Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Ivo Rejchrt

Vše co se děje na gymnáziu

23 Led

By

Gymnazisté pomáhají

23 ledna, 2020 | By |

Stalo se již tradicí, že jsou gymnazisté zapojeni i do mnoha akcí nad rámec vyučování. Bylo tomu tak i v končícím pololetí.

V sobotu 9. 11. proběhl na gymnáziu bazar knih a deskových her, jehož spoluorganizátory byli i místní studenti (zvláště 3.C). Návštěvníci si tu mohli koupit nejen knihy a hry, ale také spoustu krásných rukodělných výrobků, dobré jídlo i nápoje. Součástí programu byla také soutěž a zajímavá přednáška o soudobé literatuře. Akce se velmi vydařila a doufáme, že takových bude v budoucnu více.

Dne 12. 11. k nám opět zavítal pan Nový, koordinátor projektu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu),  ve kterém si každý účastník sám zvolí tři dlouhodobé aktivity (sport, dobrovolnictví a rozvojovou činnost) a snaží se v nich dosáhnout určitého cíle. Šest vybraných účastníků prezentovalo třídám své zkušenosti. Promluvili jsme také o svých cílech – trávit čas se seniory a tak si navzájem přiblížit život naší a jejich generace, naučit se péct, hrát na saxofon, mluvit italsky nebo třeba trénovat horolezectví završené zdoláním nejvyšší hory Evropy. Snad jsme nové zájemce o DofE dost motivovali, protože certifikát za splnění projektu přináší spoustu výhod a je uznávaný mnoha vysokými školami i zaměstnavateli.

Spolu se svými spolužáky jsme se již potřetí rozhodli, že svým úsilím přispějeme do programu Noci venku 21. 11. Díky aktivitě celého našeho města a především manželů Hauke nese ta místní titul „nejúspěšnější Noc venku v ČR“. Každý ročník nám přiblíží víc a víc, jak těžké je žít v sociální nouzi. 

Filmový klub na gymnáziu promítá především dokumenty organizace Jeden svět, které jsou součástí projektu Promítej i ty! a přibližují lidem aktuální problémy světa. Často řešená jsou například lidská práva, znečištění přírody a válečné konflikty. Promítáním se snažíme seznámit lidi z našeho okolí se situací ve světě a rozšířit povědomí o nespravedlnosti, která je stále přítomna v mnohých společnostech dnešní doby. Klub funguje na škole již téměř 10 let a stále se těší zájmu studentů napříč všemi ročníky.

Protože nám není lhostejný osud politických vězňů ve světě, zapojili jsme se i letos do Maratonu psaní dopisů Amnesty International. Ve středu 11. 12. se zájemci z řad studentů i veřejnosti sešli na gymnáziu a napsali anglicky nebo francouzsky 44 dopisů, které usilují o osvobození pronásledovaných obětí útlaku.

Na shledanou na dalších akcích!

Za organizátory: Eliška Pecnová (3.C), Dan Jarolímek (3.C), Martin Kazmirowski (5.C), Kristýna Choutková (4.A), Filip Mostecký (3.C)

23 Led

By

Vědci z Univerzity Karlovy vzdělávali biologické nadšence

23 ledna, 2020 | By |

V sobotu 18. ledna proběhl na našem gymnáziu tradiční seminář Klubu NATURA, z.s., zaměřený na přípravu soutěžících biologické olympiády kategorie A, B (střední školy). Zajímavé téma – Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte aneb obrana proti bližním – v podání čtyř lektorů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy si přišlo poslechnout 43 studentů a pedagogů z osmi středních škol Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. Mgr. Michael Mikát  a Mgr. Albert Damaška, oba z katedry zoologie, přednášeli o obraně bezobratlých živočichů. Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., z katedry buněčné biologie se pokusil do dvou hodin vtěsnat alespoň základní principy imunologie a Mgr. Stanislav Vosolsobě z katedry experimentální botaniky uzavřel seminář přednáškou o obraně rostlin. Jsme rádi, že tuto pomoc soutěžícím vyhledává každým rokem několik desítek možná budoucích biologů nebo lékařů.

RNDr. Jana Dobroruková

24 Pro

By

Studenti gymnázia navštívili Výchočeské divadlo Pardubice

24 prosince, 2019 | By |

Dne 25. listopadu se naše třída 6. C vydala do pardubického divadla, aby zde zhlédla dopolední divadelní představení Tom Sawyer od Marka Twaina, které bylo hráno v angličtině. Vyrazili jsme brzy ráno, těšili jsme se na představení a doufali, že se nám bude líbit a že mu alespoň trochu budeme rozumět. Nezklamalo nás! Herci příběh chlapce Toma Sawyera vystihli srozumitelně a navíc poutavě. Tom zažívá různá dobrodružství se svými kamarády Huckem Finnem a Joem, dokonce se i dostanou do nebezpečí, vše nakonec dobře dopadne a vrátí se domů. Jsme rádi, že jsme měli možnost toto představení vidět. Byl to pro nás neocenitelný kulturní zážitek, který nám může pomoci i jako příprava k maturitě.

Ráchel Šírková (6.C)

24 Pro

By

Olympionici v angličtině

24 prosince, 2019 | By |

O „olympiádu“ v anglickém jazyce je u nás na škole tradičně velký zájem a ani letošek nebyl výjimkou. Úroveň našich žáků se rok od roku zvyšuje – ačkoli vytváříme těžší testy, úspěšnost žáků nikterak neklesá. Také rozdíly mezi žáky se stírají. Dávno pryč jsou léta, kdy „olympiáda“ měla 2–3 favority, kteří se umísťovali na medailových pozicích a poráželi ostatní o mnoho bodů. Dnes o vítězích rozhodují mnohdy jen půl body. V kategorii II.B dokonce došlo ke vzácné bodové shodě, proto se o 3. místo podělili Šimon Janák a Vladimír Geisler, na 2. místě se umístil Jan Jarolím a zvítězila Anna Šturmová (všichni z 2.C). V kategorii III.A obsadil 3. místo Ivo Balcar, 2. místo patřilo Anně Mokré (oba 5.C) a vítězem se stal Ondřej Schwarz (4.C). Všem gratulujeme a postupujícím přejeme úspěch také v okresním kole.

Mgr. Lucie Strnadová

20 Pro

By

Maraton psaní dopisů AI proběhl úspěšně!

20 prosince, 2019 | By |

Protože nám není lhostejný osud politických vězňů ve světě, zapojili jsme se i letos do Maratonu psaní dopisů Amnesty International. Ve středu 11. 12. 2019 se zájemci z řad studentů i veřejnosti sešli na našem gymnáziu a napsali anglicky nebo francouzsky 44 dopisů, které usilují o osvobození pronásledovaných obětí útlaku. Organizátoři Samuel Liška (2.C), Filip Mostecký (3.C), Matěj Vaněk (3.C) a Ondřej Vaněk (6.C) je tento týden opatřili známkami a odeslali do světa. Děkujeme za zájem a těšíme se na příští ročník!

20 Pro

By

Hodinky s Veronikou Jonešovou :-)

20 prosince, 2019 | By |

Protože se snažíme povolávat na naši školu zajímavé bývalé studenty, požádali jsme o setkání také Veroniku a Václava Jonešovy. Veronika Jonešová na setkání s maturanty v pondělí 16. 12. 2019 přiblížila příběh vzniku své knihy Hodinky, kterou letos vydala. Václav Joneš popsal okolnosti jejího zveřejnění. Jiskřivá prezentace byla zajímavá jak humorem a zajímavými informacemi, tak především nakažlivým elánem, s nímž lze na cestě k vysněnému cíli překonat snad všechny překážky… Děkujeme a přejeme knize i jejím autorům hodně zdaru!

03 Pro

By

Maraton psaní dopisů Amnesty International

3 prosince, 2019 | By |

Chcete se zapojit do pomoci nespravedlivě stíhaným? Ve středu 11. 12. 2019 od 14:00 do 18:00 můžete! Akce Maraton psaní dopisů Amnesty International se koná na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem v učebně 104 v prvním poschodí. Letos se zaměříme na Sarah a Seana z Řecka, kteří pomáhali tonoucím lidem na útěku a nyní jim hrozí odnětí svobody, na Yasaman z Íránu, která protestuje proti povinnému zahalování žen a nyní je vězněna, a na Yilima z Číny, kterého deportovali z Egypta do Číny, kde je dnes držen v převýchovném táboře. Záplava kritických dopisů často pomůže i tam, kde běžné prostředky selhávají. Celou akci organizují studenti gymnázia. Přijďte podpořit dobrou věc!
Matěj Vaněk (3.C)

03 Pro

By

Seminář Těžký život ve vodě – druhá část

3 prosince, 2019 | By |

V sobotu 30. listopadu se na našem gymnáziu sešel opět neuvěřitelně velký počet žáků a jejich učitelů z Královéhradeckého kraje, aby se zúčastnili druhé části přípravy na biologickou olympiádu kategorie C, D. Celkem přijelo 55 žáků a jejich učitelů ze sedmnácti škol. Lektory byli Mgr. Josef Hotový z Muzea východních Čech v Hradci Králové a PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty University Hradec Králové a Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Časově a občas i obsahově náročné povídání zvládli žáci dobře, prý se na druhou část semináře již těšili. Jsme rádi, že můžeme tak velkému počtu soutěžících pomoci s přípravou na biologickou olympiádu a současně je seznámit s naším gymnáziem.

RNDr. Jana Dobroruková

02 Pro

By

Toulka světem filosofie

2 prosince, 2019 | By |

V úterý 26. 11. 2019 dorazil na společenskovědní seminář maturitních ročníků vzácný host – náš absolvent Mgr. Václav Hampel, doktorand oboru Filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Připravil si program o Ludwigu Wittgensteinovi, důležité postavě dějin filosofie 20. století. Přiblížil též rytmus studia a vědeckého života v oblasti filosofie, přijímací řízení a své pozitivní zkušenosti se svou školou. Také nás pozval na Filosofickou olympiádu, již FF UHK organizuje. Děkujeme za zajímavé informace i možnost spolupráce absolventů a studentů našeho gymnázia!

19 Lis

By

Ples absolventů GDK

19 listopadu, 2019 | By |

Plas absolventů našeho gymnázia se již tradičně koná poslední únorovou sobotu, tedy 29. 2. 2020. Aktuální informace.