Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Vyučovací předmět Ruský jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, obor Další cizí jazyk. Vyučuje se ve všech ročnících čtyřletého i šestiletého studia, a to 3 vyučovací hodiny týdně, ve druhém a čtvrtém ročníku 4 hodiny týdně.

V posledních dvou ročnících studia si mohou žáci v rámci volitelných a nepovinných předmětů zvolit Konverzaci v ruském jazyce, které jsou věnovány 2 hodiny týdně. Na konci studia dosahují žáci jazykové úrovně B1.

Jazykově zdatní studenti se pravidelně účastní konverzační soutěže v ruském jazyce, ve které naše škola každoročně dosahuje výborných výsledků – přední místa v krajském i celostátním kole.

Žáci mohou z ruského jazyka skládat maturitní zkoušku – jak státní, tak profilovou.
Pro zájemce nabízíme možnost přípravy na mezinárodní zkoušku z ruského jazyka TORFL.

Naše škola od roku 2010 pravidelně organizuje zahraniční zájezd do Petrohradu.

Vyučující

Mgr. Dana Dalibabová

Mgr. Vladimíra Fryntová

Mgr. Lada Marousková