Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Vyučovací předmět Psychologie si klade za cíl poskytnout žákům během dvouletého studia základy z obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální a vývojové psychologie, které umožňují pokračovat ve studiu tohoto či příbuzného oboru na vysoké škole. Školní teorie je doplněna praktickými poznatky z návštěv ve specializovaných pracovištích. Součástí závěrečného hodnocení je seminární práce.

Vyučující

Mgr. Yveta Šecová