Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

20 Zář

By

Tomáš Sychra léčil pacienty v Africe

20 září, 2019 | By |

Tomáš Sychra, absolvent našeho gymnázia a student 6. ročníku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, strávil letos měsíc v nemocnici Itibo v keňských horách, která je rozvíjena a podporována nevládní humanitární organizací ADRA ČR. Zeptali jsme se na jeho zážitky.

Jak probíhala práce v africké nemocnici?

Jako člen týmu, který se skládal z šesti mediků a tří lékařů, jsem se pod supervizí staral o pacienty s nejrůznějšími diagnózami a obtížemi. V týmu jsme se střídali v práci na ambulanci, lůžkovém oddělení, porodnici, oddělení intenzivní péče, chirurgické službě, ale i službě na „domečku“ (vaření, praní, uklízení). V rámci hodiny jsme mohli vystřídat funkce údržbáře, sanitáře, bratra, lékaře nebo kuchaře. Jednoduše jsme dělali to, co bylo zrovna nejvíce užitečné pro tým a péči o pacienty.

Jaké nové zkušenosti jsi tam získal?

Získal jsem obrovské množství zkušeností medicínských, ale především těch životních. Musel jsem se velice rychle naučit chování v rozvojové zemi, kde bují korupce, neteče pitná voda, elektřina není samozřejmostí, maso je luxusem a vycházet v noci je velice nebezpečné pro místní, natož pro cizince.

Změnilo to nějak tvůj pohled na práci lékaře?

Změnilo. Keňa tě přinutí se zamyslet a uvědomit si základní hodnoty lidského bytí, které bereme téměř všichni jako samozřejmost, ale velká část populace na zemi je v úplně jiné situaci. Tam vzdělání, lékařská péče, bezpečí, spravedlnost a mnoho dalších našich jistot neexistuje.

Využil jsi tam všeobecné vzdělání nad rámec medicíny?

Velmi a jsem za něj neskutečně vděčný dvorskému gymnáziu a jeho pedagogům. Jsou to znalosti, které normálně nevnímáte, ale zde je velice oceníte. Např. díky znalostem ze zeměpisu očekáváte podnebí rovníkové Afriky, z dějepisu zase očekáváte vlivy britské nadvlády, díky Klubu NATURA vnímáte faunu a flóru úplně jinak než vaši kolegové a takto bych mohl pokračovat mnohem déle.  

Chcete vědět více? Ve čtvrtek 10. 10. od 17 hodin se koná přednáška Tomáše Sychry v aule gymnázia o jeho africkém působení (včetně krátkého filmu a fotografií). Pak proběhne beseda se zájemci o studium medicíny, v níž přiblíží přijímací řízení i fungování lékařských fakult a zúročí své zkušenosti studenta, senátora fakultního i univerzitního senátu a někdejšího místopředsedy studentského spolku Trimed a člena Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, díky nimž byl jako mluvčí své generace už osloven týdeníkem Respekt i televizí DVTV. Těšíme se na vás!

Ivo Rejchrt