Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Školská rada

Aktivity Školské rady

Archiv aktivit SPG a Školské rady

Složení Školské rady při Gymnáziu Dvůr Králové nad Labem:

Ing. Eva Žižková, zástupce rodičů nezletilých žáků, předsedkyně ŠR
telefon: 602 208 205, e-mail: eva.zizkova@nanamesti.cz

Mgr. Pavlína Flídrová, zástupce pedagogických pracovníků
telefon: 724 394 453, e-mail: pavlina.flidrova@gym-dk.cz

Mgr. Jiří Erlebach, zástupce pedagogických pracovníků, místopředseda ŠR
telefon: 724 394 453, e-mail: jiri.erlebach@gym-dk.cz

Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D., zástupce zřizovatele
telefon: 499 396 321 , e-mail: reditel@zsbt.cz

Mgr. Edita Vaňková, zástupce zřizovatele
telefon: 499 620 190, e-mail: edita.vankova@zspodhart.cz

Jan Mostecký, zástupce zletilých žáků
e-mail:


07.11.2018: Při doplňovací volbě byl zástupcem zletilých žáků do Školské rady Gymnázia Dvůr Králové nad Labem zvolen Jan Mostecký, žák 6.C.

 • Jednání 24.10.2018
 • Jednání 21.06.2018
 • Jednání 31.05.2018
 • Jednání 13.02.2018
 • Jednání 06.11.2017

23.10.2017: Vyhlášení voleb do školské rady na funkční období 3 let, které začíná 15.11.2017

1. Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady na funkční období 3 let, které začíná 15.11.2017.
2. Jmenuje volební komisi ve složení: předseda RNDr. Vladimír Hušek, členové: RNDr. Jana Dobroruková, PhDr. Ivo Rejchrt.
3. Volba zástupce zletilých žáků se uskuteční dne 8.11.2017 v době od 8:45 do 11:30. Kandidát na zástupce zletilých žáků ve školské radě se dostaví dne 07.11.2017 v 9:45 do ředitelny k podpisu souhlasu s kandidaturou.
4. Volby zástupců pedagogických pracovníků se uskuteční dne 08.11.2017 ve 14:45 (na pedagogické radě). Kandidáti na zástupce pedagogických pracovníku ve školské radě se dostaví dne 07.11.2017 v 9:45 do ředitelny k podpisu souhlasu s kandidaturou.
5. Volba zástupce nezletilých žáků z řad jejich zákonných zástupců se uskuteční dne 14.11.2017 v 15 hodin v aule školy. Kandidát na zástupce nezletilých žáků ve školské radě oznámí svůj záměr kandidovat řediteli školy na e-mail petr.minar@gym-dk.cz a dostaví se dne 14.11.2017 v 9:45 do ředitelny k podpisu souhlasu s kandidaturou.

PhDr. Ing. Petr Minář, Ph.D. et Ph.D.
ředitel školy


 • Jednání 12.06.2017
 • Jednání 14.11.2016
 • Jednání 04.04.2016
 • Jednání 20.04.2015
 • Jednání 17.09.2014
 • Jednání 29.10.2014
 • Jednání 19.03.2014
 • Jednání 22.01.2014
 • Jednání 16.10.2013

Archiv aktivit SPG a Školské rady