Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Maturita

Povinné předměty společné (písemné) části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

  1. Český jazyk a literatura (písemná práce + didaktický test)
  2. Cizi jazyk – anglický, německý, ruský (písemná práce + didaktický test) nebo Matematika (didaktický test)

Dobrovolným – volitelným předmětem společné části maturitní zkoušky je Matematika+ (didaktický test)

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a výběrové zkoušky Matematika+ v jarním zkušebním období 2019

Seznamy studijních okruhů z předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

Kánon literárních titulů k maturitní zkoušce z českého jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z ruského jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky ze základů společenských věd

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z dějepisu

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky ze zeměpisu

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z matematiky

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z fyziky

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z chemie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z biologie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z psychologie