Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Ivo Rejchrt

Vše co se děje na gymnáziu

13 Úno

By

Přípravné semináře pro soutěžící v biologické olympiádě

13 února, 2023 | By |

Na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem proběhlo v tomto školním roce pět přípravných biologických seminářů pro základní i střední školy Královéhradeckého kraje, které organizoval Klub NATURA, z.s., ve spolupráci s gymnáziem. Čtyři z nich byly určeny pro kategorie C, D, jeden pro kategorie A, B. Lektory byli zkušení odborníci, kteří mají zároveň dlouholetou praxi v práci s dětmi a mládeží. Zájem o naše semináře byl tradičně vysoký, jsme rádi, že jak soutěžící, tak i jejich učitelé jsou ochotni zaměnit odpočinkový sobotní program za náročných šest hodin přednášek nebo poznávání organismů. V sobotu 11. 2. 2023 se uskutečnil poslední seminář, zaměřený na poznávání živočichů. Teď už budeme jen držet účastníkům seminářů palce, aby zúročili svou poctivou přípravu a uspěli v okresních, resp. krajských kolech, a budeme se na ně a další zájemce těšit v dalším školním roce.

RNDr. Jana Dobroruková

07 Úno

By

Studium v USA

7 února, 2023 | By |

U příležitosti vstupu do nového pololetí jsme požádali o hlášení dvě naše studentky, jež tráví stávající školní rok studiem v USA. Třeba inspirují i další naše studenty…

„Jmenuji se Magdalena Vondroušová a letošní školní rok trávím na střední škole v Americe ve státu Washington.

Přiletěla jsem už v polovině srpna, abych si mohla zvyknout na devítihodinový časový rozdíl a celkově nové prostředí. Škola začala 31. srpna a od prvního dne jsem v ní neměla sebemenší problém. Škola, kterou navštěvuji, se jmenuje Shelton High School a má 1600 studentů a to je oproti počtu, na který jsem zvyklá z Česka, velký rozdíl. Školní rok je tu rozdělený na trimestry, během kterých se sbírají kredity potřebné k ukončení vzdělání. Každý den mám stejný rozvrh hodin, hodiny trvají 65 minut a mohla jsem si zvolit předměty, jaké jsem chtěla, až na pár, jako je historie, občanská výchova a angličtina. Většina známek se sbírá jen za odevzdávání prací a k testu jsou většinou známé otázky už den dopředu, v testu se potom převážně kroužkuje.

Škola jako taková zde rozhodně není na prvním místě, jsou to sporty, které jsou s ní spojené. Já jsem si v prvním trimestru vyzkoušela dívčí fotbal a v druhém basketbal a teď už se pomalu začínám připravovat na jarní atletiku. Sport si jde zvolit i jako předmět, fotbalisti mají většinou rovnou dané, že si zvedání vah musí zvolit jako jeden z předmětů pro dané období. Já jsem v hodině plavání, tak každý den od sedmi ráno plavu. Je to velmi náročné jak fyzicky, tak psychicky.

Moje americká rodina mi ale můj pobyt moc zpříjemňuje a snaží se, aby se mi co nejméně stýskalo. Vízum J1, které mám, neumožňuje návštěvy nebo návraty domů během roku, například na svátky, které jsem ale strávila moc krásně tady v Americe tak, že jsem si dárky rozbalila ráno v pyžamu a celý den jedla čokoládu a poslouchala vánoční písničky. Společně nás ještě čeká spousta výletů, jako třeba zaoceánská plavba nebo jen místní výlety, na které se taky moc těším.

Úroveň mojí angličtiny je stoprocentně lepší, ale hlavně zodpovědnost, kterou mám sama za sebe, a že jsem na vše sama, mi pomohly se hodně posunout.  Jsem moc ráda za tuhle možnost a rozhodně z ní budu čerpat ještě velmi dlouho.“

„Jmenuji se Adéla Rutrlová a ještě minulý rok jsem byla studentkou dvorského gymnázia. Teď už ale žiju půl roku jako výměnný student ve Spojených státech, přesněji ve státu Maine. Musím uznat, že ze začátku to byl opravdu šok, vše bylo jiné a nové. Jiný školní systém, mentalita lidí, zvyky, nový kolektiv a mnoho dalšího. Řekla bych, že sport je tu opravdu na prvním místě, a proto mi velmi pomohlo se zapojit do školních sportovních týmů. V podzimní sezóně jsem si vyzkoušela volejbal, který jsem nikdy předtím nehrála. Je tu dost možností vyzkoušet si sporty, které bych si normálně nezkusila, jako je třeba lacrosse nebo wrestling. Teď dělám vnitřní atletiku, tu beru spíš jako přípravu na venkovní atletiku, se kterou začínám na jaře.

Z nástupu do nové školy jsem měla docela velký strach, ale nestálo to vůbec za to. Zvládám to vše úplně bez problémů. Předměty jsem si z velké části mohla vybrat podle sebe a celkově jich mám jen osm, což je velký rozdíl oproti českým školám. Díky mé hostitelské rodině jsem měla možnost strávit Vánoce na Floridě a tím poznat Spojené státy ještě trochu víc. Celkově ty americké svátky mají úplně úžasnou atmosféru a jsou asi nejoblíbenější částí mého pobytu tady.

Přestože můj hlavní záměr, proč do Spojených států vycestovat, bylo zlepšení angličtiny, vidím obrovský posun i v mém celkovém seberozvoji. Samostatnost, vážení si maličkostí nebo věcí, co pro mě v Česku byly normální, vděčnost, lepší socializace, nový pohled na svět. V tom všem vidím neskutečný rozdíl. Ještě mě čeká druhá polovina výměnného pobytu, ale už teď vím, že za tenhle rok jsem se posunula, dokázala a naučila se toho o tolik víc, než bych si kdy dokázala představit.“

27 Led

By

Energie pro ČR a svět

27 ledna, 2023 | By |

Maturanti dnes dostali skvělou příležitost kvalifikovaně se zamyslet nad významem a zdroji energie pro nás i svět. Přednáška s prvky workshopu byla zaměřena na potřeby energetiky Česka v 21. století, energetický mix budoucnosti a roli jaderných technologií pro fungování společnosti i svět práce. Lektorem byl Ing. Martin Ruščák, CSc., MBA, absolvent Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, expert v oblasti řízení rizik, manažer, který řídil například jaderné výzkumné centrum, výrobu materiálů pro čipový průmysl nebo konzultační společnost, s praxí v České republice, Norsku, Velké Británii, USA, Mexiku a Taiwanu. Působil jako expert Mezinárodní agentury pro atomovou energii, zabývá se také popularizací vědy a řízení rizik.
Děkujeme za zasvěcený atraktivní program!

26 Led

By

Další přípravné semináře pro soutěžící v biologické olympiádě

26 ledna, 2023 | By |

V sobotu 14. 1. a  21. 1. uspořádal Klub NATURA další dva semináře na našem gymnáziu.

14. 1. jsme se věnovali soutěžícím v kategorii A, B, lektory měli být čtyři autoři přípravného studijního textu.  Ale ke změnám došlo vzhledem k náhlému onemocnění dvou lektorů. Seminář zahájila Bc. Kateřina Bezányiová z katedry zoologie PřF UK s tématem Zvládání teplotních extrémů u živočichů. Jako další vystoupil Mgr. Albert F. Damaška ze stejné katedry s tématem Biomy Země a jejich klima. Onemocnělý lektor Bc. Šimon Zeman z katedry zoologie a parazitologie PřF UK zvládl své téma Sucho, sůl a ostatní strasti živočišného bytí narychlo online, za což mu účastníci přes telefon na dálku poděkovali a zatleskali. Na přednášku posledního lektora Ing. Radka Vítka z katedry genetiky a šlechtění FAPPZ ČZU a laboratoře virologie UEB AV ČR  na téma Jak se rostliny vypořádávají s abiotickými faktory prostředí jsme mohli dát účastníkům alespoň odkaz, takže si ji zájemci mohli pustit doma. Semináře se zúčastnilo 35 studentů a jejich učitelů z devíti středních škol Královéhradeckého kraje.

Seminář 21. 1. byl určen opět soutěžícím v BiO kat. C, D. Mgr. Petr  Šípek, Ph.D., z katedry zoologie PřF UK vysvětlil ve své přednášce, proč je důležité chránit v naší krajině bezlesí. Na jeho časté otázky účastníci ochotně odpovídali. Mgr. Lenka Bičanová, učitelka na ZŠ Štefcova Hradec Králové, si připravila prezentaci i výstavku vybraných rostlin, které jsou určeny pro poznávání v soutěži. Mgr. Jiří Hotový, pracovník Povodí Labe, měl stejným způsobem připravenou první část bezobratlých živočichů. Semináře se zúčastnilo 47 žáků s učiteli celkem ze čtrnácti škol a gymnázií našeho kraje. Velice mě těší, že naši bývalí studenti, Jiří Hotový a Petr Šípek, se ochotně vracejí na své gymnázium a předávají dalším nadějným biologům získané znalosti.

RNDr. Jana Dobroruková

05 Led

By

Jsem v pořádku

5 ledna, 2023 | By |

Sofie Geislerová, studentka 2.C našeho víceletého gymnázia, se krůček po krůčku dopracovala k významnému úspěchu. Je totiž autorkou hraného filmu s názvem Jsem v pořádku, který režírovala, zahrála si v něm a velmi kreativně film i natočila. A její nadšení bylo oceněno. V červnu se zúčastnila  soutěže JUNIOR – FILM MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE, získala 1. místo v kategorii Hraný film /autoři 11–14 let/, ve stejné kategorii obdržela i Cenu Davida Baldy za nejlepší kameru. Účast na Pražském filmovém kufru 2022 jí přinesla ocenění Nejlepší experimentální film v II. kategorii. Největším úspěchem je nominace na Noc filmových nadějí, byla vybrána do hlavní soutěže festivalu z 228 studentských prací převážně filmových fakult. Prvenství v kategorii Filmař do 15 let sice  nevybojovala, ale umístění v nejlepší čtveřici je i tak výjimečným úspěchem.  

Gratulujeme a přejeme hodně elánu do dalších filmařských počinů!

Mgr. Yveta Šecová

09 Pro

By

08 Pro

By

Adventní Drážďany

8 prosince, 2022 | By |

V brzkých ranních hodinách jsme se sešli na dvorském nádraží a někteří si už zde uvědomili, že lehce podcenili druhý prosincový den letošního roku. Vlakem jsme dorazili až do samého centra Drážďan. Vánoční atmosféra na nás dýchala ze všech stran, jen co jsme vystoupili na hlavním nádraží. Paní učitelky nás provedly jak starým městem, tak i novou, moderní částí. Obdivovali jsme velkolepé drážďanské památky a prohlídku města jsme zakončili v galerii Zwinger. Navštívili jsme výstavu především barokních obrazů od významných autorů této doby. Uměním zmoženi jsme se odebrali na vánoční trhy, kde jsme nasáli tu pravou předvánoční atmosféru. Stánky plné tradičního jídla, svařeného vína, punče a dekorací nás pohltily. Všichni spokojeni jsme se vrátili zpět na nádraží a vyrazili jsme na cestu vstříc domovu.

Účastníci vánočního výletu do Drážďan z 5.C a 3.A

05 Pro

By

Druhá část přípravného semináře na téma Bezlesí

5 prosince, 2022 | By |

V sobotu dne 3. 12. 2022 ji pro zájemce o biologickou olympiádu kategorie C, D zorganizoval Klub NATURA, z.s., ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem.  Zoologickou část ve formě prezentace dokončil Mgr. Jiří Hotový, botanickou část– prezentaci a práci s pracovními listy vedl RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. Semináře se zúčastnilo celkem 64 žáků a učitelů z osmnácti základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Jsme velice rádi, že soutěžící ze šestých až devátých tříd a odpovídajících ročníků gymnázií využili v tak hojném počtu naši nabídku, která jim může velice pomoci při přípravě na soutěž.

Děkujeme zejména učitelům, kteří děti doprovázeli a věnovali tak jim i svému odbornému obohacení volnou sobotu.

V únoru nebo v březnu počítáme ještě se seminářem zaměřeným na přípravu na soutěž „Poznávání organismů“, speciálně na živočichy.

RNDr. Jana Dobroruková

18 Lis

By

Dějepisná exkurze prvních ročníků

18 listopadu, 2022 | By |

Tradiční dějepisná exkurze prvních ročníků proběhla letos 11. 11. Jejím hlavním tématem byl pravěk a archeopark ve Všestarech nám nabídl ideální příležitost mu lépe porozumět a dokonce si i leccos prakticky vyzkoušet. Následoval přesun na nedaleký Chlum, kde jsme si prohlédli muzeum bitvy r. 1866 i okolní bojiště. Symbolicky zvolený termín tak umožnil důstojně připomenout den válečných veteránů a přemýšlet o válkách a jejich důsledcích.

11 Lis

By

Expedice výtvarníků do Kutné Hory

11 listopadu, 2022 | By |

Dne 18. 10. jsme se v hojném počtu shromáždili před budovou gymnázia, kam nás přijel vyzvednout dobře zajetý autobus. V nedočkání jsme nasedli a čile vystartovali vstříc naučnému dobrodružství do Kutné Hory.

Naděje těch, kteří si mysleli, že by cesta autobusem mohla pro jednou proběhnout klidně, se rozplynuly, ještě než jsme vyjeli ze Dvora. Ze zadní části autobusu se totiž začaly linout zvuky pochybného charakteru, tzv. trampské písně. K nelibosti všech ostatních spolucestujících jim to vydrželo dlouho.

Po (pro mnohé) dlouhé cestě jsme se konečně ocitli před dveřmi galerie, proto nyní předám pero své kolegyni Elišce.

Po vstupu do galerie jsme se rozdělili na dvě skupiny, které se vrhly na dočasné edukační programy, které GASK (tedy Galerie Středočeského kraje) nabízel.

První skupina se ponořila do svého nitra při výstavě Tanec v barvách, kdy se snažila zachytit své emoce nejen na papír, ale i při pózování a sprejování stejně jako Rudolf Němec, který své myšlenky zachycoval pohybem na plátno, které měl před sebou připravené.

Druhá polovina se zatím zabývala problematikou efektu motýlích křídel a ekologie, kterou si mohla názorně předvést na příběhu cestujícího plastu. Též měla příležitost si vyzkoušet práci s ohněm stejně jako Svatopluk Klimeš ve svých dílech na výstavě Krotitel ohně.

Po skončení programu jsme se všichni sešli, řádně si odpočinuli a společně vyrazili na dlouhodobou výstavu Stavu mysli / Za obrazem. Při vstupu do místností jsme mohli rozjímat nad zcela zrcadlícími tématy, kupříkladu přátelství, ale i její opak samoty vyčnívající z druhé poloviny, ale i stylem, který mohl sahat od antiky až po moderní umění.

Děkuji za uměleckou vsuvku, bohužel je čas vybrousit z oblasti lehkého umělečna a zabrousit do těžkého cestovična.

Cestou z galerie jsme prošli okolo mnohých pamětihodností, kupříkladu okolo gotického chrámu sv. Barbory nebo prapodivného křivozděného domu, jehož důvod existence je mi doteď neznámý.

Cesta zpět byla o dost klidnější, poněvadž všichni cestující, kteří by obvykle konali neplechu, byli na jakékoliv čertoviny moc unavení.

I přes nevyplněné přání návštěvy supermarketu LIDL jsme si exkurzi zajisté všichni užili a odnesli si z ní plno zajímavých až myšlenkotvorných informací.

Eliška Erbenová, Milan Zilvar (2.A)