Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Ivo Rejchrt

Vše co se děje na gymnáziu

23 Zář

By

Úspěch mužstva 2.C v národním kole soutěže YPEF

23 září, 2021 | By |

V polovině září se v Kostelci nad Černými lesy uskutečnilo národní kolo lesnické soutěže „Mladí  lidé v evropských lesích“ (Young People in European Forests – YPEF), do kterého se probojovalo mužstvo třídy 2.C ve složení Michael Kazmirowski, Vojtěch Hojný a Tomáš Harwot. Soutěžní klání bylo dvoudenní a skládalo se ze tří disciplín. Nejprve se naše družstvo popralo s testem v anglickém jazyce. Následovala prezentace na zadané téma „Is it possible to use introduced tree species in forest regeneration? What are the benefits and risks?“ v anglickém jazyce. Vše uzavřela poznávací část, ve které se objevili nejen živočichové a rostliny, ale i lesnické stroje a přístroje, trofeje, identifikace různých typů dřev apod.

Naši chlapci ukázali své silné stránky v prezentaci a „poznávačce“ a získali v mladší kategorii, ve které se utkalo devět týmů, krásné 2. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

22 Zář

By

Dvorští gymnazisté zjišťují, co vše se pod pojmem Stachelberg schovává

22 září, 2021 | By |

Skupina našich gymnazistů se vypravila na Stachelberg, největší moderní pevnost u nás. A nejen že tam pomohla při práci v okolí a zažila tam dobrodružství života mimo běžné pohodlí, ale navíc se rozhodla vyzkoumat a přiblížit čtenářům, jaká je historie a význam daného místa. A to tak úspěšně, že jim text zveřejnili i na stránkách pevnosti. Necháte se také inspirovat k výletu?

Již od roku 1956 funguje projekt Cena vévody z Edinburghu (dále DofE), který má své centrum i na našem gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. Součástí DofE je dobrodružná expedice symbolizující zakončení několikaměsíčního snažení zúčastněných studentů. Naše sedmičlenná skupina se rozhodla vydat s krosnami na zádech na nedaleký Stachelberg, aby se o něm, jakožto nová dospívající generace, dozvěděla víc, než zná z vlastního povědomí.

Mohutný vojenský komplex, kdysi vedoucí podél hranic s nacistickým Německem, zná z okolí Trutnova takřka každý jako jednu velkou pevnost. Opak je však pravdou. „Většina lidí si myslí, že se jedná pouze o tento bunkr, ale ve skutečnosti měl celý Stachelberg být soustava několika objektů spojených podzemím,“ prozradil koordinátor péče o dárce Marek Šikola. 

Historie výstavby Stachelbergu začíná jedenáct měsíců před uzavřením Mnichovské dohody, kdy se zrodila myšlenka vybudovat pohraniční opevnění zaručující ochranu Československa. Během následujících dvou let měl vzniknout obr výjimečný svou strukturou – podzemní město spojující jedenáct objektů. Události roku 1938 však veškeré plánování překazily. Úmysly tehdejšího vůdce německé říše Adolfa Hitlera vypovídají o všem: „Současné Československo je třeba zlikvidovat, protože disponuje čtyřiceti divizemi a svazuje mi ruce vůči Francii.“ Z původního plánu vytvořit komplex jedenácti objektů se stihl postavit pouze jediný, a to známý pěchotní srub T-S 73, na kterém celá naše výprava pobývala a během expedice vypomáhala. Další tři měly vybudovanou základovou betonovou desku a zbylé objekty zůstaly ve fázi příprav.

Při návštěvě tohoto historického pěchotního srubu mohou turisté zavítat do místního muzea rozděleného na dvě expozice. „Ta první část se zabývá československým opevněním – z čeho se stavělo, jaké typy objektů se v něm nachází, jeho historií od roku 1938 až po rok 1945,“ vysvětluje Šikola, který zároveň prozradil, že slabost má především pro technické prvky celého opevnění. Součástí prohlídky je také procházení podzemními chodbami, do kterých se lidé dostávají šachtou hlubokou 34 metrů. Při otázce, jaké přicházejí emoce po prohlídce, byla Markova odpověď celkem jednoznačná a plná úsměvu: „Tam se asi nesetkáváme s jinou reakcí, než že jsou všichni zadýchaní po tolika schodech.“ Zájemci se mohou také podívat do střelecké místnosti. „Mám trochu pocit, že to na mě každou chvíli vystřelí,“ tvrdí většina naší výpravy ve chvíli, kdy se postavila tváří v tvář jedné ze zbraní vyčnívající z opevnění. 

Pokud jsou zde však tací, kteří si výlet rádi okoření turistickou zacházkou, dostanou možnost projít si naučnou stezku vedoucí od známého pěchotního srubu do Libče k objektu TS-63, který je samotnému Stachelbergu velmi podobný. Celá naučná stezka se však rozšířila až k objektu T-S 82 alias V Končinách. Trasu si turisté mohou protáhnout na Rýchorskou boudu, přičemž cesta na ni přes Rýchorské pralesy je jistě lákadlem pro příznivce lehkého adrenalinu. Po cestě je u každého z pěchotních srubů neboli objektů těžkého opevnění panel s informacemi o každém z nich a problematice, kterou se zabýval. Po části naučné stezky vede i úniková hra. Účelem celé hry je, že její účastníci řeší šifry a sami mohou procházet příběhem dotýkajícím se celé výstavby opevnění od začátku do poněkud neúplného konce. Po jejím dokončení mohou obdržet i drobnou symbolickou odměnu. 

Poblíž dělostřelecké tvrze se nachází rozhledna Eliška. „Jedná se spíše o novodobou záležitost. Celá rozhledna se postavila v roce 2014 ve stylu dělostřelecké pozorovatelny,“ vysvětluje Marek Šikola. Právě svým vzhledem zachovává okolí celé tvrze historický ráz. Dalo by se říct, že kdyby nebylo Mnichovské dohody v roce 1938 a výstavba se nepozastavila, byla by z ní vidět celá dělostřelecká tvrz Stachelberg a řada dalších objektů pohraničního opevnění. V současné době je však na jejím vrcholu pouze mapa vyznačující ať už ty postavené, nebo pouze rozestavěné objekty, či ty, které zůstaly ve fázi příprav. Název Eliška je odvozen od jména bezpochyby známé česko-polské královny. Celá rozhledna byla totiž vytvořena na základě pohraniční spolupráce s Polskem za finanční podpory EU. 

Na závěr se nabízí otázka: Kdyby se mohutný vojenský komplex celý postavil, byl by považován za velkolepého československého obra napříč staletími? Jednalo by se o stejný unikát, jako je dnes právě díky svému nedokončení? Možná se někomu nabídne myšlenka, že na světě se vyskytuje mnoho kulturního bohatství, které zdaleka nebylo dotaženo do konce. Stachelberg je také ten případ, podobně jako nedostavěný Avignonský most či chrám Sagrada Familia. Na tuto otázku si však musí odpovědět každý sám přímo na místě, stejně jako si ji zodpověděli členové naší výpravy.

Adriana Wetterová, Anna Kubíková (3.A)

14 Zář

By

S DofE na zámek do Osečan

14 září, 2021 | By |

Les plný klacků, spoustu originálních lidí, zámek s lešením kolem zdí a hromady práce. To vše čekalo skupinu šesti studentů z gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem, účastníky programu DofE, kteří se vydali na dobrodružnou expedici na zámek v Osečanech. Jmenuji se Trevor Táborský, jsem bývalý politik, momentálně pracuji pro měsíčník Tichošlápek a přináším vám exkluzivní rozhovor s těmito expedičníky.

Je letní podvečer, pomalu zapadá slunce a nádraží je plné mírně unavených cestujících. Mezi nimi čeká i vedoucí programu DofE – Blanka Hofmanová. Přešlapujíc a plná očekávání přemýšlí, zda cesta nazpět proběhla v pořádku, nebo byla spletena s komplikacemi.

Čekám tu také já, Trevor, poslední minuty byly delší než obvykle, ale teď už vidím vlak přijíždějící ze směru Jaroměř. Po otevření dveří z něj vystupuje šest unavených a zpívajících lidí. V čele skupiny kráčí charismatický blonďák s plachtou s logem programu DofE v ruce. V očích Blanky Hofmanové lze spatřit jiskřičky štěstí, protože vše dopadlo dle plánu. Před tím, než se ke svým expedičníkům dostane jejich vedoucí, odchytávám si je na krátký rozhovor.

Dobrý den, jmenuji se Trevor Táborský a jsem z měsíčníku Tichošlápek. Rád bych vám položil pár otázek. Vím, že se vracíte ze zámku v Osečanech, kde jste byli 3 dny na dobrodružné expedici. Jaká byla hlavní náplň pobytu zde?

„Práce, práce a práce. Chtěli jsme pomoci s opravami, ale nevěděli jsme, kolik nás toho čeká,“ odpovídá stručně Matěj Šejna, pohledný modrooký mládenec.

A jaký úkol z toho nakonec vyplynul?

„Pomáhali jsme čistit zámecký park a stezku, která jím vede, od popadaných větví a poházených klád,“ vysvětluje Léňa Malichová, která i přes značnou únavu nešetří svým úsměvem.   

To zní jako zajímavá, ale náročná práce. Předpokládám, že večery jste trávili odpočinkem.

Dan Jarolímek skočil do řeči ostatním a povídá: „Právě naopak, naše moto znělo: vyspíme se v hrobě. První večer jsme seděli u ohniště až do tří hodin do rána.“

Když říkáte, že jste seděli u ohně, myslíte tím ještě někoho, nebo jste tam byli jen vy?

„Celý večer s námi strávili Matěj s Danem, majitelé zámku,“ začíná výčet přítomných Market Borovcová, „dále jsme tam poznali všechny ostatní dobrovolníky. Bohužel se málokdo představil, takže jejich jména vyšla pouze z naší fantazie.“

Opravdu? A jak jste jim říkali? Podle čeho jste volili jejich přezdívky?

„Většinou podle jejich vlastností, povolání a vzhledu,“ promluvila poprvé Dita Flídrová.

„Ano, paní, co dělá účetní, byla prostě hlavní účetní,“ skočil Ditě do řeči Michal Dohnal, „naopak jedné veselé paní jsme říkali mamba.“

„Ale nesmíme zapomenout ani na jiné dobrovolníky, jako byl například umělec David, ochotný pracovník s dlouhou historií Kristián anebo pan Jura, který na zámku dokonce bydlí,“ říká Dan.

Vypadá to, že nové známosti pro vás byly zábavnou částí expedice, ale ještě se vrátím k vaší práci, zkuste mi ji lépe popsat, Matěji.

„Vstávání bylo většinou brzké, odpolední směny doplňovalo více komárů než ty dopolední a repelenty, které navíc ani nefungovaly (podle mě), došly zanedlouho. Tahali jsme větve a klády. Druhý den, když byla stezka čistější, jsme se mohli přesunout s dalším pracovníkem na svah. Poslední den se nasbírané dříví převáželo k zámku, kde se tvořila kupa na následný táborák.“

Vidím, že jste tam vykonali kus práce, to jste museli asi hodně jíst. Strava je v takto vytížených dnech velmi důležitá.

„Ano, jídla jsme nesli na zádech dostatek, vařili jsme si na plynovém vařiči a používali ešusy. Instantní „mňamky“ nám rozhodně stačily na těch pár dní, ale většinou nebyly moc chutné. Vodu jsme si mohli doplňovat každý den v zámecké koupelně a dostali jsme i přístup k troubě plné pekáčů s koláči,“ říká Dita s úsměvem při zmínce o sladké pochoutce.

Rozumím, tato jídla se dají jíst jen párkrát do roka. Bylo na expedici něco, co vás opravdu překvapilo?

„Asi ano, rozhodně to bylo množství individuálních dobrovolníků a často jsme přemýšleli, proč si vybrali tuto činnost. Nakonec jsme se jich nebáli zeptat a jejich životní osudy nám byly objasněny,“ říká Michal.

Co vám řekli?

„Někdo se na zámek vydal například proto, že zbožňuje přírodu,“ prozrazuje Matěj Šejna.

„Jiné zase uchvátila kultura,“ dodává Léňa Malichová.

„Ale především, aspoň tedy podle nás, jsou tyto brigády velká seznamovací akce,“ podotýká nakonec Dan.

Řekl bych, že člověk určitě narazí na nové známosti. Vy jste celou dobu trávili jen na zámku?

„Ne, druhý den jsme v podvečer vyrazili na výlet. Šli jsme trasu tří kilometrů a náš cíl byla rozhledna Drahoušek, ten jsme zdolali a cestou zpět jsme pozorovali krásný západ slunce,“ dodává Léňa.

Nejdůležitější dotaz jsem si nechal na závěr. Jaký máte pocit z majitelů zámku. Jací byli? Říkáte, že s vámi seděli u ohýnku do ranních hodin, byli tedy přívětiví?

„Už od začátku bylo jasné, že komunikace a domluva s nimi nebude žádný problém.“

„Oba dva se jevili jako slušní lidé a hned nám nabídli tykání,“ podotkla Markét.

„Bohužel při tak velkém počtu přítomných dobrovolníků nebyl prostor na osobnější rozhovor, čili se řešila obecná témata jako jejich účast ve Výměně manželek, náklady na opravu zámku a podobně. I tak jsme se ale dozvěděli spoustu zajímavých věcí,“ končí náš rozhovor Dan.

Děkuji vám za příjemný rozhovor.

„I my děkujeme.“

Cestou k autům si celá skupina vtipně připomíná nejsilnější zážitky, jsou rádi, že domů přijeli v pořádku, a doufají, že se opět někdy společně setkají.

Účastníci expedice

« z 2 »

14 Zář

By

Konečně po roce další přírodovědná exkurze!

14 září, 2021 | By |

Poslední exkurzi zorganizoval Klub NATURA se sídlem na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem pro své členy a příznivce před rokem, kdy jsme strávili krásný prodloužený víkend v Beskydech. Další plánované exkurze na jaře 2021 se konat nemohly. Tak jsme doufali, že se nám podaří navázat na tuto naši pravidelnou činnost na podzim, kdy jsme se rozhodli pro naše nejbližší hory, Krkonoše. Objednali jsme si pobyt na Medvědí boudě nad Špindlerovým mlýnem. Vyjeli jsme ráno v sobotu 11. září do Medvědího kolena, odkud vedla naše trasa Labským dolem až k Labskému vodopádu, dále na Labskou boudu a úbočím Vysokého kola přes Martinovku do místa ubytování. Během desetikilometrové trasy poznávali účastníci pod vedením odborných lektorů horské lesy a louky a dozvěděli se mnohé o utváření Krkonoš v historii, například v dobách ledových. Po večeři byla ještě připravena soutěž ze znalosti zajímavostí ze života našich běžných živočichů.

V neděli jsme si nejprve vyslechli přednášku pracovníka KRNAPu Ing. Daniela Bílka o tomto našem nejstarším národním parku. Následná nedělní trasa vedla přes Martinovku na hřeben Krkonoš do prostředí horského bezlesí, tvořeného loukami a tundrou. Dále přes Mužské a Dívčí kameny, Petrovu boudu a Davidovky zpět k Medvědí boudě. V neděli nám již počasí tolik nepřálo, ale nepršelo moc. A pak už jen zbývalo sejít dva kilometry dolů opět do Medvědího kolena, kde na nás čekal autobus. Sice během těchto dvou krátkých dnů neměli mladší účastníci čas na sportování nebo jinou doplňkovou činnost, ale přesto doufáme, že se exkurze líbila, a už se všichni těšíme na jaro, na další společné zážitky v krásné přírodě.

RNDr. Jana Dobroruková

30 Srp

By

37. tábor Klubu NATURA 2021

30 srpna, 2021 | By |

Tábor, finančně podpořený Královéhradeckým krajem, probíhal ve dnech 31. 7. až 14. 8. 2021 v rekreačním středisku Vysoká Srbská u Hronova.

První týden jsme se každé dopoledne věnovali vlastním pracím, ve kterých jsme zkoumali rostliny, živočichy i minerály v okolí tábora. Odpoledne byly na programu přednášky týkající se rostlin i živočichů. Po přednáškách jsme měli volný program, kde nejčastěji probíhala sportovní olympiáda, kreativní aktivity (malování kamínků, stavění domečků v lese a tvoření z přírodnin) a pilní z nás se učili na poznávačku. Druhý týden začal celodenním výletem do prvorepublikového mlýna Dřevníček v obci Velký Dřevíč, kde jsme si vyslechli povídání o jeho fungování. Celý výlet končil krásnou procházkou údolím Metuje, spojenou s botanickými i zoologickými zastávkami, k místu, kde nás naložil autobus a dovezl zpátky do tábora. V následujících dnech nás čekalo vyvrcholení celého tábora: biologická olympiáda, dopsání vlastních prací a také jejich obhajoby. Na táboře jsme se jen neučili, od našich vedoucích a praktikantů jsme měli přichystané i jiné aktivity, např. stezku odvahy, táboráky, diskotéky a celotáborové hry.

Chtěli bychom poděkovat RNDr. Janě Dobrorukové a Mgr. Jiřímu Hotovému za úžasnou organizaci a realizaci celého tábora, děkujeme také všem lektorům, vedoucím, praktikantům, kuchařkám a zdravotnici, bez nichž by tento skvělý tábor nebyl uskutečnitelný.

Těšíme se na další tábor, tentokrát do středních Čech.

Štěpánka Horáková (4.C), Kristýna Žižková (3.C), Vojtěch Hojný (2.C)

25 Čvn

By

Jak se tým z GDK dostal do Brd

25 června, 2021 | By |

Jsme tři studenti studující druhý ročník Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, Matouš Hojný ze 4.C, Anička Kubíková a Annie Hanalei Veselá z 2.A. Po úspěšném přihlášení do soutěže EuropaSecura nás v okresním kole čekal online test. Ten byl zaměřený na všeobecný rozhled v institucích EU, NATO, jejich zahraniční politice, ale také na práci s textem.

Poté následovalo krajské kolo, které bylo rozděleno na dvě části. V psací části nám byl přidělen stát, který se v současné době potýká s mezinárodními problémy, nám bylo svěřeno Turecko. Na tuto zemi jsme měli napsat bezpečnostní analýzu, ve které jsme měli zmínit její problémy, vztahy se světem (EU, NATO,…) a také navrhnout možný vývoj do budoucna. S naší prací jsme se dostali do ústního kola. To se konalo v Hradci Králové a měli jsme zde představit naši práci a také předvést oponenturu na tým z jiného okresu.

Finální kolo soutěže se konalo od 7. do 11. června v Brdech. Z celé republiky se setkalo 14 nejlepších týmů, po jednom z každého kraje. Čekala nás, mimo jiné, spousta zajímavých přednášek o vojenském vybavení a na vlastní pěst jsme si mohli zkusit sestavit pistoli či komunikační vysílačku. Sami jsme si vyzkoušeli, jaké to je ocitnout se v roli vojenského zajatce, ale i v roli diplomata hájícího zájmy své země na diplomatickém jednání. Celý týden byl v táborovém duchu. Seznámili jsme se s našimi vrstevníky z konců republiky, kam jsme se sami ještě ani nedostali. Získali jsme spoustu nových zkušeností, zážitků, přátel, ale i poznatků, které jsme si mohli sami o sobě utvořit.

Na závěr můžeme říci, že svou účast v této soutěži hodnotíme jako skvělou životní zkušenost.

Matouš Hojný, Anna Kubíková, Annie Hanalei Veselá

24 Čvn

By

Moderátorem na slavnostní recepci DofE v Praze

24 června, 2021 | By |

Dne 10. 6. proběhla ve Valdštejnské zahradě v Praze Slavnostní recepce k uctění odkazu prince Filipa, který by v tento den oslavil sté narozeniny. Pro studenty je jeho nejvýznamnějším odkazem program  DofE, Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, do něhož je naše škola aktivně zapojena a v plnění programu je nejúspěšnější v Královéhradeckém kraji. I to byl důvod, proč mi bylo nabídnuto účastnit se na moderování této akce.

Hlavní program trval od šesti do sedmi hodin a celá akce proběhla za podpory místopředsedy senátu, pana Jiřího Růžičky. Mezi dalšími významnými hosty se objevila hejtmanka Středočeského kraje, paní Petra Pecková, která se nově rozhodla DofE podpořit, a velmi mile o odkazu vévody z Edinburghu promluvila zástupkyně britského ambasadora Lucy Hughes.

Následovalo předání certifikátů všem podporovatelům a odstartování výzvy DofE 100 za přítomnosti Tomáše Vokáče, výkonného ředitele DofE, a Jana Sýkory, předsedy správní rady.

O poděkování podporovatelům Ceny vévody z Edinburghu se postarali sami účastníci programu, mezi něž patřila i úspěšná absolventka naší školy a ambasadorka DofE Eva Žižková.

Samotné moderování pro mne bylo velmi silným zážitkem. S Annou Cyrani z Gymnázia Jana Keplera jsme se sešli na Malé Straně ve 2 hodiny. Na místě jsme si třikrát zkusili text a kolem páté hodiny jsme se pomalu připravovali na událost. Po pár úvodních větách z nás opadl stres a začali jsme si moderování užívat. Tím rychleji nám hlavní program utekl a od sedmi hodin nastal čas pozvat hosty k bohatému slavnostnímu rautu, kde byla možnost společenské konverzace, což se ukázalo jako skvělá příležitost seznámit se se zajímavými a úspěšnými lidmi a získat nové kontakty do budoucna.  

Dan Jarolímek (4.C)

04 Čvn

By

Ústní maturitní zkoušky 2021

4 června, 2021 | By |

Školní rok 2020–2021 postupně přinášel mnoho změn, které se dotkly i průběhu maturitních zkoušek. Předem bylo rozhodnuto, že ve společné („státní“) části zůstal jen didaktický test ze dvou předmětů – z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, nebo matematiky. Hodnocen je pouze slovně „uspěl(a)“, nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, nikoli známkou. Povinným mělo být doplnění českého jazyka a literatury a cizího jazyka písemnou (slohovou) prací a ústní částí ve „školní“, tzv. profilové části maturitních zkoušek. Slohové práce byly ovšem v důsledku pandemické situace zrušeny a ústní části předmětů společné maturity přeměněny na dobrovolné. Zbytek předmětů byl zkoušen obvyklým způsobem. Vše ovšem v respirátorech. 

Maturitní zkoušky byly mimořádným opatřením přesunuty o několik týdnů, didaktické testy se proto konaly až 24.–26. května 2021, ústní část na našem gymnáziu proběhla ve dnech 1.–3. června 2021. Je nutno ocenit, že maturanti při ústním zkoušení prokázali znalosti zcela srovnatelné s předchozími lety, tedy celkově velmi dobré, často výborné. Že distanční výuku považovali za kvalitní, prokázali též tím, že řada z nich skládala i dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka. Sympatické je také, že někteří využili novou možnost nahradit ústní část ještě náročnějším jazykovým certifikátem. Důstojnou, ale i příjemnou atmosféru již tradičně zaštítily maturitní předsedkyně z gymnázií v Jaroměři a Trutnově.

Je rozhodně dobře, že zachování maturit umožnilo, aby si všichni studenti 6.C a 4.A prožili svůj velký den „zkoušky dospělosti“, protože bez závěrečné rekapitulace by jejich zážitek střední školy nebyl úplný – ani jistota, že jsou už připraveni jít dál.

A na této jejich další studijní i životní cestě jim přejeme hodně úspěchů!

Představení maturitních předsedkyň v aule
4.A po úspěšně složených ústních maturitních zkouškách
4.A po úspěšně složených ústních maturitních zkouškách
6.C na zakončení zdárně složených ústních maturitních zkoušek
6.C na zakončení zdárně složených ústních maturitních zkoušek

30 Kvě

By

Jazykové soutěže v letošním roce on-line

30 května, 2021 | By |

Během distanční výuky jsme nezaháleli, a to ani v soutěžích. Po roční přestávce způsobené situací kolem covidu se v letošním roce opět konaly ty konverzační v cizích jazycích. Naši studenti dosáhli výborných výsledků i na úrovni krajských kol.

Po mnoha letech se naše škola zúčastnila soutěže ve francouzském jazyce a dosáhla skvělého výsledku   – Dan Jarolímek se v krajském kole umístil na 1. místě a postupuje do kola celostátního.

V krajském kole v německém jazyce obsadila v kategorii  ZŠ Lucie Janská 4. místo a  Alice Vtípilová 8. místo.

Tradičně jsme byli úspěšní v ruském jazyce. Martin Kazmirowski obsadil v krajském kole 2. místo a Magdalena Kazmirowská 1. místo. Magda postoupila do celostátního kola, kde navázala na úspěchy naší školy z předchozích let a umístila se na skvělém 3. místě!

Všem zúčastněným studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Dana Dalibabová za komisi cizích jazyků II

31 Bře

By

Jak jsem se stal ambasadorem DofE

31 března, 2021 | By |

S bronzovou úrovní projektu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu) jsem začal před dvěma lety. Už během této úrovně jsme s ostatními účastníky připravili besedu na našem gymnáziu, kde jsme spolužákům vyprávěli, jak tento projekt probíhá a proč je dobré se do něj zapojit. Za rok jsme bronzovou úroveň, včetně dobrodružné expedice, všichni dokončili. 

Na začátku tohoto školního roku jsem se rozhodl pokračovat ve stříbrné úrovni, kde pokračuji v italštině, ale talent a dobrovolnictví plním s novým obsahem. Na podzim jsem dostal možnost zúčastnit se online besedy pro nové účastníky jedné základní školy. Tím začala moje spolupráce s  naším tehdejším regionálním manažerem panem Novým. V zimě mě oslovil a požádal o pomoc na dalších besedách, nabídl mi ambasadorskou smlouvu.  

Být ambasadorem DofE má za cíl jediné: motivovat žáky a studenty škol po celé republice, aby se do projektu zapojili. V tomto období probíhají všechny besedy formou online setkání pro zájemce, kde některý z regionálních manažerů sdělí základní informace a já poté převyprávím svůj příběh, na kterém vysvětlím, jak DofE probíhá v praxi a co přináší. Tento měsíc jsem se zúčastnil s prezentací na dvou středních školách v Ústeckém a Libereckém kraji. Obě školy se staly novými centry Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. 

Být ambasadorem má pro mě velký přínos. Zlepšuji se v komunikačních dovednostech a schopnosti potlačit trému. Mám i možnost naučit se správné způsoby, jak zaujmout publikum a jak efektivně motivovat ostatní studenty. To lze využít i při jiných příležitostech. Navíc rád předávám své zkušenosti s projektem, o kterém jsem přesvědčen, že rozvinul moje schopnosti a dovednosti, které uplatním v životě. Také rád poznávám nové lidi, proto jsem hned věděl, že nabídku od DofE musím přijmout a že mě práce pro ně bude naplňovat.  

Dan Jarolímek 

Zážitky při informování možných dalších zájemců doplňuje dynamická prezentace.