Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

06 Zář

By

O právu prakticky

6 září, 2019 | By |

Společenskovědní seminář se snaží prohlubovat hodiny základů společenských věd nejen faktograficky, ale i prakticky, např. sledováním aktuálního dění, vlastní četbou, referáty, prací s autentickými texty nebo besedami s našimi absolventy, kteří se podělí se svými zkušenostmi z přijímacích zkoušek, vysokoškolského studia či praxe. Dnes k nám zavítal Jakub Jebousek, který nastupuje do závěrečného ročníku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poradil nám, jak se nejlépe chystat na přijímací zkoušky, přiblížil nám činnost své vysoké školy a formou aktivních úkolů s maturanty prošel problematiku exekucí a patřičné legislativy. Děkujeme za cenné informace i doporučení a těší nás, že naše dlouhodobá spolupráce s absolventy funguje natolik dobře, že se k nám ochotně vracejí pomáhat našim stávajícím studentům.