Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Předmět Latina je dvouletý volitelný předmět. Poskytuje základní informace o latinské gramatice, umožňuje četbu upravených latinských textů a objasňuje základní otázky jazykovědy. Slouží mj. jako pomoc při výuce češtiny a cizích jazyků.

Vyučující

PhDr. Jaroslav Neumann