Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Mediální výchova a rétorika

Mediální výchova, kterou na naší škole vyučujeme, je dělena na povinný předmět pro sekundu (9. třída ZŠ) a volitelný předmět pro oba druhé ročníky. V nižším ročníku jde o základní kurz informací o médiích a jejich fungování, ale i o osobnostech publicistiky a způsoby jejich práce. V neposlední řadě jde o to naučit žáky psát články, dobře stylizovat, jak a kde publikovat apod.

Volitelný předmět Mediální výchova a rétorika k tomu všemu přidává umění se vyjadřovat, vystupovat před publikem, dodržovat určitá pravidla, tedy především v rámci etiky a etikety. V obou kurzech převažuje praktická činnost, tedy psaní článků, sbírání informací, spoluvytváříme také školní časopis.

Vyučující

PhDr. Ivana Syrovátková