Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Maturita

Informace k průběhu maturitní zkoušky

Informace o organizaci, obsahu, formě a průběhu maturitní zkoušky podá žákům vedení školy, třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.

Veškeré informace jsou také k dispozici na oficiálních stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání v části věnované maturitním zkouškám. V sekci Maturitní zpravodaje jsou uvedeny konkrétní informace k jednotlivým zkušebním předmětům společné části maturitní zkoušky: Cizí jazyk (č. 48), Matematika (č. 49), Český jazyk a literatura (č. 50).


Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a výběrové zkoušky Matematika+ v jarním zkušebním období 2019

Termíny ústních zkoušek společné části MZ a ústních zkoušek profilové části MZ v jarním zkušebním období 2019

Ústní zkoušky společné i profilové části MZ pro jarní zkušební období 2019 proběhnou v termínu 20.–23. 5. 2019, pro žáky 6.C ve zkráceném termínu 20.–21. 5. 2019 (po-út).

Žák koná všechny ústní zkoušky společné i profilové části MZ v témže dni v dopoledním nebo odpoledním termínu. Rozvržení zkoušek na konkrétní dny bude žákům oznámeno nejpozději 30. 4. 2019.


Seznamy studijních okruhů z předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2018/2019

Kánon literárních titulů k maturitní zkoušce z českého jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z německého jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z ruského jazyka

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky ze základů společenských věd

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z dějepisu

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky ze zeměpisu

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z matematiky

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z fyziky

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z chemie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z biologie

Studijní okruhy profilové části maturitní zkoušky z psychologie