Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tělesná výchova

Cílem tělesné výchovy je osobní zlepšování fyzické kondice, naučení se dovednostem a technice ve sportovních disciplínách, zvládnutí pohybových dovedností. Kromě toho slouží předmět k relaxaci, posílení organismu, utužení schopnosti překonávat překážky a k lepšímu poznání sama sebe. Vede žáky k fair play, k týmové spolupráci a také k dosahování osobních výsledků. Přispívá ke znalostem historie sportu a k šíření myšlenek olympismu. Slouží i k vyzkoušení netradičních sportů.

Využíváme tělocvičnu, posilovnu, sportovní stadion, hrací kurty, zimní stadion. Během studia žáci absolvují lyžařský, vodácký a letní sportovní kurz.

Vyučující

Mgr. Blanka Hofmanová

PhDr. Jaroslav Neumann

Mgr. Šárka Rutrlová

Mgr. Libor Špaček