Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Literární seminář

Literární seminář navazuje na předmět Český jazyk a literatura. Jako volitelný pro žáky maturitního ročníku uceluje poznatky, získané během studia, rozšiřuje základní učivo hodin literatury. Pracujeme s textem, rozebíráme literární díla na základě vlastní četby. Seminář umožňuje hlubší poznání literatury a dokonalejší přípravu na maturitní zkoušku.

Vyučující

Mgr. Yveta Šecová