Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Aktuality

Dotační novinky, Noviny (NKR), Videa

24 Pro

By

Olympionici v angličtině

24 prosince, 2019 | By |

O „olympiádu“ v anglickém jazyce je u nás na škole tradičně velký zájem a ani letošek nebyl výjimkou. Úroveň našich žáků se rok od roku zvyšuje – ačkoli vytváříme těžší testy, úspěšnost žáků nikterak neklesá. Také rozdíly mezi žáky se stírají. Dávno pryč jsou léta, kdy „olympiáda“ měla 2–3 favority, kteří se umísťovali na medailových pozicích a poráželi ostatní o mnoho bodů. Dnes o vítězích rozhodují mnohdy jen půl body. V kategorii II.B dokonce došlo ke vzácné bodové shodě, proto se o 3. místo podělili Šimon Janák a Vladimír Geisler, na 2. místě se umístil Jan Jarolím a zvítězila Anna Šturmová (všichni z 2.C). V kategorii III.A obsadil 3. místo Ivo Balcar, 2. místo patřilo Anně Mokré (oba 5.C) a vítězem se stal Ondřej Schwarz (4.C). Všem gratulujeme a postupujícím přejeme úspěch také v okresním kole.

Mgr. Lucie Strnadová

20 Pro

By

Maraton psaní dopisů AI proběhl úspěšně!

20 prosince, 2019 | By |

Protože nám není lhostejný osud politických vězňů ve světě, zapojili jsme se i letos do Maratonu psaní dopisů Amnesty International. Ve středu 11. 12. 2019 se zájemci z řad studentů i veřejnosti sešli na našem gymnáziu a napsali anglicky nebo francouzsky 44 dopisů, které usilují o osvobození pronásledovaných obětí útlaku. Organizátoři Samuel Liška (2.C), Filip Mostecký (3.C), Matěj Vaněk (3.C) a Ondřej Vaněk (6.C) je tento týden opatřili známkami a odeslali do světa. Děkujeme za zájem a těšíme se na příští ročník!

20 Pro

By

Hodinky s Veronikou Jonešovou :-)

20 prosince, 2019 | By |

Protože se snažíme povolávat na naši školu zajímavé bývalé studenty, požádali jsme o setkání také Veroniku a Václava Jonešovy. Veronika Jonešová na setkání s maturanty v pondělí 16. 12. 2019 přiblížila příběh vzniku své knihy Hodinky, kterou letos vydala. Václav Joneš popsal okolnosti jejího zveřejnění. Jiskřivá prezentace byla zajímavá jak humorem a zajímavými informacemi, tak především nakažlivým elánem, s nímž lze na cestě k vysněnému cíli překonat snad všechny překážky… Děkujeme a přejeme knize i jejím autorům hodně zdaru!

03 Pro

By

Maraton psaní dopisů Amnesty International

3 prosince, 2019 | By |

Chcete se zapojit do pomoci nespravedlivě stíhaným? Ve středu 11. 12. 2019 od 14:00 do 18:00 můžete! Akce Maraton psaní dopisů Amnesty International se koná na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem v učebně 104 v prvním poschodí. Letos se zaměříme na Sarah a Seana z Řecka, kteří pomáhali tonoucím lidem na útěku a nyní jim hrozí odnětí svobody, na Yasaman z Íránu, která protestuje proti povinnému zahalování žen a nyní je vězněna, a na Yilima z Číny, kterého deportovali z Egypta do Číny, kde je dnes držen v převýchovném táboře. Záplava kritických dopisů často pomůže i tam, kde běžné prostředky selhávají. Celou akci organizují studenti gymnázia. Přijďte podpořit dobrou věc!
Matěj Vaněk (3.C)

03 Pro

By

Seminář Těžký život ve vodě – druhá část

3 prosince, 2019 | By |

V sobotu 30. listopadu se na našem gymnáziu sešel opět neuvěřitelně velký počet žáků a jejich učitelů z Královéhradeckého kraje, aby se zúčastnili druhé části přípravy na biologickou olympiádu kategorie C, D. Celkem přijelo 55 žáků a jejich učitelů ze sedmnácti škol. Lektory byli Mgr. Josef Hotový z Muzea východních Čech v Hradci Králové a PhDr. Ivo Králíček, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty University Hradec Králové a Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Časově a občas i obsahově náročné povídání zvládli žáci dobře, prý se na druhou část semináře již těšili. Jsme rádi, že můžeme tak velkému počtu soutěžících pomoci s přípravou na biologickou olympiádu a současně je seznámit s naším gymnáziem.

RNDr. Jana Dobroruková

02 Pro

By

Toulka světem filosofie

2 prosince, 2019 | By |

V úterý 26. 11. 2019 dorazil na společenskovědní seminář maturitních ročníků vzácný host – náš absolvent Mgr. Václav Hampel, doktorand oboru Filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Připravil si program o Ludwigu Wittgensteinovi, důležité postavě dějin filosofie 20. století. Přiblížil též rytmus studia a vědeckého života v oblasti filosofie, přijímací řízení a své pozitivní zkušenosti se svou školou. Také nás pozval na Filosofickou olympiádu, již FF UHK organizuje. Děkujeme za zajímavé informace i možnost spolupráce absolventů a studentů našeho gymnázia!

19 Lis

By

Ples absolventů GDK

19 listopadu, 2019 | By |

Plas absolventů našeho gymnázia se již tradičně koná poslední únorovou sobotu, tedy 29. 2. 2020. Aktuální informace.

12 Lis

By

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

12 listopadu, 2019 | By |

Krajský koordinátor Mgr. Josef Nový v naší aule informoval nové ročníky o prestižním mezinárodním projektu DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu), který umožňuje rozvíjet talenty všeho druhu: dovednosti, sport i dobrovolnictví. Naši studenti, kteří se do projektu zapojili už na jaře, se podělili o své zkušenosti. První medaile a certifikáty jim budou předány v červnu na slavnostním ceremoniálu v Praze. Už teď je jisté, že se přidají i noví účastníci! Bližší informace poskytnou na setkání tento čtvrtek 14. 11. o velké přestávce ve třídě 1.C Mgr. Blanka Hofmanová a Mgr. Pavlína Flídrová.

12 Lis

By

Třicet let svobody

12 listopadu, 2019 | By |

Výročí listopadových událostí roku 1989 se promítlo i do chodu našeho gymnázia. Vedle zapojení do hodin společenskovědních předmětů šlo především o program, který ve spolupráci s námi pro studenty i veřejnost zajistila Česká křesťanská akademie v čele s JUDr. Josefem Pojezdným. Ve středu 6. 11. proběhla v naší zaplněné aule nejprve beseda se signatářkou Charty 77, evangelickou farářkou Danielou Brodskou, která vyprávěla, jak politický vývoj 60.–80. let zasáhl do jejího života. Následovalo zhlédnutí dokumentárního filmu PaedDr. Ivana Pojara o sametové revoluci ve Dvoře Králové nad Labem s komentářem autora i dalších pamětníků. Nezapomnělo se ani na roli studentů v těchto událostech. Děkujeme hostům i organizátorům za důstojné a inspirativní setkání.

PhDr. Ivo Rejchrt

01 Lis

By

Seminář Těžký život ve vodě, 1. část

1 listopadu, 2019 | By |

Tak jako každý školní rok, i letos na našem gymnáziu začaly akce Klubu NATURA seminářem pro přípravu soutěžících na biologickou olympiádu kategorie C, D. Tématem letošního roku je Těžký život ve vodě. V sobotu 19. října proběhla v rekonstruované pracovně biologie první část přípravy, lektory byli tradičně Mgr. Jiří Hotový z Povodí Labe a Mgr. Josef Hotový z Muzea východních Čech Hradec Králové. Semináře se zúčastnilo 50 žáků a učitelů z patnácti víceletých gymnázií a základních škol Královéhradeckého kraje. Věříme, že jim seminář líbil a že jim usnadnil přípravu na soutěž. Těšíme se na ně i na druhé části v sobotu 30. listopadu.

RNDr. Jana Dobroruková