Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Aktuality

Dotační novinky, Noviny (NKR), Videa

11 Pro

By

Z Klubu NATURA k ocenění Česká hlava

11 prosince, 2020 | By |

Jak zhodnotil náš absolvent Matouš Vobořil svou cestu k prestižní ceně?

Zájem o studium biologie a později imunologie se u mě projevil již na základní, potažmo na střední škole. Za hlavní motor považuji to, že mě moji rodiče přihlásili do Klubu NATURA, který sídlí na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem a kde jsem pod vedením paní doktorky Jany Dobrorukové pochopil, že studium přírody mě nesmírně fascinuje a chci se jím nadále zabývat. Moje nadšení pro vědu a studium imunitního systému se ovšem zrodilo na středoškolských předmětových soutěžích, a to hlavně na biologické olympiádě. Tam jsem se potkal se svým pozdějším vysokoškolským profesorem Janem Černým, který mi poprvé ukázal, že se toho ve světě vědy daleko více „neví, než ví“. Tento fakt mě po celou dobu studia motivoval k tomu, abych i já sám něco málo z „vědeckého neví“ odebral.

Během magisterského studia jsem se dostal do laboratoře Dominika Fillipa na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, kde jsem se začal věnovat studiu brzlíku. Orgánu, který hraje nesmírně důležitou roli ve vývoji bílých krvinek a v ochraně našeho těla před vznikem autoimunitních onemocnění. Funkci brzlíku si můžeme představit jako jakousi školu, ve které se naše bílé krvinky učí reagovat proti cizorodým a nebezpečným složkám, a zároveň nereagovat proti vlastnímu tělu.

Za výzkum těchto procesů mi byla tento rok udělena cena Česká hlava Doctorandus za přírodní vědy. Konkrétně se nám podařilo ukázat, že v brzlíku jsou buňky, které jsou zodpovědné za ochranu těla před autoimunitním onemocněním. Tyto buňky mají na svém povrchu molekuly, které dokáží rozpoznat viry a bakterie a jejichž poškození vede ke zvýšené náchylnosti k rozvoji autoimunitních onemocnění, jako je cukrovka prvního typu. Výzkum tedy naznačuje, že bakterie či viry mohou být vlastně naši „přátelé“ a mohou nás dokonce za určitých okolností chránit.

Při přebírání ocenění v Národním muzeu jsem si také uvědomil, že za celou touto vědeckou prací stojí nejen lidé, kteří mi s ní přímo pomáhali, ale také ti, které jsem zmiňoval výše a kteří na ní mají nemalý podíl. Já osobně si ceny vážím hlavně proto, že mi umožnila komunikovat práci celého vědeckého týmu s širokou veřejností a že mi přináší nemalou porci motivace do dalšího vědeckého bádání.

Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.

Zdroj fotografií: https://www.veolia.cz.

01 Pro

By

Jak jsem se dostala z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem na univerzitu v USA

1 prosince, 2020 | By |

Požádali jsme naši studentku Anetu Sovákovou, aby nám přiblížila, jak nedávno získala plné stipendium na Newyorské státní univerzitě Stony Brook na Long Islandu.

Studovat a hrát v Americe byl můj sen, o kterém jsem si nikdy nemyslela, že by se mohl vyplnit.

Fotbal hraji od 8 let. Upřímně, samotnou by mě to nikdy nenapadlo. Přesvědčila mě sestra, která toužila hrát fotbal už od školky. Začaly jsme obě v klubu TJ Dvůr Králové nad Labem, kde jsme získaly základy a hlavně zálibu k tomuto sportu. Současně jsme pak hrály za dívčí tým FC Hradec Králové. Po zrušení střídavých startů jsme se rozhodly přestoupit do klubu MFK Trutnov, kde jsme zůstaly až do našich 16 let. Potom jsme se vrátily na rok a půl do Hradce Králové a momentálně hrajeme za FC Slovan Liberec.

V červnu letošního roku jsem se seznámila s fotbalistkou, která studovala na univerzitě v Kentucky a momentálně pracuje pro německou společnost Scholarbook, což je agentura pomáhající sportovně nadaným studentům s procesem přijetí ke studiu do USA. Objasnila mi spoustu věcí ohledně procesu a následného studia a řekla mi, že vzhledem ke  svému prospěchu na gymnáziu a svým zkušenostem z České ženské fotbalové reprezentace mám velkou šanci na získání plného stipendia.

Po souhlasu rodičů jsme začaly s procesem. V první fázi se vytvořilo fotbalové highlight video, které se poslalo trenérům univerzit. Netrpělivě jsem čekala, jestli některý z nich o mě projeví zájem. Netrvalo moc dlouho a kontaktovala mě první a následně ještě několik univerzit. Bylo to vzrušující období. Pak následovaly telefonáty s trenéry, kteří mi představovali svou školu a fotbalový tým. Ze začátku jsem byla nervózní, ale postupem času nervozita opadala. Mezitím jsem se učila na testy, které jsou nutné pro přijetí (SAT, Toefl). Toefl jsem zvládla na první pokus a SAT jsem kvůli coronaviru psát nemusela. Po úspěšném splnění testu jsem zúžila své rozhodování na dvě univerzity. Nebylo to jednoduché, ale vybrala jsem si Newyorskou státní univerzitu Stony Brook na Long Islandu (State University of New York at Stony Brook), což je jedno ze čtyř univerzitních center státu New York. Líbí se mi akademická i fotbalová úroveň školy, lokalita a přístup trenéra. Díky mým fotbalovým výkonům a výsledkům ve škole mi nabídli plné stipendium, které pokrývá školné, učebnice, ubytování a stravu.

Doteď tomu nemůžu uvěřit. Vím, že to pro mě ze začátku bude velmi těžké (odloučení od rodiny a přátel, výuka v angličtině), ale věřím, že to zvládnu. Na závěr bych chtěla napsat, že jsem vděčná za podporu rodiny, která má na mém úspěchu významný podíl. Zároveň bych chtěla poděkovat gymnáziu, které mi vyšlo vstříc v otázce sportovních absencí.

Aneta Sováková (4.A)

Zdroj fotografie: https://www.facebook.com/StonyBrookWSOC

30 Lis

By

Bronz v Českých hlavičkách

30 listopadu, 2020 | By |

Ve studentské soutěži mladých vědců České hlavičky 2020 obsadila Renáta Šormová (6.C GDK) skvělé třetí místo! Gratulujeme!

Informace o výzkumu Renáty Šormové

Informace o dalších oceněních výzkumu Renáty Šormové

27 Lis

By

Náš absolvent oceněn „českou nobelovkou“!

27 listopadu, 2020 | By |

Absolvent našeho gymnázia Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D., získal v sekci mladých nadějí nejvyšší ocenění, jehož může vědec v České republice vůbec dosáhnout: cenu Česká hlava (často označovanou za „českou nobelovku“). Za nejlepší vědecké projekty letošního roku ji udělují společnost Česká hlava společně s Úřadem vlády ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu v pěti kategoriích (v případě Matouše Vobořila z Ústavu molekulární genetiky AV ČR to je Cena Doctorandus, cena společnosti Veolia pro mladého vědce v oblasti přírodních věd). Slavnostní galavečer proběhne v neděli 29. listopadu 2020 v Národním muzeu. Sledovat ho můžeme téhož dne od 21:30 na programu ČT2 (foto z upoutávky ČT)! Gratulujeme!

Informace o ocenění

Přiblížení výzkumu Matouše Vobořila

Upoutávka České televize na slavnostní galavečer (později s možností přehrání záznamu)

26 Lis

By

DOFE přijelo až na zahradu gymnázia

26 listopadu, 2020 | By |

Vzhledem k vládním omezením v souvislosti s COVID-19 se předávání Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu uskutečnilo za skromných improvizovaných podmínek na zahradě gymnázia, kam přijel výkonný ředitel projektu DOFE společně s regionální manažerkou. Na zahradě předali certifikáty a ocenění 9 studentům, kteří splnili bronzovou a jednu zlatou úroveň. Pro všechny zúčastněné bylo ocenění slavnostním okamžikem i za  mimořádných opatření.

Z ocenění máme radost a doufáme, že se přidají další studenti, kteří zapracují na svých schopnostech a dovednostech. Rádi vám pomůžeme, protože DOFE má smysl!

Mgr. Blanka Hofmanová

18 Lis

By

DOFE jede za námi!

18 listopadu, 2020 | By |

Letošní předávání Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu se komplikuje opatřeními proti pandemii COVID-19. Bohužel si pro ocenění nevyjedeme do Prahy, ale tým DOFE přijede 26. 11. v 10:30 na zahradu gymnázia, kde bude slavnostní předání probíhat. Pokud to rozvolnění opatření v danou chvíli umožní: Zveme všechny, kteří se chtějí přijít podívat, poblahopřát držitelům plakety nebo se třeba zeptat, jak se zapojit. Má to smysl….!

Mgr. Blanka Hofmanová

16 Lis

By

Na stupních vítězů ve fyzice

16 listopadu, 2020 | By |

Konečně na naši školu dorazil diplom z jarního krajského kola fyzikální olympiády, v němž obsadila skvělé třetí místo Eliška Durstová (5.C). Gratulujeme!

12 Říj

By

Změna výuky od 12. října 2020

12 října, 2020 | By |

Gymnázium se na změny zveřejněné MŠMT dne 8. října 2020 připravilo týž den úpravou rozvrhů všech tříd. Žáci i učitelé byli o změnách v systému výuky informováni v pátek 9. října.

Přechod na distanční způsob vzdělávání jsme vyzkoušeli již na jaře. Poučeni z tehdejšího výukového režimu i na základě dotazníkového šetření mezi žáky v prvním zářijovém týdnu tohoto školního roku jsme se rozhodli přikročit k povinné on-line výuce v tzv. blocích, abychom snížili podíl prodlevy při střídání předmětů a vyučujících. Výuka od tohoto dne probíhá ve většině případů v dvouhodinových vyučovacích blocích oddělených dvěma přestávkami (25minutovou a hodinovou na oběd), u třetích a čtvrtých ročníků jsou volitelné předměty v jednohodinové dotaci, vesměs v odpoledním bloku. Teoreticky tedy mají žáci tři předměty denně, většina tříd končí výuku ve 14:05 hod. Vytvořením nového rozvrhu jsme se snažili eliminovat zbytečně dlouhé přestávky, které by v najetém rozvrhu od 1. 9. 2020 vznikly pouhým vypadnutím výchovných předmětů. A též jsme při stanovení rozvrhu zohlednili fakt, že vzdálená výuka je časově náročnější na probrání a interakci s žáky.

Žáci víceletého gymnázia (prima a sekunda) měli od 12. 10. 2020 stále výuku prezenční, rozvrh jim byl ale též změněn dle výše uvedeného scénáře. Jednak jsme jako gymnázium potřebovali časově sehrát obědovou pauzu s jídelnou SPOŠ, jednak pro sladění výuky se zbývajícími osmi třídami školy. Od středy 14. 10. 2020 přešli i oni na on-line výuku.

Žáci i rodiče byli informováni o možné výpůjčce školních notebooků, probíhá již od pátku 9. 10. 2020, neplnoletí žáci si musí přijít pro notebook v doprovodu rodiče či zákonného zástupce.

Veškeré informace jsou žákům i rodičům zasílány přes IS Bakaláři, stejně tak i dotazy zodpovídá vedení školy tamtéž.

Mgr. Martina Kubíková

ředitelka gymnázia

06 Říj

By

Zlatá expedice DofE – přechod Orlických hor a zkoumání místních rašelinišť

6 října, 2020 | By |

Přišel podzim a teplé slunečné dny již vystřídalo mokré a studené počasí. Ale kdy jindy splnit naši již dlouho plánovanou expedici a jet stanovat do hor? Teď, nebo nikdy… A tak „dofáci“ z gymplu vyrazili plnit svou dobrodružnou expedici.

Den 1.: Až do vysokých nadmořských výšek…

Přípravy vrcholí a my na poslední chvíli přibalujeme nepromokavé bundy a oblečení do deště. Předpověď počasí na následujících pár dní totiž vůbec nevypadá příznivě. Na nádraží ve Dvoře Králové nad Labem se ještě suší loučíme se svými rodiči a vyrážíme směrem Orlické hory. V tu chvíli jsme ještě netušili, že je to naposled, co máme suché ponožky…

Jednou vlak, třikrát bus a pak už jenom pěšky kus! Zabaleni v pláštěnkách zahajujeme stoupání k Vrchmezí, nejvyššímu bodu v celém okolí. O našem výkonu bylo samozřejmě potřeba dát vědět všem ostatním turistům, a tak jsme na Vrchmezí zanechali svou písemnou stopu a přidali naše jména do knihy v přístřešku. Cestou k Masarykově chatě jsme na prvním rašeliništi Bukačka odebrali vzorku trochu a po pár dalších krocích jsme konečně sundali ty těžké batohy a usadili se v přístřešku u Masarykovy chaty. S hrnkem teplého čaje už jen vyhlížíme kontrolní četu z vedení a chystáme se na první mokrou noc.

Den 2.: Jak lépe začít den než svěžím spánkem pod stolem?

Ano, ano… stále prší. Ale pozor! S jedním rozdílem. Prší ještě vydatněji. Naši střechu, čti plachtu, sfoukl vítr, a že je něco špatně, nám došlo ve chvíli, kdy nám začalo kapat na obličej. Toto nepříznivé počasí nás donutilo zůstat celé dopoledne v přístřešku, kde jsme se snažili udržovat naši tělesnou teplotu při hře s „hakysákem“. No, myslíme si, že i naši vedoucí pochopili, že fotbalisté z nás nebudou. Po teplé ovesné kaši a polévce tedy opět vyrážíme v pláštěnkách a mokrých botách dál po stopách rašelinišť. Opět jsme hned netrefili správnou cestu, ale díky hodné paní houbařce jsme prozkoumali další dvě rašeliniště, Trčkovskou louku a Bedřichovku. Zmrzlými prsty se nám podařilo odebrat vzorky a teď už se rychle aspoň na chvíli schovat! Mokří a promrzlí dorážíme k večeru do Orlického Záhoří, kde jsme po vydatné večeři uvařené na autobusové zástavce byli pozváni mezi čtyři stěny na hrnek teplého čaje. Tímto děkujeme našim vedoucím za příjemnou půlhodinku tepla a vracíme se zpátky ven do stanu.

Den 3.: Houby, bunkry a konečně rašeliník!

Drazí pedagogové si odtáhli z lesa krabici hub a my s těžkými krosnami na zádech táhneme dál za rašeliništi. V plánu jsou dnes dvě, a to Rašeliniště pod Pětirozcestím a U Kunštátské kaple, kde konečně nacházíme rašeliník jako z učebnice! Měříme ještě pH vody a pokračujeme (tentokrát bez pláštěnek) po červené turistické cestě plné bunkrů a cedulí s informacemi, u kterých samozřejmě stavíme. Mužskou částí naší výpravy jsme byly poučeny, že se jedná o předválečné československé opevnění Orlických hor. Nevstávaly jsme tedy dnes zbytečně a u jednoho z bunkrů dnes strávíme i noc. Poslední noc celé naší expedice.

Den 4.: Přišla krize a s ní opět déšť.

Už při prvních paprscích světla balíme spacáky a po poslední snídani uvařené na plynové bombě vyrážíme na poslední etapu naší výpravy. Na Rašeliništi pod Předním vrchem odebíráme vzorky a za stálého deště docházíme se zbytky energie do Rokytnice v Orlických horách, odkud už nám jede spoj do tepla našich domovů. Na nádraží se ještě loučíme s naším vedením, kterému opravdu moc děkujeme za všechnu pozitivní energii, spoustu nezapomenutelných zážitků a v neposlední řadě za švestkové buchty! Děláme posledních pár fotek a spokojeni vyrážíme domů hrdí sami na sebe, co všechno jsme dokázali. Vykročili jsme ze své komfortní zóny a podnikli něco, co bychom bez projektu DofE určitě v životě nepodnikli. Tímto je naše expedice úspěšně ukončena a my nelitujeme jediné její vteřiny.

Eva Žižková, Anna Mokrá, Michal Dohnal

05 Říj

By

Objevování divů českomoravského pomezí

5 října, 2020 | By |

První podzimní den jsme my, maturanti dvorského gymnázia, opustili školní lavice a objevovali krásy českomoravského pomezí. Jako první na nás čekalo kartografické muzeum ve Velkých Opatovicích. Věděli jste, že v Evropě se nachází pouze tři? Nejvíce nás uchvátila plastická mapa Moravy a Slezska. Další zastávkou byl Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě nedaleko Hodonína u Kunštátu. Zde jsme měli možnost nahlédnout do replik obytných částí pro vězně, které nám rozšířily představy o tehdejší nelehké době. Nechyběla ani sportovní zastávka v podobě Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě. Na této exkurzi nemohla chybět ani památka UNESCO. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který patří k vrcholným dílům ve stylu barokní gotiky v Evropě, je plný symbolu hvězdy. Na závěr nás při západu slunce okouzlil rybník Velké Dářko, dříve pokládaný za pramen Sázavy. Se snášejícím se soumrakem naše celodenní exkurze skončila. Vyrazte za poznáním i vy, všude je co objevovat.

Dominika Rezková, Alžběta Blažková