Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Německý jazyk

Vyučovací předmět Německý  jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, obor Další cizí jazyk. Vyučuje se ve všech ročnících čtyřletého i šestiletého studia, a to 3 vyučovací hodiny týdně, ve druhém a čtvrtém ročníku 4 hodiny týdně. V posledních dvou ročnících studia si mohou žáci zvolit Konverzaci v německém jazyce, 2 hodiny týdně. Na konci studia dosahují žáci jazykové úrovně B1.

Jazykově zdatní studenti se pravidelně účastní konverzační soutěže v německém jazyce.

Naše škola od roku 2000 pravidelně organizuje týdenní výměnný pobyt s dolnosaským Cloppenburgem.
Každý rok pořádáme jednodenní poznávací zájezdy (Vídeň, Drážďany, Salcburk).
Zúčastňujeme se Festivalu německy mluvených filmů.

Vyučující

Mgr. Dana Dalibabová

Mgr. Lada Marousková

Mgr. Petra Weymanová

Žáci mohou z německého jazyka skládat státní či profilovou maturitní zkoušku.