Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Ivo Rejchrt

Vše co se děje na gymnáziu

11 Lis

By

Sázení krokusů

11 listopadu, 2022 | By |

Třída 2.C se dne 4. 11. 2022 zapojila do projektu Krokus, který připomíná památku 1,5 milionu dětských obětí holocaustu (šoa). Na školní zahradě zasadila krokusy, jež vykvetou koncem zimy. Jejich žlutá barva má upomenout na barvu Davidovy hvězdy, nacisty vnuceného povinného označení Židů na oděvu. Mezinárodní projekt organizuje irská nadace Holocaust Education Trust Ireland ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Stal se příležitostí mluvit více o důležitých událostech naší historie i vykonat něco pro svět kolem nás. Doplňuje tak nejen vzdělávání, ale rozvíjí i občanské postoje. Další informace: https://www.jewishmuseum.cz/krokus/

11 Lis

By

Krajské kolo Ekologické olympiády

11 listopadu, 2022 | By |

Ve dnech 2. a 3. listopadu proběhlo v Ekocentru A Rocha v Dobré u Dobrušky Krajské kolo Ekologické olympiády pro Královéhradecký kraj. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 tříčlenných družstev ze sedmi středních škol. Naše dvě  družstva byla v celém „startovním poli“ nejmladší. Družstvo děvčat tvořila dvě děvčata z 2.C – Ema Táboříková a Lenka Horáková – a Daniela Kulhavá ze 3. C. Družstvo chlapců tvořili Vojtěch Hojný, Vojtěch Loydall a Jakub Havlík, všichni ze 3.C. Chlapci se umístili na sedmém místě a byli první (počítáno odzadu), kteří získali víc než 60 % bodů, takže se stali úspěšnými řešiteli. Děvčata sice skončila v závěru výsledkové listiny, ale s minimálním bodovým odstupem od daleko starších družstev, která se umístila před nimi. Pro chlapce to bylo již druhé krajské kolo, děvčata si odbyla premiéru. Myslím, že soutěžní úkoly se jim – až na opravdu velice těžkou poznávačku – líbily, jejich výtvory z praktické části zůstaly v ekocentru a doufáme, že je živočichové, kterým by měly sloužit, využijí. Chlapci vyrobili hmyzí hotel, děvčata podzemní skrýš pro hady.

K dobré náladě přispělo i skvělé jídlo a příjemné ubytování.

RNDr. Jana Dobroruková

24 Říj

By

Po stopách heydrichiády

24 října, 2022 | By |

Dějepisná exkurze maturitních ročníků 20. 10. 2022 byla věnována především 80. výročí heydrichiády. Necháme-li stranou průjezd kolem pomníku v místě samotného atentátu, začali jsme prohlídkou pietního území i muzea v Lidicích a pokračovali jsme v Praze návštěvou Národního památníku hrdinů heydrichiády i kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se osud parašutistů uzavřel… Nezapomněli jsme ovšem ani na jiná témata, třeba první pražskou defenestraci, barokní architekturu nebo místo, kde K. H. Mácha napsal svůj Máj. Akci završilo zhlédnutí představení Vojna a mír v Divadle ABC. Program celého dne nám umožnil lépe pochopit složité události našich dějin, v budoucnu ho proto jistě zopakujeme s dalšími třídami.

24 Říj

By

Den jazyků 2022

24 října, 2022 | By |

Tak jako jazyky spojují společnosti po celém světě, i nás studenty a učitele svedly na místo, na které můžeme být pyšní, do školní auly. Žijeme v krušné době, kde čas letí rychleji, než bychom si přáli – datum Evropského dne jazyků 26. září uteklo a studenti jeho oslavu dohnali až o tři týdny později. Při pátku 14. října nás Samuel (5.C) a Láďa (5.C) vtipně a ladně provedli připravenými výstupy jednotlivých tříd. Během dění se na pódiu vystřídaly nejrůznější jazyky, které se studenti na našem gymnáziu mohou naučit. Díky vzájemné pomoci jsme mohli slyšet jazyky jako angličtina a němčina přes ruský a francouzský jazyk až k ukázce latiny. Tradice dne jazyků se obnovila a my se nemůžeme dočkat, co si studenti připraví následující léta.

Adéla Patrová (5.C)

22 Říj

By

Škola, můj druhý domov

22 října, 2022 | By |

„Sranda, příroda, posilovna, výšlap na Sněžku, zmrzlé knedlíky, chemicko-fyzikální pokusy, brouk v posteli…“ To je jen zlomek odpovědí na otázku, co nikdy nezapomeneme z adaptačního kurzu.

Byť proběhl každý jinde, jeden v Hořicích (1.A), druhý v Krkonoších (1.C), mají tyto kurzy mnoho společného – potřebu seznámení se s novými spolužáky a začlenění se do kolektivu, nastavení pravidel a mantinelů, utvoření si prvních společných zážitků, na které budou žáci rádi vzpomínat. Pro žáky je nejdůležitější poznat se, zažít legraci, pobavit se neformálně mimo školní lavice. U mladších žáků je kladen větší důraz na socializaci v nové skupině, proto je jejich adaptační kurz delší. Aktivity na obou akcích byly různorodé, žáci během nich měli získat pocit sebedůvěry a bezpečného prostředí, učit se úctě a respektu k druhým. Environmentální kurz pro 1.C je navíc specifický v tom, že krom výše uvedených věcí se zde žáci zabývají např. rozborem horského potoka, pokusy, orientací v terénu, což vede k poznání světa okolo nás.

Hlavní cíl – stmelit žáky – byl splněn, vždyť je třeba si uvědomit, že žáci tráví ve škole se svými spolužáky třetinu dne a měli by se s nimi cítit dobře. Na základě feedbacku ze strany žáků víme, že si odnesli jedinečné zážitky. A proto můžeme pokračovat… „povídání dlouho do noci, živá pyramida na skále, spánek 30 cm od stropu, ukulele, divadlo, hledání buřtů o půlnoci…“

Mgr. Lucie Strnadová, Mgr. Petra Weymanová

22 Říj

By

Mladí přírodovědci

22 října, 2022 | By |

V sobotu 22. října 2022 zorganizoval Klub NATURA, z.s. ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem první část přípravného semináře na téma Bezlesí. Seminář je určen soutěžícím v biologické olympiádě kategorie C, D. Velice nás potěšilo, že se semináře zúčastnilo 40 žáků ze sedmnácti základních škol a víceletých gymnázií Královéhradeckého kraje spolu s osmi učiteli. Věříme, že jim probírání studijního textu s odborným lektorem pomůže při přípravě na soutěž. Druhá část semináře na téma Bezlesí proběhne v sobotu 3. prosince 2022. Těšíme se opět na bohatou účast.

RNDr. Jana Dobroruková

14 Říj

By

O hrdinech v temných časech

14 října, 2022 | By |

Letošní dění na Ukrajině opět bolestně připomnělo mnohdy neprávem pozapomenuté utrpení vyvolané válkou a význam boje za svobodu svého národa. I proto jsme pro naše studenty připravili přednášku  a besedu na téma 80. výročí heydrichiády v našem regionu, jež proběhla ve čtvrtek 13. 10. 2022. Paní Pavlína Špatenková a Helena Rezková provedly vybrané třídy složitými válečnými lety a nacistickým útlakem zvláště vůči členům Sokola, jimž věnovaly svou objevnou knihu Nebylo jim souzeno žít. Zcela mimořádnou událostí pak byla účast pamětníka pana Antonína Burdycha, jehož rodiče, prarodiče i další příbuzní zaplatili životem za svou odvahu, s níž poskytli r. 1942 úkryt parašutistovi Jiřímu Potůčkovi. Přestože kvůli němu během jediného dne přišel o svou rodinu, mluvil Antonín Burdych o Jiřím Potůčkovi s velkou úctou jako o bojovníkovi za svobodu národa. Hrdiny byli ovšem všichni účastníci tehdejšího odboje, mnohdy obyčejní lidé bez uniformy, ale se srdcem na správném místě, kteří jsou zapotřebí v každé době. Posluchači mají nyní o čem přemýšlet… Děkujeme vzácné návštěvě za silný zážitek!

11 Říj

By

Školní hřiště opět žije

11 října, 2022 | By |

Žáci i učitelé znají naše hřiště pod názvem „Dvoreček“. Dlouhá léta mělo hřiště asfaltový povrch, který se však kvůli stáří a vlivům počasí stal sportu nebezpečným. Boule, praskliny, díry = zavřeno a zákaz vstupu. V covidovém období se nezahálelo, připravila se a následně se zrealizovala rekonstrukce včetně nového umělého povrchu.

Je to tady – opět se během hodin tělesné výchovy nacvičuje a hraje volejbal, basketbal, florbal, fotbal a jiné hry. Hřiště se však využívá i o přestávkách či odpoledne po vyučování.

V druhé polovině září zde proběhl tradiční volejbalový turnaj tříd v rámci celoroční sportovní soutěže Turné pěti sportů. Každou třídu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo a hrály se dvě skupiny systémem každý s každým. K vidění byly pěkné volejbalové výměny a fanoušci se rozhodně nenudili.

Nový „Dvoreček“ se nám pěkně rozjel a my doufáme, že bude plnohodnotně sloužit dlouhá léta.

Mgr. Stanislav Ježek

08 Zář

By

Úspěšní výtvarníci z našeho gymnázia

8 září, 2022 | By |

Již tradičně jsme se zúčastnili Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, letos již 50. ročníku, a to s tématem MUZEUM. Tentokrát byla soutěž obeslána celkem 14 257 výtvarnými díly ze 77 zemí světa, a proto si moc ceníme, že naše práce porotu zaujaly – Kateřina KUBÍČKOVÁ získala nejvyšší ocenění – Medaili LIDICKÁ RŮŽE, Antonín ŠPAČEK a Kristýna SCHRÖTTEROVÁ obdrželii za své kresby čestná uznání a stejně tak i Veronika FRIEDOVÁ za svou grafiku (suchá jehla). Gratulujeme !

Ing. arch. Kateřina Sedláčková

08 Zář

By

Tábor Klubu NATURA 2022

8 září, 2022 | By |

38. přírodovědný tábor Klubu NATURA probíhal ve dnech 30. 7. – 13. 8. 2022 v Rekreačním středisku Soseň nedaleko Rakovníka. Bydleli jsme v chatkách, součástí areálu bylo i velké sportovní hřiště a společenská místnost. O zábavu jsme měli každý den postaráno, po celou dobu tábora probíhala sportovní i nesportovní olympiáda, součástí které byla například lukostřelba, volejbal, šachy, dáma, zírání, ringo a válení pneumatikou. Součástí tábora byly i dva výlety, jeden k zámečku svatý Hubert a druhý k přírodnímu koupališti v Plasech. Dále se konaly dvě celotáborové hry, z toho jedna noční. Mezi oblíbené večerní programy patřily pravidelné diskotéky, táboráky a cestovatelské přednášky. Po celou dobu tábora jsme byli rozděleni do pěti skupinek, ve kterých jsme vytvářeli práci na jedno z těchto témat: Zooplankton (drobní bezobratlí, kteří se vznášejí ve vodě), zoobentos (bezobratlí živočichové žijící na dně vod), mokřadní rostliny, měkkýši, suchozemští bezobratlí. Dopoledne jsme strávili v terénu zkoumáním a získáváním materiálu do naší práce na území mokřadní přírodní památce Plaviště a v přírodní památce Soseňský lom.. Odpolední program většinou tvořily různé přírodovědné aktivity. Celý tábor byl již tradičně zakončen biologickou olympiádou, vyhlášením sportovní olympiády a neomezenou večerkou. Celý tábor probíhal v přátelském duchu, domů jsme odjížděli se slzami v očích a jen těžko se loučili s celým kolektivem. Hledáme další parťáky na příští rok, kteří by s námi rádi zažili dva týdny plné zábavy a stali se součástí naší party.

Kateřina Hojná (6. C), Matěj Mareček (5. C) a Vojtěch Hojný (3. C)