Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Aktuality

Dotační novinky, Noviny (NKR), Videa

11 Bře

By

Talent centrum na gymnáziu

11 března, 2022 | By |

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem se zapojilo do projektu Královéhradeckého kraje Talent centra s kurzem Příroda kolem nás. Kurz probíhá od ledna do května, má pět bloků: 

1) Ptáci v zimě

2) Zoobentos (obyvatelé dna vodních toků či nádrží)

3) Fytobentos (řasy rostoucí na dně vodních toků či nádrží)

4) Edafon (obyvatelé hrabanky)

5) Závěrečná shrnující exkurze

Každý blok je zahájen prezentací pro seznámení s daným společenstvem a metodami výzkumu. Následuje samostatná práce studentů, kdy si mimo jiné osvojí potřebné dovednosti při práci se základní biologickou technikou, jako je dalekohled, binokulární lupa, mikroskop a samozřejmě fotoaparát pro pořízení podrobné dokumentace. Závěrečnou částí každého bloku je seminář moderovaný odborným lektorem, kde účastníci prezentují a diskutují své výsledky.

Vzhledem k situaci proběhly úvodní prezentace a závěrečné shrnutí v bloku Ptáci v zimě a úvodní prezentace k bloku Zoobentos distančně – online formou. V neděli 6. 3. se ale již účastníci kurzu mohli sejít na závěrečném shrnutí bloku Zoobentos prezenčně na gymnáziu a doufáme, že i další úvodní a shrnující části zbylých bloků budou probíhat „z očí do očí“.

RNDr. Jana Dobroruková

09 Bře

By

Prezentace vysoké školy COLLEGIUM HUMANUM

9 března, 2022 | By |

z pověření Ing. Jana Helbicha, místostarosty města, všechny zveme na níže uvedenou akci, která se koná ve čtvrtek 10. března 2022 od 16 hodin v aule gymnázia.

Cílem akce je představit možnost vysokoškolského vzdělání v našem regionu a zároveň přiblížit i nové moderní možnosti studia, jako je například studium on-line, které přináší nemalé benefity a to ve formě úspory finančních a časových prostředků studentů. Akce je pořádána prezenční a zároveň on-line formou prostřednictvím MS Teams na adrese https://1url.cz/5K6TY.

01 Bře

By

Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami

1 března, 2022 | By |

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.
Anonymně přístupné sdílené úložiště pro potřeby přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

Kurzy se budou konat v období od 9. do 30. března 2022 vždy každou středu od 14:30 v rozsahu 60–90 minut. Vzhledem k momentálně mírně pozitivní epidemické situaci se kurzy budou konat prezenční formou v označených učebnách školy.

Pro 7. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 09.03.2022 (Še), 2. část 23.03.2022 (Še)
Matematika: 1. část 16.03.2022 (Šp), 2. část 30.03.2022 (Šp)

Pro 9. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 16.03.2022 (St), 2. část 30.03.2022 (St)
Matematika: 1. část 09.03.2022 (Tk), 2. část 23.03.2022 (Tk)

Pokud máte o přípravné kurzy zájem, vyplňte prosím přihlašovací formulář, případně použijte QR kód:


https://forms.office.com/r/3stHpQvGUG

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání z minulých období a nově je dostupná také aplikace ČŠI InspIS SETmobile pro smartphony a tablety, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.

15 Úno

By

Lyžařský kurz 1.A

15 února, 2022 | By |

V neděli 6. 2. jsme s pozitivní náladou a negativním antigenem vyrazili na lyžařský kurz. Byli jsme tutorováni zdařilými lyžaři Petrem Tomkem, Šárkou Rutrlovou a Stanislavem Ježkem. Každodenním úkolem našich mentorů bylo nás unavit, abychom večer netropili neplechu. Mohu s jistotou říci, že se jim to ne vždycky dařilo.

První den jsme byli rozděleni na tři skupiny: Přehrady, Hrušky a Chalupy (řazeno od sněženek po machry). Ve středu jsme se vydali skibusem do Skiareálu Sv. Petr na celodenní lyžování, jehož velké množství sjezdovek bylo příjemným zpestřením. Po návratu jsme pěšky vycestovali do Špindlerova Mlýna, kde jsme si prohlédli centrum. Čtvrtek jsme zakončili závodem ve slalomu, který jsme všichni bez větších komplikací sjeli. V pátek jsme si sbalili svých šest švestek a francouzským zájezdovým autobusem ve tři hodiny dorazili před budovu gymnázia.

Následně jsme se rozutekli do svých domovů. Všichni jsme si lyžák náramně užili a potvrdili si, že jsme dobrá parta.

Milan Zilvar (1.A)

Fotogalerie/video

15 Úno

By

We will rock you!

15 února, 2022 | By |

Nespokojit se s málem! To je něco, co se snažíme studentům vštípit. V době, kdy je úroveň státní maturity z angličtiny nastavena tak nízko, že ji udělá takřka každý, je potřeba cílit výš. A v tomto ohledu nejsme troškaři. Jako každoročně jsme se zapojili do mezinárodní soutěže Best in English a také letos máme krásné výsledky.  Naše škola skončila 2. v Královéhradeckém kraji (z 15 škol), 57. v ČR (z 232 škol) a 164. na světě (z 595 škol). V základní kategorii byla naší nejúspěšnější účastnicí Alžběta Mrkvičková (291. v ČR z 6540 a 976. ze 17 223 studentů ve světě) a v kategorii speciální – pro studenty, kteří pobývali v anglicky mluvící zemi – Annie Hannalei Veselá (8. z 436 studentů).

Stejně jako o Best in English panuje mezi studenty velký zájem také o klasickou olympiádu. Ve školním kole uspěli a v okresním kole nás budou reprezentovat: v kategorii nižší gymnázium Sofia Geislerová a Daniel Harwot (oba 1.C) a v kategorii vyšší gymnázium Anna Šturmová (4.C).

Studenty také v rámci volitelného semináře připravujeme na zkoušky Cambridge English. V lednovém termínu uspěli všichni čtyři studenti (jeden dokonce na nejvyšší možné úrovni – CPE), další, věříme, budou následovat v termínech jarních.

Mgr. Alena Heřmanová, Mgr. Lucie Strnadová

06 Úno

By

Seminář k BiO kategorie A, B

6 února, 2022 | By |

V sobotu 29. 1. 2022 měl na našem gymnáziu proběhnout již tradiční seminář, organizovaný Klubem NATURA, z. s., a určený na přípravu pro soutěžící v biologické olympiádě kategorie A, B na téma

Drž si balanc! aneb Rovnováhy a zpětné vazby v přírodě

s lektory (na fotografii)

Mgr. Albertem Damaškou, Katedra zoologie PřF UK, téma Genetika populací, a Bc.Zuzanou Konvičkovou, Katedra zoologie PřF UK, téma Rovnovážné ústrojí bezobratlých a obratlovců.

Vzhledem k současné problematické situaci, kdy lektoři onemocněli několik dní před seminářem covidem a také se vzhledem ke karanténám přihlásilo málo zájemců, jsme se rozhodli zorganizovat seminář on-line. Podařilo se nám předat na poslední chvíli do škol odkaz pro připojení, který zafungoval, a seminář v sobotním dopoledni bez problémů proběhl. Naše nabídka měla velký ohlas, semináře se zúčastnila padesátka účastníků z dvanácti středních škol Královéhradeckého kraje.

Jsme si vědomi toho, že osobní setkání soutěžících s lektory je příjemnější, a velice rádi je vždy na našem gymnáziu přivítáme, ale jsme rádi, že si zájemci mohli alespoň touto formou odnést důležité poznatky, které jim při přípravě na biologickou olympiádu mohou pomoci.

RNDr. Jana Dobroruková

28 Led

By

Úniková hra pro zájemce o studium

28 ledna, 2022 | By |

Matematika, logika, přírodní vědy – kdo si rád hraje a zároveň si chce v rámci přípravy na přijímací zkoušky rozhýbat a trochu potrápit mozkové závity, může si vyzkoušet naši online únikovou hru. Budoucí gymnazisté si tak vlastní kůži mohou vyzkoušet, že i pro mnohé obávaný, a ne příliš oblíbený předmět může být zajímavý a zábavný. A taková je na naší škole nejen matematika.

Jak si takovou únikovku představit? Hráči se v daný čas sejdou ve sdíleném online prostoru (MS Teams), kde jim odhalíme cíl hry a úkoly, jejichž vyřešení je k cíli dovede. Po celou dobu budou mít hráči možnost kontaktu s podpůrným týmem učitelů, který v případě nouze napoví, jak dál. Naši studenti si už první pololetí školního roku únikovkou zpestřili. Teď nabízíme únikovou hru uchazečům o studium. Neváhejte a využijte tuto jedinečnou příležitost!

Termíny konání jsou:
1. kolo – online – úterý 22. 2. 2022 – začínat budeme v 15:00, odhadovaná časová náročnost je 120 minut.

2. kolo – prezenčně – čtvrtek 24. 2. 2022 – úspěšní řešitelé prvního kola se sejdou v 16:00 u gymnázia, kde je čeká pár drobných úkolů vedoucích k odměně za úspěšné řešení úkolů únikové hry. Pokud máte o únikovou hru zájem, vyplňte prosím přihlašovací formulář, případně použijte QR kód:

Mgr. Petr Tomek, Mgr. Libor Špaček

13 Led

By

Virtuální realita

13 ledna, 2022 | By |

V rámci mimoškolních aktivit se žáci seznamují s VR, a to díky brýlím Oculus Quest 2. Díky aplikaci First steps, která uživatele naučí veškeré ovládání a pohyb ve virtuálním světě, se žáci poměrně rychle a bez větších problémů zorientují, jak s brýlemi pracovat. Následně navštěvujeme Mezinárodní vesmírnou stanici ISS, kterou zkoumáme zevnitř, ale i z vesmíru.

Pro naši školu jsou technologie VR nové a chceme je postupně začlenit do výuky některých předmětů.


Mgr. Stanislav Ježek

13 Led

By

Dvorská oáza

13 ledna, 2022 | By |

Rádi bychom poděkovali všem našim příznivcům za podporu při hlasování pro náš projekt Dvorská oáza v 1. ročníku Participativního rozpočtu města Dvůr Králové nad Labem, který se umístil na 2. místě s celkovým počtem 120 hlasů. Brzy očekáváme zahájení realizace, kterou bude doprovázet spousta nových zkušeností, jež nás jistě obohatí. 

Jsme šťastní, že naše úsilí před podáním projektu stálo za to. Přednáška, která proběhla v Hankově domě se zastupiteli města a dalšími navrhovateli, nás také informovala o různých směrech, kudy se vylepšení města může dát. 

Ještě jednou moc děkujeme za podporu a snad se na náš výsledek budete moci podívat sami. 

Marek Malich (6.C) a Dan Jarolímek (5.C)

13 Led

By

Archimedes na gymnáziu

13 ledna, 2022 | By |

Když se řekne „úniková“ nebo „logická“ hra, tak se asi většina shodne, že to může vyznít nudně. A že to je jen další škola a ne něco, co bych si zvolila jako zábavu. Ovšem od té doby, co jsem šla poprvé na únikovku, kterou pořádají učitelé na mojí škole, se můj pohled na celou věc kompletně změnil a začalo mě to bavit. A prosincová – moje první prezenční – únikovka nebyla výjimkou.

Tématem hry byl Archimedes. Od jeho objevů po jeho samotného, ale skvělé je, jak si naši učitelé vyhráli se zadáním. Úkoly se sice týkaly tématu, ale byly spíše vynalézavé než matematické a u každého byl nějaký příběh, který má s Archimedem spojitost. Kupříkladu se mi hrozně líbil úkol s laserovým paprskem, který jsme měli odrážet od zrcadel k určitému cíli.

Při jednotlivých úkolech se na nás vždy přišli učitelé podívat a snažili se pochopit, jak co myslíme, aby nám popřípadě mohli pomoct. Často jsme se nad danou situací zasmáli, protože jsme byli s učitelem na jiném toku myšlenek. 

Ale aby bylo jasno, hlavní důvod, proč se vždycky ráda hry zúčastním, je, že nikdy nevíte, do jakých situací se dostanete. Nejde ani tak o to, co je vám zadáno, ale jak s tím naložíte. Ani učitelé často netuší, jak můžete při jednotlivém úkolu přemýšlet a co se může stát. Úniková hra proto neskutečně sbližuje naše učitele s námi žáky, protože najednou máme i jiné zážitky než ty školní. A často ty zážitky stojí za to.

Natálie Paříková (3.C)