Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Zeměpis se vyučuje ve všech ročnících s dvouhodinovou dotací. Cílem předmětu je seznámit žáky s přírodními a společenskoekonomickými jevy ve světě, vytvořit přehled o jednotlivých regionech a státech světa. Učí žáky hledat rozdílnosti či podobnosti fungování jednotlivých vztahů a vazeb mezi složkami krajinné sféry. Využíváme klasických pomůcek (mapa, atlas, glóbus), prezentací, odborných  přednášek, exkurzí a různých forem výuky. Zeměpis přispívá k tvorbě vlastního názoru a pohledu na svět kolem nás.

Vyučující

Mgr. Blanka Hofmanová

Mgr. Petra Weymanová