Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Aktuality

Co se děje na gymnáziu

03 Kvě

By

Určujeme drobné savce!

Květen 3, 2019 | By |

V pondělí 29.dubna a v úterý 30. dubna navštívil biologické semináře třetích ročníků Mgr. Josef Hotový z Muzea východních Čech. Přinesl balky – vycpané, ale jen mírně tvarované preparáty – našich drobných savců. Studenti je určovali podle klíče. Současně se dověděli mnoho zajímavých informací o této části naší fauny. Děkujeme!
RNDr. Jana Dobroruková

03 Kvě

By

„Romeo a Julie“ – v anglickém znění tentokrát bez titulků

Květen 3, 2019 | By |

Každý asi zná hru Williama Shakespeara Romeo a Julie, drama veronských milenců a jejich znepřátelených rodů. Bylo tudíž velice lákavé zhlédnout tuto hru v angličtině ve Východočeském divadle v Pardubicích, kam jsme se v půli dubna rozjeli se třídou 3.A. Byli jsme připraveni na různé adaptace, ale vše předčilo naše očekávání. Po hereckém vystoupení jsme uznali, že tato hra neustále patří mezi stálice na divadelních prknech. Skvělé herecké vystoupení podtrhlo celou hru samotnou. Odjížděli jsme s pocitem vědění a neutuchající touhou se stále zdokonalovat v anglickém jazyce. Děkuji Mgr. Petře Weymanové za doprovod a pomoc při organizaci.

Už se těšíme zase za rok, s jakým programem přijde English Theatre.

Mgr. Alena Heřmanová

25 Dub

By

GDK na prezentaci Příběhů našich sousedů

Duben 25, 2019 | By |

Slavnostní veřejná prezentace projektu Post Bellum, jejž v rámci MAS Královédvorsko koordinuje Mgr. Pavlína Flídrová z našeho gymnázia, předvedla jedenáct zajímavých příběhů našich někdy přehlížených nejstarších spoluobčanů. Vedle sympatické příležitosti podpořit rozhovory napříč generacemi jde především o „záchranu“ jejich osudů pro žáky, historiky i širokou veřejnost. Do záslužného projektu se pod vedením Mgr. Pavlíny Flídrové a Mgr. Yvety Šecové zapojily tři týmy z GDK, které vytvořily texty, dvě rozhlasové a jednu filmovou verzi života daných osob. Děkujeme všem účastníkůmtohoto skvělého projektu!

Zpracované materiály našich týmů jsou přístupné zde:
Věra Holmanová
Luděk Kleander
Jan Rybář

25 Dub

By

Soutěž pro střední školy „TONGUE TWISTER CHALLENGE“

Duben 25, 2019 | By |

Studentky z 3.C dokázaly, že za svoji anglickou výslovnost se nemusí stydět, ba naopak. Kristýna Jahnátková se umístila v soutěži pořádané Evropským vzdělávacím centrem v Hradci Králové na 2. místě a Bára Kopecká na 4. místě. Úkolem bylo co nejrychleji a nejpřesněji namluvit, nahrát a poslat 10 jazykolamů. Bodové hodnocení se skládalo ze dvou částí: první část za rychlost a druhá za srozumitelnost a správnost. Výsledné hodnocení tvořilo součet obou těchto částí. Vítězové byli odměněni hodnotnými cenami a voucherem na Cambridge zkoušku v hodnotě 1500, resp. 500 Kč.

Děkujeme za účast v soutěži a vítězům gratulujeme. Pokud si také chcete zkusit jazykolamy, navštivte stránky http://www.evcentrum.cz/soutez.html.

Mgr. Alena Heřmanová

25 Dub

By

Divadlo DRAK

Duben 25, 2019 | By |

V pátek 12. 4 neprobíhal den pro studenty 2.A a 4.C jako obvykle. V ranních hodinách jsem se sešli (spolu s paní učitelkou Valtrovou a Heřmanovou) před budovou gymnázia, odkud jsme pokračovali do Hradce Králové. Tam jsme se mohli těšit na očekávanou anglickou divadelní komedii s názvem „THE SECRET DIARY OF ADRIAN MOLE“. Vše se odehrávalo v Divadle DRAK, které se nachází kousek od centra města. Celá hra trvala asi hodinu a půl a v podstatě se jednalo o britského školáka Adriana, který prožívá soukromé strasti i radosti a lehce paroduje svět dospělých. Všechny jeho zážitky i stresující okamžiky si sepisuje do deníku, který následně předčítá svým kamarádům. Např: Hádku rodičů, jeho první holku nebo jak se staral o starého pana Baxtera.

Všemu bylo bez problému rozumět a díky hereckým výkonům jsme se i pobavili. Následoval hodinový rozchod, který každý student využil po svém.

Nakonec jsme se všichni vrátili zpět do Dvora Králové a užívali zbytek pátečního dne.

Pavla Endrlová (studentka 2.A)

17 Dub

By

Мы хорошо владеем русским языком!

Duben 17, 2019 | By |

Velkého úspěchu v celorepublikovém kole konverzační soutěže v ruském jazyce, které se konalo 8. 4. 2019 v Ruském středisku vědy a kultury v Praze, dosáhla naše studentka Adéla Šleisová ze třídy 3.A. Adéla postoupila do ústředního kola poté, co zvítězila v krajském kole této soutěže. Mezi 13 vítězi krajských kol obsadila vynikající 4. místo v kategorii SŠ I. Gratulujeme, přejeme mnoho dalších úspěchů a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia!

Mgr. Dana Dalibabová

17 Dub

By

Zahrada pro férovou snídani

Duben 17, 2019 | By |

V krátké době už potřetí přivítá zahrada (v nepříznivém počasí případně  tělocvična) gymnázia širokou veřejnost. Po burze kabelek a knih, výstavě modelů železnic to tentokrát budou příznivci fair trade a všichni, kdo podporují nebo chtějí podporovat regionální produkty.

Všimli jste si, že i v našem městě se můžete přidat k akci, která probíhá po celé republice?  Již šestý rok po sobě se vyznavači fair trade a  místních produktů setkávají na zahradě gymnázia a v altánu, které jsou vždy  druhou květnovou sobotu  pro tyto účely volně přístupné. S sebou si zabalte vše, co rádi snídáte – fair trade kávu, čaj, kakao, pokrmy připravené z fair trade produktů (cukr, banány, čokoláda…). Společný piknik vítá rovněž suroviny přímo od farmářů či z vlastních zahrad. Přibalte třeba i piknikovou deku. Není vám jedno, co kupujete a jíte? Všímáte si původu potravin? Přijďte a připojte se k nám, začínáme snídat v sobotu 11. 5. od 9.30. Vše o fair trade na www.ferovasnidane.cz, www.fairtrade.cz.

Mgr. Blanka Hofmanová

17 Dub

By

2.C přemýšlí o holocaustu

Duben 17, 2019 | By |

V úterý 9. dubna se třída 2.C díky grantu Evropské unie I-KAP KHK I vypravila na dějepisno-literární exkurzi do Prahy. V hlavním městě jsme se zúčastnili programu Židovského muzea „Hanin kufřík“, v jehož rámci jsme si připomněli příběh Hany Bradyové a jejího bratra Jiřího, kteří byli za druhé světové války kvůli svému židovskému původu deportováni do koncentračních táborů, příběh Japonky Fumiko Išioka, díky které nebyly jejich osudy zapomenuty, i příběhy dalších židovských dětí, jejichž životy se kvůli holokaustu nenávratně změnily. Prohlédli jsme si Staronovou synagogu, židovský hřbitov i synagogu Pinkasovu, ze které se stal památník obětí holokaustu.

Po skončení programu věnovaného tragickému osudu židů během 2. světové války jsme se vydali do Divadla ABC zhlédnout představení „Pan Kaplan má třídu rád“. Známá hra o záludnostech vyučování cizí řeči plná humoru a písní je velmi povedenou komedií, která se tu hraje už roky. Při jejím sledování se ale divák nevyhne jejímu, na první pohled skrytému, podtextu – co přinutilo ty dospělé lidi opustit své domovy a vydat se do cizí země, kde teď musí tak urputně zápasit s jejím jazykem? Smutná přítomnost války sem a tam prosakuje celým příběhem a dodává mu hlubší myšlenku.

A tak se obě náplně této exkurze ukázaly být zvláštně propojené – některé lidi 2. světová válka vyhnala z jejich domovů, některé uvěznila nebo připravila o život. Je potřeba znát jejich příběhy, abychom nestali lhostejnými k podobným věcem a nedovolili, aby se opakovaly. Proto se o jejich osudech učí ve školách a proto jsme se i my vydali na tuto exkurzi.

Eliška Pecnová (2.C)

17 Dub

By

Výstava na GDK

Duben 17, 2019 | By |

Výstava modelové železnice proběhne tentokrát přímo na gymnáziu, a to 29. 4. – 1. 5. od 9 do 17 hod. Přijďte se podívat na aplikovanou fyziku a výtvarné umění… 🙂

11 Dub

By

YPEF 2019

Duben 11, 2019 | By |

Naši studenti se opět zapojili do soutěže YPEF – Young People in European Forests  (lesnická soutěž). Místního kola, které proběhlo 21. února, se zúčastnila naše čtyři tříčlenná družstva, tři soutěžila ve starší a jedno v mladší kategorii. Ve starší kategorii se družstvo ve složení Eliška Cermanová, Stella Marie Králová a Adéla Šleisová  (3.A) probojovalo na první místo a postoupilo do regionálního kola, které se konalo 9. dubna v České lesnické akademii v Trutnově. Naše děvčata se umístila na třetím místě a kromě diplomu si odnesla pěkné ceny. Děkujeme jim za pěknou reprezentaci školy.

RNDr. Jana Dobroruková