Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Aktuality

Dotační novinky, Noviny (NKR), Videa

20 Led

By

Akce pro zájemce o studium

20 ledna, 2023 | By |

Pro zájemce o studium na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem připravujeme:

Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.
Anonymně přístupné sdílené úložiště pro potřeby přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

Kurzy se budou konat v období od 1. do 29. března 2023 vždy každou středu (kromě jarních prázdnin) od 14:30 v rozsahu 60–90 minut.

Pro 7. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 01.03.2023 (Še), 2. část 22.03.2023 (Še)
Matematika: 1. část 15.03.2023 (Šp), 2. část 29.03.2023 (Šp)

Pro 9. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 15.03.2023 (St), 2. část 29.03.2023 (St)
Matematika: 1. část 01.03.2023 (Tk), 2. část 22.03.2023 (Tk)

Kurzy jsou primárně určeny pro uchazeče o studium na naší škole, ale jsou vítáni i ostatní zájemci.

Pokud máte o přípravné kurzy zájem, vyplňte prosím kontaktní formulář (slouží pro naši informaci o předpokládaném počtu zájemců; lze se však dostavit i bez předchozí registrace):

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání z minulých období a nově je dostupná také aplikace ČŠI InspIS SETmobile pro smartphony a tablety, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.

Úniková hra „Ztraceni ve vesmíru“

Kdo si rád hraje a zároveň si chce v rámci přípravy na přijímací zkoušky rozhýbat a trochu potrápit mozkové závity, může si vyzkoušet naši únikovou hru na téma Ztraceni ve vesmíru. Budoucí gymnazisté si na vlastní kůži mohou vyzkoušet, že i pro mnohé obávané, a ne příliš oblíbené předměty jako matematika a fyzika mohou být často zajímavé a zábavné.

Termíny konání je 8. 2. 2023 (středa) – sraz v 14:30 v učebně 206 (2. patro), odhadovaná časová náročnost je 120 minut (garanti: Mgr. Libor Špaček, Mgr. Petr Tomek).

05 Led

By

Jsem v pořádku

5 ledna, 2023 | By |

Sofie Geislerová, studentka 2.C našeho víceletého gymnázia, se krůček po krůčku dopracovala k významnému úspěchu. Je totiž autorkou hraného filmu s názvem Jsem v pořádku, který režírovala, zahrála si v něm a velmi kreativně film i natočila. A její nadšení bylo oceněno. V červnu se zúčastnila  soutěže JUNIOR – FILM MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE, získala 1. místo v kategorii Hraný film /autoři 11–14 let/, ve stejné kategorii obdržela i Cenu Davida Baldy za nejlepší kameru. Účast na Pražském filmovém kufru 2022 jí přinesla ocenění Nejlepší experimentální film v II. kategorii. Největším úspěchem je nominace na Noc filmových nadějí, byla vybrána do hlavní soutěže festivalu z 228 studentských prací převážně filmových fakult. Prvenství v kategorii Filmař do 15 let sice  nevybojovala, ale umístění v nejlepší čtveřici je i tak výjimečným úspěchem.  

Gratulujeme a přejeme hodně elánu do dalších filmařských počinů!

Mgr. Yveta Šecová

03 Led

By

Dny otevřených dveří

3 ledna, 2023 | By |

středa 2. listopadu 2022, 15–18 hod.
sobota 26. listopadu 2022, 9–12 hod.
středa 11. ledna 2023, 15–18 hod.

Série akcí pro veřejnost Odpoledne/dopoledne otevřených dveří proběhne ve školním roce 2022/2023 ve výše uvedených termínech. Ve většině prostor školy budou k dispozici ukázky činností spojených s výukou ve škole, přítomní vyučující vždy podají zájemcům potřebné informace k jednotlivým vyučovaným předmětům.

Od 16:15 (v sobotu 26. listopadu 2022 od 10:15) proběhne v aule ve 2. poschodí schůzka s vedením školy o možnostech studia na naší škole doplněná podrobnějšími informacemi vztahujícími se k přijímacímu řízení.

03 Led

By

Konzultace o prospěchu a chování žáků

3 ledna, 2023 | By |

V úterý 10. ledna 2023 od 16 do 18 hodin se konají individuální konzultace o prospěchu a chování žáků; jednotliví vyučující budou k dispozici v kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu vyvěšeného během dne konzultací v budově školy a uvedeného v rozpisu konzultací (PDF).
V případě, že uvedený termín nebo způsob konzultací z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, lze využít dobu pravidelných konzultačních hodin vyučujících uvedenou ve vyvěšeném rozpisu a na učitelském portfoliu, případně sjednat individuální schůzku s vyučujícím i mimo dobu uvedených konzultačních hodin. Schůzku je vždy vhodné domluvit předem prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

Volba zástupce rodičů nezletilých žáků ve školské radě

V tomtéž a následujícím dni, tj. v úterý 10.01.2023 a ve středu 11.01.2023, bude probíhat od 7:30 do 18 hodin v knihovně školy volba zástupce rodičů nezletilých žáků ve školské radě. Právo volit má každý zákonný zástupce nezletilého žáka navštěvujícího školu. Každý nezletilý žák školy má prostřednictvím svého zákonného zástupce při volbě jeden hlas (tj. zákonní zástupci mají společně tolik hlasů, kolik jejich nezletilých dětí navštěvuje školu).

Kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady jsou na základě podaných návrhů následující zákonní zástupci (v abecedním pořadí):

1. Luděk Dobrý, 45 let, ZZ nezletilého žáka 1.C a 4.C
2. Arnošt Jäger, 44 let, ZZ nezletilého žáka 1.C a 4.C
3. Jaroslav Klička, 47 let, ZZ nezletilého žáka 2.C
4. Gabriela Varet, 44 let, ZZ nezletilého žáka 1.C

Bližší informace k průběhu volby jsou uvedeny na webu školy v sekci Školská rada.

09 Pro

By

08 Pro

By

Adventní Drážďany

8 prosince, 2022 | By |

V brzkých ranních hodinách jsme se sešli na dvorském nádraží a někteří si už zde uvědomili, že lehce podcenili druhý prosincový den letošního roku. Vlakem jsme dorazili až do samého centra Drážďan. Vánoční atmosféra na nás dýchala ze všech stran, jen co jsme vystoupili na hlavním nádraží. Paní učitelky nás provedly jak starým městem, tak i novou, moderní částí. Obdivovali jsme velkolepé drážďanské památky a prohlídku města jsme zakončili v galerii Zwinger. Navštívili jsme výstavu především barokních obrazů od významných autorů této doby. Uměním zmoženi jsme se odebrali na vánoční trhy, kde jsme nasáli tu pravou předvánoční atmosféru. Stánky plné tradičního jídla, svařeného vína, punče a dekorací nás pohltily. Všichni spokojeni jsme se vrátili zpět na nádraží a vyrazili jsme na cestu vstříc domovu.

Účastníci vánočního výletu do Drážďan z 5.C a 3.A

05 Pro

By

Druhá část přípravného semináře na téma Bezlesí

5 prosince, 2022 | By |

V sobotu dne 3. 12. 2022 ji pro zájemce o biologickou olympiádu kategorie C, D zorganizoval Klub NATURA, z.s., ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem.  Zoologickou část ve formě prezentace dokončil Mgr. Jiří Hotový, botanickou část– prezentaci a práci s pracovními listy vedl RNDr. PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. Semináře se zúčastnilo celkem 64 žáků a učitelů z osmnácti základních a středních škol Královéhradeckého kraje. Jsme velice rádi, že soutěžící ze šestých až devátých tříd a odpovídajících ročníků gymnázií využili v tak hojném počtu naši nabídku, která jim může velice pomoci při přípravě na soutěž.

Děkujeme zejména učitelům, kteří děti doprovázeli a věnovali tak jim i svému odbornému obohacení volnou sobotu.

V únoru nebo v březnu počítáme ještě se seminářem zaměřeným na přípravu na soutěž „Poznávání organismů“, speciálně na živočichy.

RNDr. Jana Dobroruková

18 Lis

By

Dějepisná exkurze prvních ročníků

18 listopadu, 2022 | By |

Tradiční dějepisná exkurze prvních ročníků proběhla letos 11. 11. Jejím hlavním tématem byl pravěk a archeopark ve Všestarech nám nabídl ideální příležitost mu lépe porozumět a dokonce si i leccos prakticky vyzkoušet. Následoval přesun na nedaleký Chlum, kde jsme si prohlédli muzeum bitvy r. 1866 i okolní bojiště. Symbolicky zvolený termín tak umožnil důstojně připomenout den válečných veteránů a přemýšlet o válkách a jejich důsledcích.

11 Lis

By

Expedice výtvarníků do Kutné Hory

11 listopadu, 2022 | By |

Dne 18. 10. jsme se v hojném počtu shromáždili před budovou gymnázia, kam nás přijel vyzvednout dobře zajetý autobus. V nedočkání jsme nasedli a čile vystartovali vstříc naučnému dobrodružství do Kutné Hory.

Naděje těch, kteří si mysleli, že by cesta autobusem mohla pro jednou proběhnout klidně, se rozplynuly, ještě než jsme vyjeli ze Dvora. Ze zadní části autobusu se totiž začaly linout zvuky pochybného charakteru, tzv. trampské písně. K nelibosti všech ostatních spolucestujících jim to vydrželo dlouho.

Po (pro mnohé) dlouhé cestě jsme se konečně ocitli před dveřmi galerie, proto nyní předám pero své kolegyni Elišce.

Po vstupu do galerie jsme se rozdělili na dvě skupiny, které se vrhly na dočasné edukační programy, které GASK (tedy Galerie Středočeského kraje) nabízel.

První skupina se ponořila do svého nitra při výstavě Tanec v barvách, kdy se snažila zachytit své emoce nejen na papír, ale i při pózování a sprejování stejně jako Rudolf Němec, který své myšlenky zachycoval pohybem na plátno, které měl před sebou připravené.

Druhá polovina se zatím zabývala problematikou efektu motýlích křídel a ekologie, kterou si mohla názorně předvést na příběhu cestujícího plastu. Též měla příležitost si vyzkoušet práci s ohněm stejně jako Svatopluk Klimeš ve svých dílech na výstavě Krotitel ohně.

Po skončení programu jsme se všichni sešli, řádně si odpočinuli a společně vyrazili na dlouhodobou výstavu Stavu mysli / Za obrazem. Při vstupu do místností jsme mohli rozjímat nad zcela zrcadlícími tématy, kupříkladu přátelství, ale i její opak samoty vyčnívající z druhé poloviny, ale i stylem, který mohl sahat od antiky až po moderní umění.

Děkuji za uměleckou vsuvku, bohužel je čas vybrousit z oblasti lehkého umělečna a zabrousit do těžkého cestovična.

Cestou z galerie jsme prošli okolo mnohých pamětihodností, kupříkladu okolo gotického chrámu sv. Barbory nebo prapodivného křivozděného domu, jehož důvod existence je mi doteď neznámý.

Cesta zpět byla o dost klidnější, poněvadž všichni cestující, kteří by obvykle konali neplechu, byli na jakékoliv čertoviny moc unavení.

I přes nevyplněné přání návštěvy supermarketu LIDL jsme si exkurzi zajisté všichni užili a odnesli si z ní plno zajímavých až myšlenkotvorných informací.

Eliška Erbenová, Milan Zilvar (2.A)

11 Lis

By

Sázení krokusů

11 listopadu, 2022 | By |

Třída 2.C se dne 4. 11. 2022 zapojila do projektu Krokus, který připomíná památku 1,5 milionu dětských obětí holocaustu (šoa). Na školní zahradě zasadila krokusy, jež vykvetou koncem zimy. Jejich žlutá barva má upomenout na barvu Davidovy hvězdy, nacisty vnuceného povinného označení Židů na oděvu. Mezinárodní projekt organizuje irská nadace Holocaust Education Trust Ireland ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Stal se příležitostí mluvit více o důležitých událostech naší historie i vykonat něco pro svět kolem nás. Doplňuje tak nejen vzdělávání, ale rozvíjí i občanské postoje. Další informace: https://www.jewishmuseum.cz/krokus/