této knihy.

Snad v ní alespoň něco z toho najdou i její čtenáři.

PhDr. Ivo Rejchrt