Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

30 Srp

By

Před prahem nového školního roku

30 srpna, 2023 | By |

Letní prázdniny byly na gymnáziu opět ve znamení rekonstrukcí a oprav, tentokrát jich nebylo málo: od června se pracuje na rekonstrukci vestibulu, dle plánu oprav dohodnutých s MěÚ v roce 2022 se v červenci a srpnu vyměnily parkety ve dvou kmenových učebnách v 1. patře, vyměnily se odpady od toalet v 1. patře, proběhla kompletní rekonstrukce učebny informatiky (podlahy, výmalba, instalace nových počítačů a nábytku na míru).

Než začne nový školní rok, je třeba zrekapitulovat ten minulý: v květnu odmaturovalo 52 žáků (3 žáci konají zkoušku v opravném zářijovém termínu), do přijímacího řízení se k 1. 3. 2023 hlásilo 151 žáků (77 na čtyřleté a 74 na šestileté studium), přijato bylo 60 žáků. Kapacita oborů byla naplněna v 1. kole přijímacího řízení, jiná kola vyhlášena nebyla. Tři žáci se po ročním přerušení výuky z důvodu zahraničního studia vracejí zpět na gymnázium, v nadcházejícím školním roce odjíždějí 4 žáci za studiem v zahraničí (USA, Kanada, Austrálie). V průběhu roku úspěšně absolvovalo celkem 20 žáků 4. ročníku zkoušky na certifikáty z cizích jazyků (AJ, FJ, NJ, RJ), další 2 žáci 3. ročníku čekají na výsledky (FJ). O školních aktivitách, akcích žáků a úspěších v soutěžích jsme průběžně informovali, jmenovat všechny (bylo jich víc jak 110) se na pár řádcích nedá, ale za zmínění stojí, že přibylo více sportovních utkání organizovaných žáky (byla obnovena tradice utkání se SPOŠ), vznikla tradice dobrovolnických aktivit v jednotlivých třídách, efektivně probíhala spolupráce školního parlamentu s vedením školy, stali jsme se fakultní školou Farmaceutické fakulty v HK a zavedli jsme spolupráci se SPŠ Trutnov v rámci odborných volitelných předmětů.

Bohužel jsme neuspěli s žádostí v Erasmu+ (jsme v roli náhradníka), přesto ve školním roce proběhnou zájezdy do Anglie (září) a Francie (červen), žáky čeká výměnný pobyty s Německem. Rozvíjíme spolupráci se SPOŠ a samozřejmě pokračujeme v jiných vzdělávacích projektech.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy