Image Image Image Image Image Image Image Image Image
4letý a 6letý obor

Aktuality

Dotační novinky, Noviny (NKR), Videa

02 Kvě

By

Cloppenburger sind da

2 května, 2022 | By |

Jak tomu dle tradice našeho gymnázia bývá, i letos dorazili nadšení studenti z malého města na severu  Německa zvaného Cloppenburg. Všichni se sem jistě moc těšili a myslím, že je výlety naplánované našimi učiteli velmi nadchly.

Rozhodli se nás totiž vzít třeba do rušných ulic Prahy, dechberoucích Prachovských skal, liberecké IQLandie či na Pomezní Boudy v Malé Úpě. Počasí nám vesměs na všech cestách naštěstí přálo a obě strany – jak česká, tak německá – si v programu přišly na své. První den jsme své německé kolegy také seznámili s Královédvorskem a přivítali u nás ve škole. Celý týden byl završen opékáním buřtů na zahradě školy a zhodnocením všech cest.

Loučení bylo těžké a dojemné, ale už teď se těšíme na červen, kdy i my navštívíme své nové přátele v jejich zemi.

Sofie Geislerová, 1.C

07 Dub

By

Jarní bazar knih na gymnáziu

7 dubna, 2022 | By |

Díky polevujícím covidovým opatřením mohl konečně proběhnout v budově královédvorského gymnázia řádný bazar knih. Oproti podzimní venkovní verzi doprovázel celou akci bohatý program.

Od devíti hodin mohli návštěvnici začít nosit staré knihy a přijít si pro nový poklad. Kolem jedenácté hodiny se v přízemní tělocvičně začala shlukovat skupinka deseti regionálních autorů knih, aby povyprávěla o své cestě a zkušenostech s vydáním knih. Moderování debaty se ujal pan profesor Ivo Rejchrt a položil kolegům čtyři jednoduché dotazy, z čehož se však vyvinula velmi zajímavá debata na hodinu a půl. Především díky odlišným žánrům a rozdílnému věkovému složení skupiny byla debata obohacující nejen pro diváky, ale pro autory navzájem.

Po pauze na guláš a kávu byl prostor pro zakoupení knih a jiných prodávaných předmětů. O půl jedné začala beseda s autorem dětských knih, panem Václavem Dvořákem. Povyprávěl o svých zkušenostech i o jeho pohledu na dnešní mládež a čtení.

Během celého dne bylo možné vyzkoušet si v prvním patře kvíz o našem městě pod vedením Matouše Hojného, který si připravil přes dvacet otázek z různých oblastí, nebo si vybrat ze široké nabídky deskových her a zahrát si s přáteli. Paní profesorka Yveta Šecová připomněla návštěvníkům 100 let výročí od narození básníka J. Skácela, k němuž nechyběl ani výtvarný doprovod z rukou našich žáků. V knihovně byl prostor pro projevení talentu u velikonočních dílniček s výrobou záložek, květin z papíru a zdobením perníčků.

Budeme se těšit příští rok a loučíme se tematickým nazdar bazar.

Dan Jarolímek a Matěj Vaněk (5.C)

06 Dub

By

Pomáháme planetě…

6 dubna, 2022 | By |

Přírodovědný Klub NATURA, z. s., se sídlem na Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem se již od školního roku 2007/8 zapojuje do soutěže ve sběru hliníku. Tuto soutěž vyhlásil DDM Jednička pod názvem Stříbrná zeměkoule a ve školním roce 2007/8 proběhl první ročník. Od té doby pravidelně sbíráme, a to nejen členové Klubu NATURA, ale zapojují se i ostatní žáci a studenti našeho gymnázia, i mnozí pedagogové. Sběr probíhá celoročně, před kabinetem biologie je krabice, do které lze dávat buď čistá hliníková víčka nebo alobal nebo hliníkové plechovky od nápojů. Soutěž je vždy vyhodnocována ke Dni Země a zúčastněné kolektivy jsou odměněny cenami. Letošní sběr byl odvezen ve středu 30. 3. a sbíráme dál – můžete se všichni zapojit!


RNDr. Jana Dobroruková

06 Dub

By

Konzultace o prospěchu a chování žáků

6 dubna, 2022 | By |

V úterý 12. dubna 2022 od 16 do 18 hodin proběhnou konzultace o prospěchu a chování žáků. Jednotliví vyučující budou v uvedené době k dispozici ve svých kabinetech a dalších místnostech dle rozpisu vyvěšeného během dne konzultací v budově školy a uvedeného v přiloženém PDF souboru. V případě odůvodněné nepřítomnosti vyučujícího na konzultacích lze využít doby jeho pravidelných konzultačních hodin, je však vhodné s ním schůzku vždy domluvit prostřednictvím IS Bakaláři, telefonicky nebo e-mailem.

23 Bře

By

Přírodovědné talenty na gymnáziu

23 března, 2022 | By |

V sobotu 19. března se opět sjeli na našem gymnáziu čtyři desítky soutěžících v biologické olympiádě kategorie C,D celkem ze sedmnácti škol Královéhradeckého kraje, mnozí i se svými učiteli. Přilákal je náš kabinet biologie, skvěle vybavený nejrůznějšími preparáty živočichů. Zkušení lektoři Mgr. Jiří Hotový a Mgr. Josef Hotový strávili v pátek před akcí tři hodiny vybíráním preparátů živočichů podle seznamu pro jejich poznávání v soutěži a přemísťováním z kabinetu do dvou tříd – zvlášť bezobratlé a zvlášť obratlovce. Příchozí byli rozděleni na dvě skupiny a u obou lektorů se od 9 do 14 hodin vystřídaly. Mgr. Jiří Hotový provedl zájemce bezobratlými jak pomocí prezentace, tak i komentovanou prohlídkou preparátů. Mgr. Josef Hotový vysvětloval účastníkům důležité charakteristické znaky jednotlivých obratlovců přímo na vycpaninách. Jako vždy nás velice potěšil zájem účastníků, kteří obětovali velkou část nádherné soboty rozšíření svých biologických poznatků. A mnohé děti a jejich učitelé nám po skončení akce vyjádřili poděkování. Věříme, že soutěžícím tato sobota pomůže, aby zvládli poznávací část okresního, případně krajského kola biologické olympiády co nejlépe.

RNDr. Jana Dobroruková

17 Bře

By

Mladí vědci z gymnázia

17 března, 2022 | By |

17. března proběhlo v Trutnově okresní kolo Středoškolské odborné činnosti, kde svoji práci obhajovali tři naši studenti: v oboru fyzika Eliška Durstová na téma Ionizující záření v Choustníkově Hradišti, v oblasti Teorie umění, kultury a umělecké tvorby Barbora Sedláčková s dílem Umělecká tvorba v roce 1968 a v době normalizace v Československu – návrh expozice, za biologii Jan Horák s prací Monitorování hnízdění motáka lužního v některých okresech Královéhradeckého kraje. Výsledkem jsou tři první místa a tři postupy do krajského kola! Děkujeme a přejeme hodně štěstí v tvrdé konkurenci dalších kol soutěže!

Mgr. Jakub Stránský

16 Bře

By

Naši „Mladí lidé v evropských lesích“

16 března, 2022 | By |

V úterý 15. 3. 2022 proběhlo místní kolo soutěže YPEF (Mladí lidé v evropských lesích), které uspořádala Lesní správa ve Dvoře Králové nad Labem. Z naší školy se zúčastnila 3 družstva, která prošla vědomostním testem a praktickým poznáváním přírodnin. Mužstvo ve složení Vojtěch Hojný, Michael Kazmirowski a Tomáš Harwot získalo 1. místo v mladší kategorii a „ženstvo“ Kateřina Hojná, Sára Rumlová a Štěpánka Horáková 1. místo ve starší kategorii. Všem účastníkům soutěže děkujeme za skvělou reprezentaci školy a vítězům přejeme hodně štěstí v regionálním kole!

Mgr. Eva Polášková, Ph.D.

No Images found.

11 Bře

By

Talent centrum na gymnáziu

11 března, 2022 | By |

Gymnázium Dvůr Králové nad Labem se zapojilo do projektu Královéhradeckého kraje Talent centra s kurzem Příroda kolem nás. Kurz probíhá od ledna do května, má pět bloků: 

1) Ptáci v zimě

2) Zoobentos (obyvatelé dna vodních toků či nádrží)

3) Fytobentos (řasy rostoucí na dně vodních toků či nádrží)

4) Edafon (obyvatelé hrabanky)

5) Závěrečná shrnující exkurze

Každý blok je zahájen prezentací pro seznámení s daným společenstvem a metodami výzkumu. Následuje samostatná práce studentů, kdy si mimo jiné osvojí potřebné dovednosti při práci se základní biologickou technikou, jako je dalekohled, binokulární lupa, mikroskop a samozřejmě fotoaparát pro pořízení podrobné dokumentace. Závěrečnou částí každého bloku je seminář moderovaný odborným lektorem, kde účastníci prezentují a diskutují své výsledky.

Vzhledem k situaci proběhly úvodní prezentace a závěrečné shrnutí v bloku Ptáci v zimě a úvodní prezentace k bloku Zoobentos distančně – online formou. V neděli 6. 3. se ale již účastníci kurzu mohli sejít na závěrečném shrnutí bloku Zoobentos prezenčně na gymnáziu a doufáme, že i další úvodní a shrnující části zbylých bloků budou probíhat „z očí do očí“.

RNDr. Jana Dobroruková

09 Bře

By

Prezentace vysoké školy COLLEGIUM HUMANUM

9 března, 2022 | By |

z pověření Ing. Jana Helbicha, místostarosty města, všechny zveme na níže uvedenou akci, která se koná ve čtvrtek 10. března 2022 od 16 hodin v aule gymnázia.

Cílem akce je představit možnost vysokoškolského vzdělání v našem regionu a zároveň přiblížit i nové moderní možnosti studia, jako je například studium on-line, které přináší nemalé benefity a to ve formě úspory finančních a časových prostředků studentů. Akce je pořádána prezenční a zároveň on-line formou prostřednictvím MS Teams na adrese https://1url.cz/5K6TY.

01 Bře

By

Přípravné kurzy před přijímacími zkouškami

1 března, 2022 | By |

Cílem kurzů je seznámení se způsobem testování a rozsahem testované látky, ukázky typových otázek, vlastní řešení a rozbor testových úloh. Každému zájemci nabízíme dvě lekce českého jazyka a dvě lekce matematiky. Kurzy budou návazné; v prvním z nich vyučující seznámí s typickými otázkami a úlohami, které se obvykle u přijímacích zkoušek objevují. Dle vhodnosti nasdílí žákům vzorové zadání pro domácí samostatnou práci, jejíž modelové řešení pak bude v druhé části kurzu podrobněji rozebráno.
Anonymně přístupné sdílené úložiště pro potřeby přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

Kurzy se budou konat v období od 9. do 30. března 2022 vždy každou středu od 14:30 v rozsahu 60–90 minut. Vzhledem k momentálně mírně pozitivní epidemické situaci se kurzy budou konat prezenční formou v označených učebnách školy.

Pro 7. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 09.03.2022 (Še), 2. část 23.03.2022 (Še)
Matematika: 1. část 16.03.2022 (Šp), 2. část 30.03.2022 (Šp)

Pro 9. třídy
Český jazyk a literatura: 1. část 16.03.2022 (St), 2. část 30.03.2022 (St)
Matematika: 1. část 09.03.2022 (Tk), 2. část 23.03.2022 (Tk)

Pokud máte o přípravné kurzy zájem, vyplňte prosím přihlašovací formulář, případně použijte QR kód:


https://forms.office.com/r/3stHpQvGUG

Vzorové testy přijímacích zkoušek

Pro zlepšení přípravy k přijímacích zkouškám zkoušky byly uvolněny vzorové testy a zadání z minulých období a nově je dostupná také aplikace ČŠI InspIS SETmobile pro smartphony a tablety, v níž jsou po prvotní registraci k dispozici ukázkové testy pro přijímací zkoušky na střední školy a testy pro profilovou část maturitní zkoušky.