Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

2019 Září

Vše co se děje na gymnáziu

30 Zář

By

Evropský den jazyků na GDK

30 září, 2019 | By |

Tento rok jsme se zapojili do oslav Evropského dne jazyků, který se každoročně připomíná k 26. září. Studenti 3. ročníků si připravili krátké scénky v angličtině, němčině a ruštině. Od tohoto školního roku se začala na gymnáziu opět vyučovat francouzština, a proto celé vystoupení okořenili ještě studenti z 1.ročníku se svojí francouzskou písní.

Touto oslavou jsme chtěli šířit povědomí o jazykové rozmanitosti a upozornit na to, jak důležité je, aby se studenti učili cizí jazyky. 

Mgr. Petra Weymanová

20 Zář

By

Tomáš Sychra léčil pacienty v Africe

20 září, 2019 | By |

Tomáš Sychra, absolvent našeho gymnázia a student 6. ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, strávil letos měsíc v nemocnici Itibo v keňských horách, která je rozvíjena a podporována nevládní humanitární organizací ADRA ČR. Zeptali jsme se na jeho zážitky.

Jak probíhala práce v africké nemocnici?

Jako člen týmu, který se skládal z šesti mediků a tří lékařů, jsem se pod supervizí staral o pacienty s nejrůznějšími diagnózami a obtížemi. V týmu jsme se střídali v práci na ambulanci, lůžkovém oddělení, porodnici, oddělení intenzivní péče, chirurgické službě, ale i službě na „domečku“ (vaření, praní, uklízení). V rámci hodiny jsme mohli vystřídat funkce údržbáře, sanitáře, bratra, lékaře nebo kuchaře. Jednoduše jsme dělali to, co bylo zrovna nejvíce užitečné pro tým a péči o pacienty.

Jaké nové zkušenosti jsi tam získal?

Získal jsem obrovské množství zkušeností medicínských, ale především těch životních. Musel jsem se velice rychle naučit chování v rozvojové zemi, kde bují korupce, neteče pitná voda, elektřina není samozřejmostí, maso je luxusem a vycházet v noci je velice nebezpečné pro místní, natož pro cizince.

Změnilo to nějak tvůj pohled na práci lékaře?

Změnilo. Keňa tě přinutí se zamyslet a uvědomit si základní hodnoty lidského bytí, které bereme téměř všichni jako samozřejmost, ale velká část populace na zemi je v úplně jiné situaci. Tam vzdělání, lékařská péče, bezpečí, spravedlnost a mnoho dalších našich jistot neexistuje.

Využil jsi tam všeobecné vzdělání nad rámec medicíny?

Velmi a jsem za něj neskutečně vděčný dvorskému gymnáziu a jeho pedagogům. Jsou to znalosti, které normálně nevnímáte, ale zde je velice oceníte. Např. díky znalostem ze zeměpisu očekáváte podnebí rovníkové Afriky, z dějepisu zase očekáváte vlivy britské nadvlády, díky Klubu NATURA vnímáte faunu a flóru úplně jinak než vaši kolegové a takto bych mohl pokračovat mnohem déle.  

Chcete vědět více? Ve čtvrtek 10. 10. od 17 hodin se koná přednáška Tomáše Sychry v aule gymnázia o jeho africkém působení (včetně krátkého filmu a fotografií). Pak proběhne beseda se zájemci o studium medicíny, v níž přiblíží přijímací řízení i fungování lékařských fakult a zúročí své zkušenosti studenta, senátora fakultního i univerzitního senátu a někdejšího místopředsedy studentského spolku Trimed a člena Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, díky nimž byl jako mluvčí své generace už osloven týdeníkem Respekt i televizí DVTV. Těšíme se na vás!

Ivo Rejchrt

16 Zář

By

Prevence zdravého vývoje žáků

16 září, 2019 | By |

Na gymnáziu proběhlo ve dnech 13. – 15. 9. 2019 proškolení pedagogů s aprobací tělesná výchova  zaměřené na cvičení metodou SPS (Spirální stabilizace páteře) MUDr. Richarda Smíška, která je prověřena více než čtyřicetiletou tradicí.

Jedná se o pohybový, preventivní program na odstranění svalové dysbalance, chybných pohybových stereotypů a bolestí zad, prevence skoliózy. Podstatou cvičení s pružným elastickým lanem je propojení stabilizačních svalů v celém těle najednou s cílem regenerace pohybového aparátu po dlouhém sezení ve škole. Kurzy metody SPS dávají praktický návod, jak prevenci a regeneraci uplatnit nejen v hodinách TV, ale i ve volnočasových aktivitách.

Pedagogové byli proškoleni základním kurzem (11 základních cviků s lanem). Tento vzdělávací program získal akreditaci MŠMT v roce 2018 jako program dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Lektoroval MUDr. Lubomír Motyčka z Havlíčkova Brodu. Víkendového školení se zúčastnila též dvorská fyzioterapeutka Karolína Skálová, která spolupracuje s pražským rehabilitačním a vzdělávacím centrem Smíšek.

Program jsme nabídli též místním školám, jsme rádi, že některé z nich tělocvikáře vyslaly.

Všichni učitelé na závěr dostali osvědčení. Kurzu se celkově zúčastnilo 7 pedagogů, jeden volejbalový trenér a fyzioterapeutka Skálová.

V plánu je i další setkání s panem doktorem a fyzioterapeutkami, jež se prevenci špatného držení těla věnují v Havlíčkově Brodě.  Proběhne na konci listopadu.

Martina Kubíková

ředitelka školy

16 Zář

By

Světlušky z GDK

16 září, 2019 | By |

Již tradičně jsme se zapojili jako spoluorganizátoři do sbírky Světluška na podporu těžce zrakově postižených. Letos ji organizovaly Mgr. Lada Marousková a Mgr. Petra Weymanová. Děkujeme jim i čtyřem našim studentkám za provádění sbírky a ostatním studentkám, studentům, zaměstnancům školy i dalším dárcům z řad veřejnosti za podporu!

09 Zář

By

Nové logo školy!

9 září, 2019 | By |

Známe vítězné nové logo školy! 126 hlasy ze 177 odevzdaných si studenti i zaměstnanci vybrali první ze tří možností, jejíž barevnou i černobílou verzi tu zveřejňujeme! Pro druhou bylo 33 hlasujících a pro třetí 18. Hlasování se zúčastnilo 60 % oprávněných voličů. Děkujeme panu Jiřímu Holanovi za vytvoření tohoto loga s využitím návrhů našich studentů!

06 Zář

By

O právu prakticky

6 září, 2019 | By |

Společenskovědní seminář se snaží prohlubovat hodiny základů společenských věd nejen faktograficky, ale i prakticky, např. sledováním aktuálního dění, vlastní četbou, referáty, prací s autentickými texty nebo besedami s našimi absolventy, kteří se podělí se svými zkušenostmi z přijímacích zkoušek, vysokoškolského studia či praxe. Dnes k nám zavítal Jakub Jebousek, který nastupuje do závěrečného ročníku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poradil nám, jak se nejlépe chystat na přijímací zkoušky, přiblížil nám činnost své vysoké školy a formou aktivních úkolů s maturanty prošel problematiku exekucí a patřičné legislativy. Děkujeme za cenné informace i doporučení a těší nás, že naše dlouhodobá spolupráce s absolventy funguje natolik dobře, že se k nám ochotně vracejí pomáhat našim stávajícím studentům.

03 Zář

By

Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2019

3 září, 2019 | By |

Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2019 se budou konat v úterý 10. září 2019 od 8:00 v místnosti 008 – školní knihovně.