Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Aktuality

Co se děje na gymnáziu

30 Led

By

GDK v Novinách královédvorské radnice

Leden 30, 2019 | By |

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem v aktuálním čísle Novin královédvorské radnice (ke stažení, s. 10).

21 Led

By

Mládí vpřed!

Leden 21, 2019 | By |

V sobotu 19. ledna zorganizoval Klub NATURA z. s. tradiční přípravný seminář, tentokrát určený soutěžícím v biologické olympiádě kat. A, B, tedy středních škol. Od 9 do 16 hodin proběhly čtyři velice zajímavé přednášky na témata: Larvy, Embryologie, Kmenové buňky a Péče o potomstvo v podání některých autorů přípravného studijního textu z Přírodovědecké a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přednášky souvisely s letošním tématem biologické olympiády pro tuto kategorii, které zní povzbudivě – Mládí vpřed! A mladí projevili zájem, přijelo 40 studentů a pedagogů ze šesti středních škol Královéhradeckého a Libereckého kraje včetně zájemců z našeho gymnázia. Velice náš těší, že věnovali rozšíření svých biologických znalostí slunečnou sobotu. Doufáme, že jim tento seminář v přípravě na soutěž pomohl.

 

RNDr. Jana Dobroruková

10 Led

By

Vzpomínka na Jana Palacha

Leden 10, 2019 | By |

V sobotu 19. ledna 2019 pořádají místní skauti a studenti středních a vysokých škol pietní akci k 50. výročí smrti Jana Palacha.

Akce začíná ve 14:00 na náměstí Odboje.

Program:
zahájení studentskou hymnou Gaudeamus igitur
stručný životopis Jana Palacha
položení květin a svíček
zakončení státní hymnou

Akce bude následně pokračovat ve skautském domě v Kotkově ulici od 15:00 výstavou fotografií.

10 Led

By

Předávání zkušeností

Leden 10, 2019 | By |

Na maturitní společenskovědní seminář dorazil opět někdo z absolventů. Tentokrát nám Eliška Janáková z Ústavu marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně přiblížila svá studia v Olomouci a Zlíně. „Přišla jsem sem vlastně z osobních důvodů. Kdybych o své zlínské škole věděla už před maturitou, šla bych tam rovnou. Ale dozvěděla jsem se o ní až v Olomouci, a zbytečně tak ztratila čas jinde. Vy už nemusíte,“ vysvětlila svou motivaci,  přiblížila své zkušenosti se studiem a poradila, co je podle ní důležité při volbě studijního oboru. Děkujeme za informace a zkušenosti!

10 Led

By

Jak jsme nezakalili

Leden 10, 2019 | By |

Program exkurze do  Ostravy: prohlídka Velkého světa techniky, vysokopecního okruhu Vítkovických železáren a  Bolt Toweru, Malého světa techniky a  energetické ústředny Dolních Vítkovic, Hornického muzea (fárání do dolu a expozice báňského záchranářství).

„Tohle město je prostě svoje,“ shodují se studenti sedící uprostřed zahřátého kupé, zvedajíce hlavu od knížek, které naznačují, že následujícího dne se opět vrátí do klokotu školy.

Ještě den předtím stáli na  vrcholku bývalé vysoké pece v  Dolních Vítkovicích a  sledovali panorama Ostravy v  zapadajícím slunci, ozařujícím oblaka industriálního kouře. Někteří studenti si výhled fotí se slovy, že něco takového už neuvidí. A mají pravdu, za pár minut celý obraz mizí, stejně jako rezavý palác potrubí a  věží, který se do  tmy ponořil již pár hodin nazpět.

„Škoda, že jsem si to nevyfotil už dopoledne,“ napadá mě, když vzpomínám na  chvíle, kdy jsme bývalý hutní komplex viděli poprvé, hned po  příjezdu do  Ostravy. Hlouček studentů prochází mezi nohama železného gigantického pavouka, který století polykal kameny a vyvrhoval železo a žár. To, co mámí mysl nejednoho ze skupiny studentů královédvorského gymnázia, je pohled na hutní areál Dolních Vítkovic, zrcadlící se v proskleném zrcadle, tvořícím čelní stěnu Velkého světa techniky. „Jeden z nejúžasnějších pohledů vůbec, pan Pleskot je génius,“ jak dodává jeden z vyučujících s odkazem na Josefa Pleskota, architekta, který měl velký podíl na přetvoření pochmurného chátrajícího industriálního komplexu v moderní kulturní a vzdělávací dominantu Ostravy.

„Tady je to úplně psycho!“ je s exkurzí, která byla v podstatě celá hrazena z  grantu Evropské unie (Implementace KAP KHK I), znatelně spokojený jeden z účastníků.

Kupé oddaných trémistů se školními zápisky v  rukou souhlasí, že nad návštěvou bývalých dolů a prohlídkou hornických budov a prostředí, které si prošli dnes, stejně vítězí včerejší areál Dolních Vítkovic, který se pro mnohé z nás stává definicí jedné z tváří slezské metropole.

„Nu a příště zakalíme,“ neodpouštím si nakonec čistě hutnickou poznámku.

Ondřej Vaněk (5.C)

 

 

04 Led

By

Není nám to jedno

Leden 4, 2019 | By |

Ve čtvrtek 13. prosince 2018 se na dvorském gymnáziu pořádal Maraton psaní dopisů. Jedinečná celosvětová akce Amnesty International, která zachraňuje životy. I my jsme se postavili bezpráví a poslali svá psaní.

Jak to funguje? Lidé z celého světa posílají vlastnoručně psané dopisy s výzvami vládám příslušných zemí o zrušení trestu odnětí svobody pod pro odvážné lidi bojující za lidská práva nebo zlepšení omezující situace pro občany dané oblasti. Jelikož existují takových dopisů desetitisíce, nelze je jen tak přehlédnout. Tímto mezinárodním tlakem se dočká jedna třetina případů pokroku či úplného vyřešení.

My jsme si vybrali tři z šesti možných příběhů a snažili jsme se svědomitě napsat co nejvíce dopisů. A s radostí oznamujeme, že zájem o tuto událost v našem městě roste. Velikou zásluhu na tom má bezpochyby Ondřej Vaněk, aktivní a talentovaný student z 5.C, který perfektně připravil celé shromáždění. Lidé se u nás postupně střídali, dopisů jsme nakonec napsali dvacet čtyři!

Mám radost, že žijeme v demokratické republice a jsme svobodní. A není trestné pomáhat si.

Eliška Cermanová (3.A)

04 Led

By

Na stránkách Novin královédvorské radnice

Leden 4, 2019 | By |

Život na našem gymnáziu v místních novinách (ke stažení, s. 11).

24 Pro

By

Předvánoční Vídeň

Prosinec 24, 2018 | By |

Dne 14. 12. jsme se my, žáci gymnázia, vypravili do vánoční Vídně.

Naše první kroky vedly do zahrad Schönbrunnu, zavítali jsme také do interiérů zámku, které nás ohromily svou velkolepostí. Prohlídka byla individuální, a tak si každý mohl poslechnout to, co ho zaujalo.

Cestou do centra Vídně jsme se na skok zastavili u Hundertwasserhaus, který nás upoutal nejen svým barevným a tvarovým provedením, ale i spojením domu s přírodou.

Následovala procházka centrem Vídně, prohlédli jsme si dóm sv. Štěpána, viděli jsme náměstí Marie Terezie a nakonec jsme navštívili císařskou klenotnici v Hofburgu. Po prohlídce následoval rozchod, při kterém většina z nás navštívila vánoční trhy, na kterých jsme si mohli zakoupit něco k jídlu, k pití nebo nějaké vánoční dekorace.

Simona Pařízková (3.A)

21 Pro

By

Projektové dopoledne tvůrčího psaní

Prosinec 21, 2018 | By |

Součástí našeho školního grantu Implementace KAP KHKI je též tvůrčí psaní. Literární nadšenci se scházejí jednou za dva týdny, rozvíjejí svůj literární talent a pozvolna promýšlejí, o čem bude kniha, kterou mají během tří let sami sepsat a jež bude z prostředků grantu skutečně vydána. O své nadšení se v prosinci podělili se dvěma třídami místních základních škol. Kroužek tvůrčího psaní pro ně připravil tříhodinový program, který jim hravým způsobem objasnil rozrůzněnost slovní zásoby, význam kompozice, účinek dobré pointy i krásu kaligramu. Účastníci formou scénky a psaní individuálního i ve dvojici rozvíjeli svou tvořivost – a třeba se i někdo zamyslel, že by se chtěl do psaní naší knihy zapojit. Někteří projevili velké nadání a během příštího roku to lze ještě stihnout, budou-li studenty našeho gymnázia, takže třeba šlo o osudové setkání… 😉 Děkujeme za účast, zájem i pochvalu!

20 Pro

By

Předvánoční akce pro základní školy

Prosinec 20, 2018 | By |

Během našich již tradičních předvánočních akcí pro základní školy k nám na programy o přírodních vědách, cizích jazycích, tvůrčím psaní nebo první světové válce letos zavítalo osm tříd. Děkujeme za zájem a těšíme se na další setkávání!