Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Občanská výchova, Základy společenských věd

Předmět Občanská výchova (OV, na nižším stupni) a Základy společenských věd (ZSV, na vyšším stupni) poskytuje základní informace o společenských vědách (politologie, právní věda, ekonomie, psychologie, sociologie, etika, neformální logika, filozofie) v rozsahu umožňujícím dobrou orientaci v těchto vědách a složení profilové maturitní zkoušky. Tento rozsah lze prohloubit ve volitelném předmětu Společenskovědní seminář (SVS).

Vyučující

PhDr. Jaroslav Neumann

PhDr. Ivo Rejchrt

Mgr. Yveta Šecová