Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Aktuality

Dotační novinky, Noviny (NKR), Videa

18 Led

By

Ples absolventů odložen

18 ledna, 2021 | By |

Vzhledem ke stávajícím mimořádným opatřením musel být bohužel odložen letošní, tedy XXV. ples absolventů Gymnázia Dvůr Králové nad Labem, plánovaný na 27. února 2021. Proběhne v příštím roce, a to v sobotu 19. února 2022. Omlouváme se za tuto změnu a těšíme se na setkání za rok, snad už v obvyklých podmínkách.

18 Led

By

Akce pro zájemce o studium před přijímacím řízením

18 ledna, 2021 | By |

Pro zájemce o studium na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem připravujeme:

Virtuální „Odpoledne otevřených dveří“

Tradiční odpoledne otevřených dveří bohužel nemůžeme uskutečnit, nicméně máme pro vás připravené online setkání 10. 2. 2021 od 16 do 18 hodin. Získáte informace od vedení školy, budete mít možnost si popovídat s budoucími učiteli, dostanete odpovědi na vaše otázky.

Zpřístupněno bude několik online diskusních kanálů v prostředí MS Teams dle jednotlivých stěžejních vyučovaných oblastí, kde přítomní vyučující zodpoví dotazy směřované k danému tématu. Připojit se k diskusi lze pomocí následujících odkazů (není nutná registrace a pro základní funkčnost ani instalace vlastní aplikace MS Teams):

Obecné informace o studiu, diskuse s vedením školy
Český jazyk a literatura
Matematika
Anglický jazyk
Další cizí jazyky – francouzský, ruský, německý
Přírodovědné a technické předměty
Společenskovědní předměty

Úniková hra

Matematika, logika, přírodní vědy – kdo si rád hraje a zároveň si chce v rámci přípravy na přijímací zkoušky rozhýbat a trochu potrápit mozkové závity, může si vyzkoušet naši online únikovou hru. Budoucí gymnazisté si tak vlastní kůži mohou vyzkoušet, že i pro mnohé obávaný, a ne příliš oblíbený předmět může být zajímavý a zábavný. A taková je na naší škole nejen matematika.

Jak si takovou únikovku představit? Hráči se v daný čas sejdou ve sdíleném online prostoru (MS Teams), kde jim odhalíme cíl hry a úkoly, jejichž vyřešení je k cíli dovede. Po celou dobu budou mít hráči možnost kontaktu s podpůrným týmem učitelů, který v případě nouze napoví, jak dál. Naši studenti si už první pololetí školního roku matematickou únikovkou zpestřili. Teď ji nabízíme v upravené verzi také uchazečům o studium. Neváhejte a využijte tuto jedinečnou příležitost!

Termíny konání jsou:
čtvrtek 4. února 2021 pro zájemce o 6leté studium
čtvrtek 11. února 2021 pro zájemce o 4leté studium.
Začínat budeme v 15:00, odhadovaná časová náročnost je 120 minut.

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.
Anonymně přístupné sdílené úložiště pro potřeby přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

Kurzy se budou konat v období od 3. do 24. března 2021 vždy každou středu od 14:30 v rozsahu 60–90 minut. Vzhledem k epidemické situaci se kurzy budou konat v distanční podobě formou online setkání prostřednictvím MS Teams. Připojit se lze i bez předchozí registrace na následujících odkazech:

Pro 7. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část (3. března), 2. část (17. března)
Matematika: 1. část (10. března), 2. část (24. března)

Pro 9. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část (10. března), 2. část (24. března)
Matematika: 1. část (3. března), 2. část (17. března)

Kontaktní formulář

Pokud Vás některá z akcí zaujala, chtěli byste se přihlásit (přípravné kurzy, úniková hra) a získat další informace o přijímacím řízení, o studiu a dalších akcích gymnázia, vyplňte následující formulář

11 Led

By

Náš absolvent Tomáš Sychra obdržel cenu ministra školství

11 ledna, 2021 | By |

Náš absolvent Tomáš Sychra (3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy) a jeho kolega MUDr. Metoděj Renza obdrželi společně Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2020 pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů. Zdůvodnění ze stránek ministerstva: „Iniciovali myšlenku vytvořit skupinu dobrovolníků, která bude pomáhat ve zdravotnických zařízeních a v hygienické službě. Oslovili své kolegy-studenty dalších lékařských a zdravotnických fakult v ČR a během prvního dne se do skupiny na sociální síti přihlásilo cca 2000 dobrovolníků.“ Gratulujeme! Bližší informace o oceněném projektu můžete nalézt též v internetových časopisech Vita nostra revue (s. 4–7) nebo Triedr (s. 14–16). Foto: Tomáš Sychra (vlevo) a Metoděj Renza (tisková konference 6. 4. 2020; ČTK)

21 Pro

By

PF 2021

21 prosince, 2020 | By |

21 Pro

By

Vydali jsme knihu!

21 prosince, 2020 | By |

Kroužek tvůrčího psaní Gymnázia Dvůr Králové nad Labem vydal díky grantu I–KAP KHK I svou knihu OSOBY! Pro přiblížení jejího příběhu i obsahu zveřejňujeme úvodní slovo ze s. 7. Kniha bude k zapůjčení ve školní i městské knihovně.

Otevírání knihy je pro každého činnost zajímavá. V našem případě jde ovšem navíc o činnost velmi odvážnou, protože takovou je i naše kniha…

Když před třemi lety dostali češtináři Gymnázia Dvůr Králové nad Labem možnost dávat podněty pro tehdy zpracovávaný školní grant, okamžitě mě napadla studentská kniha. Už dříve jsem četl na internetu zveřejněnou obsáhnou novelu svého tehdejšího studenta Ondřeje Vaňka, zeptal jsem se ho tedy, co si o tom myslí. A když zajásal, navrhl jsem kroužek tvůrčího psaní s cílem vydat knihu studentských textů pro zařazení do grantu – a ono se to povedlo! Grant I–KAP KHK I nám dal zelenou… (Děkujeme!)

Během těchto tří let se tedy scházeli a umělecky povzbuzovali naši literární nadšenci, jejichž počet se ustálil na symbolické sedmičce. Sedm statečných se popralo se sedmi smrtelnými (literárními) hříchy a nakonec se shodlo na společné myšlence tvorby. A tou se staly OSOBY.

A tak se zrodila tato kniha.

Číst ji lze v zásadě trojím způsobem.

První je vhodný pro rodiny pisatelů: Najít v obsahu či listováním svého příbuzného a soustředit se čistě na něj.

Druhý lze doporučit, pokud čtenář – po vzoru televizního diváka s ovladačem v ruce – chce navolit správný „kanál“ podle své nálady: V tom případě kniha nabízí následující programy:

Já + ona (Ondřej Vaněk) – milostná poezie

Ty (Tony Tauchman) – meditativní lyrika

Ono (Kristýna Choutková) – lyrizovaná milostná próza a poezie

My (Eliška Pecnová) – cyklus meditativních próz

Vy (Lucie Ötwösová) – úvahový text a poezie

Vy – vykání (Kristýna Borůvková) – mysteriózní próza

Oni (Annie Hanalei Veselá) – fantasy novela

Třetí bych ovšem doporučil já: Přečíst si celou knihu, protože – jako správná hostina – nabízí mnoho různých chutí, jež až dohromady nabídnou ten nejlepší požitek.

Pro nás, členy kroužku, zůstane kniha trvalou vzpomínkou na družná setkávání plná literatury, humoru a tvořivosti všeho druhu. Vždyť též ilustrace jsou výhradně dílem našich členů! Navíc se zde zrodila i nová přátelství, zvláště v případě našich tvůrců milostných textů, kteří fungovali značně samozásobitelsky…

Jakožto vedoucí kroužku tvůrčího psaní na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem děkuji všem jeho členům (zvláště jeho studentskému náčelníkovi Ondřeji Vaňkovi, bez jehož dávné podpory by patrně nevznikl, protože bych váhal, zda svůj úkol dokážeme splnit) za úžasné chvíle a jiskřivou tvorbu, administrátorům grantu I-KAP KHK I, bez jejichž vyčerpávajícího úsilí by projekt neměl nejmenší naději,  i naší škole, jež jako studnice talentů, pokladnice myšlenek, vír názorů i zátiší hloubalů stála v pozadí této knihy.

Snad v ní alespoň něco z toho najdou i její čtenáři.

PhDr. Ivo Rejchrt

16 Pro

By

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem se představuje!

16 prosince, 2020 | By |

Rozhovor s ředitelkou naší školy Mgr. Martinou Kubíkovou:

Vhled do života naší školy:

11 Pro

By

Z Klubu NATURA k ocenění Česká hlava

11 prosince, 2020 | By |

Jak zhodnotil náš absolvent Matouš Vobořil svou cestu k prestižní ceně?

Zájem o studium biologie a později imunologie se u mě projevil již na základní, potažmo na střední škole. Za hlavní motor považuji to, že mě moji rodiče přihlásili do Klubu NATURA, který sídlí na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem a kde jsem pod vedením paní doktorky Jany Dobrorukové pochopil, že studium přírody mě nesmírně fascinuje a chci se jím nadále zabývat. Moje nadšení pro vědu a studium imunitního systému se ovšem zrodilo na středoškolských předmětových soutěžích, a to hlavně na biologické olympiádě. Tam jsem se potkal se svým pozdějším vysokoškolským profesorem Janem Černým, který mi poprvé ukázal, že se toho ve světě vědy daleko více „neví, než ví“. Tento fakt mě po celou dobu studia motivoval k tomu, abych i já sám něco málo z „vědeckého neví“ odebral.

Během magisterského studia jsem se dostal do laboratoře Dominika Fillipa na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, kde jsem se začal věnovat studiu brzlíku. Orgánu, který hraje nesmírně důležitou roli ve vývoji bílých krvinek a v ochraně našeho těla před vznikem autoimunitních onemocnění. Funkci brzlíku si můžeme představit jako jakousi školu, ve které se naše bílé krvinky učí reagovat proti cizorodým a nebezpečným složkám, a zároveň nereagovat proti vlastnímu tělu.

Za výzkum těchto procesů mi byla tento rok udělena cena Česká hlava Doctorandus za přírodní vědy. Konkrétně se nám podařilo ukázat, že v brzlíku jsou buňky, které jsou zodpovědné za ochranu těla před autoimunitním onemocněním. Tyto buňky mají na svém povrchu molekuly, které dokáží rozpoznat viry a bakterie a jejichž poškození vede ke zvýšené náchylnosti k rozvoji autoimunitních onemocnění, jako je cukrovka prvního typu. Výzkum tedy naznačuje, že bakterie či viry mohou být vlastně naši „přátelé“ a mohou nás dokonce za určitých okolností chránit.

Při přebírání ocenění v Národním muzeu jsem si také uvědomil, že za celou touto vědeckou prací stojí nejen lidé, kteří mi s ní přímo pomáhali, ale také ti, které jsem zmiňoval výše a kteří na ní mají nemalý podíl. Já osobně si ceny vážím hlavně proto, že mi umožnila komunikovat práci celého vědeckého týmu s širokou veřejností a že mi přináší nemalou porci motivace do dalšího vědeckého bádání.

Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D.

Zdroj fotografií: https://www.veolia.cz.

01 Pro

By

Jak jsem se dostala z Gymnázia Dvůr Králové nad Labem na univerzitu v USA

1 prosince, 2020 | By |

Požádali jsme naši studentku Anetu Sovákovou, aby nám přiblížila, jak nedávno získala plné stipendium na Newyorské státní univerzitě Stony Brook na Long Islandu.

Studovat a hrát v Americe byl můj sen, o kterém jsem si nikdy nemyslela, že by se mohl vyplnit.

Fotbal hraji od 8 let. Upřímně, samotnou by mě to nikdy nenapadlo. Přesvědčila mě sestra, která toužila hrát fotbal už od školky. Začaly jsme obě v klubu TJ Dvůr Králové nad Labem, kde jsme získaly základy a hlavně zálibu k tomuto sportu. Současně jsme pak hrály za dívčí tým FC Hradec Králové. Po zrušení střídavých startů jsme se rozhodly přestoupit do klubu MFK Trutnov, kde jsme zůstaly až do našich 16 let. Potom jsme se vrátily na rok a půl do Hradce Králové a momentálně hrajeme za FC Slovan Liberec.

V červnu letošního roku jsem se seznámila s fotbalistkou, která studovala na univerzitě v Kentucky a momentálně pracuje pro německou společnost Scholarbook, což je agentura pomáhající sportovně nadaným studentům s procesem přijetí ke studiu do USA. Objasnila mi spoustu věcí ohledně procesu a následného studia a řekla mi, že vzhledem ke  svému prospěchu na gymnáziu a svým zkušenostem z České ženské fotbalové reprezentace mám velkou šanci na získání plného stipendia.

Po souhlasu rodičů jsme začaly s procesem. V první fázi se vytvořilo fotbalové highlight video, které se poslalo trenérům univerzit. Netrpělivě jsem čekala, jestli některý z nich o mě projeví zájem. Netrvalo moc dlouho a kontaktovala mě první a následně ještě několik univerzit. Bylo to vzrušující období. Pak následovaly telefonáty s trenéry, kteří mi představovali svou školu a fotbalový tým. Ze začátku jsem byla nervózní, ale postupem času nervozita opadala. Mezitím jsem se učila na testy, které jsou nutné pro přijetí (SAT, Toefl). Toefl jsem zvládla na první pokus a SAT jsem kvůli coronaviru psát nemusela. Po úspěšném splnění testu jsem zúžila své rozhodování na dvě univerzity. Nebylo to jednoduché, ale vybrala jsem si Newyorskou státní univerzitu Stony Brook na Long Islandu (State University of New York at Stony Brook), což je jedno ze čtyř univerzitních center státu New York. Líbí se mi akademická i fotbalová úroveň školy, lokalita a přístup trenéra. Díky mým fotbalovým výkonům a výsledkům ve škole mi nabídli plné stipendium, které pokrývá školné, učebnice, ubytování a stravu.

Doteď tomu nemůžu uvěřit. Vím, že to pro mě ze začátku bude velmi těžké (odloučení od rodiny a přátel, výuka v angličtině), ale věřím, že to zvládnu. Na závěr bych chtěla napsat, že jsem vděčná za podporu rodiny, která má na mém úspěchu významný podíl. Zároveň bych chtěla poděkovat gymnáziu, které mi vyšlo vstříc v otázce sportovních absencí.

Aneta Sováková (4.A)

Zdroj fotografie: https://www.facebook.com/StonyBrookWSOC

30 Lis

By

Bronz v Českých hlavičkách

30 listopadu, 2020 | By |

Ve studentské soutěži mladých vědců České hlavičky 2020 obsadila Renáta Šormová (6.C GDK) skvělé třetí místo! Gratulujeme!

Informace o výzkumu Renáty Šormové

Informace o dalších oceněních výzkumu Renáty Šormové

27 Lis

By

Náš absolvent oceněn „českou nobelovkou“!

27 listopadu, 2020 | By |

Absolvent našeho gymnázia Mgr. Matouš Vobořil, Ph.D., získal v sekci mladých nadějí nejvyšší ocenění, jehož může vědec v České republice vůbec dosáhnout: cenu Česká hlava (často označovanou za „českou nobelovku“). Za nejlepší vědecké projekty letošního roku ji udělují společnost Česká hlava společně s Úřadem vlády ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu v pěti kategoriích (v případě Matouše Vobořila z Ústavu molekulární genetiky AV ČR to je Cena Doctorandus, cena společnosti Veolia pro mladého vědce v oblasti přírodních věd). Slavnostní galavečer proběhne v neděli 29. listopadu 2020 v Národním muzeu. Sledovat ho můžeme téhož dne od 21:30 na programu ČT2 (foto z upoutávky ČT)! Gratulujeme!

Informace o ocenění

Přiblížení výzkumu Matouše Vobořila

Upoutávka České televize na slavnostní galavečer (později s možností přehrání záznamu)