Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Aktuality

Dotační novinky, Noviny (NKR), Videa

25 Říj

By

Podzimní exkurze Klubu NATURA

25 října, 2023 | By |

Ve dnech 13.–15. října proběhla poslední letošní exkurze Klubu NATURA, působícího na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem. Již tradičně byla finančně podpořena Královéhradeckým krajem, za což děkujeme. Zamířila do národního parku České Švýcarsko. Byli jsme ubytováni v hotelu Lípa ve Vysoké Lípě u Jetřichovic. Během sobotních a nedělních vycházek jsme navštívili skalní útvary Jetřichovické skály, sledovali jsme následky požáru na Mezní louce, vystoupali jsme na Mariinu vyhlídku, navštívili jsme Dolský mlýn, kde se točila např. pohádka Peklo s princeznou. Počasí nám většinou přálo, pršelo jen dvě hodiny v sobotu před polednem a po převlečení do suchého oblečení jsme mohli bez problémů pokračovat v programu. V sobotu jsme vyslechli zajímavou přednášku pana Václava Sojky o historii a současnosti národního parku a pak účastníci soutěžili ve dvojicích nebo ve trojicích ve znalostech získaných v průběhu soboty. Na závěr si všichni rozebrali materiály, které nám pan Sojka přinesl, a další materiály o zajímavých územích naší republiky ze zásob Klubu NATURA.

Od listopadu organizuje Klub NATURA ve spolupráci s naším gymnáziem semináře na pomoc soutěžícím v biologické olympiádě kategorie A, B, C, D v oblasti teorie i poznávání organizmů, kam tradičně jezdí zájemci z celého Královéhradeckého kraje i odjinud. Na jaře se vrátíme na nejméně dvě exkurze do přírody.

RNDr. Jana Dobroruková

16 Říj

By

Naši gymnazisté na Akademii věd ČR

16 října, 2023 | By |

Pět dnů letošních prázdnin jsme strávili na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd České republiky v Praze, kde jsme se zúčastnili letní školy NANO2023. Absolvovali jsme mnoho přednášek z různých oborů a šest praktik u renomovaných vědců a pracovníků, kteří nás zavedli do světa nanotechnologií a nanomateriálů. Díky programu jsme měli možnost nahlédnout do výzkumných laboratoří a zkusit si v nich práci během praktik. V praxi nám byla představena např. NMR spektroskopie, elektronový mikroskop nebo jsme si mohli vyzkoušet monitoring námi vytvořené nanočástice stříbra. Kromě absolvování přednášek a praktik jsme od začátku týdne pracovali na týmových nano-projektech, jejichž prezentací jsme zakončili poslední den letní školy.

Kristýna Schrötterová a Václav Semerák (4.A)

16 Říj

By

Nová učebna informatiky

16 října, 2023 | By |

Během letních prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce počítačové učebny ve 2. poschodí. Byla opravena parketová podlaha a celá učebna nově vymalována, dodány byly nové pracovní stoly a skříně pro uložení doplňkové počítačové techniky. Hlavní jsou však nové počítače: oproti původním 20 klasickým žákovským sestavám s počítačovou skříní a monitorem je učebna nově vybavena počítači All-in-One, kdy díky úspoře potřebného prostoru došlo k rozšíření na celkem 24 žákovských míst + jedno kompletně vybavené místo pro prezentaci učitele. Zvětšen byl rovněž volný pracovní prostor na učitelském stole, vhodný např. pro robotické pokusy.

Do učebny byla následně soustředěna i ostatní informační technika doplňkově využívaná žáky při výuce: k dispozici je „mobilní učebna“ s 20 ks dotykových notebooků a starší sada s 30 ks běžných notebooků, sada 15 ks iPadů, sada 12 ks brýlí pro virtuální realitu a další technologie. Během podzimu by dále měly být kromě jiného zkompletovány elektronické sady Micro:Bit pro praktickou výuku programování a robotiky v rámci nové informatiky.

Jsme rádi za nové inspirativní prostředí v rekonstruované učebně informatiky a věříme, že se v ní bude žákům i učitelům dobře pracovat.

Mgr. Jiří Erlebach, zástupce ředitele

04 Říj

By

Evropský den jazyků

4 října, 2023 | By |

Dne 26. 9. se slavil Evropský den jazyků, a tak jsme ho připomněli také. V přísloví, které praví, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem, bychom mohli pozměnit, že nejen tolikrát jsi člověkem, nýbrž i o to více se můžeš pobavit nebo si v restauraci objednat více jídel, jak nás o tom přesvědčila 5.C ve scénce „V restauraci“. Studenti dokázali, že cizí jazyky a též ten mateřský ovládají poměrně dobře a že je hlavně dokáží použít jako prostředek zábavy, což je v mnohých případech u jazyků velmi důležité.

Náš Den jazyků jsme zahájili prezentací DofE, což je anglická zkratka Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. O tomto projektu nás informovala paní profesorka Blanka Hofmanová a účastníci nás obohatili ve svých prezentacích o mnohé zkušenosti. Tento projekt považuji za velmi inspirativní a obdivuji všechny, kteří dosáhli bronzového, či dokonce zlatého certifikátu!

Dále následovalo pásmo 8 scének, ve kterých studenti vystřídali češtinu, angličtinu, němčinu francouzštinu a ruštinu. Mohli jsme oslavit „Oktoberfest“, zazpívat si píseň Édith Piaf či si něco uvařit v pořadu MasterChef a mnoho dalšího a to vše se uskutečnilo za výborného moderování studentů Josefa Mokrého a Jiřího Štefáčka. Poděkování patří též technickému zázemí, Adamu Sziemeisterovi a Filipu Kočišovi.

A po oslavě nám nezbývá nic jiného, než se cizí jazyky s chutí učit dále!

Mgr. Lada Marousková

Nahrávka dne jazyků 2023 zde:

27 Zář

By

Dny otevřených dveří

27 září, 2023 | By |

středa 1. listopadu 2023, 15–18 hod.
sobota 25. listopadu 2023, 9–12 hod.
středa 10. ledna 2024, 15–18 hod.

Série akcí pro veřejnost Odpoledne/dopoledne otevřených dveří proběhne ve školním roce 2023/2024 ve výše uvedených termínech. Ve většině prostor školy budou k dispozici ukázky činností spojených s výukou ve škole, přítomní vyučující vždy podají zájemcům potřebné informace k jednotlivým vyučovaným předmětům.

Od 16:15 (v sobotu 25. listopadu 2023 od 10:15) proběhne v aule ve 2. poschodí schůzka s vedením školy o možnostech studia na naší škole doplněná podrobnějšími informacemi vztahujícími se k přijímacímu řízení.

07 Zář

By

Podpora gymnázia od JUTY a.s.

7 září, 2023 | By |

V září tohoto roku uplynulo deset let (6. září 2013) od oznámení záměru Královéhradeckého kraje sloučit gymnázium s druhou střední školou ve městě, současnou SPOŠ. K faktickému sloučení mělo dojít v srpnu 2014. Že se tak nestalo, je místním občanům všeobecně známo.

A protože každá akce vyvolává reakci, vedení školy se tehdy oprávněně začalo bránit této snaze za podpory učitelů, absolventů, Školské rady, Spolku přátel gymnázia a místních základních škol. K protestním akcím se připojili i místní podnikatelé, kteří finančně podpořili chod školy v jejím těžkém období. V jejich čele byla JUTA a.s., jejíž generální ředitel Ing. Jiří Hlavatý patří zároveň mezi významné absolventy gymnázia.

Od té doby už Labem proteklo hodně vody, co se ale nezměnilo, je stálá finanční podpora, jíž se škole od JUTY a.s. dostává od roku 2009. Každoročně přispívá na prospěchová stipendia žákům (do průměru 1,3 za vysvědčení), na propagaci školy a v letech 2019 a 2020 dokonce na pronájem sálu v trutnovském Uffu za účelem konání maturitního plesu. A nesmím opomenout lyžařské výcviky, konají se na „juťácké“ chatě Labská ve Špindlerově Mlýně za velmi příznivou cenu pro žáky 1. ročníků.

Když jsem nastoupila coby ředitelka gymnázia 1. 8. 2018 do funkce, setkali jsme se prvně ohledně sponzorství s generálním ředitelem Ing. Jiřím Hlavatým 20. 8. 2018 a na účet Spolku přátel gymnázia posléze přibylo 150 000 Kč právě na vyplácení prospěchových stipendií. Letošní podpora se vyšplhala na 465 500 Kč jen na prospěchová stipendia pro školní rok 2023/2024 (z téměř 280 žáků čerpá stipendium ve třech stupních toto pololetí celkem 73 žáků). Částky se za dobu pěti let dvakrát navyšovaly, naposledy letos v srpnu o 100 Kč v každém stupni, takže nejvyšší měsíční motivační „výplata“ žáka ve vyšším gymnáziu s průměrem do 1,1 za poslední vysvědčení je 700 Kč měsíčně po dobu pěti následujících měsíců.

Za téměř patnáct let doplulo v různých časových intervalech na účet Spolku přátel gymnázia z JUTY a.s. 2,9 mil. Kč na podporu školy, stipendií, výcviků, propagace a pronájmu sálu v Uffu, z toho 1 673 580 Kč za mého pětiletého působení. Veřejnému poděkování se pan generální ředitel vždy bránil, říkal, že není potřeba, že to dělá rád. Já si ale myslím, že je občas pro společnost nutné i prospěšné dobré úmysly zveřejnit.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za vstřícná a konstruktivní jednání s panem Ing. Jiřím Hlavatým, Ing. Marií Čermákovou a JUDr. Hanou Zaplatílkovou, za zájem JUTY a.s., o rozvoj našeho gymnázia, podporu všeobecného vzdělávání a v neposlední první řadě za desítky finančních injekcí, které JUTA a.s. gymnáziu vždy ráda poskytla.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka

31 Srp

By

Společná rozšířená výuka tělesné výchovy na gymnáziu a SPOŠ

31 srpna, 2023 | By |

V červnu se konala úvodní koordinační schůzka zástupců dvorských sportovních oddílů a ředitelů obou středních škol na téma zahájení rozšířené tělesné výchovy na obou školách. Přítomen byl i starosta města.

V nadcházejícím školním roce plánujeme zavést tři hodiny výuky týdně navíc formou nepovinného předmětu zaměřené na všeobecnou sportovní přípravu. Na výuce se budou podílet učitelé z obou středních škol, v prvním plánu otevřeme tuto možnost pro žáky 1. ročníků (na SPOŠ jich je celkem 7, na gymnáziu 1 a zapojení nabídneme i žákům tercie šestiletého studijního programu).

V současné době máme celou řadu sportovně nadaných žáků, proto vidíme smysl spojit síly a zkusit se připravovat společně. Na SPOŠ máme druhé nejlepší chlapecké atletické družstvo v ČR, postup na republikové finále v sálové kopané nám unikl jen o vlásek. Gymnáziu se letos povedlo probojovat na republikové finále v atletickém čtyřboji a v krajském kole Poháru rozhlasu získali žáci 2. místo; vynikajících úspěchů dosáhli žáci ve florbalu (3. místo v kraji).

I když se není kde poučit o organizaci a zajištění nepovinné sportovní přípravy, protože nikdo se o podobnou výuku ještě nepokusil, věříme, že ve spolupráci s místními sportovními oddíly dokážeme rozvíjet talent našich žáků a zároveň se pokusíme omezit počet žáků, kteří přechodem na střední školu se sportem končí.

Chceme tímto pilotním projektem spolupráce obou středních škol vyjít vstříc požadavku vytvoření sportovních tříd v krajském středoškolském vzdělávání.

Martina Kubíková, Petr Vojtěch, ředitelé škol

30 Srp

By

Před prahem nového školního roku

30 srpna, 2023 | By |

Letní prázdniny byly na gymnáziu opět ve znamení rekonstrukcí a oprav, tentokrát jich nebylo málo: od června se pracuje na rekonstrukci vestibulu, dle plánu oprav dohodnutých s MěÚ v roce 2022 se v červenci a srpnu vyměnily parkety ve dvou kmenových učebnách v 1. patře, vyměnily se odpady od toalet v 1. patře, proběhla kompletní rekonstrukce učebny informatiky (podlahy, výmalba, instalace nových počítačů a nábytku na míru).

Než začne nový školní rok, je třeba zrekapitulovat ten minulý: v květnu odmaturovalo 52 žáků (3 žáci konají zkoušku v opravném zářijovém termínu), do přijímacího řízení se k 1. 3. 2023 hlásilo 151 žáků (77 na čtyřleté a 74 na šestileté studium), přijato bylo 60 žáků. Kapacita oborů byla naplněna v 1. kole přijímacího řízení, jiná kola vyhlášena nebyla. Tři žáci se po ročním přerušení výuky z důvodu zahraničního studia vracejí zpět na gymnázium, v nadcházejícím školním roce odjíždějí 4 žáci za studiem v zahraničí (USA, Kanada, Austrálie). V průběhu roku úspěšně absolvovalo celkem 20 žáků 4. ročníku zkoušky na certifikáty z cizích jazyků (AJ, FJ, NJ, RJ), další 2 žáci 3. ročníku čekají na výsledky (FJ). O školních aktivitách, akcích žáků a úspěších v soutěžích jsme průběžně informovali, jmenovat všechny (bylo jich víc jak 110) se na pár řádcích nedá, ale za zmínění stojí, že přibylo více sportovních utkání organizovaných žáky (byla obnovena tradice utkání se SPOŠ), vznikla tradice dobrovolnických aktivit v jednotlivých třídách, efektivně probíhala spolupráce školního parlamentu s vedením školy, stali jsme se fakultní školou Farmaceutické fakulty v HK a zavedli jsme spolupráci se SPŠ Trutnov v rámci odborných volitelných předmětů.

Bohužel jsme neuspěli s žádostí v Erasmu+ (jsme v roli náhradníka), přesto ve školním roce proběhnou zájezdy do Anglie (září) a Francie (červen), žáky čeká výměnný pobyty s Německem. Rozvíjíme spolupráci se SPOŠ a samozřejmě pokračujeme v jiných vzdělávacích projektech.

Mgr. Martina Kubíková, ředitelka školy

30 Srp

By

Za vzděláním do Francie

30 srpna, 2023 | By |

Je známo, že poslední ročník střední školy bývá plný nezapomenutelných zážitků. Ovšem ani jednoho z nás by v září nenapadlo, že po úspěšném zorganizování maturitního plesu a složení maturitní zkoušky přijde v červnu radost, která všechny ostatní přebije: dostali jsme se na prestižní univerzitu ve Francii! My, dva vesničani z Bílé Třemešné! Holt tu stále přetrvává zasazené semínko vzdělanosti od J. A. Komenského…

            Nebyl to však jen třemešenský vzduch, který přispěl k úspěšnému absolvování čtyřkolového přijímacího řízení na Sciences Politiques. Díky skvělé průpravě našeho gymnázia a podpoře učitelů, kteří nám pomáhali a mimo jiné i psali doporučující dopisy, jsme zvládli napsat tři eseje a postoupit až k přijímacímu pohovoru v angličtině a francouzštině. Největší vděk proto patří naší alma mater, jejímu učitelskému sboru, a především paní ředitelce, bez které bychom o této budoucnosti ani nesnili.

            Nepochybně nás čekají roky plné nových zkušeností a zážitků – ty nabíráme už teď při soubojích s francouzskou administrativou. Je před námi nová životní etapa, mnoho neznámého a nového, dva kampusy plné studentů ze všech koutů světa, studium ekonomie, práva, historie, sociologie a politologie… ještě že máme ty základy z všeobecného gymnázia!

            Sciences Po má celkem 6 kampusů po celé Francii, každý se zabývá jinou oblastí světa. My míříme na kampus v Mentonu, zaměřený na Blízký východ a Středomoří, a kampus v Dijonu, který se specializuje na střední a východní Evropu. Na bakalářské studium poté můžeme navázat magisterským titulem v Paříži.

            Věříme, že se nám ve Francii bude líbit a doufáme, že nás ve studiu v zahraničí budou následovat další studenti dvorského gymnázia.

Anna Kubíková, absolventka 4. A

Dan Jarolímek, absolvent 6. C

Podrobný rozhovor s Annou Kubíkovou a Danem Jarolímkem na Královédvorsku

27 Srp

By

Letní akce Klubu NATURA

27 srpna, 2023 | By |

Letní aktivita Klubu NATURA, který sídlí na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem:

Expedice Skotsko

Díky uklidnění covidové situace a pravidelné dotaci Královéhradeckého kraje jsme se mohli vrátit k tradici zahraničních expedic. Ta letošní nás přes pobřeží Holandska a cestu trajektem dovedla do Skotska. Navštívili jsme historicky a architektonicky významná místa jako Edinburgh, Falkirk nebo Kaledonský kanál se soustavou zdymadel. Hlavním cílem naší cesty však bylo poznání typických ekosystémů skotské přírody. Okouzlila nás početná jezera, táhlé kopce pokryté kvetoucím vřesovcem, divoké řeky a rozsáhlé mokřady. Vrcholným zážitkem byla procházka po severním pobřeží Dunnet Head, kde jsme viděli hnízdní kolonie papuchalků, alkounů a buřňáků. Zde jsme pozorovali i tuleně. Ještě přesně nevíme, kam nás zavede expedice 2024, ale věříme, že bude stejně úspěšná, jako těch 22 předchozích.

Jiří Hotový

Tábor

39. ročník přírodovědného tábora Klubu NATURA proběhl ve Velehrádku u Doubravice od 29. 7. do 12. 8. 2023. Dopoledne se děti věnovaly vypracování samostatných prací – zjišťování početnosti druhů v ekotonech (přechod dvou typů prostředí, např. mezi lesem a loukou), pozorování chování stáda ovcí, zkoumání bezobratlých živočichů v Řečickém potoce, průzkum hmyzu žijícího ve větvích a zmapování výskytu a původu žlutých achátů na lokalitě Roveň. Děti prováděly jednotlivé výzkumy, které následně sepisovaly do odborných prací. Odpolední program zajišťovali odborníci z praxe a jejich přednášky či exkurze do terénu zahrnovaly zoologii i botaniku. Ve volném čase se děti účastnily sportovní olympiády a různých her. Večer probíhaly diskotéky, taneční soutěže a posezení u táboráku. Na programu se však také objevily přednášky našich vedoucích o jejich cestovatelských zážitcích. Vrcholem tábora byla biologická olympiáda, která otestovala, co se mladí biologové naučili během pobytu – a to jak v rámci poznávání přírodnin, tak i teorie. Nečekané dešťové přeháňky nás nezastavily a tábor jsme si i tak užili na jedničku.

Lucie Reiterová a Terezie Masopustová